2015 Saint Germain: kolektivní probuzení začíná Jahn J. Kassl

[ Ezoterika ] 2022-01-24

V Rakousku je rozhodnuto o povinnosti očkování! Rakouská Národní rada rozhodla o povinném očkování. Pro mě to znamená další dno společensko-politického vývoje v naší zemi. Bude to ještě dlouho pokračovat?


MISTR ST. GERMAIN: Tento zákon je dalším milníkem pro urychlené probuzení stále většího počtu lidí! Ke zlu neodmyslitelně patří dobro. A dobro spočívá v tom, že s každou další dávkou nespravedlnosti roste v lidech vnitřní touha po spravedlnosti a pravdě. Pouze čtvrtina lidí v Rakousku tuto očkovací povinnost z plného přesvědčení vítá, všichni ostatní lidé mají pochybnosti nebo ji přímo odmítají. Jinými slovy, politici jednají proti většině obyvatelstva, aniž by si byli vědomi důsledků. Každý člověk, který pro to dnes hlasoval, toho bude jednou hořce litovat. Protože i když tento zákon urychluje probouzení lidí, nikdo, kdo o něm spolurozhodoval, se nezbaví odpovědnosti. Probouzení a probouzení lidí může probíhat mnoha způsoby a ne vždy je třeba vést takový boj, který jste již podstoupili, abyste získali zpět svou svobodu. Jak uvnitř, tak i navenek. Lidé, kteří jsou uvnitř svobodní, se nenechají ničím a nikým věznit, ponižovat ani utlačovat. Svoboda, kterou mnozí z vás v posledních letech získali uvnitř, je v rozporu s omezeními navenek. Tento stav nelze udržet dlouho. Království míru ve vás chce být prožíváno i navenek. Právě tam se vše pohybuje, tam proudí kolektivní energie lidí. Svoboda založená na pravdivosti, to je cesta, kterou jste se vydali a kterou se díky dnešnímu rozhodnutí v parlamentu vydá ještě více Rakušanů. Kolektivní vlna energie prochází zemí a šíří se Evropou i celým světem. Kolektivní probuzení lidstva začíná v Rakousku a začíná TEĎ. Tento proces je nezvratný a tato cesta je nyní obohacena o ještě více energie, ducha a lásky. Protože jen ten, kdo miluje, má touhu po pravdě. Energie přeskakuje do Německa!

JJK: Jakou roli zde hraje Německo?
MISTR ST. GERMAIN: Energie přeskakuje z malé země do větší - velmi brzy budete slavit velké úspěchy - SPOLEČNĚ. Společně dosáhnete cíle osvobození.

JJK: To znamená, že se pustíte do boje navenek?
MISTR ST. GERMAIN: Abyste se ujali svého boje! Znamená to, abyste přesně viděli, jaké jsou vaše příkazy. Jde vždy o to, abyste měli pravdu VY, abyste se seznámili se SVÝMI vlastními úkoly. Pak víš, kdy máš kde být. Nikdy se nevrhejte do boje naslepo - musí to být VAŠE věc, pak máte pravdu. Existuje mnoho druhů boje. A také zde přesně prozkoumejte, co je pro VÁS záležitostí, a podle toho jednejte. Neřiďte se nikým jiným než sami sebou! Naslouchejte volání svého srdce a naslouchejte šepotu své duše. Dokud nebudete mít jistotu, stojím při vás - se zlato-fialovým plamenem proměny.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/01/24/saint-germain-collective-awakening-begins/

Zpět