4534 Sananda: Střídání stráží James McConnell

[ Ezoterika ] 2023-06-22

Jsem Sananda. Přicházím, abych byl s vámi v této době, v těchto neustále se měnících časech.
Nyní to budu nazývatʺstřídáním strážíʺ. K tomu totiž skutečně dochází. Prožíváte střídání stráží, změnu starých způsobů, starý trojrozměrný iluzorní systém se vám v mnoha ohledech mění přímo před očima. Ale opět je to stále hlavně pro ty, kteří mají oči, aby viděli, a uši, aby slyšeli. A vy jste schopni tuto změnu zažít, jak se děje, a vědět, že se děje. A jak jste již mnohokrát slyšeli, můžete sledovat, jak se to děje. Sledujte to jako film, který se odehrává, a nakonec skončí. Zažijete slavný konec tohoto a velký, nádherný nový zázračný začátek Nového zlatého věku, který je před vámi.

Ale střídání stráží, stará garda, už není nebo nebude, protože stará garda nemůže odolat světlu, které přichází, pravdě, která přichází. Vždy totiž mluví o tom, že chtějí zůstat ve stínu, zůstat v temnotě, ale nemohou, protože světlo tuto temnotu osvětluje. Musí vyjít ven. A oni vycházejí, mnohem rychleji, než si plánovali. A ukazují se mnohem rychleji, než plánovali, neboť ti ze Sil světla si tuto zkušenost vynutili, vynutili si, aby pravda vyšla najevo. A to je to, co nyní zažíváte, a proč se zdá, že se to vyvíjí tak pomalu. Ale musí se to dít tímto způsobem. Musí se to vyvíjet tímto způsobem, aby to následovalo velký univerzální plán Božího Zdroje, který tento plán řídí, řídí ho s vámi všemi, kteří jste zde aktéry.

Vy všichni jste hráči v tomto filmu, herci a také režisér tohoto filmu. A dokonce svým způsobem i producenti, a ano, samozřejmě i fanoušci, kteří tento film sledují. Všichni se podílíte na tomto střídání stráží. Musí k tomu dojít, dochází a bude docházet stále častěji. Brzy, velmi brzy, uvidíte a zažijete novou zkušenost, která katapultuje tyto velké změny vpřed, zvedne dynamiku, zvedne kavalkádu, která se kaskádovitě valí, stejně jako voda po výbuchu přehrady. To je to, co se děje. Voda pravdy. Voda světla. Voda Ducha, která se šíří všude.

Budete pokračovat vpřed, aby se tyto změny odehrávaly nejprve ve vás, v jedinci, kterým jste, uvnitř vás, ať už jsou tyto změny jakékoliv - každý z vás je jiný. Máte s tím různé zkušenosti. Prožíváte jiný vzestup než kdokoli jiný. Ano, existují určité podobnosti. Ale většinou všichni máte a budete mít individuální zkušenost vzestupu. A tak to má být. Vše má být přesně takové, jak se to děje. A opět, vy jste katapult. Vy jste ti, kdo to vytváří a pokračují v tom. Vy a vaši bratři a sestry společně, jak zde na planetě, tak všichni ti, kteří v tomto procesu pomáhají, kteří jsou mimo tuto planetu, dohlížejí na vás a pomáhají, kdykoli mohou. Jsme tu všichni společně, abychom to zvládli. Abychom prošli tímto procesem vzestupu, abychom tento vzestup posunuli kupředu.

A nejen pro Zemi, nejen pro Gaiu a všechny lidi zde na této planetě, ale pro celou sluneční soustavu, a dokonce i galaxie prochází tímto vzestupem. Je to podivuhodný čas. A to je způsob, jakým chceme, abyste se na to i nadále dívali - jako na podivuhodnou dobu. Ne jako na temné časy, ale jako na světlo, na pravdu, jež přichází vpřed. Konec starého a začátek nového úsvitu, který nadále začíná vycházet. Vy, moji přátelé, moji bratři a sestry, jste tím Novým úsvitem. Všechen můj mír a láska ať jsou s každým z vás. Pokračujte v cestě vpřed a buďte tím Božím zdrojem, kterým v sobě všichni jste. Buďte Kristovým vědomím, které v sobě všichni nesete. Dovolte si být tím jediným.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/22/sananda-changing-of-the-guard/

Zpět