3985 Jak se chránit před duchy mrtvých Vanda Prontnická

[ Ezoterika ] 2023-03-08

Odkud se berou duchové?
Jde o to, že člověk má několik těl - fyzické, éterické, astrální atd. Duch po smrti ztrácí své fyzické tělo a jeho schránkou je astrální tělo.
Toto tělo připomíná fyzické tělo ducha, a proto si duchové zemřelých často mohou splést astrální svět s fyzickým. Když jsou duchové zemřelých v blízkosti svých blízkých, kteří jsou stále naživu, také si pletou jejich astrální těla s fyzickými. Pokud duchové zemřelých po smrti nepřecházejí do jiného světa, ale zůstávají s živými, postupně jim dochází energie. Z tohoto důvodu jsou duchové přitahováni k živým lidem jako ke zdrojům energie, a způsobují jim tak mnoho utrpení.

Proč lidé přitahují duchy?
Duchové jsou k lidem přitahováni z mnoha důvodů, které vyplývají z každodenního lidského chování. Například pokud člověk hodně truchlí, nemůže přestat truchlit pro svého nedávno zesnulého blízkého. Situace, kdy smutek trvá velmi dlouho a člověk neustále volá zesnulého nebo ho žádá, aby se vrátil, může bohužel vést k posedlosti, pokud trvá déle než obvykle. Pokud duše zemřelého zůstane a napojí se na energii živých, sama už neodejde. Pouze znalý exorcista dokáže takovou ztracenou duši doprovodit ke Světlu, kam měla po smrti odejít. Proto se musíme snažit rozloučit se zesnulým vědomě, zvláště proto, že toto rozloučení není dobré. Koneckonců, jednoho dne se opět setkáme na onom světě. Ve fyzickém světě, na který jsme zvyklí, už tuto osobu neuvidíme. Můžeme si však vůči nim zachovat vřelost v srdci a v myšlenkách jim posílat lásku s vědomím, že tam někde jsou a že nás nadále milují. (pozn. někdy jsou z nich ufouni, jindy duchovní bytosti, a někdy se prostě étericky flákají)

Duchy můžete přitahovat také svými vlastními negativními emocemi. Jde o to, že duchové, stejně jako jiné astrální entity, se nacházejí v astrálním světě, kde převládají nízké lidské emoce. Pokud se zlobíme, bojíme, žárlíme, litujeme se, stáváme se pro duchy viditelnými, a to i poté, co projdeme procesem očisty.

Vyvolávání duchů pro zábavu také není dobrý nápad. Neměli bychom duchy rušit, neměli bychom se k nim chovat bez náležité úcty. Často si i děti rády polechtají nervy vyvoláváním duchů nějaké slavné osobnosti. Vyhnat pozvaného ducha po takové ʺhřeʺ je však mnohem těžší, ve většině případů to běžný člověk nedokáže. Následky jsou často hrozné a mohou trvat i několik let, než se najde exorcista, který v této věci pomůže.

Závislosti u živých lidí také přitahují duchy. Závislý duch, aniž by si uvědomoval, že je mrtvý, bloudí mezi živými a nachází ty, kteří jsou stejně závislí jako kdysi on. V důsledku toho je pro takového člověka velmi obtížné zbavit se své závislosti sám, pokud s ním duch zůstane navždy, dokud exorcista ducha nevyžene. Těmto a dalším důvodům se budeme v budoucnu věnovat podrobněji.

Jak se chránit před duchy
A teď to nejlepší: jak se chránit před tím, aby se do nás duchové po očistném procesu exorcismu znovu vloudili?
Pokud nám zemřel někdo blízký, truchlíme a prožíváme zármutek co nejintenzivněji. Když se rána v srdci poněkud zklidní, je třeba jim odpustit, pokud se vyskytly nějaké křivdy. Měli bychom také odpustit sami sobě, pokud cítíme, že jsme se ve vztahu k této osobě nějakým způsobem provinili. Poté je bezpodmínečně nutné se s ním rozloučit a v duchu ho nechat odejít na onen svět. Tomuto procesu se budeme podrobněji věnovat v některém z příštích článků, nyní však přejděme k další situaci. (pozn. někdy si stačí jednostranně upřímně promluvit)

Jak jsme se zmínili výše, negativní emoce nás činí viditelnými a zranitelnými vůči duchům. Dobrou zprávou však je, že existují psychologické postupy, které nám umožňují emoce zvládat. Emocionální dieta je dobrým způsobem, jak nejen zlepšit kvalitu svého života, ale také se chránit před těmi duchy, kteří na negativitu letí jako můra na zdroj světla. A konečně to nejdůležitější: pokud do našeho života vstoupí utrpení, měli bychom se nejprve zamyslet nad tím, co jsme ve svém životě udělali špatně a jaké naše jednání k tomuto výsledku vedlo.

Zdroj: https://absolutera.ru/article14716

Zpět