4076 Digitalizace Marta

[ Ezoterika ] 2023-03-30

Poznej nepřítele 20.3.23
Nové téma je hlubší variantou toho, o čem jsme již mnohokrát hovořili - váš vztah k realitě. Realita se mění tak rychle, že mnoho lidí nemá čas sledovat změny ve světě. Ve skutečnosti byste měli sledovat hlavní směry nových trendů, které se lidstvu v posledních letech vnucují s nepochopitelnou rychlostí a asertivitou. ʺPoznat svého nepřítele na pohledʺ je velmi důležité, jinak může s využitím svých sofistikovaných technik dojít ve své touze zcela si podmanit lidstvo velmi daleko. Důležité je to i proto, abyste při práci s energií směřovali své úsilí k neutralizaci pro lidi nejnebezpečnějších ʺpastíʺ, které nastražili Drakorození a jeho zmocněnci u moci. Je čas identifikovat hlavní ʺpastiʺ pro lidstvo, kterým byste měli věnovat velkou pozornost, a pochopit, jak se jim vyhnout nebo jak se z nich dostat, pokud se v nich již nacházíte.

Začneme digitalizací, která již pronikla do mnoha oblastí vašeho života. Jak již víte, digitalizace je pro globalisty prioritou číslo jedna, protože jim umožňuje ovládat mysl i fyzický stav člověka bez jeho vědomí. Biometrické údaje, čipování, takzvané ʺvakcínyʺ obsahující magnetické nanočástice a digitální průkazy totožnosti jsou skrytými nástroji kontroly lidí. Naštěstí o nich lze dnes najít mnoho informací v alternativních médiích. V kontextu informační války rozpoutané deep state je však mnoho lidí ztraceno a neví, komu mají naslouchat a komu mohou skutečně věřit. Protože existuje jen málo viditelných - hmatatelných - důkazů o škodlivosti digitalizace, většina světové populace poslušně přijímá podmínky hry vnucené globalisty. Teprve v posledním roce, kdy některé země již v praxi zavedly takzvaný digitální ʺratingʺ chování lidí, podle něhož jsou definována jejich práva a možnosti, si mnozí lidé začali uvědomovat, jak daleko zašel tento ʺužitečný byznisʺ, jehož důsledky se lidem ještě nedávno zdály být něčím nemožným a fantaskním. Využitím nevědomosti, či spíše lhostejnosti většiny světové populace k vlastnímu osudu se tak představitelům deep state podařilo postoupit tak daleko, že prakticky veškerá populace vyspělých zemí je tak či onak postižena digitalizací.

Řetězec informovanosti 21.3.23
Pokračujeme v povídání o nebezpečích digitalizace ve vaší společnosti. Jak jí můžete čelit s co nejmenšími ztrátami. Nejdůležitější je nyní pochopit, co se děje a jaké to má důsledky. Globalisté totiž nikdy neskrývali své skutečné plány s lidstvem. Ochotně říkají a ukazují vše, co se chystají udělat. Další věcí je, že ne všichni lidé tomu věnují pozornost kvůli svým každodenním starostem. Málokdo si uvědomuje hrozící nebezpečí, ale i to stačí k tomu, aby se postavil proti totálnímu zotročení lidstva. A zde je důvod. Probuzená část obyvatel Země je Hvězdným semínkem, které sem přišlo, aby pomohlo ostatním v Přechodu. Jejich duchovní potenciál je tak velký, že dokáže přemoci energii milionů obyčejných lidí, z nichž většina jsou nízkovibrační bytosti vtělené do lidských těl, nemluvě o biorobotech a klonech. Aby se však odpor proti globalistům a jejich plánům skutečně rozšířil, je třeba na jejich stranu strhnout i obyvatele, kteří žijí pouze pozemskými zájmy a potřebami. Proto stojí za to vsadit na popírání jejich materiálních zájmů a zbavování elementárních svobod ze strany úřadů.

