1486 Astrální válka o lidstvo Cosmic agency

[ Ezoterika ] 2021-10-13

Yazhi Swaruu
Yazhi: Vnímám situaci. Všímám si, že v astrálním světě, v místě, kterému všichni říkáte duchovní strana, probíhá strašlivá válka. Vnímám, že kovid plán pochází od nelidské pozemské složky, která vše plánuje. Aniž bychom vylučovali jakoukoli vinu kabalistických (lidských) úrovní. Hranice mezi mimozemským a lidským/mezi ne-lidským a lidským je tenká, zužuje se, je nejasná, jelikož existuje nespočet bytostí mezi nimi jako články a všechny varianty mezi oběma extrémy. Takže mnoho lidí může vidět lidi, ale uvnitř lidmi nejsou.

Hvězdná semena jsou měkčí. Těm empatie chybí úplně. Berou si jen to, co chtějí. A myšlenkově jsou napůl tam, co nazýváte fyzickou realitou, a napůl v duchovním světě, i když mají tělo. Částečně jako já. Takže je nemohu nazvat rasou, nemohu jim dát identitu. Ale nejsou to lidé, tím spíš ne Lyřané z vesmíru, ti jen fungují v biologickém obleku, který vypadá, jako by to byl člověk. Shodují se s tím, jak David Icke nazývá lidi, kteří mají uvnitř duši, která je převážně reptiliánská. Většinou je nejsem schopná katalogizovat jako cokoli známého, jsou to tulpasové a egregory pocházející z toho, co lidé generují jako ″pěšáci″... obývají těla podobná lidským. Vznikají zhmotněním nejhorších nočních můr lidského druhu do duše, které můžete dát jakoukoli podobu, pokud je ta podoba extrémně zlá.

Tuto duši projevují lidé jako kolektiv, samozřejmě z individuální úrovně, pak formují tulpa-egregora do duše, která převezme tělo a stane se sama o sobě klanem, druhem duší, který chce a převzal vládu nad Zemí.

Některým se nepochybně daří obývat lidská těla. Ale oni mají už dlouho svůj vlastní cyklus převtělování do těl podobných lidem, do těl, která jsou pro ně kompatibilní, protože se kříží mezi sebou a rozmnožují a tak přizpůsobují ta lidem podobná těla svým frekvenčním potřebám. S jejich křížením se objevují genetické problémy, jak vysvětlil David Icke, a proto si čas od času musejí brát geny od jiných, aby očistili ty své, jako to udělali s princeznou Dianou. Docházím ke stejnému závěru jako on, ale ze svého úhlu pohledu. Ten člověk má pravdu. Já jsem dospěla ke stejnému závěru z jiného úhlu, z hlediska pozorování duchovní strany. Viděla jsem, jak vznikly. Vznikly přímým působením projevů lidského kolektivního nevědomí, které je samo o sobě myslí.

Člověk, mysl, vědomá bytost jakéhokoli druhu, se skládá ze součtu jednodušších myslí, které působí jako ″buňky″ nebo ″neurony″ (nikoli fyzické, ale mentální buňky), které se v součtu sečtou do větší vědomé bytosti, která se sama o sobě také sečte s dalšími, podobnými úrovněmi, a vytvoří ještě rozšířenější bytost, a tak dále a tak dále, dokud se nedostanete na úroveň Zdroje, který se stane vševědoucím. Přesně to samé je zde. Kolektivní mysl lidstva, mysl sama o sobě, přivedená k existenci kolektivním nevědomím, souborem bytostí nebo bytostí, které, aby mohly být v tomto lidském kolektivu, potřebují pracovat prostřednictvím lidského těla. Příkladem je ještěří královna, Gates a všichni ti. To, co je přivedlo k existenci a udržuje je v ″existenci″, je lidské utrpení, strach a nižší emoce plné nejistoty, hlavně strach. Musí ho způsobit více, aby mohly existovat a prosperovat.

Jinými slovy, pokud lidé jako kolektiv (a začíná to individuálně) odstraní svůj Strach (nikoliv pozornost) z těch, kteří jim dnes tolik ubližují, doslova oslabí duše těch psychopatů, kteří ovládají Kabalu a cokoliv, co dělá. Nemluvím tedy jen o temných entitách, astrálních démonech a džinech. Mluvím o temných duších, které se bez lidského utrpení a lidské pozornosti nedokážou samy uživit. O těch, které mají prostředky tulpa - egregorské mechaniky projevu. Protože se však všechno zlé nemůže udržet samo, protože má silnou tendenci se zničit, musí být neustále ″živeno″ lidmi, kteří jsou takzvaně napojeni na Zdroj.

