6611 Konfrontace mezi světy Země Jevgenij Sedoj

[ Ezoterika ] 2024-05-15

Jedinečnost současné situace spočívá v tom, že energie vysokých vibrací, přicházející ve stále větším proudu na Zemi, nejsou schopny rezonovat s energetickým systémem a světovým řádem na Zemi, který vytvořili Drakoreptilové. aby si po tisíce let udrželi svou nadvládu. Přicházející vysokovibrační energie nenesou vlastnosti duality. Naše stávající dualita v důsledku toho již nezapadá do nového systému hodnot. Proto realita, ve které nyní žijeme, je pomíjivá, iluzorní, neboli svět minulosti vybudovaný představiteli deep state na základě naprogramovaných cílů pro zotročení lidu, prováděného jejich loutkami u moci. Nastala ojedinělá situace, kdy se příchozí Svět Země teprve formuje ke svému projevu a odcházející Svět, Jeho realita, se zvláště horlivě brání. Ti, kteří pro nás vybudovali tento svět, vzdorují, navíc jejich odpor ve své propracovanosti a maximální strnulosti vůči přicházejícímu světu zůstává mimo naše lidské kolektivní chápání. Plně jsou zahrnuty všechny páky vlivu - politické, ekonomické, finanční, vojenské, sociální - s cílem udržet Zemi co nejdéle v nízkých vibracích, které jsou obvyklou živnou půdou pro ˝vládce Země˝. Potřeby pro svou existenci na Zemi již nejsou schopni uspokojovat, protože nebyli schopni zastavit proces přechodu Země do páté dimenze. Věnujte pozornost tomu, jak moc jsou ˝naši vládci˝ vzhůru. Nedávno před našima očima zvláště posílili svůj vliv na ˝spící˝ část populace. Starší generace si stále pamatuje, že tradiční výchova a vzdělání s univerzálními kulturními hodnotami, klasická literatura a umění povznáší lidské duše. Rychlá a efektivní náhrada těchto hodnot, kdy celá generace lidí vyrůstala s vědomím jiných ˝hodnot˝ - materiálních, bezduchých a upřímně primitivních, je známkou, že aktivní práce probíhá.

Dehumanizace lidstva na Zemi
Navíc to není jejich poslední ˝slovo˝, jak udržet Zemi v nízkých vibracích. Jednou z hlavních pák vlivu na vědomí lidí v poslední době byla masová očkovací kampaň, s jejíž pomocí bylo možné převzít nejen vědomí ˝spících˝ lidí, ale i jejich těla prostřednictvím v nich implantovaných čipech. Vliv na lidi prostřednictvím vlnového elektromagnetického záření ukazuje, že každý z těchto lidí je nedobrovolným dirigentem drakoreptilských energií na Zemi. Lidi jsou samozřejmě naprogramovaní tak, aby maximálně redukovali celkové energetické pozadí Země a energie čistého člověka - Duše, na úrovně plazů. Takto se Dracoreptilové stali schopni ovládat vědomí lidí a odpojit je od Božského zdroje. Tak to je s pomíjejícím světem.

Co můžeme my, probuzení, nabídnout přicházejícímu Světu? Pravděpodobně by se nyní naše hlavní pozornost měla zaměřit na to, jak maximálně ˝odpojit˝ skupiny beznadějně spících obyvatel Země od samotného procesu Vzestupu, aby tento proces nezpomalili. Nový svět již vstupuje do naší reality na Zemi. V této realitě se lidé, kterým se podařilo uniknout ze ˝zajetí˝ trojrozměrného matrixu, ocitli v menšině. Většina se ukázala jako nevědomí spolupachatelé Deep state v jeho plánech na zotročení lidstva. Neustále je totiž zpracovávají programy, které jsou založeny na naprostém a bezpodmínečném podřízení lidí všem pravidlům a pokynům vycházejícím z vládnoucí elity. Naše probuzená menšina musí najít svůj kolektivní hlas ve volání impulsů a cílených meditací, aby zničila energetický prostor programů z elektromagnetických relé instalovaných v různých částech Země. Aktivní pomoc existuje. Povaha díla je opakovaně popsána samotným Stvořitelem-Absolutem, a to právě proto, že bez naší aktivní a vědomé účasti bude proces Vzestupu nadále probíhat ˝nejistě, a pomalu˝. Při pohledu na to, co se nyní děje na Zemi, není čas na odpočinek! Stále je tu problém biorobotů a klonů, které jsou vypuštěny ˝na naše hlavy˝. Když to vezmeme v úvahu, je nyní na Zemi takových bezduchých lidí, v doslovném slova smyslu, mnohem víc než čisté lidské Duše.

Podle informací Stvořitele-Absoluta existují značné rozdíly ve vlastnostech biorobotů a klonů, a to i přesto, že oběma zpočátku chybí Božský potenciál, tzn. Duše. Bioroboti mají schopnost sebereprodukce, zatímco tzv. klony jsou zcela umělá stvoření na ˝jednorázové použití˝ vytvořená v laboratořích, kterých je nyní na Zemi mnoho. Jejich hlavní podstatou je žít jako všichni ostatní, což ovšem vytváří tu stejnou šedou hmotu obyčejných lidí, zbavených svobodné vůle a jakékoli kreativity. Právě tito tvorové žijí výhradně stereotypy, které jim jejich manažeři v hojné míře nabízí. Proto Stvořitel-Absolut navrhl specifické akční programy pro ˝neutralizaci programu stereotypního myšlení˝, který zahrnuje přitahování Energie Velkého Centrálního Slunce, Energie Vzestupu, vždy připravené reagovat na naše výzvy. Při práci s těmito Energiemi je naším úkolem ukotvit vyjádřené Energie do Centra Jádra Vědomí Matky Země, Bohyně Gaie, a vyjádřit jasný záměr neutralizovat vliv Dracoreptilů na procesu Vzestupu Země prostřednictvím klonů, které vytvořili, a biorobotů. Kdyby byl článek napsán s výkřikem, že je všechno špatně, stráže jsou ve střehu a ˝je čas jít na hřbitov˝, sotva by stálo za to ho psát. V těchto informacích není žádná originalita, ale je zde skutečná potřeba nabrat síly a vzpomenout si na našeho ruského ducha, kterého zkoušky jen posilují.

Zdroj: https://absolutera.ru/article16688

Zpět