1692 Kolektivní vědomí o Zemi Elena Eleya

[ Ezoterika ] 2021-11-10

Je mnoho z nás kolektivních vědomí, která vás ″sledují″. Jsme nejvyšší inteligence sjednocených vědomí, přišli jsme k vám pozorovat procesy, které probíhají na Zemi. Naším úkolem je pomoci vám urychlit evoluční proces, rozšířit vědomí jedince. S našimi vědomími a našimi kvalitami soustředění a plnosti vám my, ve spojení s vámi, zprostředkováváme náš postoj k určitým otázkám, které si kladete, a dáváme vám naše vize založené na naší kolektivní zkušenosti a našem vědomí shromážděných duší, dříve shromážděných vědomí..
Vždy jsme zde v zásadě byli, když na Zemi probíhá evoluční proces.

V tuto chvíli došlo k silnější, užší interakci s vědomími, protože film, který byl dříve ve vědomí lidské mysli, byl jakoby zničen. To neznamená, že s námi mohou být spojeni všichni lidé. Vědomí každého jednotlivce se od sebe liší. Touha překročit rámec svého osobního malého ega dává člověku směr pohybu, spojuje se s vyššími aspekty kolektivních duší nebo kolektivního vědomí.
Každý člověk přitahuje právě to vědomí, které podle vibrační podstaty jeho vědomého intelektu odpovídá určitému poli vědomí vyšší mysli skupinové duše. Přitahuje to, co v něm je a odpovídá jeho strukturám polí.
Svými vlastnostmi si zvolíte směr a skupinová duše, skupinová kolektivní mysl, se napojí přesně na toho člověka nebo na tu osobnost, která je s ním více v souladu. Takto probíhá váš evoluční vývoj, vyměníte si s námi nějaký druh komunikace, vybudujete si své vlastní řetězce vnímání, změníte se uvnitř, změní se vaše evoluční matrice vědomí a změníte se jako jedinec, jako duše, která si objednala zážitek (přibližně). Usilovat o rozšíření vědomí je úkolem lidstva, ale nezapomeňte, že jste na Zemi, kde je vaše role pozemšťanů, lidí žijících na této planetě velmi důležitá, být s touto planetou v kontaktu a milovat ji z hlediska konceptu lidské nebo univerzální lásky, starat se o ni, být její součástí,

Planeta sama o sobě je velmi zajímavá, rozmanitá a lákavá z pohledu mnoha inteligencí, mnoha civilizací, mnoha prvků vědomí, které se sem snaží přijít za účelem získání určitého rozvoje poznání. Nazvěme to znalost, která pomáhá jiným interagujícím entitám zvýraznit určité prvky, podle kterých mohou nadále existovat v mnoha lidech, v mnoha entitách a v mnoha myslích. Zde jsou jejich rozmanité úkoly a každý jedná na vlastní žádost. Země je živá bytost, která je ve stádiu nikoli staré, ale velmi mladé rozvíjející se planety. V lidské podobě ji lze přirovnat k mladé dívce. Zemi považujete za ženu, protože má velmi měkké energie jemné povahy.

Zdroj: https://absolutera.ru/article11919

Zpět