1364 Změněné stavy vědomí Aletheia Luna

[ Ezoterika ] 2021-08-26

Každý den se dostáváme do změněných stavů vědomí. Kdykoli se vám přepne obrazovka (telefon nebo televize) a v noci sníte, dostáváte se do změněného stavu vědomí.
V určitém okamžiku života většina z nás zažije bizarní - nebo dokonce děsivý - zážitek, který si nedokáže vysvětlit. Někdy jsou tyto podivné zážitky ve skutečnosti blažené a extatické, a jjindy jsou tyto zvláštní prožitky směsicí radosti i bolesti.

Prožili jste někdy něco, co vám vyrazilo dech a dočasně rozbilo ″vaši″ realitu, ale nikdy jste pořádně nepochopili, proč se to stalo a co to znamená? To, co jste pravděpodobně zažili, bylo slovy mýtika Josepha Campbella ″volání k dobrodružství″ neboli výzva k tomu, abyste šli svou jedinou a pravou životní cestou a našli smysl života.

Změněné stavy vědomí (ASC), známé také jako neobyčejný stav bytí, nastávají, když se dočasně dostaneme do stavu mysli, který nám není běžně dostupný. Změněné stavy mohou být buď záměrně stimulovány, nebo se mohou objevit náhodně a bez varování.

Typy změněných stavů vědomí
Existuje řada různých typů změněných stavů vědomí. Mezi ně patří např:
halucinogenní nebo psychedelické stavy vyvolané drogami.
hypnotické stavy
meditativní stavy
zážitky mimo tělo (OBE)
únosy mimozemšťany
šamanské tranzy
jógické stavy (např. siddhis)
lucidní snění
psychózy (duševní nemoci)
Mystické zážitky

Příčiny změněných stavů vědomí
Setkání s nepochopitelnou krásou, smrtelná nemoc nebo jakýkoli extrémní lidský zážitek může vyvolat náhlou změnu vědomí, posvátné poznání. Možná ještě častěji se do stavů neobyčejného vnímání vstupuje nejprve praxí - meditací, modlitbou, zpěvem, transovým tancem - nebo třeba pomocí posvátných bylin, jako je peyot, psilocybinové houby nebo ayahuasca.

Změněné stavy vědomí může vyvolat:
Trauma (duševní, emocionální, fyzické)
Smyslová deprivace (např. vznášející se lodě).
Zhoršený spánek
Půst
Dechová práce (např. holotropní)
Modlitba
Astrální projekce
Entheogenní drogy (např. LSD, meskalin, ayahuasca atd.)
Zážitky blízké smrti
Hypnóza a stavy transu
Hluboké stavy meditace
Smrt ega
Probuzení Kundaliní
Šamanské nebo duchovní léčení
trans navozující súfijské tance
zpěv hinduistů
hluboká modlitba křesťanů
meditační praktiky buddhistů

Tento seznam není úplný, ale tyto příčiny vám mohou napovědět, co u vás vyvolalo změněný stav vědomí.

15 příznaků, že jste prodělali změněný stav vědomí
Jak definuje psycholožka a šamanská učitelka Christa Mackinnonová, existuje řada různých příznaků, že jste zažili změněný stav vědomí.
Zkreslení času (čas se zpomaluje nebo zrychluje)
Změněné vnímání těla (můžete se cítit odpojeni od svého těla nebo přeladěni na jeho různé části)
Zvýšené soustředění nebo zúžené vnímání (jste si nadměrně vědomi některé části své reality nebo zkušenosti)
Vizionářské zážitky (na mysl přicházejí symboly a obrazy, často archetypální povahy).
Snížení vnitřního dialogu (tj. vypne se ″opičí mysl″ nebo vnitřní vypravěč)
Amnézie nebo hypermnézie (tj. ztráta paměti, nebo naopak detailní vybavování a vzpomínání na minulé události)
Sugestibilita (zvýšená otevřenost vůči sugescím)
Katalepsie (svalová ztuhlost a pevný postoj)
Regrese nebo progrese věku (zpřístupnění minulého já nebo vytvoření budoucího já)
Analgezie nebo anestezie (snížený pocit v těle, tj. znecitlivění)
Intenzivní uvolnění nebo aktivace (tj. pocit extrémního klidu nebo extrémního strachu)
Disociace (pocit odloučení od vlastních myšlenek, pocitů a pocitu sebe sama).
Schopnost přístupu k hlubšímu vhledu (prozření, zjevení).
Přístup ke stavům plynutí (tj. ″být v zóně″, intenzivní naladění na přítomný okamžik).
širší perspektiva (tj. schopnost vytvářet nové souvislosti a vidět z ″ptačí perspektivy″).
Nemusíte zažít všechny tyto příznaky, abyste prošli zkušeností změněného stavu vědomí.


