2644 Metatron: Za horizontem událostí Ola

[ Ezoterika ] 2022-05-30

Metatron
Q: Dnes mám trvalou myšlenkovou formu o horizontu událostí. Nemám žádné znalosti z astronomie a fyziky. Čeho bych si měl být vědom?
A: Odpověď není v oblasti těchto věd. Myšlenková forma je navržena tak, aby evokovala asociativní pole. Pojmy ʺčerná díraʺ a ʺhorizont událostíʺ obvykle v lidech vyvolávají pocit dotýkání se tajemství, neznáma. Často jsou lidské bytosti tak pevně ʺpřipájenyʺ do matrice událostí a vedou ʺmechanickýʺ způsob života, že úplně ztratily kontakt s pravým ʺjáʺ, ztratily kontakt se Zdrojem.
Pojem ʺhorizontʺ ve vašem prostoru znamená neviditelnou linii, podmíněnou hranici.
Horizont je hranicí mezi nebem a zemí. Horizont událostí nalezený kolem černých děr je také pomyslnou hranicí, která na základě matematických výpočtů fyzicky neexistuje!
Cítíte metafyzický smysl? Esence proklouzává mezi prsty. Ve vesmíru není nic tuhého, neexistují žádné ʺželeznéʺ struktury. Vše je kvantové a nepravděpodobné. Přímé myšlení je atavismus. Schematické vnímání je předchozí úrovní evoluce vědomí.
Odpovězte na otázku: Čím jste si jistý v zákonech fyzického světa? Takže tady je příklad pro vás. Čas v horizontu událostí se zpomaluje, v černých dírách prakticky mizí. Jste si jisti, že můžete urazit vzdálenost a vrátit se. Ne, ne vždy. Například po překročení horizontu událostí všechny pokusy o návrat selžou. Zákony fyzického světa, objevy vůbec nejsou axiomy. Jsou přezkoumány vědci, vyvráceny, doplněny...
Také v duchovní oblasti jsou některá pojmová učení nahrazena jinými. I panteon bohů v každé pozemské civilizaci má své a bohové čas od času získávají nová jména.

Q:Možná je vesmír věčný?

A:Jestli vesmírem myslíš hvězdnou oblohu nad hlavou, naštvu tě. I tato scenérie se mění. Relativně nedávno viděli obyvatelé starověkého Egypta nad hlavou úplně jiné nebe.
Ale přesto je tu něco věčného a neměnného. Božský paprsek, který vás také vytrhl z temnoty. Světelný zdroj nevidíte. Je příliš jasné, aby vás neoslepilo. Předmět za horizontem událostí je neviditelný. Bůh je světlo! Zdroj všech věcí!
Potřebujete potvrzení? Důvěřuj, přijmi to celým svým srdcem... V temné místnosti také nevidíš lucernu. Ale paprsky, které z ní vycházejí, osvětlují, vytrhávají předměty ze tmy, činí místnost, svět skutečným. Prostor, čas, to vše vzniká z Prázdnoty, z Ničeho pouze v paprscích božského světla.
Dosud neexistují žádné vědecké poznatky, žádné vzorce, žádné přístroje, které by umožnily určit a změřit tento paprsek a jeho sílu ve vesmíru. Otevře se někdy? Možná se pootevře závoj tajemství, bude-li to vůle Stvořitele. Ale teď to můžete najít.
Nemusíte létat do vesmíru a hledat černou díru. Prostor je ve vás! Překročte svůj osobní, personalizovaný horizont událostí. To není snadné. Vytrvalá vnitřní práce, dosažení meditativního stavu vědomí...
Budete omezováni gravitační silou černé díry: staleté základy, karmická spojení, pokušení fyzického světa, triky matrixu...
Ale věřte mi, stojí to za to! Najít stav, kde nad vámi události nemají moc, stojí za to! S pocitem věčného spojení se Zdrojem se přesunete na novou úroveň života, ve které je svět mnohostranný, jasný a neomezený!

Zdroj: https://absolutera.ru/article13119

Zpět