2061 Plejáďané - vyčkáváme Vania Rodriguez

[ Ezoterika ] 2022-02-04

KALIGHAL
Už je to dlouho, co jsem sem přišel, abych si s vámi trochu popovídal. Neodešel jsem. Měl jsem plné ruce práce s přípravou na tvé přijetí. Všichni se už nemůžeme dočkat toho velkého okamžiku, kdy vám otevřeme dveře našich vesmírných lodí, abyste mohli být s námi. Upřímně doufám, že to bude okamžik velké radosti, výměny lásky, výměny přátelství. Tak to i bude i pro mnohé z vás. Samozřejmě vidíme a cítíme srdce každého z vás. Přesně víme, kdo nás po tom strachu přivítá s otevřenou náručí. A neříkejte, že se nebudete bát. Jsme jiní, drtivá většina z nás je jiná než vy.My, Plejáďané, jsme nejblíže pozemským formám, ale ostatní rasy, v rámci proporcí, některé jsou podobné, ale mnohé ne. Nemají s lidskou formou téměř nic společného. Neříkejte tedy, netvrďte, že se nebudete bát. Když se vrátím trochu zpět v čase, kdy nás všechny velitele shromáždil váš mistr Sananda a Aštar Šeran, byli jsme trochu nesví z blízkosti, kterou jsme k vám měli mít. Pochopte následující: V celém vesmíru jsou obyvatelé téže planety téměř všichni stejní, jen s malými rozdíly. Není tu taková rozmanitost jako na této planetě. Tady je to opravdu jako v-elká přehlídka ras celého vesmíru pohromadě. Ve skutečnosti jste přesně takoví směsice různých ras vesmíru, která vytvořila těla, jež dnes máte. Míchání, ke kterému v průběhu času docházelo, vytvářelo nové formy, nové kombinace. Každý člověk na této planetě má ve svém původu buňky a DNA galaktických bytostí. Děsili jsme se té velké rozmanitosti, která na planetě existuje, a na konci procesu jsme se trochu báli, jak nás přijmete, protože v ničem se nepodobáte původním bytostem. Láska Mistra Sanandy však naplnila naše srdce vírou, silou a radostí a vysvětlila nám, že lidská rasa není zodpovědná za všechno, co se na planetě stalo, že jste byli k mnohému navedeni a že je na nás, abychom vás osvobodili od této zkoušky zla a nedostatku lásky.

Protože vibrujeme pouze bezpodmínečnou láskou, přijali jsme výzvu a už dlouho jsme na vašem nebi. Naprostá většina zdejších velitelů toho nikdy nelitovala. Bitvy byly těžké, nebyly snadné a pro tuto planetu je třeba ještě mnoho udělat. Jsme nesmírně nadšeni z toho, že vám v této době můžeme pomoci s mnoha věcmi, že můžeme přinést uzdravení mnoha nemocí, rovnováhu do vašich těl a že to jistě přinese radost do srdcí mnoha lidí a potřebnou sílu pro další kroky tohoto procesu.

Je škoda, že to bude chvíli trvat, protože nám mnozí nebudou věřit. Budou si myslet, že se vás snažíme upravit, manipulovat s vámi nebo vás dokonce unést, jak si mnozí na vaší planetě myslí. Dnes, v tomto čase, se však mnozí z vás účastní našich léčebných procedur a jsou svědky zázračných uzdravení, především uzdravení duše, která nakonec uzdraví i fyzické tělo. V tuto chvíli tedy nejvíce čekáme na to, abychom mohli přistát na velké lodi - vy ji nazýváte nemocniční. Každý z vás, kdo si to přeje, bude moci vstoupit a podstoupit léčebnou kúru. Zůstaneme tam tak dlouho, dokud se první z nás neodváží vstoupit. Jsme si totiž jisti, že až ten první vstoupí a odejde, vstoupí všichni, protože uvidí, že odešel uzdravený, normální jako vždycky a že jsme mu nic neudělali.