Proč zažíváme změněné stavy vědomí? Proč takový zážitek podstupovat? Jaký je jeho účel? Jaký to má smysl?
Existují různá vysvětlení, od depresivních přes průměrná až po kosmicky ″wow!″.
Mnoho tradičně vzdělaných psychologů a psychiatrů by mnoho typů změněných stavů vědomí přiřadilo k pouhé formě patologie - duševní nemoci. Jiní vysvětlují změněné stavy jako neurologické poruchy synapsí nebo chemické nerovnováhy v mozku. Další se domnívají, že změněné stavy vědomí jsou vždy a pouze známkou toho, že jste,
″vstoupili do alternativních vesmírů″
″vylepšili svou DNA″
″vyčistili své éterické energetické pole″.
...a další podobná vysvětlení new age.
Můj postoj je, že neexistuje žádné černé nebo bílé vysvětlení. Ano, některé změněné stavy mohou být způsobeny traumatem a duševní nemocí a jiné mohou být neurologickým postižením.

Jje možné komunikovat s mimozemšťany nebo vstupovat do alternativních vesmírů. Změněné stavy vědomí jsou smysluplné a často klíčové body v životě člověka...
Mají hlubokou hodnotu a jsou plné vhledu a možnosti osobní transformace. Často takové neobyčejné stavy uvádějí do pohybu nezbytnou existenciální krizi. Mnohé změněné stavy jsou ″výzvou k dobrodružství″, abychom se blíže podívali na svůj život, zpracovali svá vnitřní zranění a znovu se spojili se svou duší. Jádrem změněných stavů vědomí je snaha o větší zaměření na Duši.
Většinu změněných stavů vědomí v historii lze nalézt v náboženském nebo duchovním kontextu.

Změněné stavy vědomí jako cesta zasvěcení duše
Existují tři hlavní důvody, proč byly změněné stavy vědomí po staletí považovány za posvátné:
Přesouvají nás z malého a úzkého ego-já do velkého a expanzivního Základního Já.
Umožňují nám přístup k hlubokému sebepoznání a následné sebetransformaci.
Umožňují nám duchovní vývoj.
Slovy hlubinného psychologa Billa Plotkina, ... rozhovor s duší není pravděpodobný v obraných hranicích běžného vědomí.
Vědomé já se musí na svou vlastní psychiku podívat z jiné perspektivy, z jedinečného úhlu, z pozice změněného vědomí, jako když se díváme na Zemi z vesmíru nebo se vracíme domů po měsíci stráveném v exotické kultuře.

Většina praktik setkání s duší navozuje stavy dočasného rozpuštění ega, které nás uvolňují od obvyklých pravidel a norem naší osobnosti a kultury a otevírají nám cestu k novým pozorováním a tvůrčím dobrodružstvím.
Změněné stavy nám dávají schopnost dočasně opustit svěrací kazajku zúženého a podmíněného já a získat přístup k vyššímu (nebo hlubšímu) pohledu.
Všichni máme oživující jiskru života, základní podstatu, autentické Já - a pro ty z nás, kteří jsou ztraceni a už nevědí, jak tento vnitřní Střed najít, jsou změněné stavy cestou k osvícení.
Duše nás žene ke změněným stavům vědomí nebo je dokonce spouští, aby nás prostřednictvím hledání duše přivolala ″zpět domů″ - zpět na naši pravou cestu.

