188 Přítomnost všeho Natalie Glasson / archanděl Raphael

[ Ezoterika ] 2020-02-21

Je čas poznat vaši vlastní záři a uvědomit si, co vám přináší vnitřní záře. Působím jako zrcadlo, abyste poznali Stvořitele, který je věčně přítomen ve vašem fyzickém těle.

Stvořitel začíná v každém z nás. Stvořitel je váš původ. Veškeré bytí a probuzení jakékoli formy se rodí od Stvořitele. Stvořitel vychází z vaší podstaty a vytváří se skrze vás. V každé formě a dimenzi vaší bytosti začíná Stvořitel ve vás, v sobě držíte vše, co je Stvořitelem. Vlastní cesta Stvořitele sídlí ve vás, ať už jste ve fyzickém nebo světelném těle. Hledejte Stvořitele ve vás, nikoli mimo sebe. Poznejte sílu, pravdu a zář, které v sobě držíte.

Proneste několikrát nahlas a pak ve své mysli potvrďte: ?Stvořitel začíná ve mně.? Jaké to pro vás je. Jaké emoce, myšlenky nebo pocity? Zdá se vám to neskutečné? Prohlubte vaše porozumění přítomnosti Stvořitele ve vás. Stvoření je vaše pravda a ztělesnění. Stvoření je utváření energie a světla v myšlení, emocích, fyzičnu a čemkoli, co lze prožít a ztělesnit. Stvoření je probuzení cesty objevování Stvořitelovy podstaty. Pokud má Stvořitel ve vás podobu a utváří projevy/výtvory, pak je ve vás přítomna božská mysl a božský plán Stvořitele, každý způsob tvoření, který jste zažili, a každá duše manifestovala. To je vaše pravda, vibrace, které pulzují celou vaší bytostí, protékají vaším životem a propletou se do všeho, co vytvoříte. Jste ztělesněním veškeré pravdy a stvoření celého vesmíru Stvořitele, ať už tomu věříte z celého srdce nebo ne. Pokud se rozhodnete, můžete poznat celý vesmír ve své bytosti.

Stvořitel sídlí v přírodě, ve vesmíru, ve světě, v životě, vše je stvoření Stvořitele. Nic není oddělené, všechno existuje v jednotě a harmonii, i když je přítomen chaos. V současné době se vnímáte jako oddělení od všeho, co je Stvořitelem, a přesto vše sídlí ve vás. Vše drží energii a podstatu Stvořitele, a proto je vše Stvořitelem a sídlí ve Stvořiteli, a proto vše existuje ve vás. Můžete považovat něco za negativní, za nemožné, aby určité věci nebo zkušenosti držely energii Stvořitele, nicméně odsuzování způsobuje oddělení a nepochopení. Když si uvědomíte, že energie Stvořitele je ve stálém tvoření, stálém pohybu a projevu, uvědomíte si, že uvnitř energie Stvořitele je pouze pohyb, transformace a změna. S omezením mysli na Zemi je obtížné rozeznat přítomnost všeho.

Stvořitel je věčný a může být náročné přemýšlet o všem současně. Je možné získat pocit přítomnosti všeho ve vás, spojení s energií, vibracemi a frekvencí. Tím ztělesňujete přítomnost všeho a máte přístup ke všemu, co potřebujete, abyste byli služební sobě i ostatním.

Co pro vás znamená ztělesnit a sladit se s přítomností všeho? Co by se ve vaší realitě a životních zkušenostech změnilo, kdybyste se ztělesnili a sladili s přítomností všeho? Co byste vědomě tvořili?

Je důležité věnovat nějaký čas rozjímání a meditaci nad realizací a přijetím přítomnosti všeho, co ve vás žije. Zopakujte prohlášení: ?Jsem přítomností všeho.? Stvořitel sídlí ve všem a vše je stvořitel. Vytvořenou energii směřujte hlouběji dovnitř, aby vás sladila s energií, vibracemi a frekvencí přítomnosti všeho, a celá vaše bytost pulzovala jako přítomnost všeho, s nekonečnými příležitostmi vytvářet nekonečné možnosti.

Vše již bylo vytvořeno, a přesto je prožíváno, jako by bylo svěží a nové. Důvodem je vaše ochota být přítomen s tím, co se formuje nebo manifestuje. Pokaždé, když si dovolíte být přítomen, transformujete, rostete a jste odlišní. Každý okamžik se přibližuje a prožívá odlišně. Každý okamžik je jedinečný.

I když si lze představit, že vše, co je Stvořitel, existuje ve vás, může být náročné vyrovnat se s pochopením, že vše, s čím souhlasíte i nesouhlasíte, je také přítomno ve vás. Vaše perspektiva vytváří vaše chápání souhlasu a nesouhlasu. Vaše myšlenky a myšlenky druhých mohou vytvořit to, s čím nesouhlasíte. Přijměte, že vše je ve vás. Zaměřte se na pravdu a inspirativní povahu Stvořitele. Pokud něco není v souladu s inspirativní povahou Stvořitele, nechte to jít jménem světa a celého vesmíru Stvořitele, což je úžasná služba a začátek léčení.

Možná budete chvíli přemýšlet a meditovat o ztělesnění, abyste si připustili, že máte přístup ke všemu, co potřebujete; vše je ve vás. Buďte přítomný v okamžiku a vědomi si toho, co se děje. Buďte přítomni se vším, co vás inspiruje. Přemýšlejte, hledejte a prozkoumávejte sílu všeho ve vás.

Zdroj: https://omna.org/the-presence-of-everything-by-archangel-raphael/

Zpět