5642 Naše realita je pastí vědomí Peter B. Meyer

[ Ezoterika ] 2023-12-28

Velké probuzení
Dnešní třetí ˝dimenzionální realita˝ není skutečná. Ve skutečnosti je dnešní realita pastí vědomí. Kdo a co skutečně jsme, nám bylo skryto. Naše duchovní podstata je naší jedinou skutečnou podobou. A i to je hlavně moc tajných společností, která nás má přimět zapomenout, udržet nás v zajetí. Když lidé nemohou vidět minulost, uvízli jste a vidíte jen iluzi, která není skutečná. A, nemá žádný vztah ke skutečnosti nebo pravdě, je to zmanipulovaná inspirace lží, nepravdivá klamná iluze. Teprve když si tuto skutečnost uvědomíte, začalo vaše Velké probuzení. Chcete-li se dozvědět o skutečné minulosti, nedávno byly na FWC zveřejněny informativní články o Atlantidě a Tartárii.

Různé epizody o historii lidstva na Zemi vznikly díky posloupnosti mimozemských kolonií, které uplatňovaly svůj územní a kulturní vliv na planetě Zemi. V historické realitě se skrývají odpovědi na často kladené otázky ˝kdo jsme˝, ˝odkud jsme přišli˝ a ˝jak jsme se vyvinuli˝, abychom se stali bytostmi, kterými jsme dnes.

Před miliony let Galaktická federace úzce spolupracovala s Vysokou radou Síria, aby sloužila jako strážná rasa, která pomáhala udržovat reprodukční a evoluční proces na planetě Zemi v nejnižší hustotě, která se dnes na trojrozměrné časové ose nazývá první harmonický vesmír.

Původ života sahá mnohem dále v čase, než je obecně známo - a ještě méně známé, jako epizody lidských dějin. Jejich počátky sahají až za hranice této planety a mají původ mimo jiné ve hvězdných říších, galaktických federacích a mimozemských civilizacích Atlantidy, Lemurie, Mu a starších nedávno objevených civilizacích.

Velký historik Zacharia Sitchin vyjádřil svůj obdiv k nesčetným lidem, kterým se nikdy nevěřilo, pokud jde o dávné vědomosti, které pro nás zaznamenali:
Když si uvědomíme, že tyto starověké texty k nám přicházejí v průběhu tisíciletí, musíme obdivovat starověké pisatele, kteří zaznamenávali, opisovali a překládali nejstarší texty, pravděpodobně často aniž by věděli, co některé termíny a výrazy původně znamenaly, přičemž se vždy tvrdošíjně drželi analogických tradic, aby zajistili přesné podání. To také dokazuje věcnou kompaktnost jejich zpravodajství, která vysvětluje, že první osady na Zemi založili astronauti z jiné planety, jak to dramaticky líčili Sumerové.

Důsledně se četné texty odvolávají na premisu, která vždy zní následovně: Před 432 000 lety, před Velkou potopou, přiletěli na Zemi ctihodní v raketových lodích ze své planety˝.
I když to může znít poněkud nadneseně a přehnaně, mnoho lidí se o tom přesvědčí, jakmile si tuto verzi naší historie přečtou a pochopí ji. V nepříliš vzdálené budoucnosti se stane populární a rozšířena a nakonec se bude studovat a vyučovat ve školách, na univerzitách a ve vědeckých institucích.

Průlomové poznatky v astronomii, antropologii, archeologii a egyptologii podporují tuto Sitchinovu a další tezi, založenou především na překladech sumerských spisů.

A nezapomeňte; jazyku probuzeného vědomí nerozumí spící mysli žijící v kolektivní hypnóze MSM. Nejsou k dispozici žádná témata ani argumenty, které by mohly společně působit na to, aby někoho probudily. Tomuto jazyku mohou rozumět pouze probuzené duše mezi sebou.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/12/28/our-reality-is-a-consciousness-trap/

Zpět