5776 Vyšší Já: KřižovatkaMike Quinsey Mike Quinsey

[ Ezoterika ] 2024-01-21

Doba zkoušek se stává stále vážnější, protože se do ní zapojuje stále více zemí, ne nutně z vlastního rozhodnutí, ale z důvodu vlastní ochrany. Nebezpečí hrozilo vždy, protože hrozba eskalace konfrontace mezi Ruskem a Ukrajinou nevykazuje žádné známky toho, že by se měla zastavit. V sázce je mnoho a my na to nemáme žádný vliv kromě snahy ovlivnit ty, kdo jsou u moci, aby usilovali o mírové řešení. Dalo by se říci, že lidstvo stojí na křižovatce a rozhodnutí, která nyní učiníte, budou mít dalekosáhlé důsledky. Ve válkách ve skutečnosti není vítězů, protože všechny strany budou trpět bez ohledu na výsledek.Nemůžeme rozhodovat za vás, ale znovu vás informujeme, že bez ohledu na eskalaci bitvy existuje omezení pro jakýkoli pokus o její rozšíření. Již nyní to způsobuje, že se země v zájmu své vlastní ochrany staví na jednu stranu, protože záležitosti se začínají vyhrocovat.

Většina lidských bytostí si přeje žít v míru a v harmonii se všemi ostatními zeměmi. Politika by proto měla být stranou v zájmu zachování míru, aby všichni mohli žít podle svých představ. Náboženství bylo v minulosti také příčinou mnoha rozbrojů a je načase, aby se všechny verze dohodly na mírovém uspořádání mezi různými frakcemi. Všechny cesty se nakonec spojí, protože koneckonců existuje jen jedna Pravda. Vaše budoucnost je zářivá a nádherná a dostanete se do ní bez ohledu na to, co se mezitím stane. Vesmír čeká na vaši přítomnost, protože mnoho, mnoho duší je nyní připraveno vzestoupit a nic tomu nebude bránit. Jejich přítomnost zatím pomůže udržet energii, která ostatní pozvedne a dá jim naději na mírové řešení strastí Země.

Nemusíme snad ani zmiňovat, že je v žalostném stavu s vyhlídkami na zhoršení, ale nezoufejte, protože s příchodem Vzestupu je nová Země připravena přijmout ty duše, které pozvedly své vibrace. Veškeré vaše úsilí o překonání negativity, která je v současné době na Zemi, vám pomůže zajistit, aby vaše vibrace byly dostatečně vysoké pro vzestup, a povzbudit ostatní, kteří se také chtějí vyvinout na stejnou úroveň.

Prošli jste těžkými časy a svůj cíl jste si udrželi v paměti, i když jste si toho nebyli vždy vědomi. Jakmile jste se zavázali jít správnou cestou, dostalo se vám pomoci ve všech fázích a můžete být na svůj úspěch hrdí. Veškeré vaše úsilí o úspěch se vyplatilo a můžete se těšit na oslnivou budoucnost, která vás čeká, ale mějte trpělivost a nenechte se odvést od svého cíle. Strávili jste mnoho životů, abyste se dostali až sem, a my se postaráme, abyste sklidili náležitou odměnu.

V budoucnu si budete moci vybrat, jakou cestou se vydáte, která bude nejlépe vyhovovat vašim ambicím. Své úspěchy jste si zasloužili a nezdá se, že by trvalo příliš dlouho, než se o ně budete moci přihlásit. Jak jsme se nedávno zmínili, vaše budoucnost je zajištěna, a v některých ohledech se vymyká popisu, protože život bude tak odlišný od toho, co zažíváte nyní. Myslete na krásu, harmonii a blažené zážitky, které dalece přesahují vše, s čím jste se dosud setkali, a pochopíte podstatu budoucího života.

Budeme s vámi po celou dobu a jednoho dne se setkáme a podělíme se o své zkušenosti, bude to něco jako shledání, protože jsme se v minulosti mnohokrát setkali. Byli jste poněkud izolováni, protože vaše schopnost pokroku vyžaduje vaši pozornost, aniž by vás někdo brzdil. Jak jsme se však nedávno zmínili, pracujete, i když jste mimo tělo v období spánku, a možná si toho jste vědomi. Je toho tolik, co se musíte naučit a pochopit, protože na Zemi jste odkázáni na lidi, kteří tvrdí, že znají vaše budoucí potřeby, a je pro vás obtížné vědět, komu můžete důvěřovat.

O to silnější však budete díky svým zkušenostem a stanete se prozíravějšími, když se setkáte s novými informacemi. Opět se vám budeme takříkajíc dívat přes rameno a pomáhat vám. Pravděpodobně známe vaše potřeby lépe než vy, protože vždy vidíme širší souvislosti. Vaše potíže v připomínání minulých zážitků je částečně záměrné, abyste se neodváděli od práce a svých bezprostředních potřeb.

Každý z vás má ostatním duším na podobné cestě co nabídnout, ale nemůžete věci uspěchat, protože každý má ke svým zkušenostem jiný přístup. Někteří se dozvědí jen velmi málo, co je pro jejich vývoj cenné. Obvykle to však nakonec dobře dopadne, protože není nad skutečné zkušenosti, které vám pomohou pokročit. Jako vždy jsme vám k dispozici, abychom vám pomohli, pokud si to budete přát, ale normálně bychom do vašich rozhodnutí nezasahovali. Často se musíte učit tvrdou cestou, a je to vaše volba. Můžete být hrdí na to, čeho jste zatím dosáhli, navzdory mnoha pokusům temných, kteří se vás snaží svést z cesty.

Jste velmi odolní a soustředění na svůj cíl a je třeba vám doporučit, abyste i nadále stoupali ve svých vibracích. Cvičení dělá mistra a měli byste dosáhnout bodu, kdy dokážete vysoké viibrace udržet neomezeně dlouho. Budou přicházet období zkoušek, ale nyní byste již měli být schopni překonat ty, které mají negativní vibrace. Jste Světlem uprostřed temnoty, která občas zaplavuje Zemi, a ostatní duše se budou cítit vaší přítomností uklidněny. Vaše energie je mocná a vyzařuje pocit pohody, a dokonce i uzdravení.

Přišli jste na Zemi, abyste dokončili svůj růst jako duchovní bytosti, a jako ti, kterým se to podařilo, jste připraveni na větší výzvy. Dokud se nevrátíte do Božství, budete se nadále vyvíjet a stávat se mocnou Světelnou bytostí. Již nyní sílí vaše síla myšlenek, která vám časem umožní vytvořit prakticky cokoli, co si budete přát. Vytvoříte vše, co si přejete, a my vám tyto věci říkáme proto, abychom vás povznesli do budoucna. Život na Zemi se může někdy zdát jednotvárný, ale nedaleko v budoucnosti se to se Vzestupem změní. Nyní byste již měli začít oceňovat a chápat, co pro vás budoucnost chystá, a po celou dobu, kdy jste se na ni soustředili, jste ji pomáhali zhmotnit. Vaše síla myšlenek vytvoří téměř vše, co potřebujete, takže se v budoucnu stanete velmi soběstačnými. Nakonec se sami stanete Mistry. Každé vaše úsilí vynaložené na vzestup bude dobře odměněno.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/01/21/mike-quinseys-higher-self-message-crossroads/

Zpět