640 Lord Aštar Lynne Rondell

[ Ezoterika ] 2020-11-17

Milovaní, pokusím se znovu předat zprávu, kterou naposledy temnota zastavila.

Přicházím se zprávou pro vás všechny, pro celý lidský kolektiv a tato zpráva není jen ode mě, tato zpráva je od galaktické federace, vysokých rad světla a od celého andělského vysokého království.

Pracuji s andělským vysokým královstvím, také s galaktickou federací světla. Dohlížím na planety, různé sluneční soustavy, jiné galaxie. Pod mým velením jsou miliony, hlídám různé planety, když je potřeba sundat z planety temnotu, když je potřeba vyvolat jinou vibraci nebo vyšší úroveň světla. Dohlížím na planety, když jsou zapotřebí vzestupy. Pomáhám planetám, kde je příliš mnoho tmy. (pozn. Swaruu ho označila za neřízenou střelu)

Vytáhnu záporné mimozemšťany, stáhnu temnotu a nechám planetu, stejně jak to dělám s touto matkou Zemí, aby se s tím dokázala vyrovnat. Nechal jsem ji, aby se mohla skutečně vykoupat ve světle, abyste mohli vy všichni i ona vystoupit. Dělám spoustu různých věcí v mnoha různých galaxiích. (pozn. asi mám další job)

Mám miliony a miliony pod svým velením. Mám ve vzduchu miliony plavidel po celé této galaxii, dalších galaxiích, tomto vesmíru a také daleko. Teď mám co do činění s kontrolou vaší planety spolu s galaktickou federací spolu se všemi vysokými radami světla, Lyriány, Andromedany, Plejáďany, Casiopejci, Arkturiány, všemi radami světla.

Všichni pracujeme společně, abychom viděli, že stoupáte, abychom viděli, že stoupáte mírumilovně, a abychom upřímně viděli, že všechno temné je teď pryč z vaší planety a roviny.

Nemáte tušení o úrovni temné vlády, která byla na vaší planetě. Když jste skočili do tohoto života, neviděli jste to, protože si nepamatujete. Nevíte, jak se vrátit za svůj život a podívat se, co bylo na této planetě dříve. Řekneme vám, že je tu spousta temných podsvětí, temných nízkých říší.

Negativní mimozemšťané jsou tu velmi dlouho. Byli by to Annunaki, Borgové, reptiliáni a drakoniáni, kterými se nyní zabýváme hlavně proto, že mají na vaší planetě pocit moci. Zdá se, že mají pocit, že je to jejich planeta, a že mají právo stále ovládat vás všechny. Vypadá to, že mají pocit, že tady dole už kontrolují velmi dlouho, takže nepotřebují dodržovat univerzální zákony, které byly zavedeny nejen pro vás všechny, vaše aurické pole, vaše fyzické tělo a na úrovni duše, ale které byly zavedeny pro mimozemšťany přicházející na vaši planetu.

Toto je planeta Matky Země, kromě Matky Země tuto planetu nikdo nevlastní a všechny tyto kolektivy světla vidí, že je to pravda, vidí, že jste v bezpečí, vidí, že Matka Země dostane její přání a dostane čestně požadavky splněny.

Matka Země se s tímto channelerem setkává den co den a nyní, protože jsou v páté dimenzi, prostřednictvím slov vám přenáší tuto zprávu. Dnes je velmi neoblomná vůči andělskému vysokému království, že na této planetě a rovině není dovolena žádná temnota.

Chce všechny čarodějnice, čaroděje, démonické bytosti v lidské podobě, plazy a celé podsvětí a všechny negativní mimozemšťany pryč. V tomto smyslu je velmi náročná, protože ji unavuje být v tak temné vládě.

Chce vidět, že jste všichni chráněni a v bezpečí. Stanovila také mnoho vlastních zákonů a pravidel. Je docela neoblomná a přísná v tom, co chce. My ve vyšším kolektivu světla a andělském vysokém království se snažíme dát jí to, co chce, protože toho prožila hodně a trvalo 60 let, než se tento vzestup skutečně uskutečnil. Takže jí pomáháme, jak nejlépe můžeme. Tento channeler je prostředníkem mezi ní a andělskými vysokými královstvími a spojařem, řekněme, mostem mezi galaktickými komunitami, mostem mezi andělskými komunitami, mostem mezi Matkou Zemí a mostem pro vás všechny, protože je člověk.

