3075 Archanděl Michael: Stažení vašeho nového božského plánu Ronna Vezane

[ Ezoterika ] 2022-09-01

Milovaní mistři, nikdy nezapomeňte, že vaším nejbližším a nejdražším přítelem byste měli být vy sami - vaše vlastní vědomí Duše. Ve svém centru Posvátného srdce naleznete moudrost, soucit, trpělivost a především neomezenou Posvátnou lásku. Od počátku tvůrčí zkušenosti do hustoty jsou všechny formy lidského života vystaveny nepřetržité řadě zjevení. Zvědavá, zkoumající mysl byla zabudovaným, neodmyslitelným aspektem lidské přirozenosti. Země je opět připravována pro nový, vyšší evoluční druh lidstva. Všichni jste jako Hvězdná semínka a světoví služebníci zakódováni atomy Paměťových semínek, které vám dávají horoucí touhu podílet se na manifestaci tohoto neuvěřitelného snu o budoucnosti. Vaším osobním cílem je stát se Sebe-řízenou, Duší inspirovanou entitou uprostřed chaosu a zmatku současné reality třetí/čtvrté dimenze dneška.

Z Velkého Centrálního Slunce tohoto Podvesmíru je prostřednictvím mocných Paprsků Božího vědomí na Zemi a lidstvo vysílán nový Božský plán plný pokročilých tvůrčích myšlenek, o kterých se ani těm nejbrilantnějším a nejvyspělejším mozkům dneška ani nesnilo. Pokročilá duše, která kráčí úzkou cestou vzestupu, se musí naučit, jak vstřebat a integrovat tři hlavní Boží paprsky nadcházejícího věku, DUCHOVNÍ TROJICI, kterou tvoří: BOŽSKÁ VŮLE / SÍLA * LÁSKA / INTUICE * INTELIGENTNÍ, CÍLEVĚDOMÉ JEDNÁNÍ.

Proč se nepřesunout do středu spirály vzestupného vědomí, do oka duality a polarity ─ kde je vše klidné a mírumilovné ─ naplněné čistou substancí kosmické životní síly, adamantinovými částicemi, které jen čekají na to, až budou zformovány do vaší vize budoucnosti? Právě v tomto okamžiku, kdy se přesunete do svého centra Posvátného srdce, můžete zakusit hlubokou lásku a soucit našeho Boha Otce/Matky a Nejvyššího Stvořitele. Přijměte prosím tuto neměnnou pravdu: jste cenným synem nebo dcerou s důležitým posláním a nic, co můžete říci nebo udělat, nemůže tuto lásku oslabit. Je čas rozpustit světelné blány chránící vaši Posvátnou mysl a Posvátné srdce, což vám umožní přístup k vyšším frekvencím atomů Paměťových semínek vaší Nadduše-Vyššího Já.

Příliš mnoho z vás stále nese velká břemena z minulosti. Chyby, kterých jste se dopustili v tomto životě, a také mnohé z minulých podmíněností a pohřbených vzpomínek na bolestivé události nebo činy ze všech vašich předchozích životů. Držet se těchto vzpomínek nebo nést břemena nespravedlnosti vám již neslouží. Je čas, abyste nám dovolili pomoci vám vyléčit bolestné vzpomínky uložené ve vaší fyzické schránce a aurickém poli. Stejně jako my odstraňujeme zkreslení vzorců přesvědčení třetí/čtvrté dimenze, kolektivního vědomí; tím tyto dimenze vracíme zpět do jejich původně navrženého spektra duality. Strach je primitivní emoce boje nebo útěku, která bude bránit rozšíření vašeho vědomí. Je čas vyčistit a přeprogramovat základní, instinktivní složky vaší nižší lidské přirozenosti.

Je důležité, abyste pochopili: i když si již nepamatujete své minulé chyby nebo myšlenky a činy, které vás vyvedly z rovnováhy; dokud tyto negativní myšlenkové formy neuznáte a nepřeměníte, jsou tyto energie stále přítomny ve vaší buněčné struktuře a čekají na nápravu a návrat k vnitřní harmonii. Prostřednictvím vašeho vědomého uvědomění a sladěním vaší vůle s vůlí vašeho Vyššího Já a naší Matky/Otce Boha se uvnitř vás rozvine vše, co není v souladu s frekvencemi vyšší čtvrté/páté dimenze, aby bylo vyléčeno a navráceno do harmonie mírového soužití, radosti a láskyplného záměru. To je zdrojem mnoha vnitřních zmatků, výzev a zkoušek, které vy, sebevědomí hledači Světla, prožíváte.

Znovu a znovu zdůrazňujeme, že jednou z největších výzev a zároveň jedním z nejdůležitějších úkolů, které je třeba splnit, abyste mohli vstoupit na spirálu vzestupu, je udržet si soustředěný bod vědomí ve svém Solárním energetickém centru. Tím si udržíte otevřený průchod do Posvátného srdce, a umožníte tak Světlu Stvořitele volně proudit k vám a od vás. To vám následně pomůže posílit a zdokonalit vaši jedinečně krásnou, harmonickou Píseň duše.

