3344 Salusa: Účinky vlny Štíra a parazitní dezintegrace Rafael (Neva/Gabriel RL)

[ Ezoterika ] 2022-11-01

SaLuSa ze Síria
Úsilí těch, kdo pracují v temnotě, pokračuje, protože si uvědomují, že na Zemi vstoupilo více Světla, které přináší probuzení toho, co kdysi měli plně pod kontrolou. V posledních týdnech rozpoutali parazitickou vlnu, která zasáhla ty, kdo jsou méně spojeni s láskou. Éteričtí parazité působí disharmonicky a přinášejí nepohodlí a duševní rozrušení, probouzejí agresi a násilí. Pracovníci světla a Bojovníci jsou vyzýváni, aby si udrželi svá srdce vysoko, a tak čelili pokusům o vytvoření disharmonie a chaosu. Dalo se očekávat, že k takovým věcem dojde, neboť jejich poslední pevnost v galaxii jim proklouzává mezi prsty. Zatmění ve Štíru přinese vlnu, která uvolní k léčení velmi hluboká traumata - potravu těchto éterických parazitických entit. Traumata se rozloží, takže parazitické entity se ocitnou ve stavu rozpadu, v situaci, kdy už nebudou mít žádnou potravu. Vlna Světla bude trvat po celý konec října až do poloviny listopadu 2022. Události mají rozšířit vaši vnitřní sílu a schopnost lépe se vypořádat s vlastními stíny, eony času bolesti a utrpení.

Světlo osvětluje to, co bylo skryté. Blíží se doba, kdy se již nebudete bát a staré vnější i vnitřní struktury se zhroutí, aby se mohlo projevit Nové. Víme, že mnozí z těch, kteří pracují ve Světle, se v poslední době ocitli v těžkých dnech, ale jak čelí těmto výzvám, cítí zapomenutou sílu. Čas osobního znovuobjevování nejvyšší úrovně své duše. Mnozí zůstanou ve sklíčenosti a extrémní únavě, která se často změní v nespokojenost a podrážděnost, protože stále nemohou pochopit, jak tyto síly působí a jak nad nimi mohou mít větší kontrolu. Ve sklíčenosti tak popírají své vlastní vrozené schopnosti a sílu Duše schopné vyřešit jakýkoli problém. Nikdo z nás je nevidí jako chudé a neschopné. Právě naopak! Vidíme je jako mistry, kteří se rozhodli prožívat v nižších dimenzích a zdokonalovat své nadání a mistrovství ve vlivu nižších těl těchto dimenzí. Jak bude váš lineární čas plynout, budete mít větší kontrolu, a i když se vám bude zdát, že se všechno uvnitř i vně vás hroutí. Jak řekl Ježíš: ʺBlaze vám, když vám budou nadávat a pronásledovat vás, a když budou lhát, říkat proti vám všechno zlé kvůli mně, neboť vaše odměna je veliká v nebi. Tak pronásledovali i proroky před vámi (Mt 5,11.12).ʺ

Zachovejte si víru a držte se Velké pravdy, že nic se nepohybuje bez hlubokého důvodu bytí, a všichni budete připraveni jít dál, než jste si kdy představovali. Blížící se odhalení naší přítomnosti vyvolalo také jisté rozrušení v zákulisí. Velmi brzy se rozvine řetězec událostí, takže ti, kteří mají nad zprávami stále ještě určitou kontrolu, nebudou mít jinou možnost než definitivně otevřít archivy, a to ještě veřejněji, o našich pozitivních záměrech s lidským druhem Země. Postupem času nás na svém nebi uvidíte ještě více. Naše lesklé stříbrné lodě jsou již ʺleštěnyʺ láskou našich pozemských příbuzných. S radostí se vám ukážeme pod nebeskými oblaky s velkou mocí a slávou, přesně jak o nás bylo předpovězeno. Bude to okamžik vesmírné radosti. Vyplatí se čekat v této dimenzionální realitě tak dlouho. Zachovejte klid a mír ve svých srdcích a nenaslouchejte určitým vibracím a informacím, jejichž záměrem je udržet vás ve vzájemném konfliktu. Psi štěkají, a karavana jde dál. Ti, kteří stále pracují v temnotě, mají v úmyslu pouze vyvolat chaos ve snaze oddálit náš příchod. Lidská rasa na Zemi však již učinila svou volbu: vzestup.

Dostáváte do své DNA příslušné aktualizace, které mohou způsobit určitý pocit kolísání a závratě. Zanedlouho budete moci s větší lehkostí vystoupit ze svých fyzických těl, protože současná hustota se začíná subtilizovat. Ve svých fyzických tělech budete cítit menší gravitaci a také menší tlak ve svých astrálních tělech, což usnadní ʺodpojeníʺ fyzického těla. Nebojte se, když se náhle ocitnete nad svým tělem, zejména na začátku spánku. V nadcházejících měsících to bude běžné a je to další známka toho, že omezení nižších dimenzí přestávají platit. My z Galaktické federace - která tvoří nekonečno duší z celého vesmíru i mimo něj - se nyní nacházíme v pozitivních vibracích pro Zemi a zanecháváme vám všem svou lásku a požehnání. Selatherin A-al Arjaten! (Siriansky: Protože jsme všichni jedno!)

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/11/01/salusa-scorpio-wave-effects-and-parasitic-disintegration/

Zpět