200 Masový vzestup ve fyzických tělech - jedinečný v tomto vesmíru Mike Quincy

[ Ezoterika ] 2019-08-29

Dva faktory dělají tento Vzestup jedinečný ? je masivní a fyzický.

Nadcházející lidské probuzení nebo je jiné v tom, že se bude jednat o hromadné probuzení, ve kterém zachráníte svá těla, která budou obnovena do plné vitality a dokonalosti, s věkem nebo fyzickým vzhledem a schopnostmi odpovídajícími vaší touze.? (Ježíš - channeling 2013)

Mike Quincy hlásí, že v tomto Nanebevstoupení "bylo celému lidstvu dáno na výběr.

"My z Galaktické federace jsme to provedli již předtím. Víme, o čem mluvíme. K hromadnému vzestupu dochází zřídka. Pomáháme toho dosáhnout ostatním, jako to děláme nyní pro vás. Toto je skvělá příležitost a těšíme se, abychom si to užili stejně jako vy. Zatímco masové Nanebevstoupení je vzácné a není běžné, fyzické Nanebevstoupení (Nanebevstoupení s fyzickým tělem) které znamená, že nemusíte nejprve zemřít, nebylo dosud vyzkoušeno .

Archanděl Michael přes Ronnu Herman říká, jak to bylo dosud:

?V minulých stoletích byl proces Vzestupu k dispozici pouze těm, kteří se na této cestě inkarnovali jako zasvěcení - jako učedníci, jejichž posláním bylo upevnit co nejvíce Božského světla a přinést kosmickou moudrost. Pouze ti, kteří přišli na Zemi, aby byli příkladem a byli duchovně pokročili, získali přístup do vnitřních svatyní mystických škol. Tajné učení bylo dáno pouze těm, kteří byli považováni za nejsilnější a nejvěrnější studenty. Intenzivní lekce, zkoušky a verifikace vedli k tomu, že mnoho jich během procesu zemřelo nebo nedosáhlo svého cíle. Toto je doba masivního Nanebevstoupení, protože všechny planety, sluneční / hvězdné systémy a galaxie v tomto vesmíru jsou aktivně zapojeny do procesu vzestupu. Je zřejmé, že proces vzestupu lidí je velmi ovlivněn tím, co se tady děje s námi.

Hathor říká, že Nanebevstoupení je ?kolektivní. Nanebevstoupení většiny planet není běžné.

Význam fyzického vzestupu

Aisha North - : Váš Vzestup bude velmi hluboký, protože se to stane, když budete stále ve svých fyzických tělech. Nejste tady, abyste dokončili tento dlouhý proces, jen vyprázdníte toto fyzické médium a vrátíte se na místo, odkud jste přišli, než jste se začali inkarnovat v rámci této hmotné existence, v níž jste se rozhodli stát se součástí Země. Jste v tomto fyzickém těle, ale vystoupíte za hranici tohoto transportního prostředku ještě během pobytu v něm. Vaším úkolem je stát se novým člověkem, který se do značné míry podobá tomu starému při pohledu z povrchního hlediska, ale z energetického hlediska bude něco velmi odlišného. Jste tu, abyste se znovu stali multidimenzionálními bytostmi, zatímco jste v tomto fyzickém těle." Pouze v tomto fyzickém těle budete moci projevit všechny změny, ke kterým musí dojít, abyste změnili vzhled celé této planety. Tuto planetu změníte pouze změnou sebe. Ale nemůžete ji změnit, pokud neporozumíte nutnosti být zde velmi fyzickým způsobem. A ano, opravdu to myslíme doslova. Probuzení znamená plnou přítomnost ve vašem těle, ve vaší mysli a ve vaší energii, za všech okolností a ve všech ohledech.

Archanděl Michael:

Budete ve světelné formě, to neznamená, že ztratíte své fyzické tělo. Vaše světelná forma a vaše fyzické tělo se v podstatě staly sjednocenou mřížkou. To je zázrak Nanebevstoupení. Tato fúze / unie v tomto nekonečném okamžiku je zabudována do vaší celistvosti, a posun, který děláte z uhlíkového těla na krystalické, je vibrace. Tato frekvence může být ve skutečnosti udržována ve světelném, i ve fyzickém těle. Nikdy ve fyzické formě, možná i nikdy na od začátku Gaii, jste nezažili takovou vibraci. Na úplném začátku před všemi inkarnacemi, když jsme stále byli světelné bytosti, v jednotě se Zdrojem - tehdy jsme měli velmi vysoké vibrace. Následně se v řadě inkarnací naše vibrace snížily.

Mike Quincy radí, abychom s sebou vzali své fyzické tělo. Ne jako stávající tělo na bázi uhlíku, ale krystalické tělo, které dokáže fungovat v páté dimenzi. To, v němž je více Světla a je téměř dokonalé.

Rada devíti ? Blue Dragon Journal - Tento proces je složitý, delikátní a zdlouhavý.

Pokud byste se zítra po probuzení proměnili v tělo Světla, nejspíš byste nebyli vtěleni. Taková byla představa pro většinu zasvěcených v ?minulých? érách, kdy docházelo k individuálnímu i hromadnému vzestupu. Fyzické tělo je zůstalo a tělo světla zmizelo v neviditelných sférách. Nyní probíhá na Gaie začátek fyzického vzestupu, který přinese Nebe na Zemi, umožní Vyššímu Já plně vstoupit do fyzické nádoby a zůstat, být zodpovědné za životní mise. Tento proces je složitý, delikátní a zdlouhavý zejména pro ty, kteří jdou první. Z velké části se na takovou událost připravují po mnoho životů a mnoho desetiletí v tomto životě.

Rada andělů -Golden Light

?Je to experiment. Přechod do vyšších dimenzí uvnitř lidského těla. Nikdy předtím k tomu nedošlo.? říká sám Stvořitel / Zdroj." Vy všichni jste průkopníci tohoto experimentu vzestupu. Čím více se dokážete přizpůsobit vyšší frekvenci v mozku a těle, tím více budete v harmonii s těmito kmitočty a začnete žít svůj život z vícerozměrného hlediska." ? Tento skvělý experiment Vzestupu ve vašich tělech je pro vás i pro mě velmi nový a zajímavý zážitek, jak bych mohl sám sebe zažít." "Před tebou jsem byl jen já. Před Zemí a všemi planetami, hvězdnými systémy, galaxiemi a Vesmírem. Existoval jsem jen a jen já. Musel jsem se vytvořit. Musel jsem se rozdělit a stát se oddělený, abych mohl poznat sebe sama. Vidět sebe a vidět všechny zázraky stvoření. Všichni jste Já! Všichni jste stejní stvořitelé jako já .?

Jsme v epicentru velkého experimentu, abychom sjednotili naše Vyšší Já a naše každodenní já v novém prostoru a novém prostředí. Budeme téměř dokonalí, prožívat život v jednotě a spolupráci ve vyšších dimenzích.

Zda to bude rychlé? Ne, pokud to přesáhne toleranci fyzického těla. Nanebevstoupení bude z velké části postupné, s velkým množstvím příprav a integrace, s vrcholy a skoky.

Zdroj: http://5dreal.com/2019/08/29/massovoe-voznesenie-v-fizicheskih-telah-unikalno-v-etoj-vselennoj/

Zpět