Pokud s těmito lidmi začnete mluvit o Vzestupu a duchovním vývoji planety a lidstva, jednoduše vás nepochopí, ale pokud jim vysvětlíte, že totální digitalizace je připraví o jejich obvyklý způsob života a učiní z nich otroky systému, zpozorní a budou chtít vědět víc. Jinými slovy, s každým na Zemi je třeba mluvit jazykem, kterému rozumí. Vyzbrojte se proto konkrétními fakty a důkazy o tom, co lidstvo čeká, pokud se lidé nespojí proti svým zotročovatelům. V zákulisí nyní probíhá aktivní snaha o odhalení zločinů deep state. Poctiví právníci, lékaři, vědci, novináři, politici a veřejně činné osoby připravují podklady pro právní kroky proti představitelům globalistů u moci. Je však velmi důležité, aby tyto akce podpořili i obyčejní lidé. Jakmile si představitelé moci uvědomí, že vlna nespokojenosti již dosáhla ʺvýškyʺ, která je schopna je smést z jejich pohodlných křesel, budou nuceni ustoupit. Nesmí to však být jen vlna, ale skutečná ʺtsunamiʺ lidového odporu proti zákonům, které jsou v rozporu s přáními a potřebami lidí. Aby se tak stalo co nejdříve, je třeba zintenzivnit a rozšířit osvětu. I když nemůžete lidi oslovit přímo, informujte co nejvíce lidí o neblahých důsledcích blížící se digitalizace pro lidstvo ve všech oblastech života. Najděte si materiál, který co nejjasněji a nejpřesvědčivěji dokáže vaše tvrzení, nejlépe na konkrétních příkladech, kterých je nyní mnoho. Vždy mějte na paměti, že každý probuzený člověk může probudit tisíce dalších. Dejte do pohybu ʺřetězʺ uvědomění lidí o činech globalistů na všech úrovních moci, abyste co nejdříve neutralizovali jejich neblahé důsledky. Je to ve vašich silách. Nezapomínejte však na smysl pro míru a na skutečnost, že jakékoli nadměrné emoce nesou nízké vibrace a obvykle vedou k opačnému výsledku.

Odlidšťování lidí 22.3.23
Další současná realita, která není pro lidstvo o nic méně nebezpečná než digitalizace, je odosobnění - zbavení lidí jejich přirozené podstaty. Plán globalistů sleduje hned dva cíle: depopulaci obyvatelstva a zvrácení pravé přirozené podstaty člověka, což mění nejen jeho vzhled, ale i jeho energii, což je neméně důležité.

Abychom pochopili tragédii moderních inovací, podívejme se, co se děje v jemné rovině, když člověk změní své pohlaví. Nezáleží ani na tom, zda to již udělal na fyzické rovině, nebo ještě ne. Primární je vědomí, i mentální přiřazení se k jinému pohlaví prudce změní energii člověka. Děje se tak proto, že mužské nebo ženské energie jsou pro člověka určující. Jejich splynutím vzniká nový život. Děje se to nejprve na jemnohmotné a pak na fyzické úrovni. Proto změna vědomí: změna ženských energií na mužské a naopak vede k nezvratným důsledkům. A protože to nyní na Zemi nabývá masového charakteru, ovlivňuje taková energetická nerovnováha energii vaší planety jako celku.

Proč k tomu dochází? Od nepaměti bylo vtělování mužských a ženských duší na Zemi regulováno tak, aby nebyl přerušen proces přirozeného růstu populace. K ʺnarušeníʺ tohoto procesu docházelo pouze v důsledku válek a jiných násilných akcí proti lidem, kdy byla vyhlazena značná část obyvatel Země. Stručně řečeno, porodnost byla samoregulujícím se procesem, protože z jemnohmotné roviny, při absenci tamní časové osy, bylo vždy možné vidět skutečný obraz toho, co se na Zemi děje, a to jak v současnosti, tak v budoucnosti. To, co se však na Zemi děje v posledních desetiletích, zcela narušuje přirozené procesy plodnosti. Důvodů je mnoho, ale hlavním z nich je záměrné zasahování člověka do tohoto posvátného procesu. Promiskuitní sexuální vztahy, sex pro potěšení nebo jako prostředek k dosažení cíle, kontrola porodnosti - to vše iniciovalo nejen uměle regulovanou plodnost, ale také energetický chaos v aurách mužů a žen.

