814 Buněčná transformace July Juli

[ Ezoterika ] 2021-03-07

Lidé velmi často změnám ve svém těle nevěnují pozornost, protože si neuvědomují, že jsou multidimenzionální bytostí. Existují některé změny, které mohou narušit všímavost a soustředění, protože tyto aspekty se mění a přecházejí do jiné pohybové roviny. Jedná se o procesy transformace, které vynášejí na povrch různé bloky vašeho projevu, které je třeba vypracovat a upravit. Samozřejmě, pokud se cítíte fyzicky špatně, pak je to signál o změnách v buňkách umístěných na příslušných místech.

Přecházíte na další úroveň vnímání sebe sama , protože dříve byl váš pocit blokován programy mysli pro vypracování mentálních konstrukcí bytí, nyní v sobě otevíráte schopnost pozvednout sebe a v budoucnosti další lidi a prostor kolem vás. K rozvoji přímých znalostí dochází zahříváním vašich buněk na určitou teplotu, která se liší od vašich bazálních parametrů. Můžete mít horečku, svědění, alergické reakce, vysoký krevní tlak a mnoho dalších procesů, které ve výsledku zahřívají základní teplotu buňky, zvedají ji na vyšší úroveň vibrací a rozšiřují ji.

Lokální ohřev je nezbytný, pokud dokážete nervovými impulzy sami šířit nové vibrace po celém těle, jedné buňky do druhé. To je optimální proces pro transformaci a zvyšování vibrací. Pokud nejste připraveni restartovat a aktualizovat své systémy, pak budou procesy komplikovanější, viry a vysoká teplota, protože vaše planeta spolu s lidstvem zvyšuje vibrace. Proto vás teď tolik lidí opouští a snaží se odolat změnám. Musíte přijmout své obavy a umožnit jim existovat odděleně od vás, bude to projevem vaší svobodné vůle. Dobře přijměte všechny procesy a změny, které se u vás odehrávají, protože celá vaše příroda usiluje o nové věci, usiluje o evoluci. Toto je nová fáze evoluce.

Většina lidstva již před časem prošla linií transformace kolektivními negativními výbuchy, jako jsou války a revoluce. Proto byl vyvinut nový způsob, jak změnit vibrační složku vaší hmoty a vaší energie. Teď je na to ten správný okamžik, protože podvědomě chápete a přijímáte možnost léčení pomocí specializovaných léků proti určitým procesům. Je to kotva, která uvolňuje vaši pozornost a umožňuje přijetí a transformaci pomocí záložního zdroje.

Obtížné životní situace stále obtížněji mění vaše vnímání a nemoci, které úzce souvisí se zkušeností strachu ze smrti, způsobují nárůst potenciálně aktivně transformující energie. Je to pro vás všechny velmi důležité. Životní cykly se mění. S nárůstem vibrací začnete jemněji cítit cykly vaší planety a zůstávat s ní vzhůru a stejně tak usínat. Jste jedno se svou planetou, protože je to pro vás mocná elektrárna a podporuje životně důležitou činnost všech živých bytostí v jejím poli. Je velmi důležité naladit se na planetu a vibrovat s ní v čase.

Po probuzení můžete zaznamenat nával energie, protože během nárůstu vibrací dochází k uvolnění kladného náboje transformační energie. Vaše jemné tělo se již naladilo na tyto rytmy a zvýšilo své vibrace, proto nyní fyzické tělo zrychluje svůj pohyb, kde se vysoké vibrace pohybují rychleji, pokud jde o váš srdeční rytmus, srdce je v souladu s rytmy srdečního centra. Pokuste se v této chvíli uvolnit a přijmout změny, které se vám dějí. Toto je důležitá fáze uvolnění obav, fáze získání vnitřní a vnější svobody. Soustřeďte se na své srdce, jeho rytmus a srdeční centrum - srdeční čakru. Vyrovnejte je do jednoho. Pohyb můžete zpomalit nebo zrychlit na základě vašich pocitů. Současně nasměrujte dech ze srdce do čakry a dýchejte oběma současně.

Důsledkem zvýšených vibrací je také dehydratace. Voda má úžasné vlastnosti a sama o sobě je silným vodičem energií. Obyčejná voda nedostatek nespraví, protože je to jen vodič a bude provádět to, co do ní bylo zapsáno při výrobě. Pramenitá voda a voda naplněná láskou má stejné účinky. Můžete nasměrovat své záměry lásky a očištění. Jakýkoli záměr voda přijme a dopraví do vašeho těla. Zahřátí rukou svědčí o probouzející se síly uzdravení. Transformace v nich probíhá nejaktivněji. Vaše ruce a nohy jsou citlivější na vedení energií. Sledujte svůj stav a snažte se porozumět svému tělu a procesům, které v něm probíhají, cítit vibrace a rytmus. Pro dobro vás a celého lidstva.

Zdroj: https://absolutera.ru/article10292

Zpět