1801 KDYŽ JE PODVOD ODHALEN Marta

[ Ezoterika ] 2021-12-08

Dnes bych rád hovořil o tom, jak masové protesty, které nyní probíhají v mnoha částech světa, ovlivňují současnou situaci na Zemi. Vidím, že mnozí z vás mají pocit, že nemají žádoucí účinek, protože restriktivní opatření vládnoucí elity se jen zpřísňují. Ve skutečnosti tomu tak ale není. Lidové protesty tyto vlády nejen děsí, ale vyvolávají v nich paniku, protože si uvědomují, že globalistické plány praskají ve švech a že to budou brzy místní vykonavatelé těchto plánů, kdo se bude muset zodpovídat lidem za své zločinné činy. Ti, kteří je k tomu přiměli, zůstanou ve stínu a odplata přijde na ty, kteří jsou vidět: na ty, kteří vydávali rozkazy, pronášeli projevy v televizi, kritizovali odpůrce. Vykonavatelé, kteří mají předtuchu blížící se katastrofy, jsou však ještě agresivnější, protože vědí, že přiznání chyb jejich osud nezmírní: následky smrtících injekcí, které prosazují, budou příliš hrozivé. Ze všeho nejvíc se bojí okamžiku, kdy bude podvod odhalen, což se již děje po celém světě a jen hluboce spící lidé to mohou ignorovat. Tyto loutky světové vlády se drží nad vodou jen díky tomu, že všechna média jsou stále v jejich rukou. Jakmile však budou k dispozici alternativní důvěryhodné zdroje informací, pravda se dostane na povrch a bude podložena nezvratnými fakty a důkazy.

Na Zemi nyní existují dvě paralelní reality, které se brzy střetnou, protože ″míra″ lží v oficiálních médiích již dosáhla svého vrcholu. Odpovědní činitelé na všech úrovních státní správy si uvědomují, že nemají co ztratit, a proto se snaží potlačit rostoucí nespokojenost ve společnosti silou a využívají k tomu všechny dostupné prostředky: fyzické, morální i finanční. Jak ale vidíte, výsledek je opačný: stále více lidí se začíná probouzet a cítí se podvedeni. Masová lidová povstání velmi brzy smetou všechna absurdní omezení a násilně zavedené ″život zachraňující vakcíny″. A to bude právě to vítězství, o kterém jsem mluvil ve svém nedávném poselství. Lidé získají zpět svou svobodu VLASTNÍ silou, když si uvědomí, co se děje, a pochopí, kdo v současnosti vládne světu a jaké jsou skutečné cíle těchto ″vládců″. K masovému prozření bohužel stále nedojde, ale ti nejlepší z lidstva se dokážou postavit za svou svobodu a zastavit zločinné jednání hlubokého státu. A jsem rád, že mnozí z vás budou patřit k těm statečným lidem, kteří nepodlehli hrozbám a provokacím vládnoucí elity. Vaše jednota a soudržnost učiní zázrak a věřte mi, moji drazí, vaše vítězství je blízko.

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-dver-v-dukhovnyy-mir/

Dveře do duchovního světa 5.12.21
Vědomí Země není přímo závislé na vědomí jejích obyvatel, protože vaše planeta má svůj vlastní osud a svou vlastní jedinečnou cestu. Vědomí lidí je však s ním neoddělitelně spojeno, a to z toho důvodu, že každý člověk si před svým novým vtělením vybírá své prostředí: civilizaci, planetu, sociální prostředí, pohlaví a životní podmínky. Lidé, kteří si pro svou inkarnaci vybrali planetu Zemi třetí dimenze, sem tedy nepřišli náhodou a každý z nich sem přišel pro svou zkušenost. Pro některé z nich to byl krok vpřed oproti jejich předchozím inkarnacím a právě si osvojují svět, který je pro ně nový. Jiní sem nepřišli poprvé, aby si osvojili lekce, které se dosud nenaučili, a pokračovali ve vzdělávání ve světech třetí hustoty. A někdo, jak se to stalo nyní, se inkarnoval na Zemi z velmi vysokých dimenzí, aby ve svém fyzickém těle prošel jedinečnou zkušeností přechodu z jedné dimenze do druhé. V důsledku toho nyní na Zemi žijí duše velmi různého věku a původu. To se samozřejmě dělo i dříve, ale nikdy nedošlo k takovému rozptylu vibrací mezi lidmi. A božské ″semínko″, které přišlo na Zemi, se stalo předvojem pro ostatní mladší duše, a to nejen při přechodu, ale především při rozpoznání jedinečné situace konfrontace Sil Světla a Temnoty na vaší planetě. Nyní se budeme podrobněji zabývat tím, jak planetární vědomí ovlivňuje každou z těchto skupin lidí. Budeme však mluvit o lidech, nikoli o představitelích nízkovibračních civilizací vtělených do lidských těl.

