2902 Kain: Různobarevné síly CElena

[ Ezoterika ] 2022-08-05

Q: Doufám, že mě na začátku na všechno upozorníš, aby tvůj náraz nebyl nečekaný a abych na něj byla připravena, věděla, co mám očekávat.
A: To se nedá přesně předpovědět, protože jen zesiluji tvou temnou stránku, a co se z ní vyklube, to nevím. Musíš být připravena na všechno. Královna přece musí být stále ostražitá, aby vybudovala svůj svět, své království.

Q: Bude po teorii následovat praxe a vy posílíte některé mé negativní zkušenosti, ale nedojde k žádným vnějším událostem?

A: Ani to nelze přesně předvídat, protože posílení událostí může pocházet z tvých vnitřních procesů, nikoli z mého zásahu. Teorie bude přirozeně o Moci. Síla a moc. Zní to pro vás lákavě. Nezapomeňte, že jste dostali korunu moci a autority. Nyní o tom budeme mluvit. Aktivují se linie Síly ve vašich tělech, kterými proudí zvláštní energie zvaná Síla.

Q: Síla je zvláštní energie? Jak se liší od ostatních energií? Například od energií Lásky a Světla?

A: Síla je velmi koncentrovaná energie, jako laserový paprsek. Může vás zničit, nebo se ve vás může stát zbraní, která vás bude budovat a chránit před temnou stranou světa a temnou stranou vás. Nebo spíše má moc zadržet obrácenou stranu světa a vás. Pochází z univerzálního zdroje světa. Soustředit a zadržet v sobě ji mohou pouze ti, kdo jsou silní v Duchu.

Q: Jsem silná v duchu?

A: Samozřejmě. Jde jen o to, že jste na ni dočasně zapomněli, abyste se naučili, co je to slabost. A nyní je čas nabrat sílu. Musíte si na tuto dovednost vzpomenout a aktivovat ji. Neutíkejte před sebou. Neutíkejte před všemi jejími projevy a najděte ve všech jejích projevech sílu. Ve všem je síla, dokonce i v něze.

Q: Znáš tento pocit?

A: Samozřejmě. Prozkoumal jsem ho. Zvláštnosti channelera vtiskují informacím a komunikaci prizma projevu. Nyní s vámi komunikuji prizmatem vaší něhy. Učím se přes tebe komunikovat s křehkými vědomími. Je to zajímavá zkušenost. Jemné zacházení se silou, velmi dávkované a přesné, filigránská práce. Chápu, proč jsi odešla od své Síly. Chtěla jsi se naučit toto přesné dávkování při práci s lidmi. Naučíš se to. Ne nadarmo jsi byla postavena před fakt, že už nic jiného nezbývá. Vyžádáš si svou Sílu a splníš svůj úkol. Procházíš osvícením.

Q: Přesto jsou tvá doporučení velmi obecná. Co přesně musím udělat?

A: Neodmítej se, neustále si naslouchej a vnímej všechny své projevy, aniž bys je dělila na dobré a špatné. Snaž se ve všem najít světlé body a zesílit je. Podívejte se, jak to funguje. Temná síla cloní svět před Světlou silou. A pokud v Temné síle najdeš jakýsi průraz, ʺdíruʺ, musíš ji zadržet a rozšířit. Pak bude Světlo moci volněji pronikat a dříve či později zaplní temné prostory vás i lidstva. Najděte ve všem Světlo a rozšiřte ho. Udělejte to nejprve u sebe. To vám poskytne školení a pochopení procesu a také odhalí všechny vaše temné stránky.

Q: Aby se energie soustředila, musí se prohnat ʺuchem temnotyʺ, nebo takovým otvorem?

A: Skoro takhle. Musíte vybudovat kanál, kterým bude energie procházet, jakousi chodbu, trubku. Čím tenčí, tím mocnější je energie, která jí prochází, tím mocnější je Síla. Jako síla laseru. Tuto ʺtrubkuʺ však musíte udržet úsilím svého vědomí. Proto je tak důležité soustředění. Když se ve vás začnou objevovat temné stavy, soustřeďte se na ně co nejdéle a zároveň buďte pozorovateli tohoto procesu. To znamená, že část vašeho vědomí se snaží udržet a druhá část tento proces pozoruje. Nebojte se, začnete od nejjednodušších stavů. (pozn. mířit zlem s nanopřesností - děkuji, ne)
I já se učím svou Sílu. Tyto lekce nikdy nekončí. Znáte to: čím vyšší úroveň, tím větší odpovědnost. Zodpovědnost řídit svou moc jasně, přesněji, filigránsky a cíleně.

Q: Stále mluvíš o Síle. Ale kde je Láska?

