1082 Opouští Temná flotila 4. říše Antarktidu? Michael Salla

[ Ezoterika ] 2021-06-11

Podle Eleny Danaan, francouzské archeoložky, která tvrdí, že je kontaktní osobou ʺGalaktické federaceʺ probíhá v současné době exodus německé ʺtemné flotilyʺ řízené 4. říší. To vytváří mocenské vakuum, jež se různé národy snaží zaplnit budováním základen v Antarktidě. Její informace pocházejí od mimozemšťana z hvězdného systému Taygeta v Plejádách, kterého identifikuje jako ʺThor Hanʺ, a od Franka - současného obyvatele americké základny McMurdo.

6. června dostala Elena od Franka e-mail, v němž ji informoval o neobvykle vysokém počtu lidí, kteří přichází do Antarktidy a opouštějí ji přes základnu McMurdo, která je největší základnou v Antarktidě a celoročně udržuje lodní přístav pro lodě s personálem a zásobami pro národní základny. Číňané zde mají již pět základen a další čtyři zřizují v absolutně nejhorším ročním období. Číňané jsou všude a ještě před měsícem nebylo vidět ani jednoho. Za zmínku také stojí, že do Antarktidy nyní nezávisle na sobě posílá vojáky Turecko a mnoho dalších zemí z Afriky a Jižní Ameriky. Všechny si zde chtějí zřídit základny a přinášejí si k tomu infrastrukturu.


Zdá se, že každý se chce co nejdříve dostat k tomu, co je v Antarktidě, aby nezůstal stranou. Ten šílený shon je proto, že zde určitě něco je. Frank zaznamenal, že Antarktidou projíždí také čím dál víc německy mluvících lidí. Počet lidí na jižním pólu v zimním období vždy klesal, nestoupal. Franka zaujalo, že značná část personálu, který opouští Antarktidu, je německy mluvící a míří do Jižní Ameriky - konkrétně do Argentiny. To Frankovi připadá velmi neobvyklé vzhledem k tomu, co Elena a další říkali o Němci kontrolované Temné flotile v Antarktidě, která byla ve vyhroceném vojenském konfliktu se ʺZemskou aliancíʺ a Galaktickou federací.


Elena komunikovala se svým hlavním mimozemským kontaktem Thorem Hanem a ptala se, co se v Antarktidě děje. Toto je shrnutí toho, co následovalo:
Thor Han potvrdil, že v důsledku tvrdého zásahu ze strany Aliance a Federace opouští německá (4. říše) v Antarktidě své stanoviště. Řekl mi, že probíhá exodus směrem ke koloniím mimo tuto sluneční soustavu, a to portálem. Říkal, že reptiliáni sídlící v Antarktidě odcházejí také. Thor Han říkal, že některé velmi tajné skupiny v některých vládách vědí o existenci takového portálu na jižním pólu (a nyní ho samozřejmě chtějí). Slouží k útěku do jiných kolonií, jako je Aldebaran, ale i Aldebaran, protože se nedávno stal hlavním velitelstvím Temné flotily, se od skupiny z Antarktidy odřezává. Thor Han řekl, že je v jejich mentalitě odříznout ʺnakaženou končetinuʺ. V Antarktidě jsou nyní ohromné zdroje, které je třeba zabrat, pokud všichni padouši odejdou...

Je třeba zdůraznit, že Aldebaran byl původním hvězdným místem, se kterým Maria Orsic na počátku dvacátých let minulého století navázala kontakt s lidsky vypadajícími ʺseverskýmiʺ mimozemšťany. Výsledkem této komunikace bylo sestrojení prvních vrilských časoprostorových zařízení, která dokázala dopravit personál na Aldebaran. Poté, co se Hitler v roce 1933 dostal k moci a kooptoval vesmírný program Vril, uzavřel dohody s reptiliánskými mimozemšťany Draco a nacistické SS začaly stavět létající talíře s výzbrojí pro válečné účely. Mezitím byly nejpokročilejší aspekty vesmírných programů Vril a Hanebu přemístěny na Antarktidu, kde pokračovaly ve vývoji meziplanetárních a mezihvězdných plavidel.


