2306 Zombifikace lidstva - Pulsa Denura Cosmic agency

[ Realita ] 2022-02-27

Sophia Swaruu (Yazhi)
A: Vidím věci, ve skutečnosti nespím, moje tělo ano, ale zůstávám při vědomí v jiných rovinách. Ale i já mohu ztratit vědomí podle libosti, ale nikdy to není stejné jako spánek, jak ho znáte. Vize mám neustále, ne vždy jsou relevantní. Vidím sůl. Vidím, jak jsou lidé na Zemi napadáni solí. Sůl v různých formách nebo chemické sloučeniny odvozené od soli, které nakonec nejsou tím typem soli, který jejich nervový systém, zejména mozek, potřebuje, takže mají nedostatek správného typu sodíku, což otevírá lidskou mysl parazitování a ʺzombifikaciʺ, ovládání mysli, a uzavírá jim to, co je zřejmé. Zombie na Haiti se provádí tím, že přivede člověka na pokraj nevratné smrti s použitím ʺčerné magieʺ. Bod, kde lékaři prohlásí člověka za mrtvého a dokonce ho pohřbí nebo je na pokraji pohřbení, ale je v jakési magické ʺstáziʺ (magie je skutečná, ale ne jako v Harrym Potterovi, ale něco z toho tam je). Teprve když lidé odejdou, regresivní kouzelník ʺoživíʺ tělo a částečně ho ʺprobudíʺ.

width=

Černá magie je alespoň částečně tvořena nebo složena z látek, které zbavují tělo soli. Je ponecháno ve stavu nízkého šíření / přenosu nervových impulzů. V Africe a na Haiti, kde je zombifikace lidí běžná dodnes, jsou tito lidé, které jejich příbuzní nechali zemřít, odváženi pryč, a jsou využíváni jako otrocká pracovní síla, většinou na plantážích všeho druhu, zejména ʺdrogʺ. Ve skutečnosti to není klasická zombie z filmů, kde jde o hnijící bytost oživenou entitou nebo entitou nižšího astrálu, která nikdy nebyla inkarnována jako člověk, takže si neuvědomuje, že není ʺčlověkʺ. Není to tak, že není nutné se čistit a mýt, ani se její tělo nerozpadá. Tato zombie je doslova ʺživá mrtvolaʺ. Tělo žije, ale vědomí jeho duše je na minimu, stáhlo se a tělo je ʺživéʺ pouze ve stavu rozsáhlého poškození mozku a nervů. Tento druh zombie je tedy třeba stále krmit. Na Haiti se říká, že chodící manipulovatelná zombie tohoto druhu přijímá pouze jednoduché příkazy od těch, kdo ji ovládají pomocí černé magie, a nikdy by neměla dostávat sůl ve své chudé stravě, složené z ʺpotravinʺ vyrobených z prvků s minimálním obsahem sodíku nebo z nichž byl veškerý sodík odstraněn.

Sodík je prvek, bez něhož nervový systém nemůže fungovat, protože dodává nervovým buňkám elektrický přenosový potenciál. Těla jsou elektrická, nefungují na kalorie, vše je elektrický potenciál a jeho interakce přenosových a retenčních napětí mezi buňkami. Pokud se systém rozpadne, vstoupíte do procesu onemocnění, podle toho, kde je problém s elektřinou. Všechno je psychosomatické, proces projevování vědomí, spojování, aglomerace energie do něčeho hmatatelného, čemu se říká hmota, a to pomocí energetických uzlů. Ovládá to sodík v těle, konkrétně efekt sodíko-draslíkové buněčné pumpy ovládá elektrický impuls a elektrický přenosový potenciál těla. Kontrolu nad tím, kde nebo jaká frekvence elektrického proudu lze dosáhnout změnou vysílacího potenciálu - typu sodíku, který v těle převládá.

Když se vrátíme k haitským zombíkům, když už mág-regresivní ʺkontrolorʺ nemá pro své zombíky využití, nebo když cítí, že se s nimi setká ʺúřadʺ, tak tento černý mág dá každému zombíkovi jídlo se sodíkem, nebo mu dá do ruky hrst mořské soli a přikáže mu, aby ji snědl. Říká se, že tehdy se postupně probouzejí z transu, z letargie nebo stáze, a to poměrně rychle, během několika minut nebo hodin, texty to neupřesňují. Subjekt, který se probere z bezvědomí, se bude ve stavu vysoké zmatenosti potulovat krajinou, ulicemi, dokud se mu nevrátí více či méně vědomí. Někdy ho chytí policie za potulku a odvede ho jako ʺzdrogovanéhoʺ nebo ʺopiléhoʺ. Pokud je identifikován, dostane se ke svým příbuzným. V současné době obsahuje průmyslová kuchyňská sůl ve všech zemích fluorid sodný. Fluorid sodný neutralizuje sůl a mění její elektrický vysílací potenciál na specifický frekvenční rozsah, který již ovládají kontroloři, kteří jim následně vnucují svou černou magii ovládání mysli pomocí různých systémů nebo metod, od masmédií až po přímou černou magii. Fluorid sodný je obsažen v podstatě ve všech průmyslově vyráběných potravinách. Nejen v zubní pastě.

