354 5 etap vzestupu Erena Velasquez

[ Ezoterika ] 2020-06-09

Jsem Prvotní Stvořitel, říkáte mi Bůh nebo Otec, dáváte mi různá jména. Jsem tu, abych vám všem doručil zprávu. Od doby, kdy jsem s vámi mluvil naposledy, změnilo se hodně věcí v tomto světě, kde jsi teď.

Nejdříve jste u vás doma zažili 2 1/2 měsíční výluku. Ztratili jste příjem, svobodu a bylo vám řečeno a donuceno zůstat doma. Dnes bych chtěl mluvit, co se děje právě teď tady na Matce Zemi. Jak jsem již zmínil, je v 5. dimenzi a zanechala za sebou jen svůj stín, to je to, co vidíte právě teď v této 3D realitě.

Chci vás upozornit, že v tuto chvíli se ve světě a ve vašem okolí děje mnoho událostí. Prosím, pochopte a buďte opatrní, jak se vyjadřujete k tomu, jak se cítíte a jak se stavíte za porušená práva. Žádám vás, abyste to dělali pokojným způsobem. Vím, že mnoho z vás tak dělá bez násilí, zatímco temní se jako obvykle snaží zaútočit na vás a vaše sousedy vytvořením nepokojů a ničením majetku jiných lidí. Uvědomte si to prosím a držte se dál od těch, kteří se právě teď pokoušejí vytvořit v tomto světě další problémy.

Co se teď začíná dít jsou oddělené časové úseky, to znamená, že se 3D časová osa odděluje od časové osy 5D, takže lidé na Zemi, kteří nejsou vzhůru, zůstanou pozadu a ti, kteří jsou vzhůru, přecházejí na 5D a budou se pohybovat vpřed. Chtěl bych vás informovat, že mým původním plánem bylo přivést k vzestoupení celé lidstvo současně. Já a zbytek mé posádky, Galaktická federace, poradci atd. jsme dospěli k pochopení, že nyní není možné vzestoupit všechny bytosti na planetě Zemi současně. Mnozí z vás stále napůl, nebo zcela spí a někteří z vás jsou vzhůru. Bylo by nespravedlivé vůči těm, kteří jsou vzhůru, aby byli drženi na této planetě ve 3D realitě a čekali, až je ostatní dohoní. Posíláme na Zemi hodně energie, abychom urychlili tento proces vzestupu, ale bohužel ani to nepomohlo probudit ty, jejichž preferencí na podvědomé úrovni je zůstat ve spánku. Kvůli vaší svobodné vůli vás nemůžeme nutit k procesu vzestupu. Musíme vám dát šanci přijít a vystoupat ve svém vlastním čase, když jste připraveni.

Mezitím vám chci říct, že jsem sestavil plán, který se skládá z 5 stupňů vzestupu. První etapou, jak víte, jsou světelní dělníci, válečníci světla, starseed atd. Jsou to právě ti, kteří v tuto chvíli dělají většinu práce, snaží se pomoci a přivést tento svět k vzestoupení do 5D. Chtěli byste vědět, co dělají? Připravují základ na této planetě duchovním čištěním odstraněním všech negativních energií a negativních entit, které jsou právě tady na Matce Gaii. Hodně práce již bylo vykonáno, ale Negativní se stále vkrádají a snaží se naši práci rušit.

Jak jsem již zmínil, proběhne 5 fází vzestupu. O první teď víte, pak bude druhá, třetí, čtvrtá a pátá fáze, takže každý z vás bude mít pět šancí vzestoupit, pokud jste připraveni. Pokud ne, pak odejdete a budete opakovat svůj život na stejné nebo na jiné planetě, ale bude to planeta 3D hustoty. Nemůžeme a nezamýšlíme vynucovat na vás proti vaší svobodné vůli tento proces, pokud jste nevykonali práci zvýšením vibrací meditací a nejste připraveni projít tímto procesem k vzestupu.

Jsem Prvotní Stvořitel a rád bych vyjádřil svou vděčnost všem válečníkům světla, kteří tak tvrdě pracují a připravují podmínky, abychom vstoupili. Mnoho z nich tuto práci dělá a ani si neuvědomuje, že jsou jediní, kteří v současné době na Gaii pracují. Tito světelní dělníci odstraňují a čistí všechny energie, které nesou negativitu, které vám a zbytku lidstva brání dosáhnout vzestupu. Jsou jako malé včelky, které létají z květu na květ a přinášejí jim své světlo a čistí všechny nečistoty, takže buďte trpěliví a chápejte.

Vím, že jste to mnohokrát slyšeli a už vás nebaví poslouchat, že míříme k vzestupu, a že brzy budeme mít Nesara Gesara Republiku, aniž by byly vidět výsledky. Prosím, podívejte se teď na celý obrázek a poznáte, že dělat změny je obtížné. Pokud se ptáte proč je to tak obtížné, protože všechno v této 3D hustotě je těžké a má hodně odporu proti přivedenému světlu na tuto 3D realitu, vezměte to na vědomí a pomáhejte si. Když vidíte někoho ve svém okolí, který se snaží najít světlo, pomozte mu. Jen mu dejte světlo a jednejte s vědomím, že je na stejné cestě, na cestě ke svobodě, radosti, štěstí a prosperitě, které vám byly slíbeny už dávno. Věřte mi, přichází to, už to chviličku přichází.