Ale to je také pravda jen částečně, lidé s ″duší″ se se Zdrojem nespojují, oni jsou Zdroj, jen zapomínají, že jím jsou, a proto upadají do iluze, že ″ztratili″ spojení se Zdrojem. To je to, co jiní ve snaze to vysvětlit nazývají svěžest, z čehož se vyklube jakási látka podobná New Age, kterou se temné entity potřebují živit. Není to látka, je to vaše osobní a kombinovaná manifestační síla zaměřená na vytváření negativního, a to prostřednictvím soustředění se na to, čeho se všichni bojíte.

Nemohu uvést jména, protože buď jsou známá, nebo se ti nejdůležitější dokázali skrýt ve stínu do té míry, že ačkoli jsou to lidé, nepoužívají jména, jak je znáte. Jinými slovy, vidím je energeticky, ale nemohu přijít na jejich jména, a i kdybych mohla, nic by pro lidi neznamenala, protože neobsahují žádný odkaz na ně, znějí jako jména neznámých, ke kterým se nikdo nehlásí. Jsou to chodící a mluvící ″lidé″, ale stále se živí lidským utrpením prostřednictvím koncentrovaného projevu strachu. Ignorování toho, co chtějí, je drasticky oslabuje. Ignorovat to, co chtějí, znamená neposlouchat je, nebát se jich, ale vědět a čelit skutečnosti, že tu jsou. Jinými slovy, nezavírat před nimi oči.

Gosia: Stejně jako my jako kolektiv máme strachy atd. a všechny ty negativní emoce... kde jsou tulpy pozitivních emocí, které lidé také vyjadřují? Kde jsou tyto pozitivní tulpy a co dělají? Kolektivní víra v Ježíše měla zplodit i nějakou ″bytost lásky a míru″! Kde jsou tyto tulpy?

Yazhi: Pomáhají vám... a hodně. Problém je v tom, že strach je silný koncentrátor projevů. To znamená, že to, čeho se bojí, má a získává veškerou jejich pozornost, a to, co vyvolá jejich pozornost, se projeví podle Zrcadlového zákona.

Jelikož jsou lidé Zdrojem, projevují stále pěkné věci, takže to znamená, že tyto tulpa-egregorské negativní bytosti musí neustále působit chaos a potíže, aby znovu získaly lidskou manifestační pozornost. Proto dochází k vytváření válek, falešných nemocí, přírodních katastrof, které nejsou přirozené, a čehokoli, co jde, dokud to lidem ubližuje. Když se lidé zabývají svými problémy a strachy, jejich manifestační síla směrem k pozitivnímu se rozptýlí. Nesoustředí se, každý člověk chce v podstatě něco jiného, takže manifestační síla jako kolektiv není silná směrem k pozitivnímu. Ne že by pozitivní nebylo, jen není soustředěné, a zlá strana je kvůli využívání strachu.

Být pozitivní jako tulpa-egregor znamená lásku a integraci, to znamená, že je to vaší součástí, cokoli milujete, způsobí, že se to stane vaší součástí, to znamená hlavně ony pozitivní tulpy a egregory jsou samotná hvězdná semínka, je to dobrá stránka lidí. Jsou to oni!

Existují i další tulpové a egregory z jiných kolektivů, kteří se také věnují lásce a integraci, ti musí zahrnout to, čemu říkáte lidstvo, jako svou součást, takže se vydají na cesty, překonají vzdálenosti, které jsou pro vás světelné roky, aby ″pomohli″. A existují ještě další pozitivní tulpové a egregory, kteří jsou zde pouze v duchovní podobě. Pracují ve vás všech. Jsou vámi všemi. Vy, každý člověk, jste stejný tulpa-egregor. My všichni jsme. Zformovaní pomocí záměru a soustředěné pozornosti způsobené vzpomínkou a připoutaností k představě o sobě, pocházející z předchozích životů (paměť), zohledňující vědomí, jak všichni postupujeme, projevujeme tuto paměť jako DNA, která pak zformuje / projeví tělo podle představy, kterou o sobě máme, ovšem se silným kolektivním vlivem, projevujícím se například tím, že se všichni alespoň trochu podobáte své rodině.

Gosia: Jen mě napadlo, že když ty astrální bytosti kromě toho, že obývají lidská těla, mají také jednu nohu na druhé straně, možná existují nějaké pozitivní astrální bytosti tulpa, které jsou TAM TAKY a mohly by jim z té strany nakopat zadek.

Yazhi: Určitě existují. Proto ta válka v duchovním světě. Myšlenky bojují s myšlenkami. Egregory bojují s egregory, tulpy bojují s tulpy. Dualita v akci.

