2349 Rozhovor se Sanandou: Dny, týdny, měsíce Jahn J. Kassl

[ Ezoterika ] 2022-04-01

Probouzejí se lidé?

Q: Zdá se, že stále více lidí prohlédlo temnou hru tohoto světa. Vzniká odpor a stále více lidí má kvůli svému společenskému úpadku stále méně co ztratit. Duchovní probuzení je ještě daleko, a přesto se něco děje. Ale co ti lidé, kteří údajně kráčejí po ʺduchovní cestěʺ a nechali se strhnout omyly New Age nebo esoterické scény? Dochází i u nich k pokroku na jejich úrovni, ke skutečné duchovní evoluci/revoluci? Z mého pohledu tomu tak není. Vnímám pravý opak, na esoterické scéně panuje ʺbunkrová mentalitaʺ a nikdo se nechce vzdát nabytých jistot, nabytých polovědomostí. Což znamená: guruové zůstávají guruy a následovníci následovníky, přičemž stejně jako dříve je jednooký orientací pro slepého. Zatímco se tedy průměrný člověk probouzí tím, že viditelně prohlédne zločiny elit, ʺduchovní člověkʺ zaostává ve vývoji, stále odmítá tyto zločiny pojmenovat a zamrzl v kolébání se v ʺiluzi světla a láskyʺ?
SANANDA: Žehnám každému lidskému dítěti, které následuje tato slova ze světla. Nic není tak, jak se zdá, a další probuzení lidí se týká těch, kteří dosud tvrdě spali, a jsou z něho vyloučeni ti, kdo se zcela oddávají svým nabytým novým duchovním koncepcím; ty chtějí být prožity, zakoušeny a konány. Pro tyto poslední časy to znamená, že lidé, kteří mají jen malé povědomí o skutečnosti planetárních změn, dělají velké pokroky směrem k vlastnímu zduchovnění, a znamená to, že ti, kteří se již považují za duchovně probuzené, z velké části stagnují, protože se od dalšího uvědomování odklánějí, ba přímo se krčí. To je jediná skutečnost, v jejímž důsledku se vzdálenost těchto lidí od ʺkonečného poznáníʺ zvětšuje.

Vězni Matrixu
Dále je třeba zmínit, že mnozí původně světlí vyslanci nebes sešli z cesty a nyní jsou stranou. Vzhledem k tomu, že mnohé z jejich otevřených otázek stále čekají na osvobození, temnota se těmto lidem vetřela do přízně. Na základě nevykoupené marnosti a nevykoupené méněcennosti těchto lidí si vybudovalo svou mocenskou základnu. Postavilo se na oltář, díky němuž tito lidé věří, že slouží světlu, ale ve skutečnosti vzdávají hold zlatému teleti a uctívají zlo v temnotě. Kdo totiž v těchto dnech nepozná nebo nepojmenuje temné síly tohoto světa, je vetknut do jejich sítě, do matrice iluze, i když se tato skutečnost postiženým jeví zcela jinak, a i když to postižení prožívají zcela jinak. Tito poloosvícení tak nosí své mylné a polovičaté poznání před sebou jako velké a konečné poznání a neuvědomují si, že jejich perly jsou falešné a při pohledu zblízka ztrácejí veškerou fascinaci a lesk. V současné době se mnozí bojovníci světla začínají odvracet od cesty světla, protože se jim zdá, že se jim ʺslibovanéʺ povznesení vleče, a tak ztrácejí spojení se světlem; nechápou to ani na mentální úrovni, ani nechápou dynamiku těchto dnů na emocionální úrovni. Mnozí lidé se probouzejí, mnozí upadají zpět do svého soumračného spánku; a to postihuje zejména dříve slibné bojovníky světla. ʺDuchovní scénaʺ je skutečně nejvíce postižena regresemi a vzdáváním se, zatímco lidé, kteří byli dosud daleko od jakéhokoli poznání vzestupu, prožívají své první probuzení, své první zážitky probuzení. JJK: Z mého pohledu velmi pozoruhodná situace. Včera jsem si na internetu zapínal různé nové tituly duchovních knih. Všechno mi připadalo jako jednohubka - na mnoha obálkách se na mě smály naprosto propírané a standardizované nabídky léčení. Vlastně už tuhle literaturu nemůžu vystát a mnohem raději si přečtu, pokud se k ní dostanu, nějakou dobře udělanou politickou knihu nebo jen další napínavé čtení. Ezoterická literatura mi dnes připadá prostě příliš banální a prostoupená a znečištěná temnými energiemi.
SANANDA: Tady se toho skutečně hodně změnilo. Radikálně vzrostla svévole.

