5050 Jeshua: Láska plodí lásku Liberty

[ Ezoterika ] 2023-09-10

Promluvme si o tom, co jsem považoval za nejdůležitější ve svém učení a jak jsem se to snažil lidem předat. Snad nejvíce pozornosti jsem věnoval zákonu vesmíru. ̋co je uvnitř, to je venku ̋ Protože hluboké pochopení tohoto zákona a hlavně jeho uplatnění v životě může změnit osud člověka a učinit ho skutečně šťastným.

Vysvětloval jsem lidem, že by si neměli jen někdy vzpomenout, že vnější odráží vnitřní, a změnit své myšlenky a emoce v určité situaci, aby získali to, co chtějí, ale je důležité naučit se stále žít v energii lásky, což jim pomůže najít harmonii v duši a moudrý přístup k životu. Pouze stálé ̋záření ̋ zevnitř, neustálé naplňování láskou jim umožní skutečně změnit život k lepšímu. Tyto božské energie jim poslouží jako nejspolehlivější ochrana před všemi nepřízněmi osudu a přitáhnou do jejich života dobré lidi, šťastné události a příznivé situace. Láska plodí lásku. To se stalo jedním z mých hlavních přikázání.

Další poznání: Každý člověk je tvůrcem svého života. Může ho kdykoli změnit pouze silou svého myšlení a přání, protože je jako bůh, jehož je součástí. Hodně pozornosti jsem věnoval zákonu svobodné vůle. Mnoho lidí ho špatně chápalo a pletlo si ho s pojmem povolnost. Abych ho lidem lépe zprostředkoval, řekl jsem, že je založena na svobodě volby, kterou si každý musí zvolit sám. Cizí vůle, někým vnucená, nebo volba někoho jiného ho nikdy neudělá šťastným, protože každá duše je jedinečná a nezvratná, každá přišla na zem se svými úkoly a jen člověk sám si je díky duchovní práci dokáže ̋zapamatovat ̋ a vycítit, co potřebuje, což mu pomůže naplnit jeho účel na zemi.

A k tomu je potřeba ptát se sám sebe: Co chce moje duše? Co mě činí skutečně šťastným? Co mi přináší radost a uspokojení? Co dělám nejlépe? V čem spočívá můj talent? Jaký prospěch mohu přinést lidem? Při zodpovídání těchto otázek pro sebe je důležité vycházet ne z praktických úvah, obecně uznávaných hodnot, tradičních názorů na život, a přitom hledat v samotné hlubině své duše a pochopit, co chce ona - vaše božská část, a ne vy jako člověk žijící na zemi. Odpověď k vám může přijít jako vysvětlení, jako náznak shůry nebo jako nějaký znak, který vám osud předhodí v podobě správné osoby nebo nečekané situace. Je důležité, abyste se naučili chytat nejrůznější návody, které vám posílají vyšší síly i vaše vlastní duše. A ty jsou v životě každého člověka vždy přítomné. Vždy naslouchejte své intuici, která je hlasem vaší duše. Je vždy s vámi, vždy po ruce. A pokud s ní dokážete navázat dialog, pak váš život získá zcela jiný smysl - jste spojenec s bohem, který vás provádí životem. Vždy jsem uváděl co nejvíce příkladů z reálného života a žádal jsem lidi na svých setkáních, aby vyprávěli své vlastní příběhy, které podporovaly má slova. A takových příběhů bylo vždycky dost. U toho se dnes zastavíme. Ješua, který vás miluje celým svým srdcem, k vám promluvil.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/09/10/jeshua-love-begets-love/<

Zpět