344 Léčení šoku z probuzení Sarah Elkhaldy

[ Realita ] 2020-06-03

Cesta do vyšších stavů vědomí není snadná. Někteří probuzení by dokonce řekli, že byla naprosto brutální. Okolní svět se zdá být apatický, ne-li slepý, k negativním silám, které utvářejí naši realitu. Přesto tento zážitek u mnoha z nás zpochybnil vlastní zdravý rozum. Pro mnoho dalších je to boj proti strachu, že ztratí přízeň a status.

Existuje zbytkový aspekt probuzení našeho vědomí, které zpracovává šoky zažívané s každou novou vrstvou, kterou odhalíme. Ať už se učíme o škodlivých účincích GMO, nebo jsme přímo zažili stav Jednoty, ať už je jakákoli říše v současné době v multidimenzionálním spektru, existují části našeho vědomí ovlivněné rozšířením našeho pohledu na svět. Předstírání této reality lidé kolem nepotvrdí, ledaže by také procházeli vlastním probuzením.

Probuzení mění všechny aspekty našeho života. Ovlivňuje celý náš životní styl, vztahy, kariéru, stravu, jak vnímáme svět a naše místo ve vesmíru. Obrovskou výzvou může být i jen fungovat, musíme se znovu naučit, jak to udělat. Můžeme být náchylní k depresi, odcizení a ochrnuté vůli. Existenciální úzkost nás může ochromit a zmatek zaplavením novými informacemi může náš nervový systém přemoci.

Probuzení znamená odpojit se od všech programů, které skrytě fungují uvnitř naší mysli a vytvářejí padělanou verzi sebe samých. Tyto programy sestávají z podprahových dohod, přesvědčení, postojů, myšlenkových procesů, vzorců a vnímání. Vychází z náboženství, školství, státu, naší rodiny, společnosti, televize a dokonce i mimo planetu. Když se přestanete programovat , můžete mít pocit smrti, protože pocit identity doslova klesá. V jistém smyslu poprvé objevujete své pravé já. To může vést k ústupu ze života a pocitu, že nikdy už nic nebude normální, nikdy se nebudete cítit lépe. Ve skutečnosti se stáváte celistvějšími, mocnějšími a schopnějšími radosti než na začátku cesty. Je ale nutné zmírnit šok a integrovat své nové porozumění

Důvod, proč se po probuzení cítíte znecitlivělý nebo depresivní, je integrování nové vrstvy reality do vědomí., se kterým se musíte vyrovnat. Dobrou zprávou je, že integrace se děje od okamžiku, kdy jste rozšířili vědomí a vrozená inteligence začíná reorganizovat a asimilovat informace do mentálních, emocionálních, fyzických a éterických těl usilujících o soudržnost a harmonii. Jak dlouho to trvá a jak dobře se integrace daří závisí podpoře procesu.

7 způsobů, jak pomoci integraci podpory

Prostor - je třeba mít prostor dělat něco uklidňujícího, aby se lépe zpracovala množství energetických dat, která jsou začleněna na buněčné úrovni aktivací parasympatického nervového systému. Parasympatický nervový systém je větev autonomního nervového systému, který reguluje nepodmíněné funkce těla, jako například: Trávení - Slinění - Dýchání - Tepová frekvence - Regenerace - Krevní tlak
Sympatický nervový systém je aktivován v ohrožení - reflexy pro přežití, které vyžadují okamžitou reakci. Parasympatický nervový systém je aktivován při relaxaci - což je optimální prostředí pro integraci.

Tvořivost - Kreativní tvorba pomůže udržet mysl pružnou. Další způsoby, jak si dát prostor a zůstat uvolněný: nová hudba, meditace , čtení, při největším šoku dokonce i oblíbené filmy.

Výživa - Rozdíl mezi úplným mentálním zhroucením a extází ze spojení s vyšším Já je dán výživou. Pokud jste vyčerpaní, bez vitamínů, minerálů a makronutrientů, nebudete mít dostatečné zdroje, které tělo / mysl potřebují k probuzení. To zahrnuje i hydrataci. Mozek má vysokou poptávku po vodě, když se učí a formuje nová spojení. Používá vodu k růstu nových dendritů. Bez vody v buňkách tělo nebude schopno vyrábět energii (ATP) a využívat ji. Pokud máte nutriční nedostatky, šok z probuzení vědomí pouze přidá další. Pokud základní potřeby nejsou naplněny, zatímco rozšiřujete váš světonázor, objeví se napětí a úzkost.

Spánek - Většina integrace probíhá ve spánku. Mozek konsoliduje nově získané informace do existujících neuronových sítí. Spánek před půlnocí pomáhá tělu při regeneraci a poskytuje dostatek času pro jednotlivé fáze spánkového cyklu. Čím později usínáte, tím těžší je pro tělo regulovat hladinu kortizolu. Pak můžete být unavení i během dne.

Přijetí - Absolutní životní změna. Posuňte vnímání z outsidera s alternativním myšlením k probuzené bytosti zde na Zemi v tomto okamžiku a vlastní úloze zprostředkovatele transformace. Překlopení této perspektivy vytváří naprostý posun paradigmatu, který má sílu drasticky změnit spřízněnost se světem. To může být rozdíl mezi kvalitou života nebo ochromujícím odporem. Pokud zaměříte příběh na spící masy, které nadávají těm, co vidí mimo programování, vyčerpá to energetické rezervy a zesílí hořkost. Přijetím kontrastu budete nejen nadšeni z příležitosti vést evoluci lidstva, ale budete při tom i prospívat.

Pohyb - Lymfatický systém je drenážní systém těla. Nemá centrální pumpu. Vyžaduje pohyb, aby v těle transportoval lymfatickou tekutinu, shromažďoval a likvidoval toxiny a vykonával několik dalších klíčových funkcí. Stagnace může omezit schopnost těla adekvátně se detoxikovat. Cvičení s nízkou intenzitou, jako je chůze a jóga, jsou prospěšné jak pro lymfatický systém, tak pro nervový systém. Jemný pohyb rozkládá stagnující energii, což zvyšuje vylučování odpadu, což propojuje s vůlí a tlumí záněty, které mohou přispět k emočním stavům, jako je deprese a úzkost.

Dýchání - Nejjednodušší způsob, jak ladit parasympatický nervový systém posílením bludného nervu. Zlepšuje schopnost těla / mysli odstraňovat pasti emocí. Pokud je v buňkách šok, narušuje schopnost nervového systému přenášet signály. Práce s dechem má pozoruhodnou schopnost vynést trauma držené hluboko v těle, aby bylo zpracováno a uvolněno. Organizuje způsob, jak se energie pohybuje v těle a obnovuje komunikaci na buněčné úrovni.

Léčení šoku z probuzení je zásadní součástí zvládnutí lekcí této dimenze. Je to pomalý vzestup z amnézie. Výsledné sebeposílení a samostatnost se nejen vyplatí, ale jsou přesně tím, co jste přišli na tuto planetu. udělat - osvobodit multidimenzionální Já a trochu se pobavit.

Zdroj: https://wakeup-world.com/2020/06/03/healing-the-shock-of-awakening-7-ways-to-integrate-your-new-unde

Zpět