216 NULOVÝ BOD REFERENČNÍ PRO MATERIALIZACI Lisa Transcendence Brown

[ Biofyzika ] 2020-01-23

Probíhá masivní kosmická konvergence časové osy. Prakticky vše za posledních několik měsíců, všechny frekvence, kódy a zúčtování ... to vše vedlo k ?tomuto Teď?.

Brány se otevírají a přesouvají vše do zcela nového místa / prostoru ... zakládá se nová základna na podporu další fáze a naplnění rolí pro ty, kteří žijí vědomě. Určující kosmické multidimenzionální energie zesílily a dále sílí ...

Kolaps a konvergence je totéž

K pochopení kosmických zarovnání a jejich vztahu k naší individuální a kolektivní realitě je potřeba se naladit na ENERGII všech a na všech úrovních, naučit se nové způsoby ?vidění? a chápání ......

Celá naše planeta je v masivním nepřetržitém kosmickém procesu zarovnávání, vše neustále přechází do stále vyšších stavů vědomí. Zahrnuje to i ?přepracování? reality na všech úrovních, zarovnat se na vícerozměrné úrovni, spíše než na lineární.

Když na dané úrovni dojde k úplnému zarovnání, nastává ?dokončovací fáze?, často nazývaná jako bod kolapsu / konvergence. Z lidského hlediska je to považováno za kolaps, protože v tomto konvergenčním bodu se všichni připravují ?konečně? zhmotnit změny do svých zkušeností. Čím vyšší frekvence, tím hlubší zásah. Skrze své vlastní programování musí každý vyřešit vše zevnitř. Na všech úrovních se vše prohlubuje a stále více posouvá. Každá hustota a fáze se velmi liší v tom, co a jak posunout.

Každý získává schopnost neustále a plně přivádět svou vlastní realitu na mnohem vyšší vibračně a energeticky sladěné vědomé místo. Jednota, láska, laskavost a jednoduchost nahrazují boj, výzvy a komplikovanost. S každou novou novou fází přechodu vyžaduje realita nové energetické základy, systémy a struktury. Přesun na nové platformy, které podporují lidstvo jako celek, vyžaduje neustálou pozornost a přizpůsobování. Každý bod je částí mnohem většího celku a zahrnuje vše ....

Světelná těla fungují velmi odlišně než naše lidská těla založená na uhlíku?, a vše je ve vztahu ke kvantové vědomé energii, která je podstatou všeho. Kvantový ?čas? je nelineární, zcela vibrační, energetický. Kvantový čas je vždy TEĎ. Vše, co se děje, je na kvantové úrovni, která koreluje s multidimenzionální úrovní. Může se zdát, že jsou to různé doby, ale kvantově jde o různé hustoty, kódy a světlo. Hustota a světlo určují, kdy kvantové Teď nastane. Lineárně může jít o doby od sebe i značně vzdálené. Konstrukty a parametry jsou velmi lineární a kvantové doby jsou odlišné. ?Časové zpoždění? je relativní k hustotě, linearitě a různým programům stojícím ?v cestě?. Jakmile se překážky vyřeší, sjednotí se vše skrze čistotu, lásku a vnitřní vědomí, a ?zpoždění? pro přijetí se zmenšuje. Překážky si vytváříme každý uvnitř sebe.

Prostřednictvím plného vědomí je vše stvořeno, prožíváno a kulminuje z tohoto TEĎ, nového kvantového referenčního bodu. Spíše než v oddělených časech existujeme v různých vibracích. Jakmile plně integrujeme paletu kvantových / fotonických / kosmických/ duševních světelných kódů do toku každého lineárního okamžiku, vyčistíme vše, co stálo ?v cestě? na úrovni buněk/ těla / pole a může dojít k uzavření kapitoly. Nyní jsme v jedné z kolísavých fází, ještě se musíme kousek posunout.

