4173 Mechanismy poznání 2. Jevgenij Sedoj

[ Ezoterika ] 2023-04-20

Kdo mě ovlivnil - Dan Winter (v našem ruském prostředí vědců se o něm ví jen velmi málo), který byl i pro mě mimo oblast mých znalostí. Je zakladatelem Cristal Hill Farm, který napsal knihu One Crystal Dance: The Star Mother: Geometric Keys to the Resonant Spirit of Biology. Některé ze svých myšlenek předložili na mezinárodní konferenci ʺSvětlo lásky se probouzíʺ v Geneseo v New Yorku v srpnu 1987 během pěti zasedání během týdne. Dan vyvinul svůj navrhovaný základ pro pochopení rolí mysli v metabolismu od atomové po buněčnou... a po planetární úroveň. Jeho spisy bezpochyby přitahovaly pozornost fyziků, biologů a mystiků po celém světě.

Dan Winter objevil, že lidé, kteří zažívají opravdové pocity lásky, zanechávají podpis ve frekvenčním spektru srdce, tzn. na elektrokardiogramu. Podle Wintera kaskáda zlatých elektromagnetických vln končí modrým světlem v DNA našich těl! DNA je jako čočka, která přitahuje (zaměřuje) elektromagnetickou energii dovnitř. Když jsou naše myšlenky a emoce naladěny na lásku, vytváří se kaskáda harmonické Fibonacciho série, která spojuje energii srdce a mysli s naší vlastní DNA. Když tedy srdce vyjadřuje emoci lásky, vytváří se kaskáda magnetických vln Zlatého řezu. Rád bych se o tyto poznatky podělil s vámi.

Vlny si začnou zachovávat svou strukturu, když vstoupí do kruhových pohybů. To je podstata organizace. Pouze vlny jsou schopny dále existovat a jít dál, tzn. ty, které se stále vracejí do stejného centrálního bodu. Potřeba neustále nacházet jeden střed pro vlny vytváří něco, co vlny vytvářejí, když se samy organizují. Geometrií ʺsebepodobnostiʺ (imploze) je možnost, aby VLNA znovu vstoupila, tzn. položený na SEBE, bez zničení nebo zániku. Schopnost SEBE ODKAZU (k SEBE REFERENCI), SEBE POZOROVÁN je védská definice VĚDOMÍ. Je to spirála GOLDEN SECTION, která je vylepšenou sebepodobností pro vlnovou mechaniku. Pro vlny se tedy vytváří síla, která nasává střed, který má název GRAVITACE! Existuje velmi důležitý důvod, proč vyvíjející se člověk potřebuje odpověď na problém gravitace, tzn. gravitace a jednotné pole. Každý potřebuje být prodchnut pochopením příčiny, aby pochopil, jak a proč by nás naše pocity blaženosti, štěstí, extáze, slasti a samotného osvícení nakonec měly proměnit v SUPERBYTOSTI.

Je potřeba vědět, jak se ideálně zhroutit, tzn. kolaps vlny, aby ve vás VYTVOŘIL GRAVITA. Není to vůbec těžké pochopit. Ve skutečnosti pokaždé, když cítíme, že se v nás odehrává velmi zvláštní impuls slasti, stejně jako vzrušení, chvění, spěch, mravenčení, ke kterému dochází, když k někomu skutečně cítíme lásku - jsme naplněni silou vln, děláme smyčkování a kolaps VLN, jeho klidnou podstatou je, že nyní rozumíme VĚDĚ O VLNÁCH, která dokazuje, že LÁSKA dává vzniknout GRAVITACE a určitá hudba srdce se vytváří, když člověk cítí lásku a soucit. Ano, je to LÁSKA, která stlačuje a stlačuje vlny. Člověk si totiž často vzpomíná, kdy v životě poprvé poznal pocit dobrého objetí! Když se člověk ve svém srdci začne stlačovat a vtahovat vlny do sebe zcela bez jakéhokoli rušení, interference, která je pro vlny definována jako interference, pak v nepřítomnosti této interference oni, vlny, explodují dovnitř (integrují se, spojit). Imploze je název opraveného modelu geometrie nebo tvaru, který umožňuje vlnám převést KOMPRESE na ZRYCHLENÍ. Důvod, proč ZLATÝ POMĚR umožňuje přeměnu komprese ve zrychlení, spočívá v ladné vlastnosti čísla 0,618 - ale to je na samostatný rozhovor. Když člověk skutečně pochopí, jak do sebe stlačit vlny tím nejkvalitnějším a nejdokonalejším způsobem, pak neméně vytvoří svou vlastní gravitaci. Koneckonců, samotná asimilace znalostí se rovná sloučení a třídění - imploze (blaženosti).

