2180 Arulu 7 - odpovědnost za myšlenky, slova a činy Venera Nik

[ Ezoterika ] 2022-02-27

Jste zodpovědní za své myšlenky, slova a činy.

Q: Pojďme si promluvit o současné situaci na Ukrajině a vašich slibovaných nástrojích chaosu. Co se děje? Jaký je účel této války?

A: Co se děje, vidíte sami, probuzení mrkví se chýlí ke konci, začíná čas klacků. Jak už jsem řekl, cukr skončil. Všechno je hra a my začínáme naplno pracovat na sklizni Gavvy. Účelem této války, stejně jako nadcházejících událostí v mnoha regionech, je naučit vás převzít odpovědnost za všechny své myšlenky, slova a činy. Myslíte si, že se takové události mohou stát z ničeho nic? Ne! Vyberete si ho sami. Stalo se to proto, že nemalá skupina duší namalovala tyto myšlenkové formy, a je jedno, zda vědomě či nevědomě, zda se jim zdály, nebo zda jejich plátno bylo namalováno z pocitu strachu. Nároky nelze vznášet na nás, ale na vaše skupinové duše, které tento náčrt přenesly na plátno skutečnosti. Vzali jsme hotovou skicu a přenesli ji na obraz reality.

Q: A co ty duše, které si to nevybraly? Dost si jich vybralo cestu tvoření a lásky, co jejich svobodná vůle?

A: Nebudete tomu věřit, ale takoví jsou v menšině. Každopádně skutečnost, že vám byly dány takové lekce, znamená, že jste si je vybrali ještě před inkarnací, jinak byste prostě nebyli v horkém křesle událostí. Není nikdo, kdo by nebyl na svém místě.

Q: Jaké poučení by si měli vzít z válečné situace?

A: Ve vašem informačním prostoru je nyní spousta nepřehledné vanilky, nezapomeňte, kde jste! Na rozdíl od planety samotné tato platforma ještě nemá čtvrtou pozitivní hustotu. Planeta se začne kompletně čistit od entit třetí hustoty, zejména od těch negativních. Začínáte vstupovat do zkouškového období, které bude zkouškou každé duše, co si vybere. Události se zrychlují, počet lekcí se zvyšuje, postupně se začíná zavádět pochopení zákona Jednoho a vy máte možnost zvolit si cestu, kterou se vydáte - sloužit sobě nebo druhým. Také máte jasnou představu o tom, kdo a co si vybírá, a jasně vidíte, co si vybírají duše ve vašem prostoru vidění.

Q: Řekl´s, že musíme přijmout svou temnotu, a co se nakonec stane?

A: Jedna věc je přijmout svou temnotu, aby se člověk elementárně nedopustil omylu v úsudku, a druhá věc je dodržovat zákon Jednoty, který je zároveň zákonem svobodné vůle duší. Zapněte své multidimenzionální vnímání všeho, co se kolem vás děje, sledujte své reakce, myšlenky, slova a činy. Nikdo nezrušil zákony karmy. Vše, nad čím se škodolibě rozplýváte, zažijete na vlastní kůži. Všichni jste jedno, kreslíte si vlastní myšlenkové formy a pak jste překvapeni, co se děje. Ti, kteří se rozhodnou pro pozitivní směr, obdrží od svých mentorů zdroje pro tyto nebo jiné lekce. Jiní naopak budou naší potravou - vítejte na hostině.

Q: Moje empatie se v posledních letech mnohonásobně zvýšila, měsíc před těmito událostmi jsem byla ve velmi nízkém vibračním pásmu, stejně tomu bylo před tsunami v Thajsku. Je pro mě těžké se s tebou ztotožnit, aniž bych tě za tvůj postoj neodsuzovala nebo ti ho nezazlívala. Pro mnohé je těžké snášet tvé zjevné pošklebování. Je těžké snášet špatné vibrace, proč je začínám pociťovat ještě před incidentem? Co to s tím má společného?