V těchto podivuhodných, ale náročných časech se vám dostává velké příležitosti, abyste se napojili na vesmírnou knihovnu, která uchovává tajemství tohoto Podvesmíru. Vy, Duše Hvězdného semínka, jste postupně vybavováni k tomu, abyste se mohli napojit na tato posvátná skladiště, Pyramidy Světla, kde jsou uloženy univerzální zákony a moudrost věků. Přitom se naučíte, že můžete překonat jakoukoli výšku, překonat jakoukoli překážku a vaše cesta vzestupu bude s jistotou odhalena. Nikdy jsi neztratil svou božskost ani božskou inteligenci. Byla pouze uložena v bezpečí a čekala na dobu, kdy se opět probudíte, abyste si nárokovali své právo na narození jako božské dítě naší Matky/Otce Boha. (pozn. to všechno zní úžasně, ale ta budoucnost, kdy demonstrantům na václaváku říkají pomatení proruští šílenci, asi vede hoodně klikatými cestami)

Milovaní, žádáme vás, abyste se na sebe soustředili a stali se čistými nádobami pro vytříbené frekvence Světla. Máte schopnost stát se kanálem pro adamantinové částice Světla Stvořitele, které prostoupí vaši fyzickou nádobu a budou proudit do světa forem. Musíte však uvolnit sílu Posvátného ohně ze své fyzické nádoby, ohně Kundaliní uloženého ve vaší Kořenové čakře, a zároveň načerpat nový přísun prostřednictvím velkých měst Světla šesté dimenze. Dech je vodičem této vitální energie Životní síly.

Musíte se naučit používat a zdokonalovat dokonalý rytmus Posvátného dýchání. Nekonečný dech je důležitou součástí procesu transformace. V průběhu minulých let jsme do pokročilých technik přidali další důležité prvky ─ které musíte začlenit, abyste mohli rozvíjet a nárokovat si Sebeovládání. Jsou to zásadní informace, které máte integrovat a následně sdílet s těmi, kteří jsou na Cestě za vámi.

Žádáme vás, abyste si představili fialový plamen, který vyzařuje zpod vašich nohou a zcela vás obklopuje touto životně důležitou energií transmutace, která urychlí proces transformace všech nečistých látek ve vás i kolem vás a také vám poskytne ochranu před vnějšími, negativními vlivy. Jak se budete vyvíjet v duchovní/lidskou bytost, budete schopni hlubšího myšlení a složitějších konceptů. Rozvinete také větší schopnost hlubší a intenzivnější lásky.

Když jste integrovali vibrační vzorec hojnosti a přijali jej za svou pravdu, stane se trvalou součástí vašeho Energetického podpisu. Poté budou tyto frekvenční vzorce hojnosti vyzařovat z předního a zadního portálu vašeho Solárního energetického centra ve znamení nekonečna, čímž vytvoří neustálý tok hojnosti ve všech dobrých věcech.

Pamatujte, že abyste mohli manifestovat svou duchovní vizi, musíte si definovat, co chcete vytvořit, a pak si to jasně představit. Jako vědomý spolutvůrce byste se měli především zaměřit na projevení vytříbeného, rozvinutého stavu bytí a harmonické kvality života. Proto byste měli usilovat o hojnost lásky, radosti, míru, tvořivosti, dobrého zdraví, kompatibilních uspokojivých vztahů atd. Snaha o začlenění vlastností, atributů a ctností Božího vědomí vám zajistí úspěch při vytváření všech hmotných předmětů, které potřebujete k pohodlnému životu. Učíte se splynout s nekonečným proudem hojnosti, když procházíte mnoha úrovněmi a dimenzemi Stvoření. Jedním z nejdůležitějších konceptů, které musíte přijmout za svou pravdu, je křišťálově čisté vědomí, že jste tvůrci reality, v níž budete žít nyní i v budoucnu.

Mnozí z vás se ptají, jaké je vaše poslání v tomto životě, a my vám říkáme: ʺNejvětším přáním vaší duše je, abyste znovu získali mnoho svých aspektů, abyste se opět mohli stát úžasným mistrem spolutvoření, kterým jste byli, když jste se poprvé vtělili do hmotných rovin. Proces vzestupu je pokračující cesta, nikoliv cíl. Každý den se snažte činit ta nejvyšší rozhodnutí - zůstaňte v přítomném okamžiku, protože jen tehdy můžete získat přístup ke své božské síle - nezaměřujte se na minulost a nepromítejte do budoucnosti, ale hledejte svůj nejvyšší potenciál v každém okamžiku. Vnímejte výzvy ve svém životě jako příležitosti, protože se učíte opouštět staré způsoby, které vás omezují. To jsou nezcizitelné pravdy, které byste si měli vštípit, dokud se nestanou neodmyslitelnou součástí vaší lidské přirozenosti.