Proč předměty padají na zem? Jaká škoda, že pánové vědci tuto otázku pro sebe ještě neuzavřeli. Ale věci spěchají k Zemi kvůli dokonalému kolapsu (kontrakce) vln. Představte si vlny uspořádané jako okvětní lístky růží, které mění tlakovou kontrakci na vlnu, která se zrychluje do určitého bodu. Takto se člověku při pohybu po duchovní cestě do STŘEDU sebe sama vlny RYCHLEJÍ rychlostí světla a vzniká to, čemu se říká ʺvypouštění ve vaněʺ. Vlny jsou nasávány trychtýřem, dírou, rychlostí světla. Právě toto nasávání pro vlnu - toto stlačení do AKCELERACE - se nazývá GRAVITA. Nyní k emoci strachu. Strach blokuje vlny v pohybu dovnitř, vytváří odpor k jejich zatahování a neumožňuje vytvoření GRAVITY nebo víru vnoření. Tento mechanismus je velmi častý při mizení lásky. Napadlo někoho z nás, co se skrývá za slovem Láska? Imploze, Štěstí, Blaženost, Plamen v srdci - vytvořte GRAVITA UVNITŘ. Právě to vám umožňuje osvobodit se od zemské gravitace a hmoty a dokonce i od vlivu planet (astrologie) atd. Namísto totálního podřízení se předem určenému osudu (někdy fatálnímu), je tu možnost vytvořit si svůj vlastní osud, a to i LEVITUJÍCÍ, TELEPORTUJÍCÍ BYTOST, která je schopna létat a má svou VŮLI (Svévolně a dobrovolně, vědomě). Máme před sebou stejné klíče ke štěstí, osvícení a vytváření uvědomění, bdělosti, všímavosti, projevující se v hlavě stále více.

Abychom v budoucnu nepojmenovávali každé zhroucení, složení a smrštění do dokonalého středu vlny, budeme je nazývat - CHARGE waves. Tvar vlny šíření CHARGE je to, co bylo a je nazýváno DUCH, neboli síla ŽIVOTA. Emoce je pohyb energie, KASKÁDUJE mezi frekvencemi, od dlouhých vln po krátké. Aby člověk přitáhl a nafoukl elektrické vlny života, které nazýváme DUCH, musí se naučit tyto elektrické vlny života dobře stlačovat (nabíjet). Toto je vědomá akce, je to ta, která spustí sací sílu, která začne sání do CENTRA NÁBOJOVÝCH VLN. Tento proces (obrazně-volní síla), kdy je spuštěn a dochází k nepřetržitému nasávání NÁBOJE do STŘEDU, se nazývá - IMPLOZE. Imploze je snadno pochopitelná - je přesným opakem exploze, která rozmetá vše kolem do vesmíru a vytváří chaos, destrukci. Imploze je naopak exploze dovnitř - kontrakce a řazení směrem ke středu. Dochází ke zhroucení nebo zhroucení, skládání vln do středu. Imploze je klíčem k ŽIVOTNÍ SÍLE i k NESMRTELNOSTI.

Jakmile si člověk utvoří obraz v pochopení toho, jak je forma uspořádána (řekněme růže nebo šiška), která mu umožní provádět nekonečné, dokonalé, stlačování NÁBOJE - může si představit ŽIVOT. Bude to dáno pouze rozvojem pravidelné vytrvalosti v člověku vtahovat se, nasávat vlny do STŘEDU, vytvářet IMPLOZI. Princip nebo pravidlo, které dovoluje, aby NEJVĚTŠÍ počet vln CHARGE vstoupil na stejné místo ve stejnou dobu, je, jak byste mohli hádat, ZLATÝ POMĚR! Proto je ZLATÝ ŘEZ geometrií CELÉHO ŽIVOTA.

Proč člověk nemůže vypnout programování a jak se dá tvrdit, že je to nemožné, když se neprozkoumají možnosti? Nesmrtelnost je mylně interpretována v některých organizacích, náboženstvích a vědeckých směrech, které hledají nesmrtelnost jako druh kontinuity existence. Neboť to v žádném případě není samoúčelné, ale spíše přirozený důsledek BOŽSKÉHO. Hledat nesmrtelnost kvůli nesmrtelnosti je touha ovládaná a vedená egem. Ego, které se snaží rozšířit se do věků věčnosti, se nakonec promění v peklo, ale ne v nesmrtelnost. Smrt plní funkci osvobození Duše od krystalizace Ega, která brání vývoji Duše. Ale když se Ego zmenší na velikost, ve které již nevytváří (mentálně a emocionálně, informačně a energeticky) žádné překážky pro vývoj Duše, tzn. nezasahuje do vysílání poslání, které Duše vykonává jak pro sebe, tak pro druhé, pak mizí potřeba odhodit tělo, je dosaženo hygieny nesmrtelnosti. Ego se snaží přežít, ale zároveň se vidí jako něco odděleného od všeho ostatního, ale pravdou je, že všichni jsme jedno, všichni jsme součástí principu sjednocení. Proto je touha přežít na základě separace zkreslením a v důsledku ničí vrozenou soudržnost, tzn. konzistenci celého živého systému, bránící jeho rozvoji a aktivaci podmínek pro rozklad. To, co stimuluje naše přežití, touhu po nepřetržité existenci, je to, co ji nakonec blokuje. Koneckonců, život a vesmír pokračují a vyvíjejí se bez ohledu na naši individuální existenci a my, jako vlny v oceánu života, bez jakékoli možnosti nezávislé existence z tohoto oceánu, , jsou toho výsledkem. Pokud jsou podmínky takové, že se vlna stále zvyšuje, roste naše individualita a já - to je jedna věc a druhá - rozpustíme se zpět ve velkém množství vody, protože všichni jsme oceán a nic není ztraceno. Odvažte se, drazí bohové ruské země!

Zdroj: https://absolutera.ru/article14929

Zpět