Takže to všechno připravujeme. Léčebné lodě jsou připraveny působit na planetu, na vás i na všechno ostatní. Jste připraveni uklidit odpadky, které se na planetě nahromadily za celé věky a které byste s dnešní technologií uklidit nikdy nedokázali. To vše se musí změnit. Žádná energie se neodstraňuje, vše se transformuje. Budeme muset všechen ten odpad přeměnit na něco produktivního pro planetu. Můžeme například přeměnit tento odpad na malá semínka, která můžete zasadit zpět na povrch Gaii a odstranit tak díry, které jste v průběhu času vytvořili. Můžeme to udělat.(pozn. můj ementál...)

Jste nervózní a my také, ale ne tak, abyste z toho byli nemocní. Je to dobré znepokojení, že tento okamžik je velmi blízko. I nadále vám na obloze posíláme "Ahoj!", stačí nás zavolat srdcem a my vám pošleme malé blikající světýlko, "Ahoj! Jsme tady, to jsme my!". Mnozí si přejí poznat, která loď je čí. Neexistuje žádný standard, každá loď je jiná, ale brzy budete moci poznat, čí loď je čí.

Standardizujeme naše přenosy a pak budete moci vědět, kdo vám odpovídá. Pracujeme na tom. Čím krystaličtější budeme, tím snáze nás poznáte. Když uvidíte výsadkové plavidlo, budete vědět, z jaké je rasy, což je pro vás velmi dobré, protože nebudete mít žádné pochybnosti. Nikdy nebudou existovat vesmírné lodě těch bytostí, které vás zotročily, ty už neexistují. Na vaší půdě se tedy budou nacházet pouze vesmírné lodě přátelských bytostí, které jsou v okolí vaší planety. Identifikujeme se. Brzy nás poznáte v podobě, v jaké jsme, poznáte naši historii. To se k vám dostane velmi snadným a jednoduchým způsobem a vy se nás naučíte poznávat.

Stačí počkat se bojím říct. Dělám si legraci, ničeho se nebojím, ale když říkáme brzy, brzy..., vaše srdce je plné pochybností, často je dokonce plné hněvu, protože říkáme brzy, brzy, brzy, a to brzy nepřichází. Takže už nebudu říkat brzy, ale až to určí Otec/Matka Bůh, budeme tam na vaší půdě, vylodíme naše nemocniční lodě, abychom lidstvu poskytli lék prakticky na všechny nemoci. Proč prakticky? Protože mnoho věcí nelze udělat pomocí lekce každého z nás, ale prosíme Boha Otce/Matku o udělení fyzických lekcí, abychom mohli všechny uzdravit.

Doufáme, že se nám to podaří, a pak ano, lidstvo se zbaví závislosti na lécích, na léčebných prostředcích a všichni budou vyrovnaní, aby mohli žít v Novém světě, žít v nové podobě. A to bude velmi důležité, protože rovnováha těla a mysli přináší zdraví a povznesení. Jsme si jisti, že tímto způsobem velká část lidstva, která dnes nic nevnímá, nic nevidí, nic necítí, začne chápat, co je to bezpodmínečná láska, a začne ji žít.

Bohužel také víme, že velká část lidstva bude proti tomu všemu spolupracovat, pomlouvat vás, štvát proti nám, aby vám nebylo pomoženo. Bude záležet na každém z vás, komu uvěříte: nám, kteří jsme za vás po celá ta léta bojovali za osvobození této planety z čisté lásky k této rase, nebo těm, kteří vás tak dlouho jen klamali a vedli vás stále dál a dál k negativní straně. Bude záležet na každém z vás, co si vybere.

Čekejte tedy na rozhodnutí Matky/Otce Boha a ve chvíli, kdy nám to povolí, budeme tam, umístíme své lodě a představíme se. S velkou láskou, s našimi bezvadnými uniformami a s velkou oslavou. Protože na našich lodích uspořádáme večírek a vy budete pozváni.

Zdroj: https://www.anjoseluz.com/post/pleiadianos-estamos-aguardando-voc%C3%AAs-para-a-festa

Zpět