Status New Age
Svévolí je třeba rozumět to, že určitá témata jsou vždy znovu a znovu zalévána, jako čaj, až je z něj jen zatuchlá voda - a znovu zalitá a obohacená o nové obsahy, a tyto obsahy velmi často nesou podpis hluboké temnoty. Lidé jsou tedy často klamáni i dosud spolehlivými médii a ani klamající, ani klamaní o tom nemají povědomí. V souhrnu jde o událost, která je poplatná požadavkům této doby. Vyžadována je následná poznávací práce se sebou, v sobě a se sebou samým. Neustále se opakující téma konce času a s výjimkou zástupu znalých lidí závěrečný návrat esoterické scény do nízkovibrační reality života je na dosah. (pozn. proto má dobrá přítelkyně množství ezoterické literatury sešrotovala.... já svůj kanál probírat odmítám... radši přeložím něco aktuálního, než se hrabat v minulosti)
Skupina lidí, kteří se nyní částečně probouzejí, protože prohlédli temnou hru stínových hráčů této doby, dosáhne do posledních dnů určité úrovně realizace, vhodné k příchodu do vyššího 4D světa. To znamená, že dnes je důležitější prohlédnout souvislosti v tomto světě - a zcela vědomě se od nich odvrátit - než stavět vzdušné zámky do nebe jen proto, aby člověk na dění v tomto světě zapomněl nebo mu nemusel čelit. Poznávací práce zahrnuje vše a vždy začíná zevnitř. Pokud se člověk odmítá podívat sám na sebe, odmítá se podívat i na svět. Nejmenší ze všech skupin jsou lidé, kteří dosáhnou velkého a konečného poznání. Jsou to ti bojovníci světla prvních a posledních hodin, kteří se rozhodli bezpodmínečně a důsledně jít cestou světla, což znamená s plnou oddaností a pozorností vykonávat každodenní práci na vlastní vinici a nezakrytě se dívat na svět, jaký je. JJK: V globálním měřítku v současné době vidím, že se temný systém připravuje na kolaps, pokud to jde. Stále častěji se ozývají výzvy, že se finanční systém zhroutí - už o tom informují i hlavní média MM. Je zajímavé, že tento blízký konec si i přes ʺprobuzeníʺ mnoha zde zmíněných lidí široké masy stále nechtějí připustit.
SANANDA: Toto chování je ochranou, kterou si ti lidé, kteří nechtějí nahlédnout, poskytují, aby si mohli prodloužit život na této či podobné úrovni - chování, které patří k určitému stupni vývoje lidské bytosti. Na této nízké úrovni vhledu je toto chování logické, ale pro někoho, kdo má vhled, je toto chování naprosto pošetilé.

Q: Existuje velké množství lidí, kteří takto fungují?
SANANDA: Ano, velmi mnoho! To znamená, že až do Dne dnů sotva dojde k nějakým zásadním posunům v kolektivním vědomí lidstva. Ale také to znamená, že na individuální bázi je toho ještě hodně možné - až do samého konce.

Kostky jsou vrženy!
Obecně platí, že kostky byly vrženy pro všechny úrovně lidské společnosti a různé typy lidí. Význam této doby spočívá v tom, že až do konce je třeba vytvořit optimální výchozí pozici pro všechny lidi: výchozí pozici a základ, z něhož začnou svůj nový život. Jakmile nastane okamžik ʺvelkých událostíʺ, které se odehrávají v kaskádě převratných událostí, je již pozdě na cestu zpět. Do té doby je však pro každého jednotlivce možné vše.

Q: A úkol vytvořit ʺdobrou výchozí poziciʺ pro naše bratry a sestry jsme na sebe vzali my, bojovníci světla prvních a posledních hodin?
SANANDA: Pro to jste se narodili, pro to jste byli posláni na svět, abyste mohli.
1) připravit se na změnu a
2) vytvořit podmínky pro to, aby toto lidstvo dosáhlo růstu.