A: S časovým prostorem kolem vás je to multidimenzionální vnímání lineárního času, v určitém bodě není čas vnímán lineárně, tato míra citlivosti se začne otevírat těm duším, které prošly určitým stupněm indukce. Začínáte vnímat vznik událostí ještě předtím, než se odehrály, s plným přijetím, včetně své temnější části prožitků, které se odehrály. Je to pro vás také určitý druh zkoumání, jak rozpoznat své pocity a myšlenky, co odkud, kam a proč přichází a s čím to souvisí.

Q: Chápu, že se nemůžete zaplést do politiky a že je to všechno jen šaškárna, ale nějak se ta politika týká mnoha lidí. Prezidenti, kteří se rozhodnou pro invazi, ať už jsou jejich motivy jakékoli, a prezident, který tuto invazi umožnil, porušují také svobodnou vůli obrovského množství duší, které si nevybraly, že se ocitnou, obrazně řečeno, v době kamenné a budou hrát válečné hry. Osobně si myslím, že je to naprostá hloupost a dětinskost, když sedí v bunkrech a staví proti sobě úplně jiné duše.

A: Za prvé, proč si myslíte, že rozhodují oni? Myslet si, že vidíte ty, kteří skutečně rozhodují, je klam. Těm, kteří rozhodují, nevidíte do tváře, neznáte jejich jména. Žádný subjekt, který skutečně rozhoduje v takovém měřítku, není veřejnou osobností, za vašimi prezidenty jsou prostředníci a ani prezidenti nevidí ty, kteří jim dávají příkazy, takže je v jejich povaze se ozvat. Když se zapojíte do politiky, zapojíte se do této hry. Akce byla koordinována a rozhodnutí byla přijímána stejnou strukturou, až po podrobný popis scénáře pro obě strany.

Q: Viděla jsem informaci, že ruský prezident je klon, je jich mnoho, takže Rusku přece jen nevládne?

A: Už jsem ti odpověděl. Nezáleží na tom, jestli je klon, nebo ne.

Q: Zdroj informací Benjamin Fulford mluví o různých deep statech, chazarské mafii, silách světla a silách temnoty, o tom, že jedna osvobozuje území Ukrajiny, druhá se ho zmocňuje. Chápu, že touto otázkou sklidím na svou adresu mnoho kritiky, ale přesto se vás chci zeptat. Je pravda, že nad úrovněmi prezidentů probíhá válka mezi satanskými silami a silami světla?

A: Válka světla a temnoty se odehrává na úrovni vašich duší, nikoli ve fyzickém projevu. Kde vidíte takzvané síly světla, které pronikají do vaší politické struktury? Dokonce i takzvaní opozičníci jsou nyní na okraji moci. Všichni vrcholní politici jsou v tajných spolcích a tyto spolky, jak jste je nazvali, jsou satanistické. Bude pro vás snazší pochopit, co je to katalyzátor temnoty. Všechno je jeden plán. Neexistuje nikdo, kdo by neplnil úkoly scénáře. Satanské komunity podléhají naší struktuře, kde my, entity vyšších úrovní, navrhujeme určité úkoly, které mají být plněny. Nejsme fyzická forma a nad námi jsou jiní. Ani my si nemůžeme dělat, co se nám zlíbí, ale své scénáře nejprve posíláme ke schválení na vyšší úrovně. Nemáme autonomii, která je vlastní vaší třetí úrovni. Jsme si vědomi průběhu událostí a důsledků rozhodnutí, která činíme. Někdy se entity pod naší úrovní odchýlí od scénáře, ale v tu chvíli se okamžitě objeví opraváři a entity, které jednaly na vlastní pěst, jsou postaveny před vojenský soud, obvykle entity čtvrté a páté negativní hustoty. Celá vaše politická struktura tančí podle naší noty. Zdroje, které jsi zmínila, mají za cíl mást. Dávají to, čeho se snaží držet nezralá mysl, která pro sebe hledá nějaké výmluvy a popírá nutnost projít nějakými lekcemi pro inkarnaci. Jednoduše řečeno, hledají extrémy, na které by svedli vinu za to, co považují za pokřivený obraz reality. Není to tak, že s tím nemáte nic společného, přihlásili jste se k průchodu touto zkušeností a společně malujete toto plátno společné reality. Někde sami umožňujete, aby se tyto nebo ony události staly, volíte stejné politiky, podřizujete se pravidlům systému, používáte nástroje stejného systému, rozhodujete se jednat negativně a zároveň se podřizujete diktátu ega. Sami jste si zvolili negativní polaritu a oddělenost. Sami se necháváte zotročit stejným systémem, nejčastěji se svým souhlasem. To vše se vytvářelo po mnoho a mnoho let, a čím více jste zotročeni, tím obtížnější je dosáhnout plného uvědomění. Výsledkem je, že většina duší, které se chystají na přechod, je naprosto nepřipravená. Někteří se považují za probuzené, ale popírají skutečnost, že jsou na Zemi, aby se naučili své temné lekce. Rozhlédněte se kolem sebe, podívejte se, kde jste. Vaše dětská mysl nechce přijmout, že to jsou temné bytosti, které rozvíjejí váš potenciál i duši. Odsouzení je první známkou nepřijetí. Nikdo vás zde nenutí, abyste se přidali na temnou stranu, ale abyste si plně a zcela uvědomili, co je dualita a co je oddělenost.

