4318 Jak se Galaktická federace dívá na Zemi 4. Omezení Cosmic agency

[ UFO ] 2023-03-25

Mari Swaruu
Musím vás požádat, abyste si prohlédli všechna má videa o Federaci, než si uděláte nějaké závěry o mém názoru a postoji k tomuto tématu, protože uvádím věci, které se nikdo jiný neodváží říct. Vím, že zatím nejsou příjemné, ale informace, které dodají celé problematice důležitý pozitivní nádech, uvedu o něco později. O svém důležitém zvratu nechci v tuto chvíli příliš mluvit, ale to, co vám mohu prozradit už teď, je, že vím, že ve Federaci existuje mnoho úrovní, a to nejen na politické nebo jurisdikční úrovni, jak jsem popsala ve svém předchozím videu, kde jsem mluvila o vnitřní struktuře Federace.

Mluvím o úrovních hustot, úrovních porozumění a úrovních vědomí. Omezeními nemyslím pouze ta, která vyplývají přímo z uplatňování pravidel zmíněných v Základní směrnici. Ta by byla přinejmenším logická, ať už s nimi souhlasíme, nebo ne. Mám na mysli také ta pravidla, která se uplatňují na nelidské návštěvníky jakékoli rasy, ale zejména na ty, kteří vypadají plně lidsky, takže se uplatňují na mé přátele a na mě. Nemusí mít nutně přímý vztah k První směrnici, i když se často používají jako záminka k jejich uplatňování. V několika případech mohou být pravidla dokonce vnímána jako odporující samotné První směrnici, ale přesto jsou nám vnucována. A tato pravidla nám přímo či nepřímo vnucuje sama Galaktická federace.

Proč to smím zveřejnit? To nevím. Nejspíš proto, že je to vůbec nezajímá, nebo proto, že naše videa jsou pohřbena pod kdoví kolika vrstvami informací na webu. Už to samo o sobě jim může stačit k tomu, aby mě nebo nás považovali za účinně neutralizované. To nemohu vědět. Nedostala jsem žádný návod, jak komunikovat a jak se chovat při kontaktu s lidmi, ani s čímkoli nebo kýmkoli jiným na Zemi, a ani nikdo jiný tady. Manuál pro to neexistuje, nebo o něm alespoň nevím, ale vážně pochybuji, že existuje.

Spíš než pravidly nebo zákony myslím svévolná omezení, protože právě to jsou. Když prostě chceme něco udělat nebo něčeho dosáhnout, čehokoli, najednou zjistíme, že prostě nemůžeme, protože existuje nějaká technologická překážka, firewall nebo blokáda. Veškerá komunikace přicházející na Zemi z vesmíru musí procházet přes hlavní komunikační uzel, který se nachází na andromedské biosférické lodi Viera. Je to proto, že Federace také nařídila, že všichni na oběžné dráze Země mohou ke komunikaci na Zemi přistupovat pouze prostřednictvím internetu. Na Zemi existuje přesný protějšek, protože téměř veškerá komunikace na světě využívá internet nebo je na něm závislá, takže komunikace je silně centralizovaná a lze ji snadno kontrolovat, sledovat a cenzurovat. Dřívější komunikační zařízení na lidské technologické úrovni, jako jsou rádiové vlny a mikrovlny, jsou neohrabaná a slabá, takže se s nimi odtud na povrch dá jen těžko dostat a pro většinu lidí na povrchu jsou dnes stejně obtížně použitelná. Takže přímým vysíláním tímto způsobem toho moc nedosáhnete.

To je to, co teď zažívám. Jedním z největších omezení, se kterými se nyní potýkám, stejně jako mnoho lidí zde v mé skupině, je to, že nesmíme mluvit přímo s nikým na Zemi. Můžeme psát na klávesnici, ale mluvit nesmíme a video také není možné. Pro videa musím používat tyto robotické hlasy, a to mi značně ztěžuje práci, protože napsat text a pak ho upravit tak, aby ho generátor hlasu správně vyslovil, a pak ho prohnat online softwarem, zabere spoustu času a úsilí, a upřímně řečeno, ráda bych s vámi všemi mluvila přímo svým hlasem, a to i se mnou na videu. Ale prostě mi to není umožněno a jsem dostatečně vděčná už jen za to, že mohu natáčet alespoň tato videa.