Q: Kam půjdeme dál? Úplňkové portály přicházejí a odcházejí, jak plynou dny, týdny a měsíce, a mnoho věcí se podaří. Stále se však nacházíme na tomto nicméně dosti pomalém a často i pro mě nesnesitelném světě?
SANANDA: Skutečnost, ze které mnohé lidi ʺbolí hlavaʺ. O čem to nyní je, abychom se v této situaci do hloubky zorientovali? Jaká je cesta vpřed? Jde výhradně o neustálé napojování na zdroj všech zdrojů, na Boha, a díky tomuto neustálému spojení s Bohem vnitřní poznání těchto božských procesů.
Skutečná blízkost k Bohu automaticky znamená božské poznání, znamená účast na božské vševědoucí realitě. Jakmile se člověk zapojí do her mysli a nechá se jimi strhnout, narazí na tvrdou realitu mysli, která nemá přístup k nekonečnému obrazu Stvořitele a k jeho nekonečnosti.

V současné době má velký význam nový přístup k životu:
uchopit myslí to, co je možné, a vševědoucím vědomím rozpoznat to, co je mimo veškeré vnímání mysli.
Je třeba změnit úhel pohledu a vždy zaujmout nadřazený pohled vědomého Boha Stvořitele. Pro takového, pokud stojí ve službě na tomto světě a jako ʺvůdceʺ, jako světlo na kopci, je orientací a cestou pro mnoho lidí, platí maxima: Neobtěžujte a nepodceňujte nikoho - také ne sebe! Což znamená v současné a zde diskutované situaci: uvědomit si, kde lidé vystupují, pochopit to, aniž byste se nechali svést z vlastní cesty a z vlastní jistoty kolem správnosti všech věcí a svého jednání. Pochopte pochybnosti a skepsi, s nimiž jste nyní konfrontováni, a pokračujte ve své práci na Boží vinici se vší opatrností a oddaností.

Tyto dny nejlépe zvládne ten, jehož vědomí je zajedno s Bohem. A tuto jednotu mezi člověkem a Bohem nejúčinněji vyjádříte tím, že půjdete nerušeně dál a láskyplně se skloníte k rostoucí trávě u cesty, protože pochybovači a skeptici jsou této skutečnosti vzdáleni. Nápomocné při všech úvahách o těchto posledních časech a pro všechny lidi, bez ohledu na to, zda jsou mistři, adepti nebo nevědomci, je neočekávat od mysli nerozumné věci. To musí selhat, protože pochopení této epochy, v jejímž středu je vzestup tohoto světa, je pro lidskou mysl nemožné. Vyzvěte mysl, aby vám sloužila, přikažte mysli, aby mlčela, chce-li se povznést a stát se vaším pánem. Nyní začněte důvěřovat svému vnitřnímu poznání, nepopsatelné jistotě v sobě, stejně jako důvěřujete matematickému vzorci nebo události v tomto světě, která je viditelná pro vaše oči. Neboť skutečnost veškerého života je za hranicí viditelného. Pouze velmi malé 1 % vašeho všemocného vědomí tvoří život, jak jej vnímáte. Kde je těch 99 %?
Říkám, že kolem vás, jste jím obklopeni, obklopeni životem, světlem a světy.

Žijete skrze své neomezené všudypřítomné vědomí, v něm a s ním. Pokud se na tento čas díváte z jiné a omezené perspektivy, nikdy nebudete schopni pochopit přítomnost a vzestup, který se prezentuje jako ʺzpožděníʺ, můžete přijmout pouze s nedostatkem klidu. Klíč spočívá v posunu roviny. Odkud se díváte dolů do údolí? Z vrcholku hory, kde máte údolí u nohou a přehlížíte vše, nebo z kopce mezi horami, odkud vidíte jen část údolí? Důvěřujte svému vnitřnímu oku a zbystřete ho, pak jste poznali a pochopili přítomnost.

Události před branami
Kosmická záplava světla se stále zvětšuje a denně zvyšuje vibrace na tomto světě. Životy lidí a tento svět se dotvářejí. Události jsou před branami! Těmito slovy žehnám tomuto lidstvu.
Stojím při tomto světě - svou láskou, mocí a slávou, nyní, když vše slouží životu a je zasvěceno Bohu.
S nekonečnou láskou,
SANANDA

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/04/01/conversation-with-sananda-days-weeks-months/

Zpět