Zjistili jsme také rozsáhlou přítomnost glutamátu sodného, který demyelinizuje neurony tím, že snižuje jejich depolarizační potenciál v axonech a obecně brání elektrickému přenosu. Glutamát sodný v podstatě způsobuje, že se odizoluje nebo ztenčí izolace elektrického vodiče, což způsobuje netěsnosti a zkraty. Proto ve zpracovaných potravinách najdeme řadu dalších chemických látek ve formě solí, které rovněž mění frekvenci elektrického přenosu a potenciál nervového systému lidského těla. Vzhledem k tomu, že elektrická energie lidského těla je založena na ʺmikrofrekvencíchʺ a je spojena s dalšími technologiemi, jako je elektromagnetické záření a nyní FLAGS, a celý tento systém je změněn nedostatkem správného druhu soli, je ʺzombieʺ efekt alespoň pro mě do značné míry vysvětlen z dosud nevídaného úhlu. Nezapomeňte, že jsem to všechno viděla z astrální strany.

Q: Takže sodík je dobrý? Kde se nachází?

A: Sodík je dobrý a potřebný. Není pravda, že způsobuje zvýšení krevního tlaku v důsledku zadržování tekutin a dalších biochemických procesů. Toto démonizování soli považuji za součást sodíkové kontroly země za účelem zombifikace nebo ohlupování mas.
Existuje minerální sůl z dolů, je to v podstatě stará mořská sůl. Podle mého názoru není tak dobrá jako mořská sůl, ale alespoň není fluoridovaná. Měli byste užívat mořskou sůl, pravou, čistou mořskou sůl nebo deriváty čisté minerální soli, jako je himálajská sůl a podobně. Neprůmyslová sůl. Za každou cenu se vyhnout fluoridované soli. (pozn. již ji oficiálně i prodávají v zeleném pytlíku)

Q: Ano, lidé už vědí o mořské soli a průmyslové soli, ale nevědí o zombifikaci, kterou jste zmínila.

A: Vidím souvislost mezi průmyslově vyráběnou solí, která moduluje možnou elektrickou frekvenci centrálního nervového systému, fluoridem sodným - dalším druhem pozměněné soli a mentální letargií, v níž se lidstvo nachází, zejména s ohledem na Banderiládu.
Jak je již známo, fluorid sodný se používá k umrtvení lidí, aby byli poslušní a poddajní. To je součást čarodějnictví, o kterém mluvím, přítomné černé magie. Protože zde existuje černá magie. Vidím to, používají to!

Robert: Vaření s mořskou vodou?
A: Pokud je čistá, tak ano, ale mám pocit, že stačí nezpracovaná sůl, kterouý dostanete v obchodech se zdravou výživou.

Q: Dává to smysl. Kolektivní globální černá magie. Samozřejmě, pokud se používá při malých ʺobřadechʺ, proč by nemohla fungovat v kolektivním měřítku?

A: Používají to, všimla jsem si, že rabíni používají něco, čemu se říká Pulsa Denura, což prý není rituál, ale rituál to je.
Astrální parazité, od všeho trochu, protože změna frekvence bioelektrického procesu těla jej činí schopným být parazitován.
Ovládání mas s cílem globální depopulace, aby se zabránilo velkému probuzení.

Q: Co je Pulsa Denura?

