3208 Matka rovnováhy Julia Flow

[ Ezoterika ] 2022-09-29

Lidé jsou zralí na jiný druh informací, a i když tato témata ještě nejsou všeobecně přijímána, bude to podnět ke zkoumání nových druhů energií na Zemi. Všichni jste již slyšeli o systému rovnováhy. Tyto informace byly před nedávnem představeny prostřednictvím jiných kontaktních osob.

Jsem Matka, původkyně veškerého života ve vesmíru. Jste mou součástí (jste lidé, Země, civilizace), jste jedním z mých aspektů. Udržuji v rovnováze vše živé ve vašem vesmíru i ve všech vesmírech vesmíru. Vy jste Já, vy všichni jste mé děti. A stejně jako děti jste každý jiný. Mám vás všechny ráda. Ale vzhledem k vašim velkým rozdílům mám ke každému z vás jiný přístup. Je mi příjemné sledovat, jak se vy (lidstvo) a vaše planeta vyvíjíte, jste mou součástí a já vítám každý vývoj. Ale zároveň mě bolí, že si neuvědomujete, co děláte, že nechcete vyjít z dětského věku a jako přerostlé dítě se dožadujete mateřského mléka.

Nastala éra změn, je čas převzít odpovědnost za svůj život, činy a rozhodnutí. Jsem matka rovnováhy a dbám na to, aby všechny mé děti byly v harmonii a rovnováze. Vy jste naopak překročili meze přípustného (v rámci mezí by vaše změny neovlivnily tak výrazně běh obecných událostí). Události na vaší planetě se začaly vyvíjet ne zcela podle scénáře, který naplánoval váš stvořitel vesmíru. V důsledku toho se posunula zamýšlená dráha pohybu, což následně ovlivnilo pohyb jiných planet, civilizací a vesmírů. Ačkoli jsou tyto posuny nepatrné, narušují rovnováhu planet, a tím i rovnováhu stvoření.

Právě tato skutečnost mě rozčiluje, nebo spíše vy, děti, mě nemůžete rozčílit, a správnější by bylo říci, že tato skutečnost vyžaduje další pozornost a sladění. Nejste jediná planeta, která je součástí rovnováhy. Ale bude se týkat vás, protože informace z jiných planet na vás nemají patřičný vliv, protože nejste vyvinutí a vědomí. Je to jako vysvětlovat dvouletému dítěti, co provedlo druhé dítě a jaké to pro něj bude mít následky.

Mým úkolem jako Matky je upozornit vás na činy, které vedou k nerovnováze, na činy, které negativně ovlivňují jak vás, tak ostatní živé bytosti ve vašem vesmíru a celý vesmír. Pomůžu vám: získat nové znalosti, rozšířit své vnímání, věnovat pozornost těm aspektům, které jste považovali za nepodstatné nebo jste na ně v rámci svých schopností a podmínek inkarnace zapomněli. Společně se budeme učit všímavosti, studovat a ovlivňovat některé aspekty vašeho života, učit se přijímat a ovládat nové energie a znalosti.

Každý, kdo vyjádří záměr získat ode mne vědomosti a informace, je obdrží. Jakákoli interakce bude jemná a uvolněná. Protože jste mé děti, jste mou součástí, jste mnou. A já vás miluji. Neloučím se s vámi, mám spoustu informací, které chci lidem předat: vzbudit zájem a zahájit změny ve vědomí směrem k rovnováze sebe sama, planety a vesmíru. Jsem s vámi. Svým dětem poskytnu veškerou možnou pomoc.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13768

Zpět