384 Aramda James McConnell

[ Ezoterika ] 2020-06-28

Otázka: Vím, že nemluvíme o datech, ale chtěl bych jen, abys odpověděl v matematických procentech, jak daleko jsme od fotonového pásu?

OWS: Řekli bychom, že jste v tuto chvíli přímo uprostřed fotonového pásu. Prošli jste hodně na cestě do oblasti středu tohoto pásu. To vám můžeme říct bez procent. Ale musíte pochopit, že to také závisí na kolektivním vědomí nejen člověka, ale celé sluneční soustavy. Všechno, co je zde nasměrováno na Zemi, co se děje zde na Zemi v kolektivním vědomí člověka, ovlivňuje také celou sluneční soustavu. A dokonce galaxii.

Plujete přes fotonový pás a negativní energie vás zpomaluje a pozitivní energie zrychluje.

Musíte pochopit, že gama světlo přichází na planetu kvůli tomu, kde jste ve vztahu k fotonovému pásu a mnoha kosmickým změnám, které se v této době také odehrávají. A znovu, je to řízeno vědomím člověka, jak hodně světla může projít, a kolik musí být také zadrženo.

Musíte projít celým fotonovým pásem. Nemůžeme odpovědět, pokud jde o váš časový rámec a jak to přímo ovlivňuje otázku solárního záblesku nebo události. Ale v tomto ohledu můžeme opět hovořit o kolektivním vědomí a o tom, jak to pohání celou vaši sluneční soustavu. Temné síly se pokoušejí zadržet tento pohyb zpět. Nejen fyzický pohyb, ale také emocionální a mentální, pokud jde o vytváření stále více programování, jak se snaží udržovat lidi ve strachu, což je programování, matice.

Pokud se chystáte osvobodit od matrixu, musíte opustit programování. Musíte se zbavit strachu. Více lidí po celé planetě musí opustit strach. A my bychom navrhovali, kdekoli v tuto chvíli můžete, staňte se válečníky světla.

Shoshanna: Cesta, kterou planeta prochází, je chaotická. Fotonový pás je chaotická cesta. Posiluje ty, kteří se účastní minulosti. Může vytvořit negativní posílení vědomí a může vytvořit pozitivní. Co se stane, bude důsledkem cesty tímto fotonovým pásem. Když budete procházet touto cestou, budete to cítit v každé buňce vašeho těla a v každé buňce vašeho mnohorozměrného bytí. Můžete dosáhnou posílení lásky mimo většinový rámec, pokud je bytost procházející touto cestou spolu s planetou negativní, bude to také posílena.

OWS: St. Germain přibližně před měsícem mluvil o oznámeních, která přicházejí, a o jednom konkrétním oznámení, které se zdálo být důležitější. Je to celá řada událostí, již to probíhá.

Nemůžeme říci, kdy toto oznámení přijde. Je to něco, co se staví tady. Přijde ve vhodném čase, kdy se frekvence dostatečně zvýší po celé planetě . Mluvíme o celé planetě - nejen tato země, ale celá planeta dokáže porozumět a ocenit co přichází. Pravděpodobně přijde od Trumpa. Přichází i další oznámení, která k tomu vedou.

Shoshanna: Nejdůležitější je, abyste se vyrovnali se svou misí, uvědomili si důležitost toho, kým jste. Že se i nadále účastníte vaší mise a přijímáte ji. Jste v situaci kvůli tomu, kdo jste, a rozhodnutím, které jste učinili. Musíte se s tím vyrovnat. Nezáleží na tom, jaké oznámení to je. Na čem záleží, že se stanete tím, kým jste, a zůstanete v oku bouře bez ohledu na to, co se děje kolem vás. Poslání všech světelných válečníků je zůstat v oku bouře a účastnit se své mise neutrálním způsobem, aby povznesli lidstvo.

Zjistili jsme, že to děláte. Zjistili jsme také, že musíte vyrovnat své aurické pole - přitahujete energii mnoha kolem sebe do svého vlastního pole, což vytváří neklid. Proto vás žádáme, abyste přijali svou misi, pozorně naslouchali svému Vyššímu Já a udělali přesně to, co musíte udělat, abyste se plně stali Světlým Válečníkem.

Někdy vás vzrušené emoce, které jsou zdánlivě negativní, plně zapojí do vašeho poslání. Někdy je míchání takových emocí myšlenkou vašeho Vyššího Já. Aby vás to přimělo k větší účasti, musíte tyto emoce cítit. Účast v těchto rozrušených emocích, které vytvářejí touhu více se účastnit vaší mise, může být impulsem, aby ste se zvýšili do páté dimenze. Ve vyšším vědomí každé bytosti, která usiluje o vyšší vědomí, je nutné použít míchání emocí pro dobro všech, pro povzbuzení lidstva. A každý z vás ví, kdy to děláte, a kdy ne. Emoce jsou zde účelné, takže nesmíte omezovat emoce. Musíte je použít k vzestupu vědomí. Použít své emoce k pohonu do vyšších vibračních frekvencí.

Otázka: Moje dary nebo cokoli jim chcete nazvat, se otevírají, ale otevírají se pomalu. Myslím, že všichni máme pocit, že jsme čekali a čekali a čekali na oznámení a všechno ostatní.

