4263 Posun vpřed KejRaj

[ Ezoterika ] 2023-05-08

Informace zde uvedené jsou z mého pohledu. Nalaďte se na světlo ve vás.
Pozice, ve které se svět dnes nachází, je způsobena Kolektivem planety Země. Není to jen kvůli nedostatku lásky mezi lidmi. Je to kvůli nedostatku lásky, kterou mají lidé sami k sobě. Vesmír vám doručil realitu, se kterou se lidstvo jako Kolektiv vibračně srovnalo. Nyní se nacházíte v době, kdy si mnozí zvolili nové cesty. Tito se rozhodli milovat, respektovat a ctít sebe. S tím přichází láska, respekt a čest pro celý život.

Máte také ty, kteří nadále nachází útěchu ve starých způsobech. Je to v pořádku. Mohou mít všechny zážitky, po kterých touží. Na Zemi je však nyní jiná energie. Země se již nesnaží být domovem duality. Lidstvo má zažít rozdělení světů v každém aspektu. Bude se odvíjet na základě frekvence každého jednotlivce. Odpoutanost je velmi důležitá, protože v těchto časech prostě nemůžete táhnout nikoho, kdo nechce změnu nebo netouží po změně.

To zde není vaše role. Není to způsob, jakým zachraňujete tento svět. Zachraňujete svět tím, že ostatním připomínáte jejich božské světlo a sílu tím, že jste příkladem. A když to okolnosti dovolí, podělte se o to, co víte. Samozřejmě meditace, posílání světla a lásky světu skutečně dělá zázraky. Počet lidí, kteří se probouzí, vzpomínají, naslouchají vnitřnímu hlasu, se každým dnem zvyšuje. Kromě toho není mimo vás žádná síla, která by vás nebo kohokoli jiného zachránila. I kdyby nějaká byla, neudělala by to. Tady nejde jen o svobodnou vůli. Jde o to, aby se každá lidská bytost učila, pamatovala si svou vlastní sílu, svůj skutečný božský původ a vlastnosti. Zdroj všeho, co potřebujete, je uvnitř.

Musíte věřit, že každá bytost se v následujících měsících ocitne tam, kde je předurčena. Zažijete jen to, k čemu je vaše Duše předurčeno a co si přeje zažít. Jste nejen v bodě, kde tento svět nikdy předtím nebyl, ale stojíte na prahu globální transformace. Je nezbytné pochopit, že vy a tato mise jste předurčeni k úspěchu. Žádná jiná alternativa, žádný jiný výsledek není pro Zemi povolen. Zda se někdo rozhodne vidět tento velký vývoj, být součástí této transformace nebo ne, je zcela na nich. Vše je otázkou individuální volby. Nikomu nelze upřít toto vyšší světlo, šanci zažít expanzi vědomí. Nikdo také nebude nucen přijmout nic, o čem sám necítí, že je čas, aby tak učinil.
Světlo a láska Zdroje se v této době ukazuje a nabízí všem. Je to výzva těm, kteří skutečně chtějí překonat staré způsoby Třetí dimenze. Najdou si cestu k vedení, které hledají.

Jiní, kteří se necítí připraveni, budou pokračovat po svém. Možná je to volba jejich duše, může být nutné, aby jednotlivec měl více zkušeností ve světě duality. Toto musíte ctít a respektovat. Nezáleží na tom, kdo to je, jak blízko k vám mohou být. To pro většinu bývá obtížné. Představa člena rodiny, který s vámi nepřejde do Páté dimenze. Naučte se vidět situaci z vyšší perspektivy. Tisíce životů, které jste prožili v celé Galaxii i mimo ni, znamenají, že máte rodinu v celé Galaxii i mimo ni. Všechny role, které jste hráli, od rodiče, prarodiče, manžela, manželky, syna, dcery a tak dále. Nemůžete odložit svou vlastní cestu, nebo dokonce dovolit komukoli, aby vás odchýlil od vašeho poslání a touhy vaší Duše připravit se a vstoupit do vyšší oktávy existence. Toto je skutečně čas, abyste se z celého srdce oddali svému probuzení a ztělesnění svého Vyššího Já a šli jako vědomý tvůrce do Páté Dimenze.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/08/mission-forward-2/#more-336546

Zpět