V poslední době hodně pracuje, hodně se snaží dostat temnotu a snaží se vám všem usnadnit cestu vzestupu. Vyslala více energie pravdy přicházející na další týden, vyslala bílé světlo pro vás všechny z lásky k tomu, kdo jste, z lásky k přizpůsobení, vyslala veškerou negativní energii, hněv, strach, strach a všechno to právě teď trochu bublá. Vyslala bílé světlo také pro všechna různá království.

Všichni stoupáte. Je tu spousta energie, kterou je třeba očistit, takže s tím také pomáhá a chceme vám přinést nějaké příběhy pro vás všechny, chceme říct, jak úžasně se vám daří s vaším vzestupem, chceme vám dát vědět, že to bude ještě pár měsíců trochu kamenité, protože pravda vyjde najevo, protože na vaší planetě a rovině došlo k velkému podvodu, ale jsme s vámi, pošleme vám tolik lásky a světla, máte doslova miliony a miliony andělů, máte miliony a miliony vysokých rad bytostí světla. Budeme jim říkat galaktické bytosti světla.

Mnoho z vás má galaktické rodiny, které jsou vám nyní velmi blízké, protože říše sestupují, aby se téměř setkaly, když jste v páté dimenzi. Budete tak blízko ke všemu, máte tolik pomoci, přichází tolik lásky, prostě musíte jet na této vlně, na které jste nad touto třetí dimenzionální agendou, musíte vědět, že vy všichni vzestupujete.

Nejste si jisti, že každému z vás je pomáháno, že každý z vás, kdo stoupá, jde do páté dimenze a že máte andělskou rodinu nebo průvodce a anděly nebo máte galaktickou rodinu. Všichni jsou tu nyní pro vás, povzbuzují vás. Potřebovali jsme tuto zprávu předat vám všem, abychom vám dali vědět, kolik lásky máte, kolik lásky vám posíláme, kolik se právě teď děje na této kamenité cestě na vaší planetě a že my jsme na vaší straně, všichni jsme na vaší straně.

Vidíme, co je před vámi, vidíme, že je to těžké, protože jste ztratili práci, protože jste byli drženi na uzdě, protože s penězi je to napjaté, protože na planetě je smutek a bolest a tolik z vás neví, co to přinese. Kryjeme vám záda, jsme tu s vámi, posíláme vám tolik lásky a tolik světla. Temnota opouští vaši planetu a rovinu, stoupáte, jste děti světla. Přišli jste sem zažít tento vzestup, přišli jste sem, abyste pomohli Matce Zemi, přišli jste sem, abyste byli větší součástí kolektivu lidstva, abyste pomohli těm, kteří to potřebovali, aby také vystoupali a přišli jste sem, abyste se ujistili, že lidstvo jde kupředu.

Mnoho z vás přišlo z jiných planet, galaxií, hvězdných národů, aby bylo součástí této cesty. Je to cesta do lásky, je to cesta zpět do vašich srdcí, je to cesta k míru na konci a spravedlnosti a jednotě pro všechny. Mějte to prosím na paměti.

Bude to trochu drsnější, do konce prosince to bude kamenité, leden a únor může být velmi kamenitý a bude tu spousta bouřlivých energií, které se vynoří na povrch, abyste je viděli.

Jsme zde, jsme s vámi, tato zpráva je pro vás všechny od nás všech, máme vás tak moc rádi. Vím, že je to děsivé. Podporujeme vás emocionálně a pomocí našich srdečních center jsme vám všem k dispozici. Byli jsme a budeme po celá léta. Jsme rádi, že navazujeme kontakty s ET. Procházíte něčím, co se na této planetě ještě nikdy nestalo, procházíte vzestupem, velmi kamenitou cestou, je to bouřlivé. Každý z vás vyjde zářící, vyjde vyrovnaný se svou vyšší mocí, vyjde s vědomím pravdy o tom, kým ve skutečnosti jste, a bude vědět, co jste ve svém srdci. Je to tak skvělá věc, že konečně budete žít ve světě s mírem, s vědomím, že temnota už nebude s vámi.

Stoupáte, stoupáte velmi rychle a jsme s vámi, držíme prostor pro vás všechny. Vytváříme prostor světla pro vás všechny, abyste se tam opravdu dostali, pracujeme také s Matkou Zemí a s tímto channelerem na jejím uzdravení. Milujeme vás, posíláme lásku, světlo a požehnání.

- - - - - - - - - - - - - -
Děkuji za toto úžasné poselství, lásku všem galaktickým radám světla a andělskému vysokému království. Budeme muset vstát a trochu bojovat. Posílám vám lásku.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=2XFCeB228B8

Zpět