Přechod celé planety z pevné, návykové, tuhé a lineární na vibrační, energetickou, kvantovou a zcela nelineární znamená, že vše, co uděláte postaru, už nebude fungovat, pokud to není v souladu s novou Zemí. Staré způsoby je nutné nahradit. Aby k tomu došlo, je na každém, aby se dostal hluboko dovnitř, našel duši a spojení s vědomím jednoty a pomohl s tím ostatním připraveným ....

Vše je z hluboké posvátné lásky a respektu, i když z pohledu tradičního lidského ega to tak nevypadá. Vše se děje ve fázích, i toto je jen začátek následujících. Někteří si mohou všimnout určitého ?kolísání?. Jak se mění energie, mění se základy, struktury a systémy. Všichni i ​​nadále procházejí masivní přeměnou, jako součást něčeho mnohem většího.

Než se nová realita bude moci stabilizovat, musí být plně zakotvena v nitru a těle každého z nás. Na současnou realitu se pak aplikuje ?nová? vícerozměrná / vědomá / kvantová informace a energie. Přechod ze starého na nové způsoby může být chvíli náročný kvůli synchronizaci a harmonizaci a vibračnímu a energetickému zarovnán, a také kvůli naplnění různých multidimenzionálních rolí na všech úrovních.

Toto byl důležitý ?čas? pro všechny, kteří se zavázali ukotvovat a ztělesňovat šablony a kódy mnohem vyššího lidského vědomí, spolu s Gaiou a vesmírem. Jak každý z nás restrukturalizuje své vlastní životy a realitu podle těchto nových zákonů, pracuje také na její podpoře plněním různých multidimenzionálních rolí našich vlastních skutečných realit a služeb. Jako součást nově instalovaných šablon vibračních zarovnání se v masivním procesu energetického vyrovnávání mnohé rozpadá. Na celé planetě dochází k obrovským změnám.

Přestože je vše multidimenzionální a kvantové, nic nemá jen jednu lineární cestu. Vše je součástí mnohorozměrné rovnice. Pochopení toho, co se děje skrze vlastní vnitřní růst a rozšíření vědomí poskytuje množství znalostí a informací, které podporují posun s větší lehkostí, skrze čistotu, jednotu a lásku ke všem jako JEDEN. Pozorování všech částí je také součástí expanze a plného vědomí. Nic není, jak to člověk vnímá, a přesto je to přesně takové ? proto je tak důležité změnit vnímání a dostat se do úplného zarovnání, klidu a jednoty uvnitř a pozorovat bez úsudku. Zbavit se limitů nastavených vnitřním strachem a využít portálů příležitostí.

Stále dochází k posouvání rolí těch, co drží světlo, stráží brány, matici, uchovávají kódy a šablony. Plnění vašich rolí jako Světlo (které JE LÁSKA) znamená přijmout se, milovat, respektovat a ctít, přijmout svou vlastní realitu a zároveň žít svůj život, své zkušenosti, zatímco podporujete, záříte a sdílíte tóny a frekvence, které přináší kódování pro odemknutí pole ..... Může to být vyšší vědomí / znalost zdrojového kódu, světelná inteligence. Pokaždé je to jiné, protože to určuje energie. Děje se to mnoha způsoby. Plná přítomnost je energie a láska, ostatní odpovídá osobní, předem zvolené cestě, a její korelaci s aktuální energií a vědomím.

Pozorujte z hloubi vyššího srdce a mysli, co je potřeba a je připraveno se posunout, a posouvejte to sami. Až všichni pustí, co už jim neslouží, bude toho tolik. Je na každém, aby to sám zjistil a udělal podle svého nejvyššího vibračního zarovnání. Láska a vnitřní síla vás opravňuje říci ne masám. To je jediný způsob, jak zvrátit polaritu a přivést vše do nového vibračního prostoru, aby se všichni mohli snáze vyrovnat s vibracemi. To, co se nyní děje, je toho výsledkem.

Udržujte lásku, ctěte svou duši a respektujte vše, co je nejvhodnější.

Zdroj: https://www.awakeningtoremembering.com/daily-writings

Zpět