Začněme tedy první skupinou velmi mladých duší, které se dříve inkarnovaly ve světech méně duchovně rozvinutých civilizací třetí hustoty. Nejčastěji se jednalo o technogenní civilizace, v nichž duchovní složka byla teprve v zárodku. Tyto lidi lze snadno identifikovat: mají vědecké a technologické myšlení, ale duchovní stránka života je jim zcela cizí. Jejich zájmy se obvykle omezují na profesní aktivity, domácí problémy a nejprimitivnější zábavu. Právě se učí oceňovat krásu přírody, hudby, malířství, literatury, bohatství života na Zemi. Můžeme říci, že tito lidé jsou v prvním ročníku duchovní školy a interakce jejich vlastního vědomí s obecným planetárním vědomím Země je pro ně nesmírně důležitá. Právě tato interakce je prvním impulsem k probuzení jejich Duší pro to krásné - mimohmotné, co předtím během svých inkarnací na jiných planetách obývaných civilizacemi vytvořenými lidmi nepoznali.

Vysoce rozvinuté vědomí Země, které tyto lidi pohlcuje ve svém energetickém prostoru, nesmírně obohacuje jejich vědomí, zvyšuje jeho vibrace a otevírá mu nový krásný světlý svět. Ani ten nejbezcitnější a nejprimitivnější člověk někdy neodolá krásám přírody: kouzelným úsvitům a západům slunce, bujné vegetaci vaší planety, rozmanitosti fauny, nekonečným mořským a oceánským prostorům. Všechny přírodní živly, které tuto krásu vytvářejí, jsou součástí obecného planetárního vědomí, které je při kontaktu s vědomím těchto lidí pozvedá na novou duchovní úroveň. Duše těchto lidí jsou naplněny úctou k božské kráse Země. A i když se tak děje ve vzácných chvílích a nevědomky, jejich Duše získávají vzácnou zkušenost kontaktu s krásou, která je pak vede dál v životě a postupně jim otevírá nové dveře do dosud neznámého duchovního světa

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-potencialno-gotovyye-k-perekhodu/

Potenciálně připraveni k přechodu 6.12.21

Druhá skupina lidí, kteří nyní žijí na Zemi. Patří sem i ti, kteří se na vaší planetě již vícekrát vtělili a kteří dokázali vstřebat jejího Ducha a Vědomí. Ale vzhledem k tomu, že svět třetí dimenze je poměrně krutý a nepředvídatelný, ne vždy tito lidé prošli lekcemi důstojně. Když se čas od času ponořili do víru negativních energií, které jsou vlastní trojrozměrnému světu, nebyli schopni duchovně růst natolik, aby mohli vystoupit do světů vyšších dimenzí, a tak znovu přišli na Zemi, aby získali zkušenosti potřebné pro své Duše. Takových lidí je nyní na Zemi poměrně hodně. Jsou to duše, které jsou potenciálně připraveny na přechod, ale musí tvrdě pracovat - dohnat chyby, kterých se dopustily během své poslední inkarnace na Zemi, a to není snadné. Jistě jsou mezi vámi takoví lidé. To jsou ti, kteří jsou stále na pochybách, kteří se snaží sedět na dvou židlích. Mezi Duší a Myslí probíhá neustálý boj. Duše se je snaží vytáhnout z duálního světa, zatímco trojrozměrná mysl je drží v úzkých hranicích světa a vnucuje jim ″logické″ závěry založené na stereotypech a šablonách, na které jsou zvyklí.

Snad nejzřetelnějším příkladem je současná situace pseudopandemie, v níž se projevuje duchovní potenciál každého obyvatele země. A skutečnost, že naprostá většina obyvatel vaší planety souhlasí s bandou zločinců, kteří se zmocnili všech masmédií, jen dokazuje, že tito lidé nemají intuici, a proto nejsou duchovně rozvinutí. Řídí se svou myslí, ale hlavně svým egem, které lpí na jejich způsobu života a je připraveno udělat cokoli, aby ho získalo zpět. Vraťme se však k tomu, jak jejich vědomí působí na obecné planetární vědomí Země. Protože Země se s jistotou blíží ke svému cíli - přechodu do nové dimenze - a každým dnem stále více zvyšuje své vibrace, všichni lidé se automaticky ocitají v energetickém prostoru těchto vysokých frekvencí. Výsledkem je, že pochybovači, tj. ti, kteří svou duší cítí háček a vidí nelogičnost jednání autorit, ale ze strachu o svůj život a blaho se snaží ″přiklonit″ k systému vládnoucí elity, dostávají možnost konečné volby.

Do značné míry jim v tom pomáhá globální vědomí, které roste každým dnem a pohlcuje na své oběžné dráze vědomí všech svých obyvatel. A jestliže velmi mladé duše inkarnované v současnosti na Zemi nejsou schopny přijímat energie tak vysokých vibrací, lidé patřící do druhé skupiny tak mohou činit, pokud se váhy v jejich individuálním vědomí převáží na stranu Duše namísto Mysli. Právě o tyto duše nyní probíhá hlavní boj mezi Silami světla a Silami temnoty. Proto se jejich ″bitva″ protahuje v čase a umožňuje probuzení lidí, kteří jsou potenciálně připraveni na Vzestup - těch, kterým zbývá udělat už jen jeden krok ke Světlu a navždy opustit světy třetí hustoty, které jim přinesly tolik smutku a utrpení. A vy, moji drazí, můžete těmto lidem prokázat velkou službu tím, že s nimi budete trpělivě a laskavě vysvětlovat a pomáhat tak jejich vědomí překročit neviditelnou hranici oddělující trojrozměrný svět od světů vyšších vibrací.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/kogda-obman-budet-raskryt/

Zpět