Když se snažíme použít jakoukoli technologii, abychom mohli mluvit s někým tam dole, tak to prostě nefunguje, a tím myslím technologii na lidské úrovni. Takže pokud někdo tady mluví a do hlasu se nemísí žádný jiný zvuk, pak bychom technicky měli být schopni mluvit a být slyšeni kýmkoli na Zemi v rámci pravidel jasně stanovených v Základní směrnici. Ta část, kde je stanoveno, že nesmíme používat žádné technologické zařízení nad rámec toho, co je na Zemi. To je samo o sobě nesrovnalost už na začátku a někteří členové mé skupiny požádali zástupce Federace, aby vysvětlili, proč je nám to vnucováno. Odpověď, kterou tehdy dostali, zněla, že Federace se domnívá, že mluvit otevřeně, tedy kdybychom mluvili my, je pro lidi nebezpečné, protože bychom mohli chtěně či nechtěně manipulovat s tím, koho oslovujeme, protože svá slova také zatěžujeme telepatickými významy, což nám dává mentální výhodu nad lidmi, a pouhým psaním prý vyrovnáváme hru.

To zní dost urážlivě vůči inteligenci lidí, navíc se stejně pořád navzájem ovlivňujeme, lidé nás také ovlivňují. Ale kromě toho mi to připadá velmi nespravedlivé, protože my si prostě chceme povídat s přáteli, a dokonce i mezi sebou, abychom si byli blíž, abychom s nimi byli rodina. A to přináší další nespravedlivou nesrovnalost, protože víme, že mnozí zástupci Federace hovoří přímo s mnoha pozemskými politiky, a to jak pomocí technologických prostředků, tak i tváří v tvář, takže pro některé to možné je, ale pro jiné ne, a já se ptám, kdo o tom rozhoduje.

Horší je, že pokud někdo z této hvězdné lodi sestoupí na povrch jako Step Down, i když tam jde jen na pár hodin, třeba když jde hledat jídlo a zásoby, je člen posádky automaticky omezen jako každý člověk a můžeme s ním mluvit jen pomocí technologie vyrobené lidmi, protože sama Federace důrazně nedoporučuje, aby někdo měl u sebe pokročilý komunikátor, když jde na povrch, hlavně pro případ, že by se zmíněný mimozemský komunikátor dostal do lidských rukou, hádám. Nicméně se důrazně doporučuje, aby každý, kdo sestupuje, měl pokročilý komunikátor stejně u sebe, protože nemít ho u sebe, když jste na povrchu, je samozřejmě ze své podstaty nebezpečné. Mluvení a jakýkoli jiný druh zvuku byl tedy silně omezen a stejně tak i video, protože je zcela zřejmé, že na něm může být zobrazeno něco Federací nechtěného. Například obraz interiéru hvězdné lodi. Pak se musím zmínit o fotografiích. I ty jsou těžko průchodné, ale je to možné, i když oficiálně se to nepředpokládá. (pozn. nikde není psáno, že to nemůže vypadat jako mobil... ten už má dnes každý)

Z hlediska omezení, když člen posádky hvězdné lodi sestoupí na Zemi, je v podstatě považován za člověka a je s ním tak i zacházeno. Ani to mi nedává smysl, protože proč bychom si s někým nemohli promluvit, a to jakýmikoliv technologickými prostředky, jen proto, že je na povrchu, když jsme před půl hodinou měli stejného člověka tváří v tvář na lodi? Takže jsme si uvědomili, že pro Federaci má lidský stav zřejmě jen málo nebo vůbec nic společného s tím, kdo jste, natož kde jste.

Stejně tak po sobě nesmíme zanechat nic, co by se dalo použít jako důkaz naší existence, a když se tam s někým setkáme, nesmíme s ním mít žádný přímý kontakt. Smíme však být v kontaktu s lidmi, kteří nevědí, kdo jsme, například s prodavači v obchodech nebo s cizími lidmi na ulici.

