6667 Jaká je vaše zkušenost (duše) na planetě Zemi? Igor Gor

[ Ezoterika ] 2024-06-02

Celý průchod vaší zkušenosti je založen na uvědomění si vašeho energetického stavu a psychologického rámce, to znamená, že vyjádření emocí vaší osobnosti musí probíhat vědomě, a to jak z pozice pozorovatele, tak přítomnosti vás. Jsou nedílnou součástí - vy a pozorovatel jste jedno. S pomocí pozorovatele budete koordinovat své činy v souladu s duchovními hodnotami, které jsou ukotveny v mnoha zdrojích. Vezměme 10 přikázání a 2 přikázání Ježíše jako základní. Můžete jej získat ze zdrojů, které máte k dispozici. Přišli jste zažít hmotnou rovinu 3D prostoru a musíte si to uvědomit a brát to jako samozřejmost. Mnoho lidí to považuje za destruktivní stav, ale to je otázka úhlu pohledu a perspektivy této situace. Otázka růstu duše vyvstává vědomě, ale ne okamžitě. Pro velké množství duší narozených před rokem 1995 bylo naplnění destruktivní zkušenosti a její překonání hlavním úkolem, protože projev svobodné vůle mimo stvořitele spřádá negativní karmu následků a vytváří kolem nositele hříšný prostor. To musí nositel překonat vlastní silou, aby dosáhl úrovně duchovní svobody, svobody osobnosti, vědomí a těla. Událost, čin, myšlenka a pocit sám o sobě je prožitkem duše. Jak se vám zdá, jsou to negativní tendence, ale vedou k nejrozvinutějšímu duchovnímu vědomí. Důsledky volby vždy proměňují duši. Děti narozené po roce 1995 přichází s úkolem restrukturalizovat pole planety země.

Prozatím bude zachována rovnováha takzvaného světla a temnoty. Přechod planety je relativně pomalý, protože když duše vstoupí, dochází k přeformátování vědomí na technokratické cestě vývoje, což znamená na involuci lidské energetické kapacity. Technokratická cesta vývoje snižuje objemy energie vědomí, neumožňuje člověku prolomit bublinu ega technokracie a neumožňuje mu dosáhnout stavu svobody ve stvořiteli. Svoboda ve stvořiteli je otevření vědomí a překonání materiálních limitů vědomí. Tady je boj o vědomí. Pozitivní je, že matrixové programy zjišťují, že je stále obtížnější zadržet přicházející konstruktivní změny. Vyžaduje to velké náklady na energii. Dochází k úbytku moci a ztrátě kontroly nad nově přicházejícími vědomími. Nové duše přichází s vyššími úrovněmi vědomí a duše. Jejich snižování je opravdu maximálně energeticky náročné. Systémy, jejichž prostřednictvím k tomuto poklesu dochází, se hroutí. 3D systém stagnuje. Temné skvrny mizí z polí planety. Radujte se, je toho víc. Vaši vesmírní učitelé duchovní roviny.

Zdroj: https://absolutera.ru/article16740

Zpět