A: Pulsa Denura je černá magie převlečená za ʺbožskou vůliʺ.
Pulsa Denura je rituál (navzdory tvrzení rabínů). Deset svatých mužů, čistokrevných rabínů, všichni musí mít rodiny a děti, všichni starší 40 let, se přesně po třech dnech půstu modlí a čtou úryvky z jedné ze svých tajných knih, které souvisejí s kabalou nebo z kabaly ʺskryté textyʺ, a žádají o boží zásah, aby posoudil nějakou osobu nebo situaci, přinesl konec problému, odstranil osobu nebo vyřešil problém ve prospěch toho, kdo žádá o Pulsa Denura.
Rabíni musí mít čistou mysl a to, o co žádají, musí být stručné a jasné, protože mají žádat o Boží zásah. A pokud Bůh uvidí nebo si uvědomí, že to, o co žádají, není oprávněné, například falešné obvinění člověka, bude Pulsa Denura obrácena a na ně a jejich rodiny padne kletba na 4 generace. To znamená, že cokoli si deset ʺčistýchʺ rabínů proti něčemu nebo někomu vyžádá, pokud se to zvrátí, bude na ně dopadat po čtyři generace. Měli by si tedy dávat velký pozor na to, o co žádají.
Říkají, že to není rituál, ale používají krevní oběti z bílých kuřat, aby si rituál ʺvylepšiliʺ. (Kdo říká, že to není s jinými zvířaty a lidmi?) Pulsa Denura prý není rituál a vzývání Boží moci. Z pohledu někoho, kdo to pozoruje zvenčí, to však má jasný nádech rituálu, dokonce ʺsatanskéhoʺ. Nevnímám to jako dovolávání se Božího soudu a jeho Božího zásahu.

Q: Co má černá magie kontrolorů společného s tím, že ji dělají rabíni? Proč jsi si to spojilia?

A: Rabíni jsou velekněží judaismu, je to základ Egypta, základ Kabaly. Jsou součástí iluminátského systému. A když to všechno dokážou sami rabíni s Pulsa Denura (která skutečně funguje), představte si, co dokážou regresivní iluminátské špičky. Je to logické. Jde o další příběh o Bohu Jahvem, který žádá rituální oběti, obětní beránky (což je zabití chlapce místo svého syna) a nakonec údajně posílá k oběti svého vlastního syna Ježíše, aby svou mučednickou smrtí odčinil prvotní hřích lidstva a zachránil tak duše všech, kteří ho následují. Ergo: používají rituály.

Robert: Ano, ale nyní se jedná o rituály ve velkém planetárním měřítku.
A: Proto to všechno říkám, že lidé jsou pod vlivem černé magie, které napomáhají elektromagnetické frekvence, které jsou zase posíleny kontrolou sodíku v těle. Aby dosáhli svých cílů, vyvolávají nejrůznější ʺnižší astrálníʺ entity a kdo ví co ještě.

Q: Ale proč rabíni? Jak spolu souvisejí? Jen jako příklad? A to jsi viděla v astrální vizi, ano? Ta věc se sodíkem a zombies?

A: Ano. Včera večer, když jsem usínala, jsem na to vůbec nemyslela. Jak jsem řekla, mám hodně astrální aktivity. Viděla jsem to jako celek.

Robert: Ale odkud to všechno pochází? Z astrálu nebo ze Země?
A: Smysl dává, že Výše, je to obnova Země. Výše se vše změní podle toho, kde jste, kdo jste, vaše frekvence určuje člověka a naopak. Během tohoto procesu však mnozí zemřou, a tomu se nyní nelze vyhnout.

Robert: Zemřou, protože nejsou v souladu s touto frekvencí? Kdo zůstane?
A: V podstatě nikdo. Jsou v souladu se systémem, téměř bez duše, a mnozí zcela bez duše.

Robert: Je jasné, že spící, kteří jsou nějakým způsobem v souladu s těmito událostmi, zemřou a ʺprobuzeníʺ, kteří nejsou v souladu s frekvencemi těchto událostí, budou žít. Odcházejí jen ti bezduší a ostatní zůstávají kvůli frekvenční kompatibilitě?
A: Jde o frekvenční kompatibilitu. Musí se řídit tím, co považují za správné a co považují za realitu. Pokud chtějí protestovat, budiž, nicméně správnou reakcí je masová neposlušnost, tedy hromadné ignorování vlád. Protože však neexistuje dostatečně masové obyvatelstvo, které by masově ignorovalo vlády, považuji za oprávněné uchýlit se ke všem možným metodám, kromě toho, že nebudou dělat nic a složí ruce do klína a budou poslouchat. To nikdy nebude stačit. Jediné, na čem tu záleží, je boj o vlastní duši, a to na osobní úrovni více než cokoli jiného. V tomto případě jde o výhru nebo prohru. V okamžiku, kdy z toho udělali válku, lidé proti Kabale prohráli. Války všeho druhu, od ozbrojených přes mentální až po zmatené, existují pouze tehdy, když existují protivníci. Nejde ani o to, abyste ʺporaziliʺ Kabalu jako takovou, ale o to, abyste se soustředili na to být upřímní a věrní sami sobě. Jediné, co musíte udělat, je řídit se zájmy svých duší, nikoli zájmy kolektivu Matrixu, který ovládá a manipuluje Kabala.