Rok 2020 vám ukazuje, kolik věcí se kolem vás a po celém světě mění. Kolik událostí se odehrálo v těchto několika měsících. Chápu vaši frustraci, zejména ve Spojených státech, kde temné síly začaly nepokoje porušováním prvního zákona a nejdůležitějšího zákona ve vesmíru tím, že někoho připravili o život. To není a nikdy nebude přijatelné podle vesmírného zákona. Netěší nás, že se to stalo a zůstáváme s rodinou, která ztratila svého milovaného. A vyjadřujeme svůj smutek, že temná strana znovu zaútočila na lidstvo. Buďte opatrní a pochopte, že se snaží manipulovat se situací v Americe a pokračovat v této realitě vytvářením chaosu kolem vás.

Nejlepší způsob je zůstat si vědomí v současné době a spojit se se mnou prostřednictvím své meditace. Pod mou božskou milostí budete v bezpečí. Jsem Prvotní Stvořitel, dlouhou dobu chráním vás a všechny tady na Zemi a v Galaxii. Mým úkolem je chránit váš život a přinášet vám radost, harmonii a mír, který vám byl odebrán před mnohými roky negativními civilizacemi, Plazy, Dracos atd., kteří vás zotročili. Nyní je na čase, abyste znovu získali vzpomínky na to, kdo jste, a vzali si svobodu zpět. I když se zpočátku může zdát, že se věci pohybují velmi pomalu, postupují kupředu. Galaktická federace prozatím dělá spoustu práce tajně a mimo dohled, dokud nedospěje ten pravý okamžik a vše vám bude odhaleno. Chystají se pokračovat v práci, kterou jim určíte coby pozemní posádka, aby dokončili vyčištění negativních entit z této reality.

Jsem tu vždy a jsem vám k dispozici, pokud se mnou chcete mluvit nebo mě oslovit, prostě jděte do meditačního stavu a požádejte o mou přítomnost, a budu tam, vždy jsem tam, protože ty a já jsme jedno univerzální vědomí . Ty, já a zbytek světa jsme jeden a nejsme nikdy odděleni jeden od druhého, vždy jsme spolu. Jediný čas, kdy jste se ode mě oddělili, je tato hustá 3D realita. Myslíte si, že nejste se mnou spojeni, ale stále jste, jen důvěřujte sobě a nebojte se pokračovat v tom, co musíte udělat, abyste pokračovali ve své duchovní cestě na Terra Christa. Zůstaňte meditací ve spojení s centrem vaší bytosti, s vaší duší a vaše duše vás povede, co dělat a kam jít.

Jsem velmi smutný, že vy a zbytek lidstva musíte projít tímto utrpením a bolestí. Dal jsem vám svobodnou vůli a použili ji proti vám negativní skupiny, které vás mučily, zotročovaly, zneužívaly a zabíjely, zejména malé děti. Každý rok na světě zmizí více než 8 milionů dětí. Satanské pedofilské skupiny je unášely, mučily, zabíjely a používaly jako oběť. Přichází jejich konec a jsem tomu rád. V jiných zprávách bylo zmíněno, že mnoho dětí bylo zachráněno a byla jim poskytnuta pomoc, takže se mohou zotavit a vrátit se k normálnímu životu, i když v tuto chvíli pro ně není nic normálního, ale s láskou a trpělivostí je uzdravíme a vrátíme jim zpět jejich život, který ztratily, vrátíme jim vše, co v životě zmeškali.

Jsem Prvotní Stvořitel. Miluji vás všechny a vždy vás podporuji a nesu vás na svých bedrech. Když prožíváte těžké časy, nikdy mě nevidíte před sebou nebo za vámi nebo vedle vás, ale vždy jsem tam s vámi. Mnohokrát vám pomůžu projít těžkým obdobím ve vašem životě a pomůžu vám přejít k dalšímu okamžiku, i když mě nevidíte. Jsme vždy spolu a nic vás nikdy neoddělí od mé lásky, kterou pro vás mám, společně jako jedno vědomí lásky půjdeme do vašeho nového života a reality. Chystáte se opustit tuto třetí dimenzi a nepotřebujete se znovu ohlížet a pamatovat si všechny tyto bolesti a těžké časy, kterými jste prošli.

Chtěl bych vás požádat, prosím, zůstaňte a dělejte zde svou práci podle očekávání, protože právě teď je v sázce hodně, celá galaxie sleduje a čeká, zda na Zemi nastane vzestup. Je velmi důležité, aby byl na této planetě dokončen proces vzestupu do páté dimenze, jinak bude Galaxie v nebezpečí. Pokud se něco stane se Zemi, a planeta nebude schopna projít procesem Vzestupu, ovlivní zbytek galaxie velmi negativně. (pozn. překladatele - efekt motýlých křídel... buďte motýl)

Jsem vděčný, že vám mohu doručit své poselství, a věřím, že pomůžete mě i vám přejít do nové fáze vašeho života. Společně jako jedno univerzální vědomí přineseme nový svět s novou Nesara Gesara Republikou. Život zde na Matce Zemi nebude nikdy stejný, bude to úžasné, všichni budou šťastní, prosperující a všichni budou mít klidný a harmonický život. Už nebude strach, utrpení a hlad, jen radost a štěstí. Jsem rád, že jsem zde dnes byl, abych vám pomohl a dovedl vás k vašemu novému životu a New Age na této planetě. Děkuji a posílám lásku.

Zdroj: https://sananda.website/prime-creator-via-erena-velazquez-june-9th-2020/

Zpět