4360 POTÍŽE S UČENÍM VE 3D Cosmic agency

[ UFO ] 2020-10-22

Robert: Proč se objevují potíže s učením ve 3D?

Anéeka: Protože existuje nespočet věcí nebo okolností, které neumožňují rozvinout potřebnou motivaci k učení, nebo také proto, že předmět, který se má učit, je nesmírně únavný a zbytečný. Může to být kvůli problémům s mozkem nespočet možných poškození.
Pro mě je však 99% důvodů psychického původu. Odpor k předmětu, touha věnovat se něčemu jinému, co dává větší smysl. Mnohdy prostě předmět připadá tak nudný a obtížný, že usínají a mají deprese z toho, že se musí učit nesmyslné věci, jen z donucení. Měly by se nabídnout jiné alternativy, aby se nenechali pohltit nutností zapamatovat si nebo pochopit něco, co bytost, člověk, vnímá jen jako nudu. Způsobuje to také celkový nezájem nebo odpor, odmítání studia obecně, pokud je člověk nucen učit se něco, co se učit nechce. (pozn. nudný předmět je skvělá uspávací pilule)

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/las-dificultades-del-aprendizaje-en-el-3d-aneeka-de-temmer

Zpět