K tomu, aby se dítě narodilo tělesně i duševně zdravé, je nutná energetická čistota jeho rodičů a silné spojení mužského a ženského principu, založené na upřímné Lásce. To je předpokladem šťastného a plnohodnotného života člověka a jeho schopnosti pokračovat ve svém rodu, což ho činí skutečně silným ve všech ohledech - energetickém, psychickém i fyzickém.

Proč mají některé rodiny problémy, kterým se lidově říká ʺrodové prokletíʺ? Z velké části je to důsledek energetické nerovnováhy mezi mužským a ženským rodem někoho z příbuzných, jejich disharmonického vztahu nebo nedostatku Lásky. Nejčastěji byly uvázány karmické uzly, v jejichž důsledku se stejné duše, ale v různých obměnách, dále inkarnovaly v dalších generacích dané rodiny. V tomto případě dokázala pokřivená energie i jen jednoho páru zanechat svůj otisk na potomcích, dokud jeden z nich ʺzačarovaný kruhʺ nepřetrhl. Důvodem je to, že energie vyzařovaná člověkem navenek nemizí - může se pouze transformovat v důsledku vědomých myšlenek a činů člověka, který prochází svými lekcemi v trojrozměrném světě. A to se projevuje zejména ve vztahu mezi mužem a ženou.

Hormonální válka 23.3.23
Co se děje s člověkem, když změní své pohlaví již na fyzické rovině. V takovém případě prochází jeho organismus kompletní změnou na hormonální úrovni. Jaké jsou důsledky pro lidskou duši?

Nejprve je třeba pochopit, co jsou to hormony. Hormony jsou božská látka v lidském těle, která mimo jiné určuje pohlaví člověka. Pokud se hormonální pozadí náhle změní, změní se i osobnost člověka. Jinými slovy, hormonální změna těla vede k celkové proměně osobnosti a následně ke katastrofálním důsledkům pro Duši. Již víte, že každá Duše důkladně plánuje svou novou inkarnaci v trojrozměrném světě, kam přichází, aby získala chybějící zkušenosti pro svůj duchovní rozvoj. Volba mužského či ženského pohlaví je pro ni obzvlášť důležitá. Ani jedna Duše ve Vesmíru ale neplánuje umělou změnu pohlaví na fyzické úrovni. To, co se nyní děje na Zemi, je hrubým porušením všech zákonů Vesmíru a násilím nad přirozenou povahou člověka. Jeho fyzické tělo je posvátnou Božskou nádobou, jedinečným a dokonalým Stvořením, které v sobě nese gen Boha. Zasahovat do tohoto Stvoření - přetvářet ho jiným způsobem - je ten nejodpornější zločin v dějinách lidstva. Proč to Drakorození udělali? Ze zoufalství. Z poznání, že nejsou schopni porazit gen Boha v čistých lidských duších, se rozhodli pro poslední pokus narušit lidskou genetiku tak, aby změnili přirozenou božskou podstatu člověka. Aby urychlili uskutečnění svých plánů, zahájili několik programů zaměřených na tento účel, které zahrnují zavádění geneticky modifikovaných léků do lidských těl, které cynicky nazvali ʺvakcínamiʺ, hormonální ʺterapiiʺ a také změnu pohlaví člověka chirurgicky.

Co se děje s Duší člověka v důsledku takových manipulací s fyzickým tělem? Ve většině případů takové zneužití neunese a tělo opustí. Když fyzickému tělu zůstane pouze vědomí bez Božské Duše, stává se bezbranným a snadno ovladatelným. Právě to chtějí Drakoreptíci. Jejich cílem je vytvořit armádu poslušných otroků - bez rodu a klanu. To vysvětluje, proč se transgenderové hnutí tak rychle šíří po celém světě. Někdy nevěříte vlastním očím, když pozorujete divoké a absurdní obrázky shromáždění bezpohlavních a vulgárních bytostí, zdánlivě zbavených lidské podoby. A té jsou skutečně zbaveny, protože jejich lidské Duše opustily tato zneužitá a energeticky i fyzicky zmrzačená těla.