b> Proč jsou změněné stavy někdy děsivé?
Pokud jsou změněné stavy pozitivní a jsou známkou duchovního probuzení, proč jsou někdy děsivé - dokonce hrůzostrašné? Mohou nás postavit tváří v tvář naší smrtelnosti, největším zraněním a největším obavám. Někdy jsou změněné stavy produktem traumatu. Například veterán s posttraumatickou stresovou poruchou se může dostat do změněného stavu, kdykoli uslyší v televizi výstřel. Schizofrenik se může dostat do období psychózy, což je změněný stav.
Zdá se, že některé změněné stavy jsou výsledkem toho, že se traumatizované já (nebo ego) snaží dát dohromady.
Dalším důvodem, proč mohou být změněné stavy děsivé - tentokrát u těch, kteří jsou jinak duševně zdraví -, je to, že ego se necítí být připraveno na přístup do vyšších sfér vědomí (což lze pozorovat u těch, kteří mají blažené mystické zážitky Jednoty a podobně).
Pokud jste někdy pozorovali, nebo si vzali omamující drogu, všimli jste si, že duševní stav člověka je vším. Lidé, kteří jsou ve stavu strachu, nedůvěry a odporu k životu, často končí ″špatnými výlety″, zatímco ti, kteří se uvolní, důvěřují a dovolí svému egu ustoupit, nakonec zažívají radostné a euforické zážitky. Pokud jde o změněné stavy vědomí, záleží v podstatě na duševním rozpoložení člověka.

Jak ze zážitku změněného stavu vědomí vytěžit maximum?
Uvést se do změněného stavu není nic divného. Do změněných stavů vědomí se dostáváme každý den, ale některé změněné stavy nelze ignorovat. Otázkou je, zda změněný stav využijete k vyvolání změny, a pokud ano, jak ho využijete?
Je třeba je integrovat - neboli smysluplně přenést do svého života. Bez integrace se tyto hluboké zážitky připraví o odhalení svých vrozených a vzácných schopností.

Zde je několik jednoduchých způsobů, jak můžete co nejlépe využít své zkušenosti se změněnými stavy vědomí:
Pište si o nich deník. Položte si následující otázky:
″Jaký to byl zážitek a co ho mohlo vyvolat?″.
″Která část zážitku pro mě nejvíce vynikla?″.
″Jaký může být hlubší význam tohoto zážitku?″.

Nakreslete ho. Kreslení zapojuje pravou mozkovou hemisféru a zapojuje podvědomější, kreativnější a na emoce zaměřenou formu moudrosti. Nakreslete zážitek (a příliš o něm nepřemýšlejte!). Můžete se rozhodnout vytvořit obrázek po jednotlivých scénách nebo jeden jediný obrázek, který shrne celý zážitek. Poté o něm přemýšlejte.

Jaká slova, obrazy nebo uvědomění se vám vybaví?
Najděte praktické využití. Mít neobvyklý stav vědomí je v pořádku. Skutečná hodnota tohoto zážitku však spočívá v tom, jak se promítne do vašeho každodenního života a prožívání. Jinými slovy, jaké praktické změny můžete provést? Jak můžete svou zkušenost využít, abyste pomohli druhým, dosáhli svých snů nebo šli cestou, která je pro vás pravdivá? Buďte pragmatičtí a zakotvěte svou zkušenost v realitě.

Změněné stavy vědomí mohou působit kosmicky, děsivě, strašidelně, nadpozemsky, povzbuzovat nebo uklidňovat v závislosti na stavu vaší mysli a vnímavosti ega.
Bez ohledu na to, co je vyvolalo, jsou však takové intenzivní zážitky mocnou formou iniciace Duše - lze je vnímat jako pozvání vašeho hlubšího Já k probuzení a vývoji.
Pokud k nim přistupujete vědomě, mohou být změněné stavy využity k tomu, aby vás přeorientovaly na vaše skutečné životní poslání. Mohou vás vytrhnout z mlhy letargie, sebestřednosti, úzkoprsosti a náměsíčnosti, do níž má ego-já sklon upadat.

Jak se o změněných stavech vyjádřil mudrc a psychoanalytik Carl Jung.. ″posvátno si na vás dělá nároky.″ Jinými slovy, změněné stavy vědomí často prožíváme, aniž bychom si je vybrali. I když vržení do stratosféry neobyčejného vědomí může být naprosto děsivé a matoucí, hraje také roli pokora - pomáhá nám vidět, že Život je mnohem větší než my.
Existence je tak tajemná... A můžeme se znovu spojit se svou Duší...

Zdroj: https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia3/ciencia_psychoalteredstates36.htm

Zpět