OWS: Chtěli byste, aby se vaše dary, vaše psychické schopnosti a tyto věci, urychlovaly. Jste na to připraveni? To je to, co musíte položit hluboko v sobě. Jste opravdu připraveni získat zpět některé z těchto darů, které jste měli dávno, a které se, jak říkáte, vracejí pomalu. Pokud přijdou příliš rychle, jste na to připraveni? A co je ještě důležitější, jsou ti kolem vás připraveni? To je důvod, proč pro mnoho z vás, pro většinu z vás, to přinese solární záblesk, událost.

Shoshanna: Víme, že jste prošli dlouhou cestu. Tvrdě jste pracovali a vaše vědomí se exponenciálně zvýšilo, když jste procházeli cestou Světelného Válečníka. Neexistuje čekání, pokud se nepodílíte na omezeních trojrozměrného pojetí času. Prostě se děje. Jednoduše se účastníte své vlastní mise v každém okamžiku, kdy dýcháte, účastníte se tohoto konkrétního světla.

Ti, kteří se vás snaží odtáhnout z vaší mise, jsou chaosem, který cítíte ve svém životě, ti, kteří vám to chtějí vymluvit. Jste na správné správné cestě a jste válečník světla, musíte začít nyní žít v každém okamžiku a neúčastnit se čekání na nic..

Otázka: Sny
OWS: Mnozí z vás mají sny, kdy se stěhují do jiných realit. Nejsou to nápady od Freuda, nebo kterékoli z jiných věcí, které je velmi obtížné pochopit. Stěhujete se do jiných realit. Hrajete v těchto jiných realitách a prožíváte bytí v těchto realitách, ve vícerozměrných sebe-realitách toho, kým jste. A Zdá se, že někdy, když jdete do těchto realit, jsou velmi podobné tomu, co máte ve vaší realitě, možná s určitými rozdíly. Nebo je to něco úplně jiného. Ve skutečnosti jsou to jiné skutečnosti, další vícerozměrné skutečnosti, které zažíváte, kde můžete pomáhat druhým.

Mnozí z vás pomáhají Alianci, aniž by to věděli. Pomáháte Archandělům bojovat proti temnotě na různých místech, tady, a v jiných dimenzionálních realitách. Děláte to každou noc. V těch případech, jste válečníci světla. Aniž byste věděli, že to děláte. Někdy se vrátíte se vzpomínkami na něco z toho, a to je určeno pro vás.

Budete stále více oživovat vzpomínky na vaši realitu ve snovém stavu. To přichází pro mnoho z vás a stále více. Buďte připraveni na živější sny, které budou součástí vašeho každodenního projevu.

Shoshanna: "Sen" je koncept třetí dimenze k vytvoření myšlenky, že jste ve fantazii. Je to program třetí dimenze, který přiměje bytosti Země myslet si, že si tyto věci ve svých snech představují, protože nejsou skutečné, i když je to právě naopak. Je to směšné.

Sen není sen, je to dobrodružství. Je to účelné. Je tam, abychom každého z vás naučili, co je naším posláním. Pomáhá pochopit mnohorozměrnost existence, že nejste vázáni na tuto planetu jako člověk. Že máte svobodu zažít jakoukoli úroveň, jakoukoli dimenzi, které chcete dosáhnout, když zastavíte mysl ve shromažďování pouze jedné reality.

OWS: V každém daném okamžiku ve všech svých životech a ve všech vašich předchozích životech, po celou svou existenci jste nikdy nebyli sami. Vždy máte průvodce a samozřejmě vaše Vyšší Já, vždy byli tam, aby vás vedli. Nejste nikdy, nikdy sami, ani na jednu sekundu nejste sami.

Jedině pokud nepožádáte, abyste zůstal sám. A to někdy děláte. James před časem řekl: "Nechali byste mě prosím všichni"? Nemluvil s námi, ale mluvil obecně. Na velmi krátkou dobu jsme do nechali být. Nechtěl to znovu zažít. S nikým to předtím nesdílel. Nejste nikdy sami, pokud o to nepožádáte.

Shoshanna: Přeji si, aby celé lidstvo pochopilo, co tato slova znamenají, že nikdo nebyl nikdy sám. Země byla experimentem v oddělení. Aby ti, kteří poznávají, že to byl experiment, který neměl narušit pokračování cesty duše, zjistili, že nejsou sami. Že to byl prostě program, aby všichni pochopili, že ve skutečnosti neexistuje žádná odloučenost.

OWS: Je důležité, abyste se tak či onak účastnili a byli součástí. Přijde toho tolik, co nebylo dříve dáno. Řekli bychom, že to není něco, čeho se nechcete stát součástí. Změny, které se nyní dějí ve světě souvisí s dalším pokrokem, který se bude týkat těchto změn. V tuto chvíli nemůžeme prozradit více, ale jak se to blíží, postupně předáme další informace. Buďte připraveni na velké probuzení uvnitř sebe.

Zdroj: https://sananda.website/aramda-and-ows-via-james-mcconnell-and-shoshanna-june-28th-2020/

Zpět