Zastavení ʺepidemieʺ ničení lidské osobnosti 24.3.23
Co musíte udělat, abyste ochránili sebe a své děti před zrůdným transgenderovým útokem globalistů na lidstvo a zastavili rychle se po světě šířící ʺepidemiiʺ ničení lidské osobnosti. Nejdůležitější je ochránit křehké duše vašich dětí, které jsou nyní od útlého věku vystaveny masivnímu útoku. Již v mateřských školách a na prvním stupni základních škol se dětem snaží vštípit toleranci k úchylkám všeho druhu. Děje se tak velmi jemně a nenápadně: prostřednictvím hraček, knih, dětských kreslených filmů a filmů a počítačových her. Nyní více než kdy jindy nemůžete dopustit, aby se vaše dítě vzdělávalo, protože v posledních letech se na všech úrovních státní správy a v dětských vzdělávacích institucích objevilo příliš mnoho lovců dětských duší. Pečlivě sledujte, co vaše děti sledují, čtou a hrají, kdo jsou jejich kamarádi a o čem se baví. Prohlédněte si jejich učebnice a všechny materiály, které dostávají ve škole nebo dokonce ve školce. Nezapomínejte na to, jak důvěřivé jsou děti, pro které jsou jejich vychovatelé a učitelé nezpochybnitelnou autoritou. Neučte své malé děti používat telefon a internet, protože pak se vám bude hůře dohlížet. Snažte se vyplnit jejich volný čas sportem a tvůrčími aktivitami. Pokud nemůžete svým dětem věnovat čas, najděte podobně smýšlející lidi a zorganizujte malé skupinky, kde budou na vaše děti dohlížet milující lidé, kteří je mohou ochránit před nebezpečným vlivem globalistických trendů.

Nezapomínejte, že vychováváte generaci lidí, kteří budou muset vybudovat novou společnost na Zemi páté dimenze. Proto by zachování čistoty Duše a těla vašeho dítěte mělo být vaším hlavním úkolem. Zároveň se snažte udělat vše pro to, abyste zastavili šíření transgenderového hnutí ve vašich zemích. Pracujte v tomto směru energeticky i fyzicky. Provádějte meditaci na rozpuštění všech cizích programů ve vědomí lidstva pomocí Ohně univerzální lásky. Spojte se s ostatními rodiči a vystupujte jednotně proti vedení škol prosazujících transgenderové programy. Vysvětlete svým dětem, že dospělí nemají vždy pravdu, takže jim nelze slepě důvěřovat, natož se bez otázek řídit radami cizích lidí. Ale hlavně svým vlastním příkladem ukažte dětem, jací by měli být skuteční muži a ženy. Ukažte jim jejich nejlepší vlastnosti, aby měly jasnou představu o normálních rodinných vztazích, které by chtěly napodobovat. A samozřejmě chraňte své děti před nejrůznějšími vakcínami, které v dnešní době nejsou ničím jiným než umělým zásahem do přirozené podstaty člověka, oslabují jeho imunitu a vedou k nevratným následkům v jeho organismu.

Umělá inteligence 25.3.23
Budeme hovořit o umělé inteligenci, která je vám představována jako velký vědecký pokrok, jehož cílem je usnadnit život. Abychom vám pomohli lépe pochopit podstatu tohoto fenoménu, chci vést paralelu mezi technologiemi představitelů vysoce rozvinutých civilizací a tím, co vám nyní nabízejí vědci pracující pod záštitou deep state.

Jestliže ve světech vysokých vibrací žádný technický vývoj nezasáhl do vědomí a fyzických těl obyvatel těchto světů, současné pozemské technologie mají za cíl nejen podrobit si vědomí lidí, ale být zasazeny do lidských těl a také je ovládat. Takový zločin mohou spáchat pouze bytosti zbavené Božské duše, což jsou Drakoreptilové. V této snaze už zašli tak daleko, že se přizpůsobili k využívání umělé inteligence ve vašem každodenním životě, usměrňování vaší pozornosti i vědomí pro ně potřebným směrem. Jen málo lidí si plně uvědomuje, že jsou pod neustálým a přísným dohledem, a to především prostřednictvím mobilních telefonů, které se pro většinu lidí staly nedílnou součástí jejich života, což lze bez nadsázky přirovnat k drogové závislosti. Za stejným účelem vznikly na internetu četné ʺsítěʺ, do nichž se důvěřiví lidé nechávají chytit a vystavují tak svůj soukromý život na odiv veřejnosti. Jen málokdo je imunní vůči globální síti, která obklopila vaši planetu a kterou již dávno ovládá umělá inteligence.