A: I v tom je láska. Láska k Síle. Nebo Síla lásky. Objevte ji v sobě. Víte o Síle lásky, ale nevíte o Lásce síly. Ne láska k moci, kterou každý začíná. Ale Láska k Síle.

Q: Vášeň smutku

A: Vzpomněla sis na Poutníky. Umí chytře pracovat se svou Silou a vrhnout se do ní vášnivě a nadlouho. Láska k Síle. Co to pro vás znamená? Je to ta část Síly, která se rovná Lásce. Tedy spojovací část Síly. Síla nejen ničí, ale také spojuje. Tyto dva procesy jsou dvojí a probíhají současně. Vždy, když něco ničíte, něco spojujete. A když připojíte, něco zničíte.

Q: Proč se nemůžete vyhnout zničení?

A: Protože takový je váš elektromagnetický svět, duální svět, kde existují odstředivé a dostředivé síly.

Q: Takže síla, která se ve mně rodí, ve mně bude tvořit a ničit?

A: Samozřejmě. Jedinou otázkou je, v jakém poměru to dovolíte. Můžeš se stát vyrovnaným mistrem. Nic není nemožné. Pravděpodobnost si vytváříte sami. Svou vlastní sebedůvěrou. Jistotou síly. Silou víry a vírou moci. Co je víra moci? Přemýšlejte.

Q: Chápu, že období, kdy je nám vše diktováno, pomíjí a my se musíme naučit vybudovat si když ne Antahkaranu, tak alespoň její podobu jako jakýsi kanál intuice, který se náhle rozzáří pochopením. A tak se začíná projevovat samotný channeling, kdy ty na mé otázky neodpovídáš, a já odpovídám na tvé.

A: Nejsi špatný student, jen trochu rozmarný.

Q: rozmarnost dětí závisí na špatné výchově dospělých. Nebo ne?

A: Ano, samozřejmě, ale já jsem tě nevychovával, bral jsem tě takovou, jaká jsi. Líbí se mi využívat tyto tvé stránky. Vím, čím tě rozptýlit a zaujmout. Musíš využít svou zvědavost, kterou jsi získala od Lucifera.

Q: Víra Síly. Učili mě, že víra je spojení s energií toho, v koho nebo v co věříte. Víra Síly je tedy spojení s nějakým kanálem Síly, zdrojem Síly. Ale jak potom chápat sílu víry, když je to naopak? Síla víry spočívá v tom, že najdete sílu sami v sobě, aniž byste využívali nějaké vnější zdroje, jen svou víru. Víra v sebe sama, víra, že je možné cokoli, víra ve své přesvědčení a představy.

A: Lidstvo dlouho trénovalo svou sílu víry. Je čas naučit se Víru síly. (pozn. tož pryč se zmetkama, nás je víc)

Q: Je jasné, že zdroj je ve mně a ve všem. To znamená, že jsem mohla čerpat Sílu doslova ze všeho.

A: Najděte sílu ve všem. Začněte tím, že se zamyslíte, jakou sílu má daný jev, pocit, událost, emoce, a odhalíte ji: vstupte do jejího středu, do jejího zárodku. Z každého jevu, události nebo pocitu vypěstujete různé síly. Jako barvy duhy. Pak ale musíte všechny tyto různé barvy Síly shromáždit do jedné síly, síly bílého světla. To bude laserový paprsek Síly. Diamantová síla.

Q: Principu diamantu rozumím. Musíte shromáždit vícebarevnost ve všem a pak ji spojit v jednotu.

A: Přesně tak. A pokud budete ve všem, přesně ve všem bez výjimky, pěstovat diamantové vlastnosti, můžete také sestavit diamant siločar a struktur. Různý výbrus. Víš, jaký je v tom rozdíl?

Q: Rozdělit aspekty své osobnosti tak, aby jimi tato Síla mohla volně a otevřeně proudit.

A: A více: dříve či později se člověk musí naučit, jak tyto aspekty budovat podle svého úkolu, tj. změnit strukturu nebo krystalovou mřížku Síly.

Q: To je velmi obtížné. Nemám tušení, jak to udělat. Nejsem mužem síly a askeze. Nejsem bojovník.

A: To je v pořádku. Cesty bojovníka v tomto směru již byly projity a popsány. Můžete světu odhalit svou Cestu moci. Síla lásky a láska Síly. Síla vůle a vůle Síly. Moc světla a světlo Síly.

Q: Pojďme si to rozdělit. Láska k Síle je spojující složkou Síly. Vůle Síly je soustředění a koncentrace Síly. A Světlo Síly?

A: Co je záře Světla?

