3904 Aštar - Planeta Země je svobodná Vania Rodriguez

[ Ezoterika ] 2023-02-16

Jsem opět velmi šťastný, že jsem zde s vámi v této chvíli, v tomto čase, v těchto dnech, bez ohledu na čas. Naše radost zamořuje srdce všech lidí na Zemi. Některé odvety se již dějí, ale nezasáhnou nás. Nikdy bychom nikoho z nás nevystavili nebezpečí, jen abychom se vám ukázali. Jsou to bezpilotní plavidla, průzkumná plavidla a postupně budeme zjevů přibývat, aby si každý na Zemi byl jistý, že existujeme. Už to nelze popírat, pravdy přibývá. V této době jsou vaše vlády, některé z nich, trochu zaražené, protože nevědí, co mají dělat. Myslely si, že k tomuto okamžiku nikdy nedojde, že se nikdy neukážeme a že nikdy nepřijdeme na Zemi. Dnes jsme všichni tady a brzy budeme na vaší půdě. Ale vždy s velkou jistotou pro nás i pro ty, kteří jsou s námi. Nikdy nikoho z vás nevystavíme nebezpečí, ani od našich vojáků takovou oddanost nevyžadujeme. Nečelíme vojákům, jako jste vy na vaší planetě, kde někdo vydává rozkazy a oni jdou na bojiště umírat, pro diskuse, které nejsou jejich, nerozhoduje se o nich za stoly, kde sedí velitelé a jen plánují. Takoví nejsme, všichni jsme stejní. Říkají mi velitel Aštar, protože musí existovat hierarchie, někdo musí předávat pravidla, definice a plánování, ale všichni jsme si rovni. Nejsou tu vojáci a velitelé, jsou tu týmy, jsou tu bytosti, které se na celé té práci podílejí. Takže ani my bychom nikdy nikoho z nás neohrozili. Až se objevíme na vaší planetě, bude to velmi neviditelné a velmi diskrétní, jen pro ty, o kterých víme, že respektují naši existenci.

Ničeho se nebojte, nebojte se o nás ani o vás. Pouze jim nastražíme pasti, aby se mohli předvést, aby vám ukázali, jak se k nám chovají, se strachem, se zlobou, vždy v domnění, že se chystáme něco napadnout. My nikdy nic nenapadáme, ti, kdo napadají, jsou ti, kteří si už nemohou dovolit zůstat na této planetě. Oni vás napadli, ovládli a zmanipulovali. Naše galaktická flotila je ze Světla, nikdy nedominuje, nikdy se nevnucuje. Proto se ničeho nebojte! To je věta, kterou musíte mít neustále na paměti: Ničeho se nebojte! Bitvy, které jsme na této planetě vedli, abychom ji osvobodili od jha, které jste vždy měli, jsou u konce. Ano, byly i ztráty, ale všechny byly dány z Lásky, aby osvobodily lidi, aby osvobodily rasu. I já jsem byl mnohokrát zraněn, protože jsem byl vždy na bitevním poli. Nikdy neplánuji za stolem, plánuji v centru bitvy, v centru problému, abych cítil energii, se kterou bojujeme.

Buďte si tedy jisti, že jste chráněni. Ať už se na vaší planetě stane cokoli, nesvádějte vinu na nás ani na nás neházejte odpovědnost. Nyní probíhá poslední fáze projektu osvobození planety. Má každého z vás přivést k vědomí, ke svobodě a ujištění, že existuje větší Bůh Otec/Matka. A že se rozhodl, že lidská rasa je svobodná, a to je to, co děláme, osvobozujeme lidskou rasu.

Zdroj: https://www.anjoseluz.com/post/ashtar-sheran-o-planeta-terra-est%C3%A1-livre

Zpět