V čem tedy spočívá její hlavní nebezpečí? Především v tom, že ji člověk nevidí, takže jedná mimo jeho vůli, čímž porušuje jeden z hlavních zákonů vesmíru. Kromě toho program, který je v ní obsažen, je zaměřen na odvádění pozornosti člověka a jeho energie buď do hmotné roviny, nebo do pseudoduchovnosti. To vše brzdí duchovní rozvoj lidí a brání jim ve zvyšování jejich vibrací, což je nyní tak důležité pro každého člověka, který je potenciálně připraven na Přechod. Kromě všeho ostatního se rozvětvená síť umělého intelektu projevuje na jemné rovině vaší planety jako lepkavá síť bránící průchodu čisté Božské energie. Na rozdíl od živých bytostí, včetně dokonce astrálních entit, nemá žádnou vlastní energii a na jemné rovině se projevuje jako jakási bezduchá substance umělého původu. Proto jediným způsobem, jak ji neutralizovat, je osvobodit své vědomí od jejího vlivu.

Vliv umělé inteligence na člověka 26.3.23
O umělé inteligenci a energetických procesech, k nimž dochází při její interakci s lidmi. Umělá inteligence sama o sobě nemá vlastní energii, je prodchnuta energií svých tvůrců. Do jisté míry ji lze přirovnat k hmotným objektům, které obsahují energii lidí, kteří je vytvořili. Jako program je však umělá inteligence něčím složitějším, neboť rozšiřuje svůj vliv do neomezeného prostoru, který zahrnuje miliony lidí. Lze ji přirovnat k naladění přijímače na určitou frekvenci s cílem ʺchytitʺ oblíbený program. V tomto případě se však jedná o naladění na vaši frekvenci, přičemž umělá inteligence funguje jako přijímač, který zachytí vaši ʺvlnuʺ, a činí tak bez vašeho vědomí. Jedná se o poměrně sofistikovanou technologii vyvinutou Šedými, která byla vytvořena za účelem ovládání lidského vědomí. Jakýkoli násilný zásah do Božského stvoření, kterým je člověk, je však z hlediska Zákonů vesmíru nepřijatelný, takže lidé musí udělat vše, co je v jejich silách, aby tento zrůdný program zotročení svého vědomí zastavili.

Kde je třeba začít? Především se zbavte závislosti na mobilním telefonu a počítači tím, že je budete v každodenním životě používat co nejméně. Tím se nejen vyhnete škodlivému elektromagnetickému záření, ale také minimalizujete vliv umělé inteligence, která je vázána na všechna elektronická zařízení a jejich prostřednictvím nepřímo ovlivňuje lidské vědomí. Dalším účelem umělé inteligence je rozdělit lidi. Mnoho lidí žije doslova zahlceno obrazovkami svých telefonů, místo aby se rozhlíželi kolem sebe, dívali se do očí druhým, zvedli hlavu a dívali se na mraky plující po obloze, naslouchali zpěvu ptáků. Většina lidí zapomněla, jak být vědomě v okamžiku ʺtady a teďʺ, a nahradila svůj skutečný život virtuální realitou. To vše je výsledkem práce umělé inteligence, která splétá svou síť disociace, jež se rozrostla do velikosti celé vaší planety. Postupně se veškeré lidské služby a volný čas přesouvají do prostoru internetu a lidé už nemusí opouštět své domovy, aby se zúčastnili nějaké akce, nakoupili potřebné věci, nebo dokonce aby si koupili jídlo. Ve skutečnosti však lidé za toto ʺpohodlíʺ inzerované na každém kroku platí svou svobodou a zotročeným vědomím.