Q: Směr fotonů v různých směrech. To znamená, že Záře Síly je, když Síla není koncentrovaná jako Vůle Síly, ale rozptýlená.

A: Nejsi špatný student. Neexistuje jednoduchý stav. Jako lidstvo jste se naučili vytvářet Sílu Světla, Sílu Lásky a Sílu Vůle. Nebylo to snadné. Zpětný proces je nastaven původním procesem. Kdyby to bylo snadné, byl by snadný i opačný proces, protože je to jen pohyb energie. Při každém procesu musíte používat Lásku Síly (tj. nerozdělovat, ale spojovat), Vůli Síly (tj. soustředit) a Světlo Síly (tj. rozptylovat).

Q: To znamená, že v nějakém temném procesu v sobě ho neodmítám, a tak se na něj napojím, soustředím se na něj, hledám bod Světla a rozptyluji ho, rozšiřuji. Takže ve všem musíme hledat opak. Například ne Sílu z Radosti, ale Radost ze Síly. Radost je to, co se rozšiřuje, to znamená rozšiřování Síly. Ne Síla inspirace, ale inspirace Síly. Inspirace je to, co dává Síle křídla, proto hledat křídla Síly, její povznášející vlastnosti.

A: Znovu jdeš po světlé stezce. Ale jsou tu i další. Například Síla bolesti a Bolest Síly.

Q: Bolest je signálem destrukce. Bolest Síly je tedy signálem, že Síla bude ničit. Síla strachu a strach ze síly. Strach je kontrakce. Strach ze Síly se tedy stlačuje, a proto se rodí Síla Strachu, po které dochází k expanzi? Neničí strach?

A: Ničí, pokud nezvládnete tuto expanzi, pokud nevíte, jak tento proces zvládnout.

Q: Síla vášně a vášeň moci. Vášeň je síla, vášeň Síly je síla Síly. Bolestná vášeň je síla smutku. Velmi zajímavé a poskytuje to mnoho vodítek.

A: Vraťme se k tomu, před čím utíkáte. Z hříchů. Například Síla chtíče. O co jde? A co je to Síla chtíče?

Q: Síla chtíče spočívá ve vzrušení určitých center. Chtíč Síly je tedy vzrušení Síly.

A: To nezní tak špatně, pokud z toho neděláte tabu a víte, jak to zvládnout.

Q: Tak proč jsme na to uvalili tabu?

A: Protože ti to dalo obrovskou sílu, na kterou jsi ještě nebyl připravený. A moc obžerství?

Q: Obžerství je nadbytek, přebytek. Síla obžerství je tedy přebytkem Síly. Co s nimi dělat? Hladovět? Nespotřebovávat Sílu?

A: Nepřijímat přebytky energie, stejně jako nepřijímat přebytky potravin. Hlad totiž nemá tělo, ale mysl. Všechna řídicí centra jsou v mozku. Můžete je ovládat svou myslí. Existují i procesy, kde mysl není potřeba. Když musíte čekat na rozdělení energií, nechte proces plynout poté, co mysl tyto energie nasměruje. Na tu dobu musíte vypnout rušivé vlivy mysli a zapnout funkce pozorující mysli, což je jiný stav mysli. Právě o tom jsou všechny východní koncepty používání mysli a jejího zařazování do ranku pozorování mysli. Víte, že existují systémy pro automatické sledování různých procesů, kde se zásah zapne pouze v případě potřeby, pokud systém selže.

Q: Projděme si hříchy. Síla pýchy je v oddělenosti. To znamená, že když se člověk oddělí, má šanci vybudovat si sílu, zdroje energie. Odpojí se od ostatních vnějších zdrojů energie a hledá ji v sobě. Pravda, většinou ji nenajde.
Pýcha moci - Oddělení Síly pro určité procesy
Síla závisti - Inspiruje k vlastním úspěchům. Žárlivost je něco, co vám chybí, a to vás různými způsoby žene k dosažení toho, co vám chybí.
Závist Síly - Úspěch, pohyb Síly.
Lenost - Umožňuje hromadění Moci. Síla lenosti je tedy nedostatek síly. Je to legrační.
Hněv Síly - Příliv nebo nárůst Síly
Síla Hněvu - to, co s tímto přílivem můžete udělat. To všechno dohromady tvoří určitý proces.
Chamtivost nebo lakota Síly - akumulace Síly.
Sedm smrtelných hříchů je tedy: obžerství, chtíč, chamtivost, lenost, závist, hněv a pýcha. Obžerství (nadbytek) moci, Chtíč (vzrušení) moci, Chamtivost (hromadění) moci, Lenost (zastavení, nedostatek) moci, Závist (dosažení) moci, Hněv (nával) moci a Pýcha (odloučení) moci. Všechny procesy jsou potřebné. Proto jsou potřeba i jejich zadní části.