Ideje bojující s idejemi znamená, že lidský kolektiv není soustředěný. To znamená, že duchovní ″válka″ mezi dobrem a zlem je přímým důsledkem chaosu uvnitř lidského kolektivu, který je zase formován myšlením a myslí jednotlivce.

Jaké je tedy konečné řešení? Dát svou mysl dohromady. Každý malý ″nešťastník″ ″pěšák″.
Vy všichni vytváříte všechno, co se na Zemi děje prostřednictvím svých zmatených myslí. A chápu, že jsou zmatené, protože jste všichni zmateni mocnostmi, ale tyto síly stvořili pěšáci. Kdybyste se všichni přestali bát toho, co vám Kabala předhazuje, a ignorovali, co žádá, neměli by proti vám všem vůbec žádnou moc a doslova by oslabili duše těch, kteří vás všechny ovládají. Jak těch v tělech podobných lidským, tak těch, kteří jsou pouze ″duchové″. Dejte své mysli dohromady a problém zmizí!

Gosia: Kdybychom se MY, hvězdná semínka a probuzení lidé, dali dohromady... co to způsobí?

Yazhi: Není třeba probouzet všechny. Jen několik supermocných bytostí, které ovlivní statisíce.
Nezapomeňte, že většina má svůj hromadný odchod 'smlouvou' ve stylu ″Dolores Cannon″, a ostatní jsou prostě falešná čísla a statistiky, kterými vás všechny krmí. Trvám na existenci lidí v pozadí.
Stačí, když si dáte dohromady své osobní věci a myšlenky a budete si hlídat kouty, a ono se to všechno sečte. Hromadný nesouhlas.
Jakkoli krutě to může znít, všichni ti, kteří hromadně odcházejí, mohou být k lepšímu. Většina z nich ani přesně ″nežije″. Pouze přežívají od výplaty k výplatě a trpí ve svých malých nevětraných, sterilních životních kójích v kancelářských budovách. Bez času na vlastní přemýšlení. Nechte je jít, nechte je odpočívat. To je to, co chtějí! Ti, kteří chtějí žít, musí bojovat dál!

Odchod matrixových lidí se jim může vymstít, a taky se to vymstí. To znamená, že takzvaní probuzení se musí sjednotit do jedné masy. Kabale se to vymstí. Tak či onak, ze strany ducha na ně bude tolik duší tak naštvaných, že je budou všechny pronásledovat po nespočet inkarnací a nespočet časových jednotek. Takže buď budou akceptovat hromadný nesouhlas, nebo je celá ta karma, kterou se řídí, nesmysl a další rozptýlení. Mám na mysli představu Kabaly, že musí lidem všechno říkat, protože dodržuje myšlenky Karmy. I to může být odvádění pozornosti od toho, v co skutečně věří. Co však není rozptýlením a není v jejich rukou, je pravá Karma - Příčina a Následek. A to se jim desetkrát vrátí. Tak jednoduché to je. Zrcadlový zákon. Čeká je svět, který jim ublíží.

Gosia: Vytvářejí si proti sobě nepřátelskou armádu rozzlobených duší.

Yazhi: Ano, a nemohou s tím nic dělat! To, co je tu skutečné a vždycky bude, je prostý Zrcadlový zákon. Příčina a následek. Ublížíš lidem, oni ti to vrátí! Ať se to Kabale líbí, nebo ne. Jejich zabití není řešení, protože neexistuje smrt, pouze těla, ale lidé si pro kabalu budou znovu a znovu chodit z duchovní strany pokaždé silnější a silnější! To je prostý fakt zrcadlového zákona tohoto vesmíru a této říše nebo jak to chcete nazvat. A dopadne to na Kabalu.

Některé duše to možná plánovaly z druhé strany. Ale pak Kabala nesmí přejít přes ty, kteří s tím nesouhlasí. Proto můj poslední vzkaz ″nesouhlasím″ dopadne na ně. A vím, že Kabala používá špinavé právní triky, aby lidi přiměla vzdát se svobody a moci ve svůj prospěch, legálně.

Nesouhlasit, neposlouchat, s čím nesouhlasíte, masová neposlušnost, a nebát se jich, a problém zmizí. (pozn. vymysleli si cosi jako informovaný souhlas, ovšem uvedli lidstvo do velké neinformovanosti... a sami tuší, že skutečnou podstatu neokecají)
https://swaruu.org/transcripts/astral-war-over-humans-cabal-shadow-operators-chat-with-yazhi-swaruu-extraterrestrial-contact

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/

Zpět