Nejzřetelnějším příkladem je kontextová reklama, kdy jakmile si něco objednáte na internetu, začnou vás zaplavovat reklamy na podobné produkty, protože umělá inteligence už spočítala a zaznamenala vaše potřeby a zájmy. To vše není tak neškodné, jak to zní, protože mysl člověka se postupně natolik ʺzamotáʺ, že už není schopen činit vlastní rozhodnutí a čeká na obvyklé výzvy z telefonu nebo počítače. Současně je kontrolována i jeho finanční situace, protože za služby je možné platit pouze přes internet prostřednictvím snadno dohledatelných elektronických transakcí. Výsledkem je, že s každým dalším nákupem zboží nebo služeb se člověk propadá stále hlouběji do umělé reality vytvořené na Zemi, která je již desítky let zcela ovládána umělou inteligencí. Jediným způsobem, jak se z tohoto začarovaného kruhu vymanit, je tedy návrat ke starým zvykům je nakupovat vše potřebné v obchodě sami a platit v hotovosti. Nebojte se, že to bude znít staromódně. Ve skutečnosti je to jediný způsob, jak můžete znovu získat svobodu a osvobodit své vědomí od cizího vlivu umělé inteligence.

Osvobození Země od jha umělé inteligence 27.3.23
Energetické praktiky, které vám pomohou zbavit se vlivu umělé inteligence na vaše vědomí jsou založeny na stejném principu jako praktiky pro rozpuštění třídimenzionálních programů, ale zároveň je v nich drobný rozdíl. Zatímco trojrozměrné programy představují určité vzorce, které během meditací ʺspálíteʺ Ohněm univerzální lásky, umělá inteligence je rozptýlenější substance, kterou je pro vaše vědomí poměrně obtížné uchopit. Lze si ji konvenčně představit jako neuronovou síť zabudovanou do éterické vrstvy Země. A protože jemnohmotná těla lidí a Země jsou ve vzájemné těsné interakci, umělá inteligence, která je v éterickém těle Země, v první řadě ovlivňuje éterická těla lidí. Odtud přichází přímý signál do mozku - do fyzického těla člověka. Abyste přerušili tento řetězec vlivu na své vědomí, měli byste pravidelně očišťovat své éterické tělo od vlivu umělého intelektu. Zároveň musíte pracovat s éterickým tělem Země, abyste zničili neuronovou síť umělé inteligence v něm zabudovanou. Při obou meditacích je třeba používat Oheň univerzální lásky. Je lepší začít pracovat s éterickým tělem Země, abyste se zbavili zdroje zla, a pak odstranit následky jeho vlivu na vaše jemnohmotná těla. Tato meditace si od vás vyžádá určité úsilí, protože ʺsíťʺ umělé inteligence již omotala celou vaši planetu. Pojmenujme tedy tuto meditaci ʺOsvobození Země od jha umělé inteligenceʺ.

Zavolejte všechny své nebeské pomocníky, svou galaktickou rodinu a archanděla Michaela. Vstupte do poměrně hlubokého meditačního stavu. Pokuste se vidět nebo si představit éterickou vrstvu Země a neuronovou síť umělé inteligence rozprostírající se po celém jejím povrchu. Vyvolejte Oheň univerzální lásky a požádejte jej, aby průběžně a metodicky očišťoval éterické tělo vaší planety od tohoto programu. Vaším úkolem je vyjádřit jasný a pevný záměr zabránit vlivu umělé inteligence na vaše vědomí. Jen to umožní zahájit proces očisty éterického pole Země od programu škodlivého pro lidstvo a vaši Nebeští pomocníci budou pokračovat v díle, které jste započali. Z meditace odejděte, až pocítíte, že proud energie se rozplynul v prázdnotě. Je velmi důležité provést tuto meditaci dříve, než začnete čistit svůj vlastní energetický prostor od vlivu umělé inteligence nad vámi.

