3585 Probíhá obrovský kosmický průlom Judith Kusel

[ Ezoterika ] 2022-12-18

Nacházíme se v kosmickém okamžiku, který je bezprecedentní, a moje srdce a duše jsou naplněny radostí a úžasem, když je mi to ukázáno. Nová Země je nyní zcela ukotvena a pulsuje tak nádhernou bílo-zlatou energií, že vše nyní vybuchuje novým životem, formami života a Novým lidstvem! Nacházíme se uprostřed obrovských superkvantových posunů a Stará Země je v procesu totálního rozpadu a posun pólů se blíží - v jaké formě nebo jakým způsobem, to nedokážu říci, ale nyní budeme zažívat stále více změn počasí v globálním měřítku, erupce sopek (i spící), zemětřesení, tsunami atd. To vše je pouze průlomový okamžik, kdy Nová Země totálně přebírá všechny aspekty života a životních forem. Krásná zlatá energie, bílo-zlatá energie se nyní vlévá do lidstva jako celku. Přinese větší probuzení na všech úrovních, a tak je nyní vše rozdmýcháváno, oslepující bodové světlo osvětluje vše v nás i kolem nás a vše, co bylo skryto na povrch, dokonce i naše nejhlubší skryté stínové já a to celý svět.

Je tolik radosti, jak se znovuzrození zrychluje, proces vzestupu a vše se nyní otevírá bezprecedentními způsoby. S vyšším srdcem plně aktivovaným v příštích několika dnech bude aktivována i vyšší mysl, a tak nyní budeme moci přistupovat k tomu, k čemu jsme dříve neměli přístup, co jsme nemohli zažít, ani jsme to nemohli použít, jednoduše proto, že naše vibrační frekvence byla příliš nízká a naše fyzická těla byla příliš hustá, aby zvládla tak vysokofrekvenční informace a znalosti. Stará Země skutečně odchází, drolí se, rozpadá se, stále více se zmenšuje a vládu přebírá rozlehlost Nové Země. Vidím to a stojím v úžasu. Zázraky se dějí! Bude to, jako by na nás Stará Země nyní vrhla své poslední smrtelné hody, staré struktury, formy, staré způsoby života a žití. Stará Země splnila svou vlastní smlouvu duše a ona to ví. Je její čas uvolnit cestu novému!

Nyní je moudré jít hlouběji dovnitř a zůstat v jednotě se svou vlastní duší a Božstvím uvnitř. Udržujte toto srdeční centrum otevřené, ať se děje cokoliv, a dovolte mu otevřít se ještě více. Neustále čistěte svá energetická pole a uvědomujte si cokoli, co přitahuje vaši pozornost, a poté se okamžitě přiveďte zpět do rovnováhy a harmonie. V této době je důležité, abychom se jako Pracovníci Světla skutečně zaměřili na proměnu, a ještě hlubší očistné procesy, abychom mohli jít příkladem. Pokud nemůžete dělat svou vlastní vnitřní práci a nechat se proměnit, nebudete schopni pomoci nikomu jinému. Každá duše má svůj vlastní jedinečný proces přeměny, protože naše duševní záznamy a naše volání duše a účel nejsou stejné. Lekce mistrovství duše a cokoliv, čemu duše potřebuje věnovat pozornost, je jedinečné. Právě zde mohou naše podpůrné systémy od Božství a Společnosti nebes pomáhat tam, kde žádný člověk nemůže. Žádná lidská bytost na planetě v tuto chvíli naživu neměla ponětí o tom, co se stane, kdy a jak.

Nyní vykročíme zcela do neznáma a do neprozkoumaného, a proto se přítomnost Intergalaktických rad a flotil rozšiřuje a zviditelňují se. Byli tu odjakživa, jen jsme je nemohli vidět, protože jsme měli zavázané oči nepravdivými informacemi. Více než toto. Nyní vesmírní mistři zasahují, aby pomohli tak vysoce vyvinutým duším, že naše mysl to ani nedokáže pochopit, ale naše srdce a duše to vědí! Jdeme do největšího kosmického průlomu a posunu, který se kdy udál na Zemi i mimo ni, protože Galaxie Mléčná dráha se také transformuje, stejně jako celý tento vesmír. Potřebujeme být flexibilní a ohební, plynoucí jako voda a dovolit, aby se všechna tuhost rozpustila. Obavy o přežití a cokoli, co je rozbouřeno.
To staré už nebude fungovat. Nemůže. Nyní fungujeme na jiném dimenzionálním frekvenčním pásmu, protože multidimenzionita je zde, když se nyní otevřel stav 9. dimenze, přesahující 7. dimenzi.

Zrychlení Vzestupu je takové, že naše fyzická těla budou mít často velké potíže udržet krok s vyšší frekvencí, a proto budou potřebovat naši pozornost, ale vše je v obrovském stavu transfigurace. Dopřejte si prostor a čas na odpočinek, vypnutí mobilů a všech elektronických zařízení a prostě jen ticho a klid. Kosmický průlom vše urychlí v příštích několika dnech vedoucích k Vánocům, s obrovskými superkosmickými kvantovými posuny na všech úrovních.

Zdroj: https://goldenageofgaia.com/2022/12/18/judith-kusel-the-immense-cosmic-breakthrough-is-happening/

Zpět