3573 Telosané: Tři dny Marie-Josée Andichou

[ Ezoterika ] 2022-12-14

Děti Země, zdravíme vás. V tento den s vámi budeme hovořit o tom, co vás někdy nutí klást si důležité otázky, tedy o tom, čemu říkáte ʺtři dny nociʺ. Již dlouho se v biblických spisech hovoří o tomto okamžiku, který přijde na Zemi v rámci lidstva, aby došlo k proměně jeho bytí, ale zejména vědomí.

Tyto ʺtři dny úplné tmyʺ jsou skutečně naplánovány proto, abyste mohli zažít skutečný přechod mezi tím, co prožíváte v současnosti, a Obnovou, Novou Zemí, Novým lidstvem, které k vám přichází. Samozřejmě, aby k vám tyto ʺtři dny nociʺ skutečně přišly, bude nutné a velmi důležité, aby vaše vědomí bylo zcela změněno, to znamená, aby většina lidí pochopila, že Pravý život není ten, který v současné době žijete a který jste žili po tisíciletí, ale že Pravý život je pouze duchovní.

Pak řeknete: ʺJsme od něj ještě daleko! Kdy k nám přijdou ty tři dny přechodu ke Světlu?

Chápeme, že si kladete tyto otázky: Kdy, jak tyto tři dny přinesou transformaci vaší společnosti a vašeho lidstva. Zatím vám nemůžeme říci nic přesného, tedy přesné datum, to je nemožné, protože vaše lidstvo je ve víru trápení, různých obav atd. ....

Pro prožití těchto tří dnů je důležité, aby většina lidstva pochopila, co se na vaší planetě děje. Je důležité, abyste pochopili, že nemůžete přejít z jednoho dne do druhého v energii Čistého světla, aniž byste očistili své bytosti, své emoce a především, abyste ze svého života vymazali násilí, které v současnosti existuje.

Proč se vám násilí v různých podobách představuje? Jednoduše proto, že se nacházíte v této fázi přechodu, transformace, přijímání silných Nebeských energií, které narušují vaše buněčné vzpomínky a mozek. Vaše srdce jsou zahlcena, vaše srdce už neví, komu mohou věřit, vaše mysl neví, kam se obrátit, protože jste tolik obtěžováni médii, která vám podávají velmi negativní informace. O tom všem jsme již hovořili v mnoha předchozích poselstvích.

Proto, abyste měli přístup k těmto ʺtřem zvláštním dnůmʺ, které vám otevřou dveře k Čistému světlu, je nutné, abyste si nevšímali všech informací, které vám média vysílají ve vašich rádiích nebo v televizi. NECHTE TO VŠECHNO PLAVAT! .... Nemá pro vás žádný jiný zájem, než vás zadržet ve strachu z násilí ve městech, ve strachu z epidemie, ve strachu z reakcí vašeho těla po očkování atd......

Čím více se toho všeho zbavíte, tím více se budete cítit svobodní, osvobození od tíhy strachu a ve vašich bytostech, ve vašich srdcích se usadí klid a mír. Děti Země, již jste vykonaly velké dílo očisty, ale je důležité, abyste v této práci Lásky pokračovaly každý den, každý okamžik svého života. Čím více bude lidstvo odlehčeno od těchto rušivých pocitů, tím rychleji naleznete tyto tři dny, které vás čekají a které vám nabídnou nádhernou Radost z vidění Čistého Světla a Míru ve vašem lidstvu.

Drazí bratři a sestry Země, důvěřujte Životu, Pravému Životu, který vás doprovází svou Láskou a Světlem. Důvěřujte! Osvoboďte svá srdce od veškerého strachu a nenechte se ovlivnit vším, co vám denně sdělují vaše média na příkaz této světové vlády, vlády nezdravé moci a nelásky.

Milujeme vás a doprovázíme vás v každém okamžiku, abyste ve svém životě dosáhli toho nejlepšího.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/12/14/the-telosians-the-three-days/

Zpět