Neutralizace vlivu elektronických zařízení na lidské vědomí 28.3.23
Praxe na čištění vlastního energetického prostoru od vlivu umělé inteligence. Vycházejíce ze skutečnosti, že tento vliv na vás nepůsobí přímo, ale prostřednictvím elektronických zařízení ve vaší domácnosti, v zaměstnání a zejména prostřednictvím mobilních telefonů, které máte neustále ve své blízkosti, měli byste nejen minimalizovat jejich používání, ale také s nimi přerušit energetické spojení. Samozřejmě chápu, že v dnešním světě se bez těchto přístrojů neobejdete, protože pro mnohé z vás se staly jediným spojením s okolním světem. Proto je praxe , kterou se vám chystám navrhnout, určena pouze k tomu, abyste neutralizovali vliv umělé inteligence na vás a mohli tak své telefony a počítače používat k praktickým a prospěšným účelům.

Ve skutečnosti internet používá mnoho lidí k opravdu dobrým účelům. V dnešním světě by se bez něj miliony lidí nemohly probrat světovými událostmi z neoficiálních informačních zdrojů, které jim pomáhají pochopit rozsah zločinů světové vlády. Další věcí je, že s jakoukoli informací je třeba zacházet velmi selektivně a intuitivně oddělovat zrno od plev. Proto je nyní vaším úkolem očistit svou mysl od vlivu umělé inteligence a vědoměji analyzovat osudové události, které se na Zemi odehrávají, aniž byste padli do pasti oficiální propagandy, a rozpoznali jejich pravou podstatu. Právě oficiální zpravodajské kanály, které jsou plně podřízeny deep state, široce ʺvyužívajíʺ služeb umělé inteligence. Dochází k přímé zombifikaci té části světové populace, která přijímá informace výhradně prostřednictvím televize. Mnozí z vás to při pozorování svého okolí jasně vidí. Protože však dnes lze jakýkoli zpravodajský pořad sledovat na počítači a mobilním telefonu, může nepřímý vliv těchto pořadů zasáhnout i ty lidi, kteří televizi již dlouho nesledují.

Nyní vám nabídnu univerzální praxi ʺNeutralizace vlivu elektronických zařízení na lidské vědomíʺ. Nevyžaduje hluboký meditační stav, protože předpokládá, že ji budete provádět spíše opakovaně než jednou. Přesto ji musíte provádět v klidném stavu a přitom vzývat všechny své nebeské pomocníky, včetně své galaktické rodiny a samozřejmě archanděla Michaela. Vyvolejte Oheň univerzální lásky a požádejte ho, aby spálil - doslova zpopelnil - všechna vlákna neuronových sítí umělé inteligence, která k vám pronikají prostřednictvím všech elektronických zařízení, jež máte k dispozici. Nezapomeňte si je všechny vyjmenovat a pokuste se vnitřním zrakem vidět nebo si co nejjasněji představit obraz vašeho odpojení od těchto zařízení. U každého to bude samozřejmě jiné - hlavní je, abyste cítili své odpojení od vlivu umělé inteligence. To se vám může projevit v podobě hmatatelného přerušení energetického kanálu, který vás spojuje s tím či oním elektronickým zařízením. Provádějte toto cvičení co nejčastěji, drazí, abyste si při používání počítačů a mobilních telefonů zachovali bezpečí.

Neviditelné nebezpečí 29.3.23
Dnes se chci zaměřit na další vlastnost umělé inteligence. Je totiž všudypřítomná a nanejvýš nebezpečně nepředvídatelná. Na rozdíl od běžných počítačových programů vytvořených lidmi se software umělé inteligence dokáže vymknout kontrole svých tvůrců. A zde je důvod. Vyvinula ho jedna z technogenních civilizací Šedé planety a určitým způsobem odráží jejich podstatu: touhu po nadvládě. Tento program je jako džin vypuštěný z láhve, který se cítí divokým pánem života. Lidstvo ještě nestačilo rozpoznat jeho nebezpečí, protože je lidem předkládán jako civilizační dobrodiní, vrchol technického pokroku, který lidem slibuje neomezené možnosti a vymoženosti v každodenním životě. Pravý účel a podstata umělé inteligence jsou pečlivě utajovány, aby nevyděsily člověka z ulice, jehož vědomí již ovládají. Pokud se tento nebezpečný vývoj, který stále více nabírá na obrátkách na celé vaší planetě, nepodaří zastavit, budou následky katastrofální. Proto byste kromě energetických postupů, které jsem vám nabídl v předchozích poselstvích, měli přijmout opatření i na fyzické úrovni. Snažte se držet mimo oblast působení umělé inteligence nebo alespoň omezte svůj pobyt v ní na minimum.