Ale vezměme si sedm ctností.
- Síla cudnosti spočívá ve shromažďování celistvosti, nikoli v rozptylování energie mezi partnery.
Síla cudnosti je shromažďováním moci.
- Síla umírněnosti je dávkování Síly, což znamená, že umírněnost Síly je schopnost dávkovat Sílu.
- Láskou k Síle jsme se již zabývali.
- Horlivost. Síla píle je soustředění, soustředění na konkrétní povolání. Takže Horlivost Síly je směr Síly.
- Trpělivost. Síla trpělivosti spočívá v ovládání sebe sama. Trpělivost Síly je tedy ovládání Síly
- Laskavost. Laskavost naplňuje. Laskavost Síly je tedy naplněním Síly.
- Pokora. Síla pokory spočívá v podřízení se sobě samému. Pokora moci je tedy podřízením se moci.
A další:
- Obezřetnost je schopnost zastavit se v čase. Obezřetnost Síly je samozřejmě širší pojem. Když je Síla použita pro dobro.
- Odvaha. Síla odvahy je nebojácnost. Odvaha Síly je tedy nebojácnost Síly. Strach je stlačení, tedy překonání stlačení Síly.
- Spravedlnost. Není to snadné. Správně, správnou cestou, cestou ke Světlu. Spravedlnost vede po cestě Světla. Síla spravedlnosti je silou vedení na cestě Světla. Spravedlnost je tedy směrem Světelné síly.
- O střídmosti, víře a lásce jsme již uvažovali.
- Naděje. Síla naděje dává budoucnost, buduje budoucnost. Síla naděje je budování budoucnosti Síla

A: Nyní rozebereme sílu něhy.

Q: Jemnost změkčuje, rozpouští. Něžnost Síly je tedy rozpuštěním Síly, je to změkčení Síly, měkká část Síly, pružná část Síly.

A: To dělá ženská energie. Proto se mluví o Síle jemnosti a Síle slabosti.

Q: Slabost znamená, že existuje určitá osa. Chápu: je to osa rotace Síly. Síla a slabost jsou totiž neoddělitelné, jsou to dva stavy duality. Sílu ve slabosti lze tedy nalézt tak, že si vytyčíme osu slabosti, najdeme to, co se kolem ní točí, a zvládneme to. Takže slabost je středem síly? Nebo potenciál síly.

A: To znamená, že ze své slabosti můžeš čerpat Sílu. Královská moc však pochází z nitra.

Q: Slabá centra nejsou uposlechnuta.

A: Přesně tak. Vaše slabé centrum tedy musí být jak centrem slabosti, tak centrem síly. To je osa, kolem níž se Síla otáčí. A nejde o bezmocnost ženy, kterou chtějí muži, mocní, chránit. Je to síla, která se skrývá ve slabosti. Rozumíte tomu rozdílu?

Q: Ani ne. Královna je ta, které se všichni bezvýhradně podřizují. Nemusíte ukazovat svou sílu, oni to cítí. Ale pokud je uvnitř slabost, pak nikdo neposlechne.

A: Síla je druhou stranou slabosti. A naopak. Pokud je uvnitř slabost, musíte ukázat svou sílu. Pokud máte sílu uvnitř, nemusíte ji dávat najevo, už tam je. Primární je tedy to, co je uvnitř. Můžete být silní uvnitř a slabí navenek, a naopak: slabí uvnitř a silní navenek. Silní nepotřebují svou sílu dávat najevo, protože ji už v sobě mají a cítí ji. To je královská moc. Síla velet.

Q: Děkuji za lekci. Je to velmi zajímavé! Kdy bude následovat praktická část?

A: Znáte vzorce. Za tři dny. Nenechte si ji ujít. (pozn. platí i pro zdejší čtenáře)

Q: Kde začnete?

A: Samozřejmě s něhou. Najdi odvrácenou stranu něhy.

Q: Hrubost.

A: Jaká je síla hrubosti?

Q: V asertivitě. Hrubost Síly je tlak Síly. Začátek!

A: Tlak je vaše silná stránka. Použijte ji. Vidíte, jak je věda o Síle složitá. Ještě se o tom musíte hodně učit. Ty a já projdeme lekcemi Síly. Ty pomůžeš mně a já pomůžu tobě. (pozn. osobně považuji asertivitu za nasertivitu)

Q: Jak ti mohu pomoci?

A: Zaprvé, abychom tyto informace předali ostatním. A za druhé chci ovládnout Něžnost Síly.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13493

Zpět