2240 Božské dědictví Marta

[ Ezoterika ] 2022-03-08

Otec Absolut
Dnes chci pokračovat v rozhovoru o genetických vlastnostech člověka a jejich interakci s vědomím a Duší. To je velmi důležitý aspekt poznání, který přiměl Drakorozené ke zločinu proti lidstvu, aby ovlivnili Boží gen. Proč globalisté usilují o genetický materiál slovanských národů? Především proto, že se snaží odhalit tajemství jejich Duše a pochopit, proč je tak obtížné ovládat vědomí těchto lidí, na rozdíl od ostatních, kteří bezvýhradně přejímají vše, co se jim snaží oficiální média sdělit, a okamžitě se mění v poslušné loutky svých vlád. Chtějí porozumět lidem, kteří žijí spíše intuicí než rozumem, spíše pocitem než rozumem. Překvapuje je, že lidé, kteří si uchovali Boží gen, často jednají v rozporu s veškerou logikou a vlastním zájmem, dokonce ke své vlastní škodě, ale ve jménu nějakých ʺpomíjivýchʺ cílů a záměrů. Snaží se tuto hádanku vyřešit, protože takové lidi nedokážou zvládnout, protože jejich vědomí přesahuje jejich vlastní chápání. Zároveň se těchto lidí bojí, protože cítí jejich nevypočitatelnost, a každá nepředvídatelnost je prvním krokem ke svobodě.

Za tisíciletí své nadvlády si reptiloidi dokázali podmanit prakticky celý svět a jen malá část světové populace se slovanskými kořeny se chová nezávisle a svéhlavě, což globalisty a jejich nohsledy rozzuřuje. Proto se rozhodli ʺvzít útokemʺ tuto poslední pevnost svobody a vyvinout nejen biologické zbraně, ale i speciální látky určené ke zničení nebo alespoň úpravě nebezpečného genomu. Přesně takové laboratoře byly rozmístěny na Ukrajině. Tato země byla vybrána právě proto, protože ji obývají Slované, na kterých chtěli provádět své nelidské experimenty. Kromě toho je tato země blízko Ruska, které bylo vždy považováno za hlavní hrozbu pro Drakorozené a Oriony. Abychom pochopili úspěšnost jejich plánů, srovnejme lid Ukrajiny v sovětských dobách, kdy lidé žili společně jako jedna rodina, s lidem, kterým se Ukrajinci stali nyní. Myslím, že každý z vás cítí rozdíl. Globalisté, kteří se v této zemi chopili moci, už asi dvacet let bezostyšně používají psychotronické zbraně a programují lidi, aby nenáviděli všechno ruské. Tento experiment sleduje dva cíle najednou. Prvním je ovládat mysl lidí a využívat ji ve svůj prospěch. A za druhé - staví proti sobě dva bratrské národy, aby v obou vyvolal nenávist, a snaží se tak zničit samotný Boží gen, který nedává klid vašim útočníkům.

Logicky se domnívali, že tak nízká úroveň vibrací by mohla neutralizovat Bezpodmínečnou lásku, která je vlastní Božskému člověku a kterou vytváří božský genom. Výsledky je však překvapily, protože majitelé božského genu prostě nejsou schopni nenávisti, a to ani pod vlivem psychotronických zbraní. Studiem chování různých skupin lidí ve stejných podmínkách zjistili, že tento gen je nezranitelný. Podle jimi stanoveného negativního programu jednali především lidé, kteří neměli slovanské kořeny, nebo majitelé dvou duší, z nichž jedna - nízkovibrační - dokonale podlehla cizímu vlivu a potlačila tak tu druhou - božskou. Ale Slované s čistou a starobylou duší VŽDY zůstali lidmi neschopnými nenávisti a agrese. Proto se globalisté rozhodli sáhnout k poslední možnosti: buď uměle modifikovat boží gen, nebo zničit jeho nositele, a právě to dělaly biologické laboratoře na Ukrajině.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/bozhestvennoe-nasledie/

Zpět