6658 Strážci Země: Vzestup je mou realitou Jahn J Kasl

[ Ezoterika ] 2024-06-05

Už žádné objížďky Už žádné plýtvání časem, žádné okliky a rozlišování pravdy od lži - to je to, o čem je tento poslední úsek cesty před vzestupem! Milovaní lidé, jste v Božích rukou, jste děti Stvořitele, jste duch od ducha, srdce od srdce a bytosti zrozené z lásky. Nyní je čas, abyste si uvědomili, kdo skutečně jste a co vás skutečně přivedlo na Zemi. Nyní je čas, abyste sebrali odvahu a dali jasnou a jednoznačnou odpověď všem prorokům zkázy: JSEM, KTERÝ JSEM. JÁ JSEM PRAVDA A ŽIVOT. VZESTUP A VZKŘÍŠENÍ JSOU MOU REALITOU. OM NAMAH SHIVAY Scénář zkázy je vyhrazen pouze pro ty, kteří myslí, cítí a žijí v těchto scénářích. Pouze ti lidé, kteří již nechtějí překonávat své naprogramování a přesvědčení, a kteří vidí věci v bezútěšném světle, zažijí svůj poslední den, kdy na Zemi osudově sestoupí nová bolest a utrpení. To, jací jste uvnitř, jak se uvnitř cítíte, jak tajně přemýšlíte, tyto věci určují váš osud. Nepříznivý osud nikdy nesestoupí na vaši hlavu bez vaší účasti. Vše vychází z vašeho vnitřního naprogramování a přesvědčení. Vaše názory a představy o sobě a o světě vytváří svět, který je pro vás. Vy se díváte na události té doby a cítíte se potvrzeni, někdo jiný se dívá na události té doby svýma očima a cítí se stejně potvrzený. Je to vaše vnímání, které určuje minulost, přítomnost a budoucnost. Minulost, přítomnost a budoucnost získávají smysl a realitu pouze prostřednictvím lidského vědomí. Nejsou to jevy oddělené od lidí, ale jsou spojeny s lidským vědomím. To znamená:

1. To, co vidíte, je výsledkem vašeho vědomí a ne vašich očí.
2. To, co prožíváte, je výsledkem vašeho vnitřního naprogramování a ne nevyhnutelným a předem určeným osudem.
3. Důležité je, co jste a jak moc jste si toho vědomi.

Držte se!
Držte se svého božství, své jedinečnosti, svého vědomí! Držte se cest, které vám vaše duše odhaluje, a možností, které vám nabízí vaše srdce. Konec této velké hry na zemi bude DOBRÝ, SVĚTLÝ, VZNEŠENÝ, o tom není pochyb! Proto nepochybujte a pokračujte důsledně a neochvějně v práci na neporušeném, vitálním a láskyplném spojení s Bohem. Váš Stvořitel zná vás a váš Stvořitel zná vaše potřeby, váš Stvořitel zasahuje do vašeho života. Účelem je, aby Bůh žil s lidmi, v lidech a skrze lidi. Lidé, kteří jsou plni katastrofických scénářů a kteří neustále krmí své vědomí negativními zprávami, zažijí pád svého vlastního vnitřního světa. Pravdou je, že vzestup a vzkříšení lidstva se děje a děje se to právě teď! Projasněné vědomí zná cestu a zná výsledek této hry. Odstraňte mlhu ze svého vědomí a získáte bezpečí. Bezpečí, které je nyní zapotřebí, aby se projevilo nové a odstranilo se z této země veškeré nelidskosti. Stejně jako jste svými myšlenkami a pocity určovali minulost, určujete svou přítomnost a budoucnost. Vaše síla je veliká, milovaní lidé, použijte ji, aby se ve vás mohla zrodit Nová Země. V nekonečné lásce STRÁŽCI ZEMĚ

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/06/05/the-guardians-of-the-earth-ascension-is-my-reality/

Zpět