3817 Venuše Kumara: Konečně Boží milosrdenství Jahn J.Kassl

[ Ezoterika ] 2023-01-31

Q: Po meditaci - opět bylo potřeba pár energetických ʺopravʺ - jsem náhodou otevřel stránku v knize ʺJežíš a Sai Babaʺ- ʺNa konci - a to je nejdůležitější - přichází milost Páně. Když se student stále snaží, i když se mu stále nedaří, když se vše zdá beznadějné a on si nakonec uvědomí svou vlastní bezmocnost, pak přichází božská milost. Rozzáří se světlo, prochází jím radost, dějí se zázraky. Udělá další krok vpřed na duchovní cestě.ʺ (Ježíš a Sai Baba, Govinda Sai Verlag, str. 195)
Okamžitě jsem si vzpomněl na celé lidstvo, na mnoho pracovníků světla, světelných bytostí a bojovníků světla, kteří se ze všech sil snaží dovést Zemi do světlého a zlatého věku - a přesto mají stále pocit, že selhávají. Plody světlé práce jsou ve společensko-politickém kontextu jen stěží viditelné. Někdy mám dojem, že se naše úsilí rovná sisyfovskému úkolu nebo boji s větrnými mlýny. Nakonec však světlo vítězí díky Boží milosti! Je vůbec něco možné bez Boží milosti?

A: Nechte se obejmout mou láskou! Jsem s tebou!
Boží milost je všudypřítomná a zasahuje každého člověka, který se snaží soustředit svůj život na Boha. Pouze mrtví - živí mrtví, kteří popírají jakékoli vnímání božství - zůstávají z milosti vyloučeni. Ze své vlastní volby nemohou tento dotek zakusit! Boží milost se projevuje ve Stvořitelově péči a lásce ke všemu, co je. Jakmile člověk otevře své srdce této pravdě, uvědomí si, jak blízko Bůh ve skutečnosti je. Boží přítomnost je zakoušena skrze srdce. Pokud je srdce uzavřené, Bůh do něj nemá přístup; pokud je otevřené, Bůh v něm může přebývat.

Q: Proč tedy lidé na ʺduchovní cestěʺ, mají tak často pocit, že jsou na těžkosti sami?

A: To dělá závoj před vaším vědomím. Postupně se odstraňuje a teprve na konci je pohled na celek jasný - a teprve pak se vše změní.

Jak vzniká netrpělivost
Q: Mnozí pracovníci světla mají často dojem, že se na reálné politické úrovni téměř nic nemění.

A: Tato rovina bude vydlabána, až z ní nic nezbude. Je to proces, který vyžaduje čas, a vy byste mu čas měli dát. Netrpělivost vzniká tehdy, když vás pronásledují chmurné myšlenky nebo když jste oslabeni každodenním životem a už nemůžete vyvinout žádnou sílu pro pozitivní věci. Pak je nejlepší odejít do ticha, do přírody nebo do meditace. Tuto ʺopravuʺ svého vnímání musíte provádět pravidelně, ale zejména tehdy, když jste vstřebali negativitu. Čisté vědomí vibruje výše, a pokud chcete zahnat chmurné myšlenky, pak je tato vyšší přirozená vibrace důležitá.

Q: Chci se znovu vrátit k božské milosti! To znamená, že nakonec Bůh zasáhne přímo do aktuálních záležitostí!

A: Boží všudypřítomnost je příslovečná! V den, který je blízko, tedy Bůh přímo zasáhne do aktuálního dění na této zemi.
Velká bouře
Bůh přivede ty děti, které jsou připraveny, domů do nebeského království. Země dostane novou tvář a lidé, kteří na proměněné zemi žijí, budou sami proměněni - znovuzrozeni - v srdci plném lásky a v duchu plném tvůrčí síly. Lidé, kteří po velké bouři obývají tuto zemi, se vidí jako ochránci všeho života a ochránci všeho živého. Mluvím o velkém převratu, který zažehne velká bouře. Nakonec je vše SVĚTLO, vše je uzdraveno a vše, co neprospívá NOVÉ ZEMI, je pryč a rozpuštěno. Tento převrat je možný jen díky tomu, že neúnavně pomáháte utvářet úspěch světlem naplněné změny. To, co se nakonec stane, může být vyvoláno pouze vaší přípravnou prací. Vy jste hlavními aktéry a na každém jednotlivém člověku záleží. Beznaděj a zklamání jsou zkouškou, které je třeba na této cestě čelit.
Dlouhé čekání posiluje vaše duchovní vědomí, protože nit trpělivosti se může přetrhnout jen tam, kde je přerušeno spojení s Bohem. Probuzený člověk se dívá na čas mimo čas. Být duchovní znamená vidět za jevy doby nadčasovou Boží sílu a nechat se Bohem pohnout. Když to dokážeš, jsi orientovaný a pokojný. Neporušená pupeční šňůra k matce všeho života, k bohu či bohyni ve vás, vám umožňuje prožívat radost místo pochybností.

Q: Takže je to na nás?

A: Vše je ve vašich rukou, a přesto je vše možné jen s bohem. Zázraky se dějí proto, že jste vytrvali a že ve vašem srdci neustále hoří oheň touhy.
Nyní se přenechejte svým vnitřním obrazům a milosti v Bohu.
Žehnám vám v lásce k Tomu, který je - nehybnému hybateli vašeho života.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/01/31/venus-kumara-finally-the-mercy-of-god/

Zpět