Q: A pokud je odpor a boj proti Kabale to, co člověk cítí jako opravdové a v souladu se sebou samým?

A: Pak je třeba to udělat. Pamatovat si to: Ergo: Bez klaunů není cirkus. Proto jsme vždy říkali, že musíte vidět, číst a poslouchat vše, co je ve vašem dosahu, a na základě toho si vytvořit osobní úsudek o povaze reality, na kterém založíte svůj život. Vždy by měli mít na paměti, že byste neměli být upnutí k myšlenkovým systémům, i když jsou vám příjemné. Vždy byste měli pružně přijímat nové myšlenky a zahazovat staré, jak se věci vyvíjejí. I kdybyste v boji zemřeli, pokud to chcete, je to vítězství, protože jste věrní svým zásadám, ergo věrní své duši. Tak přerušíte inkarnační kruh.

Robert: Ale abych zůstal věrný svým zásadám, nemusím zajít tak daleko. Stačí říct, že nesouhlasím.
A: Záleží na úrovni vědomí každého člověka, na jeho schopnostech a na tom, čeho je schopen. Například člověk, který má pocit, že na ostatní nemá žádný vliv, jako mnohá semínka, Kterých si nevšímá ani vlastní rodina, musí být prostě zcela věrný sám sobě, a tím už dělá svou ʺpráciʺ a naplňuje svůj smysl života. Ale člověk s větší odpovědností, jako jste vy, musí v rámci svých možností bojovat přímějšími způsoby, protože jeho ʺsílaʺ je mnohem větší, větší rozsah vlivu. (pozn. tož milí čtenáři a posluchači, do toho)

Q: Dává to smysl, každý podle svého rozsahu vlivu a možností. S tolika hnutími proti omezením, je nějaká naděje? Ti, kdo zemřou, zemřou. Pro vytvoření holografické společnosti je to asi bohužel nutné. Ti, kteří zůstanou, by mohli organizovat nové systémy. Považujete to za možné?

A: Ano, je to možné a nutné. Téma je velmi rozsáhlé.

Robert: Implantace holografické společnosti na Zemi? Je to možné, nebo to bude nástupnictví?
A: Je to proces, ne okamžitě. Se současnou lidskou mentalitou to není možné, dokonce ani s takzvanými ʺprobuzenýmiʺ, protože oni nejsou. Všechno je gradient vědomí, a oni nejsou na úrovni, jen někteří. Proto je depopulace tolika milionů ʺmatrixůʺ nejen nevyhnutelná, ale i nutná, protože jde o pokrok lidstva směrem k ušlechtilejšímu a spravedlivějšímu společenskému modelu s výhledem na pozdější holografickou společnost nebo vytvoření tyranské transhumanistické společnosti... v obou případech je nutná depopulace. Vyvraždění milionů lidí však NENÍ nutné, existují i jiné způsoby.

Q: Ale můžete instalovat přechodné společnosti. Proto říkám, že všichni tito lidé, kteří se bouří, jsou těmi, kteří by ʺzdědiliʺ nové prozatímní společnosti, pokud by se tak stalo.

A: Proto není nutná genocida. Uznávám, že se musí udělat víc, protože také uznávám, že neexistuje dostatečná masa lidí, aby se mohla konat masová neposlušnost. Na masovou neposlušnost není dost lidí, zbývá už jen neposlušnost formou demonstrací. Nezapomeňte však, že jde o scénáře pod falešnou vlajkou a o nasazení agentů, kteří mají pokojnou demonstraci posunout směrem k násilné demonstraci s cílem zhroutit veřejnou podporu pokojně zahájené demonstraci.

Q: Naším úkolem je bránit před agenty. Nelze se zastavit ze strachu, že to někdo zneužije pod falešnou vlajkou. Musíme pokračovat beze strachu!

A: Je velmi idylické myslet si, že kdyby více než 90 % lidí jednoduše ignorovalo to, co vlády diktují, tak by to skončilo. Ano, ale to je utopie. Týká se to toho, co pro sebe může udělat člověk, který má pocit, že nemá žádnou moc. Má, a to hodně. O tom to celé je. Být věrný své duši. Udržet si svou sílu a nedovolit, aby vám ji někdo vzal, ať už pomocí ovládání mysli, falešnou vlajkou, nebo sodíkem proměněným ve zbraň.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/zombificacion-de-la-humanidad-y-el-pulsa-denura-zombies-sophia-swaruu

Zpět