Co se v této zóně nachází? Především elektronická zařízení všeho druhu, která jsou nyní všude zaváděna do domů a bytů. Umělou inteligencí jsou samozřejmě nejvíce zasažena velká města, kde žije většina světové populace. Snažte se co nejvíce vyjíždět do přírody a při nejbližší příležitosti se odstěhujte daleko od velkých měst. Své děti držte dál od veškerého kontaktu se softwarem umělé inteligence, který je pro účely zábavy stále více v módě. Děti a mladí lidé jsou zranitelní vůči vlivu reklamy a propagandy, která obratně maskuje skutečný účel zavedení tohoto programu do moderní společnosti. Snažte se jim vysvětlit, že takové ʺhračkyʺ nejsou vůbec neškodné. Samozřejmě udělejte vše, co je ve vašich silách, abyste zabránili zavádění jakýchkoli technologií založených na umělé inteligenci do každodenního života, k čemuž nyní dochází v řadě zemí na státní úrovni.

Umělá inteligence v moderní medicíně 30.3.23
Další skryté nebezpečí jsou takzvané ʺpokročiléʺ lékařské technologie. Již jsme mnohokrát hovořili o tom, že moderní medicína je od počátku založena na falešných principech, neboť nebere v úvahu celou éterickou strukturu člověka, ale pouze jeho fyzické tělo. Jinými slovy, psychosomatické příčiny nemocí se vůbec neberou v úvahu a řeší se pouze následky. Nyní se však objevuje další nebezpečí, které spočívá ve využití umělé inteligence v medicíně. Zatímco zkušený lékař dokáže po rozhovoru s pacientem korelovat fakta z jeho života a určit určité zákonitosti vzniku a průběhu jeho nemoci, umělá inteligence přistupuje k jakémukoli člověku jako k bezduchému s ʺlékem na všechnoʺ. Jejím úkolem je najít poškozený orgán a provést zadaný úkol jeho ʺnápravyʺ. Zároveň nepřistupuje k léčbě komplexně, neidentifikuje vedlejší účinky léků a nebere v úvahu souhru různých orgánů a systémů podpory života člověka. Mechanický přístup k tak složité a energeticky ʺchoulostivéʺ živé bytosti, jakou je člověk, nemůže být přínosem kvůli všem inzerovaným výhodám pokročilých technologií založených na umělé inteligenci. Důvodem je především energetická neslučitelnost člověka jako božského stvoření s bezduchým programem umělé inteligence.

I když se lékařské chyby za účasti umělé inteligence minimalizují, nebo dokonce eliminují, představuje její použití ještě větší hrozbu než tzv. lidský faktor. Ano, umělá inteligence skutečně dokáže jednoznačně provést úkony, k nimž byla naprogramována, ale na rozdíl od člověka, například chirurga provádějícího operaci, nedokáže vidět celý obraz a přizpůsobit své jednání v případě nepředvídaných okolností. A takové okolnosti vznikají při složitých operacích poměrně často. Pokud je tedy zkušený lékař schopen okamžitě učinit mimořádné rozhodnutí, aby zachránil pacienta, umělá inteligence bude pracovat podle programu, který jí byl zadán, a svůj úkol provede přesně. Proto jakékoli řeči o průlomu v medicíně prostřednictvím umělé inteligence neobstojí, protože stroj bez duše nemůže konkurovat člověku s božskou duší a vysoce rozvinutým vědomím. Technologie umělé inteligence může být pouze malou pomocí při elementárních úkonech, které mají usnadnit práci lékaře, ale nemůže nahradit člověka. Vždy mějte na paměti, že jakýkoli kontakt s umělou inteligencí představuje nebezpečí pro lidskou mysl i fyzické tělo. Proto nenaleťte na reklamní triky, a snažte se, abyste nebyli vystaveni technologii, která je založena na umělé inteligenci.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/

Zpět