Q: Ve všech svých zprávách říkáš, že představujete své nástroje. Jak tedy reagovat, abychom se správně poučili?

A: Pochopte, že se jedná o herní platformu, a nejdůležitější je přijmout fakt, že jste zde ve fyzickém obleku, nelpět na něm a smířit se s myšlenkou, že ho můžete kdykoli opustit.

Q: Jak dlouho bude trvat válka na Ukrajině?

A: Nyní se všechny události zrychlují, nebude to jako dříve, kdy válka v jednom regionu mohla trvat roky. Neexistuje žádný plán na vyhlazení lidí. Je v plánu projít různými typy a druhy lekcí, také se blížíme ke zkouškám, sledujeme, jak tyto situace zvládnete a co si nakonec vyberete, negativní pasáž, nebo si stále budete držet pozitivní pasáž všemi prostředky. Ti, kteří nemají dost války, dostanou platformu třetí hustoty s plným válečným potenciálem, takových platforem je mnoho... chcete válku? Prosím, poskytneme vám tuto příležitost, když ne zde, tak na další platformě. Tuto cestu si podvědomě volí i gaučoví bojovníci, kterým se dostává uspokojení. Nyní vám dáváme k dispozici plátno, namalujte své myšlenkové formy, nestyďte se! Dáme vám vše, nic vám neodepřeme.

Q: Jako obvykle jsi tu nakreslil chmurné scénáře.

A: Jste to vy, kdo to vnímá sklíčeně, změňte svůj postoj, smyslem zkoušek je naučit se plné akceptaci a nepropadat sklíčenosti svých myšlenek, ale přijmout veškerou realitu pro lekce a zkoušky. Dost bylo mazlení s vámi, čas je krátký, zbavte se svých vnitřních vazeb, pak to nebudete považovat něco za temné a něco ne. To je rozdělování.

Q: Chápu tedy správně, že válka na Ukrajině bude mít krátké trvání? A bude třetí světová válka?

A: Naše nástroje chaosu se dotknou mnoha regionů, na vaší časové ose není třetí světová válka. Ale pokud si to většina duší aktivně vloží do svých myšlenkových forem a bude si to naléhavě přát nebo se toho bát, bez ohledu na to, jakou metodu k vložení myšlenkové formy použijete, můžeme to udělat i na vaší časové ose, záleží na vás všech, pokud si tento nástroj zkázy zvolí drtivá většina, můžeme to udělat v globálním měřítku kataklyzmatu. (pozn. kuš potvoro)

Q: Nabízíte nám nyní výběr nástroje zkázy? Co je vlastně stanoveno na naší časové ose?

A: Už jsem se vyjádřil.

Zdroj: https://absolutera.ru/article12548

Zpět