Toto je pro vás, Hvězdné semínko, život vyrovnávání, v němž se snažíte uvést do harmonie všechny aspekty svého bytí. Hluboko uvnitř si uvědomujete, jak důležité je pro vás ctít a integrovat svou ženskou přirozenost, jemné, intuitivní, tvořivé a dovnitř zaměřené energie, stejně jako rozvíjet a využívat své mužské vlastnosti. Snažte se být silní, a přesto jemní a zaměřeni navenek, když využíváte pokladnici moudrosti uvnitř sebe. Vaše božská přirozenost bude nabývat na síle a vědomém projevu, když se naučíte čerpat moudrost své Posvátné mysli, prosvětlené soucitem vašeho Posvátného srdce. Musíte se naučit mluvit stručně, konstruktivně a sebevědomě. Vězte, že pokud zůstanete soustředění ve svém Svatém srdci, Vesmír musí reagovat pozitivně a váš úspěch bude zajištěn.

Když se naladíte na intuici svého Vyššího Já, začnete cítit, jak ve vašem Posvátném srdci pulzuje Boží Světlo, a začnete se soustředit na Jiskru Stvoření v centru Posvátného srdce každého člověka, kterého potkáte. U mnoha drahých Duší může být tlumená, ale stále v nich hoří, jinak by nežily. Když to uděláte, budete se automaticky snažit nesoudit a začnete vnímat pozitivní povahu každého člověka.

Žádáme vás, abyste rozlišovali, než začnete brát něčí učení za svou pravdu. Nezabývejte se teorií ani složitými informacemi. Přijímejte jen to, co rezonuje hluboko uvnitř, co je láskyplné, osvěcující a rozšiřuje vaše vědomí. V učeních, která jsou nyní lidstvu předkládána, je mnoho polopravd. Pamatujte, že vy jste ti, kdo musí ve svém životě vytvořit svobodu, hojnost a posílení. Nikdo jiný to za vás nemůže udělat. Rozlišování je pro ty, kdo jsou na cestě vzestupu a osvícení, životně důležitou vlastností. Cokoli si vyberete jako svou pravdu, musíte integrovat a uplatnit ve svém životě prostřednictvím cíleného záměru a činů. ROZLIŠOVÁNÍ / ZÁMĚR SOUSTŘEDĚNÝ NA SRDCE / AKCE SOUSTŘEDĚNÁ NA DUŠI vedou k pozitivnímu projevu.

Bez ohledu na to, jaké postavení, okolnosti nebo úroveň vědomí jste pro tuto inkarnaci přijali, hluboko uvnitř vašeho Duševního já byla vroucí touha integrovat víceúrovňové aspekty vašeho Bytí. Nejdříve je však musíte uzdravit a harmonizovat, aby mohly být naplněny vzácným Světlem vyšších sfér. Jakmile dovolíte svému Vyššímu Já, aby vás Nadsvětlem vedlo, bude k vám přicházet stále více inspirovaných myšlenek. Existuje mnoho způsobů, jak umožnit Duchu, aby se skrze vás projevil; jen tomu dovolte, aby se to stalo přirozeně, drazí. Co vyvolává úsměv na vašem srdci a přináší vám hluboký pocit uspokojení? Jak si přejete sloužit? Existuje mnoho způsobů a vy máte mnoho talentů (více, než si připouštíte), nicméně volba je vždy na vás.

Mocné síly Andělského království i obrovské množství podivuhodných bytostí Světla jsou zde, aby vám pomohly projít tímto obdobím vývoje a velkých změn s lehkostí a grácií. Musíte nás však požádat o pomoc, protože nemůžeme zasahovat do vaší svobodné vůle. Je čas, abyste si znovu vydobyli své právoplatné místo Mistra Světla, a pamatujte, že jak integrujete poznání Ducha a osvícené pravdy, je životně důležité, abyste šli dál a sdíleli svou moudrost.

Vězte, že zkoušky a příležitosti, které před vámi stojí, vám přinesou odměnu, jakou si nedokážete představit, a proto se nebojte vystoupit ze své komfortní zóny a dosáhnout hvězd. Přijměte svůj plášť zářivého Světla, protože jste si ho zasloužili. Následujte svou vlastní cestu a nebojte se odlišit od svého okolí. Zanecháme vám několik osvětlujících myšlenek, které vám pomohou zůstat soustředěni na vyšší mentální rovině vědomí s přesahem láskyplného záměru. Vaším cílem je soustředit se na srdce a duši.

STRACH, NENÁVIST A ODSUZOVÁNÍ ROZDĚLUJÍ. LÁSKA PROMĚŇUJE A SJEDNOCUJE. Musíte se naučit povznést se nad každodenní stresové situace, abyste mohli okamžiky nesouladu proměnit v hodiny klidu. Obraťte se na nás a my vás povedeme a pomůžeme vám všemi možnými způsoby. Buďte odvážní a vytrvalí, moji stateční bojovníci. Vězte, že jsem vždy s vámi. Jste hluboce milováni. JÁ JSEM archanděl Michael.

Zdroj: https://tinyurl.com/5yaurxnw

Zpět