Nemělo být velkým překvapením, že Temná flotila má dnes hlavní základnu ve hvězdném systému Aldebaran, kromě základen v naší sluneční soustavě, jako je Mars a planetka Ceres. Zvláště když existuje portál z Antarktidy na planetu v hvězdném systému Aldebaran.

Frankovi jsem samozřejmě položila otázku, zda si myslí, že by mohli odcházet z vnitrozemí Antarktidy s úmyslem opustit kontinent. Pokud by se to potvrdilo, dávalo by to obrovský smysl. Domnívám se, že portálem mohou odejít pouze lidé vysokých tříd. Obyvatelé této odštěpenecké civilizace neměli jinou možnost než odejít běžnými loděmi a letadly. To, že si každý chce ukousnout kus koláče, když teď padouši prchají pryč, by také mohlo vysvětlovat náhlý nával všech těchto zemí do Antarktidy. Thor Han také řekl, že Pozemská aliance už nějakou dobu vysílá na jižní pól vojenské jednotky, aby pomohly vyhnat padouchy, a to potvrdil i můj přítel, který v posledních měsících zaznamenal rostoucí aktivitu amerických vojáků, kteří se vydávají na jižní pól.

Pokud jsou správné Eleniny informace, že Temná flotila provádí exodus z Antarktidy, pak by nebylo velkým překvapením, že mezi prvními odejdou německy mluvící pracovníci. Pravděpodobně by vyšší vědecký personál odešel prostřednictvím vesmírných lodí a portálů, a nižší vědecký a údržbářský personál by odešel konvenčními prostředky, například transportními loděmi z McMurda. Toho byl Frank zřejmě svědkem právě v době, kdy začínala antarktická zima.

8. června Frank poslal Eleně i mně e-mail:
Ačkoli sem teď proudí mnoho cizích zemí, němečtí lidé všichni odcházejí. Ptal jsem se, jestli se plánují na jaře vrátit, ale většina z nich se se mnou o ničem nebaví a přehlíží mě, jako bych pro ně nebyl dost dobrý. Velmi chladné osobnosti, v mé blízkosti anglicky nemluví, pokud vůbec. Nevidím, že by Němci přes McMurdo jen tak odjížděli. Thor Han měl pravdu, všichni Němci přijíždějí z vnitrozemí Antarktidy a opouštějí kontinent na lodích do Jižní Ameriky. Byli velmi tajnůstkářští a nechtěli s nikým mluvit. Tohle se opravdu dělo... Temná flotila byla zatloukána Pozemskou aliancí a Galaktickou federací, na Zemi, na Marsu i v této hvězdné soustavě, a exodus z Antarktidy je důkazem, že to všechno je skutečné.

Galaktická federace světů považuje Zemi, Měsíc a Mars za epicentra budoucí galaktické tyranie a tudíž chce osvobodit jejich obyvatelstvo od negativních mimozemských vlivů. V následujících aktualizacích Frank potvrdil, že německy mluvící lidé opouštějící Antarktidu byli vypraveni do Argentiny a nadále byli ohledně svého pohybu velmi tajnůstkářští. Významná přítomnost německé 4. říše byla založena během 2. světové války a byla udržována prostřednictvím následných dohod s USA a dalšími významnými národy. Mnohonárodní smlouva o Antarktidě (1961) byla ve skutečnosti zástěrkou pro pacifikaci Antarktidy s cílem ochránit německou odštěpeneckou kolonii před případnými budoucími vojenskými útoky podobnými neúspěšným misím Operace Highjump (1946/1947) a Operace Taberlan (1944-1946), které zahájily USA a Velká Británie.

