1524 Osvobození z programování 3D Daniel Scranton

[ Ezoterika ] 2021-10-23

Jsme neustále vděční za svou existenci, za schopnost expandovat a stávat se více Zdrojovou energií. Víme, že právě o tom je naše existence, a tak je pro nás snazší to prožívat. Když na Zemi začnete věřit v iluzi nebo v to, čemu někteří říkají "matrix", zapomínáte, že vaše existence je o rozšiřování do nejnovějších výtvorů Zdroje. A samozřejmě také zapomínáte, že jste tím Zdrojem, který tvoří i prožívá současně.

Ve svých snahách manifestovat určité věci, vztahy, zkušenosti, peníze, zaměstnání atd. o tom máte představu. Existuje tolik věcí, které byste si mohli přát manifestovat, že bychom je mohli vyjmenovávat po zbytek tohoto přenosu a stejně bychom se nedostali ani k malému procentu z nich. Fyzickou sféru můžete vnímat jako reprezentaci toho, co se děje na nefyzické úrovni. Tvoříte v rámci iluze, nebo chcete-li matrixu, a pak dovolíte, aby to, co jste vytvořili, k vám proudilo, abyste to mohli prožít.

A pokud to všechno vnímáte jako Zdroj, pak je to zábavnější. Když jsme teď vyjmenovávali nejrůznější věci, které si můžete přát a pak je projevit, to, co z tohoto seznamu udělalo něco, co může být nekonečné, je možnost projevit zážitky, pocity, stavy bytí; můžete projevit blaženost. Můžete manifestovat stav jednoty. Můžete manifestovat pocit nekonečné lásky, a ti, kdo už ve fyzické sféře zažili všechno, co si kdy přáli zažít, mají tendenci sáhnout po nefyzických typech zážitků, po pocitových stavech. Ty jsou svou povahou mnohem nekonečnější než to, co je fyzické, co se může rozbít, ztratit, být ukradeno nebo vám prostě z nějakého důvodu přestane sloužit.

Možná, že luxusní přístroj, který jste si před pěti lety tolik přáli, je už zastaralý, ale zážitky, které můžete mít a které jsou nefyzické, se samy modernizují. Stejně jako vaše telefony a další přístroje potřebují upgrade a je třeba je jednou za čas vyměnit. A tak pocit blaženosti, který jste zažívali včera, není dnes stejný, a právě díky tomu je manifestace mimo matrix tak zábavná. Proto lidé, kteří strávili nějaký čas rozvíjením své spirituality, chápou, že iluzi je třeba do jisté míry překročit. Nakonec tu stále budete ve fyzickém těle a budete dávat určitým zážitkům přednost před jinými, ale nebudete k nim připoutáni. Nebudete se cítit jako neúspěšní, pokud svůj vysněný domov nezhmotníte v časovém rámci, o němž jste se rozhodli, že je nejvhodnější.

Můžete si uvědomit, že i hra v rámci iluzorního matrixu je zábavná a má ve vás podněcovat duchovní růst, a ne být měřítkem, podle kterého určujete, jak jste tak či onak dobří. Přemýšlejte spíše o typech pocitů a zážitků, které chcete projevit, než o věcech, a uvědomte si, že máte přístup k tomu, co je nefyzické, právě teď, zatímco něco fyzického může přijít poštou až za tři až pět dní. A pak vězte, že vám nic nebrání v tom, abyste se z tohoto takzvaného matrixu vymanili. Jediné, co vás kdy může zastavit, jste vy sami.
(pozn. a co 7 miliard svobodných vůlí?... kolektivní vědomí se tomu, tuším, říká)
ttps://danielscranton.com/breaking-free-from-the-matrix-manifesting-∞the-9d-arcturian-council/

Zdroj: ttps://danielscranton.com/

Zpět