Láme mi to srdce. Považuji toto pojetí za velmi materialistické a kruté, a eticky i duchovně nevyspělé. Zatímco tady jsou na nás a mnoho dalších hvězdných ras, které se zdají být zcela lidské, jako Antariané nebo Alfrateané, uvalena všechna tato nelogická omezení, jiné pochybné rasy, z nichž některé ani nejsou členy Federace, se mohou potulovat po Zemi ve svých lodích a mohou si dělat, co chtějí, a to otevřeně a nekontrolovaně, což může zahrnovat nejrůznější zvěrstva, únosy např. lidí i úplných mimozemšťanů, přičemž ty druhé jsou stokrát častější. Podle Federace mají být takové rasy, které se tam volně potulují, obsaženy ve Van Allenových pásech, a proto jsou považovány za součást 3D Matrixu na Zemi, a proto se mohou volně potulovat, protože slouží k jakémusi udržování samotného Matrixu a dokonce i lidské populace. (pozn. zdá se, že jsou pěkně vypatlaní.. to vysvětluje současnou vypatlanost světa)

Příkladem ras, které by spadaly do této kategorie, jsou některé typy reptiliánských ras, vnitřní pozemští lidé a některé druhy malých Šedých, neboť se o nich říká, že jsou pozemskými zahradníky, protože jsou spojeni s úpravou a opravou poškozené DNA svých unesených, údajně ve prospěch těchto lidí, aby mohli efektivně plnit svůj životní plán, jak bylo uvedeno. Tito lidé nejsou původními obyvateli Země a mohou přicházet a odcházet, jak se jim zlíbí. Měla bych zdůraznit, že existuje nejméně 165 variant těchto malých šedých mimozemšťanů. A pokud jde o Reptiliány, Federace je skutečně považuje za původní obyvatele Země, protože byli na planetě dávno předtím, než na ni dorazili první hvězdní lidé.(pozn. pokud chtějí klasifikovat vyspělost pozemské populace, tak ať to vezmou podle reptíků a podzemců... a nepruděj tu s bariérama)

Problém s tímto argumentem vidím v tom, že definice člověka je také nejasná, protože pokud vím, na Zemi byli neandrtálci dávno předtím, než tam dorazili první lyřanští hvězdní lidé. Kromaňonci také nejsou dobře vysvětleni a je téměř nemožné zařadit kohokoli z nich do nějakého ověřeného časového rámce vzhledem k reptiliánům. Jednoduše není k dispozici dostatek údajů. Každopádně proto Federace oficiálně nechává tyto ostatní skupiny hvězdných ras dělat si, co chtějí, nebo alespoň zdánlivě. Protože i ony mají dodržovat svá vlastní pravidla a předpisy, které jim rovněž ukládá Federace, ale odlišně od ostatních zdejších nelidských návštěvníků.

Dalším bodem, který nám není vysvětlen, jsou smlouvy mezi těmito rasami a některými pozemskými vládami. Informace, které o tom mám, jsou velmi kusé a možná si i protiřečí, ale i to by mohlo být námětem pro budoucí video. Z toho všeho je zcela jasné, že Federace chce a potřebuje zachovat Zemi a její 3D Matrix přesně takový, jaký je, jako by se celé situaci měl nechat volný průběh. A potřebují, aby hvězdné rasy, které se jim nepodřizují nebo s nimi nesouhlasí, ustoupily stranou, protože bychom mohli nepříznivým způsobem narušit ˝status quo ˝. Problém je, že nám neřeknou proč. Jednoduše neexistuje dostatečná komunikace. Neustále nás nutí spekulovat, což je samo o sobě neetické, protože nás nutí vyvozovat závěry, které jsou upřímně řečeno dost ošklivé. Federace neustále tvrdí, že máme právo zde být a že máme právo vyjadřovat své názory, a dokonce radit, co se na Zemi děje, ale ve skutečnosti nás drží v nevědomosti. Spíš to vypadá, že se nás snaží zabavit, zatímco oni tam dělají to, co dělají. (pozn. mám stejný dojem ... omlouvám se za jistou skepsi ke všem vzestupným zprávám, ale něco nás v tomhle světě musí držet nad vodou)

Když se například vrátíme k Základní směrnici, většinou se zdá, že ji na některé lidi uplatňují, ale na jiné ne, a to bez logiky a etiky. Zdá se, že ji používají jen jako záminku, aby mohli uvalit omezení na jiné hvězdné rasy, kdy to uznají za vhodné. To jsou jen některá z omezení, která uvalují na nás a na ostatní hvězdné rasy v okolí Země.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/como-ve-la-tierra-la-federacion-galactica-parte-4-restricciones

Zpět