V následujících desetiletích byly německé základny v Antarktidě značně rozšířeny přílivem personálu a zdrojů z USA a dalších zemí, které vybudovaly velmi rozsáhlé průmyslové výrobní závody na kosmické lodě, jež měly být dodávány ʺTemné flotile. Velký program řízený korporací Goode nazval ʺMeziplanetární korporátní konglomerátʺ (ICC) a nadnárodní civilní vědecký vesmírný program, o němž novější zasvěcenci odhalili, že existuje na Antarktidě a je řízen z ústředí Národní bezpečnostní agentury (NSA) ve Fort Mead v Marylandu. Bohužel, mnoho z těchto zařízení 4. říše/Temné flotily využívalo otrockou práci, což bylo jasným porušením Smlouvy o Antarktidě. Dřívější pokus o exodus v květnu 2016 byl zneškodněn flotilou neznámých vyspělých vesmírných lodí, pravděpodobně patřících Pozemské alianci, která bojovala s plavidly Temné flotily/ICC nad Antarktidou.


Je tedy velmi pravděpodobné, že německy mluvící pracovníci, které Frank viděl začátkem června 2021 opouštět McMurdo, evakuovali utajovan základny Temné flotily kvůli nedávným neúspěchům. Existují dva různé nepřímé důkazy, které potvrzují, že k takovému exodu skutečně dochází. Prvním z nich je odhalení snahy Deep State zfalšovat federální volby v USA v roce 2020, aby mohli zavést svůj Nový světový řád, což by umožnilo pokračování operací Temné flotily z Antarktidy na neurčito. Zájem 4. říše o prezidentství USA a jeho význam pro pokračování operací Temné flotily byl zcela otevřeně odhalen, když tehdejší ministr zahraničí prezidenta Obamy John Kerry navštívil Antarktidu v době vrcholících prezidentských voleb v listopadu 2016.

Vzhledem k následným událostem se ukázalo, že Kerryho skutečným cílem bylo informovat 4. říši o hrozícím Trumpově prezidentství a nastínit plán Deep State na neutralizaci a případné odstranění Trumpa od moci. V důsledku toho byla 4. říše klíčovým prvkem v převratu organizovaném Deep state s cílem odstranit prezidenta Donalda Trumpa od moci prostřednictvím zmanipulovaných voleb.

Očekává se, že forenzní volební audit, který v současné době probíhá v okrese Maricopa, potvrdí, že k rozsáhlým volebním podvodům skutečně došlo. Další forenzní audity v dalších okresech a státech USA odhalí plný rozsah toho, k čemu došlo. Rozsah volebních podvodů v USA by měl vyvolat i četná trestní stíhání osobností Deep State z celého světa, které se na zpackaném falšování voleb podílely.
Očekává se, že podobně budou odhaleny a stíhány i postavy Deep State ve vědeckých, politických a mainstreamových médiích, které se podílely na vytváření a udržování podvodu s pandemií. To jen umocní dopady na 4. říši, jakmile se zjistí, že se podílela na zinscenování pandemie jako součásti plánu na odstranění Trumpa.

Druhým probíhajícím politickým procesem je nedávný příliv zemí, jako je Čína a Turecko, do Antarktidy, na začátku zimy, tedy v nejhorším ročním období. Nedávné zprávy v mainstreamových médiích skutečně potvrzují, že Čína i Turecko budují v Antarktidě nové základny, přičemž Čína usiluje o to, aby se tam stala dominantní. Náhlý příliv osob a zdrojů do Antarktidy na začátku zimních měsíců skutečně ukazuje na snahu různých zemí zaplnit nově vzniklé mocenské vakuum. Dávalo by smysl, že 4. říše předává svá aktiva Temné flotily v Antarktidě zemím, které jsou nejvíce nakloněny její politické agendě a aktivitám: Čína, Turecko a země z Jižní Ameriky a Afriky by byly vhodnými kandidáty.

Zdroj: https://exopolitics.org/is-the-4th-reichs-dark-fleet-abandoning-antarctica/

Zpět