1712 Star Wars: Epizoda - Druhá světová válka Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2014-05-09

O Hitlerových invazních myšlenkách a jejich realizaci víme už od školních let. Málokdo však ví, že Hitler byl loutkou v rukou jiných. Stejné síly dodnes vedou války a vyvolávají nepokoje, občanské války, pogromy a masakry na Ukrajině, v Sýrii, Libyi, Afghánistánu. . . Tyto síly prostě jen střídají země, to je vše. Myslí si, že jim patří svět a přitom sami někomu patří.

Dokážete si představit, že druhou světovou válku nezačalo Německo, ale tajné služby zpoza oceánu a tajné lóže? Dokážete si představit, že bezpečnostní služby vedli a vedou mimozemšťané? Dokážete si představit, že druhá světová válka byla jen epizodou Hvězdných válek?

. . . Vše zahalil temný opar. Zem zakrývala hořící oblaka kouře a dýmu, hořící tanky, létají a vybuchují bomby, stíhačky.. a za se vznáší mraky černý trojúhelníkový stroj a vše sleduje. Vysílá podivný paprsek, spíš kouř, a dole se objevují čerstvé kopie tanků, které byly zasaženy. Útočí s novou silou. Na bocích mají nacistické kříže. ″Takhle se vedla tanková bitva.″ Tanky s hvězdami hynou v plamenech, zatímco ty s kříži jsou ″replikovány″ podivným objektem vysoko nad nimi. Tam dole zřejmě nechápou, kde Němci získali tolik, vybavení. V mracích se něco pohnulo. Nedaleko tmavého objektu se objevily mírně protáhlé oválné stříbřité disky a změnily svůj tvar. Černý trojúhelník vysílal jejich směrem žluté paprsky, ale ty se opíraly o neviditelnou bariéru. Trojúhelník sebou škubl a prudce se vznesl vzhůru. Stříbrné kotouče ho následovaly. Níže bitva pokračuje. Pole je pokryto hromadami spáleného železa. ″Obrovské ztráty pro Rusy - kvůli ″naklonované″ německé technice, ale nepřítel je i tak zastaven hrdinským úsilím obyčejných sovětských vojáků, kteří si neuvědomují fantastickou bitvu nad sebou, která zastavila přísun nových sil k nepříteli. Ani Němci netušili, že jde o fantastickou bitvu, mysleli si, že dostávají posily od nezničitelného wehrmachtu.

Zástupci mezinárodního společenství galaxií Mléčné dráhy a Andromedy mi ukázali na monitoru obrovské slunce a za ním zlatou planetu Gloria. Je dokonale hladká a rovná. Hladký a rovný zlatavý povrch je jen film na atmosféře. Pod ním je ponurá krajina. Skály, hroty, prohlubně a kaňony. Tu a tam vodní plochy. Nebe matně šedé, vypadá jako neprůhledný kouř, podivně namodrale zářící. Tato planeta je uměle přitahována ke Slunci a umístěna na stejnou oběžnou dráhu jako Země civilizací Nefilimů z objektu Nibiru nebo Nibirian ještě v dobách rané Atlantidy. Nefilim přinesli ze Země zlato a zatížili Atlantidu v době jejího rozkvětu. Zlato použili k vytvoření zástěny na mrtvé Glorii, aby vytvořili atmosféru. Používají Zemi jako generátor energie pro své životní dílo v našem vesmíru, protože oni sami spolu se svým Nibiru přicházejí z antivesmíru s agresivním cílem ovládnout území a přeměnit je v něco podobného svému anti-světu. Experimentují s prostorem, časem a životem, aby si přizpůsobili vesmír našeho vesmíru podle svých představ. Jejich domovem je temná hmota, temný svět. Vaši astronomové to již vidí. Život antisvěta je zcela jiný, na zcela jiných principech, je neslučitelný s naším prostorem. Pro své experimenty si vybrali Sluneční soustavu a Zemi jako nositele biologického života zde, na hranici galaxie, na hranici světa a anti-světa temnoty a negativních energií zkázy. Přišli ze světa temnoty a negativních energií. Při svých pokusech vyrobili laboratoř v podobě zlato-rtuťového vejce s odraženými prostory a zavedli ji do útrob Země. Poté osídlili zkopírovaný svět vejce svými posly, které vedl mistr experimentu Jehova. Těmto vyslancům říkali Anunaki, tedy ″vyvolení″, v překladu z Nefilim. Samotné vejce nazvali Eden. V něm stvořili Adama a Evu z genetického materiálu vysokých světlých civilizací a zvířat. Tak byl stvořen živočišný člověk. Člověk bez vyšších vlastností člověka. Poté vytvořili zkušební národ z potomků Adama a Evy. Tomuto lidu bylo řečeno o bohu Jehovovi neboli Jehovovi a celý národ byl nazýván vyvoleným. Byl vyvolený pro další experimentování. Prostřednictvím zbývajících Anunaků v laboratorním vejci a vyvolených lidí na Zemi začali podněcovat střety mezi novými zvířecími lidmi se zvířecími vášněmi, aby rozpoutali války a utrpení. Energii války a utrpení shromažďují stroje na Glorii a zpracovávají ji na látky a energie, které potřebují Nefilimové, Nibiřané, aby jim pomohly z podsvětí existovat v tomto světě. Země je pro ně pouze generátorem energií. Lidé jsou níže než dobytek a tráva - jsou jen materiálem, palivem a ničím víc. Laboratorní vejce je bohužel připojeno k jádru vaší planety, a proto ho koalice světelných civilizací zatím nemůže zničit.

Jsme součástí koalice světelných civilizací z různých koutů této galaxie Mléčné dráhy, jak ji nazýváte, a dalších galaxií a soustav. Podařilo se nám opevnit několik základen na Zemi, Měsíci, Marsu, Venuši a dalších místech. Nyní jste na jedné z nich. Šedivé zrůdy s velkou hlavou jsou nefilimsko-nibirijské testovací subjekty. Mimochodem, sami Nibiřané mají tento ošklivý vzhled, a i ten je umělý. Původně měli obyvatelé Nibiru podobu polohumanoidů - napůl hmyzu. Jako jediní dokázali mít atlantskou genovou banku. V poslední době vyvinuli bioobleky, které přesně odpovídají lidskému severskému typu.

Pak se na obrazovce monitoru objevila bezvýrazná tvář s popelavě bílými vlasy, ocelovýma očima a tenkými rty. ″Tohle je ideál vašich nacistů,″ ozval se mužský hlas a sám muž se mírně vzdálil. ″Mluvili o nordických Árijcích, měřili jejich lebky, aby odpovídaly nibirijskému typu. Byli tedy indoktrinováni technickými prostředky.

Naše koalice světelných civilizací vede dlouhodobou válku s protisvětskými civilizacemi, které pronikají do prostor světelného spektra. Je zdlouhavá, protože při rychlém použití síly mohou být zničeny křehké světy, jako je sluneční soustava. Superzbraně Nibiřanů a naše mohou zničit Slunce a pak tento prostor pohltí temná hmota. O Zemi se v tomto případě vůbec nebude mluvit, promění se v prach. To říkám pro ty z vás, kteří nás budou obviňovat z nečinnosti nebo liknavosti v boji proti útočníkům. Nibiřanům od vašeho 19. Století drasticky chybí energie. Pak prostřednictvím Anunaků ve vejci spustili program nových válek, světového řádu a nových zbraní. Anunaki z vajíčka mají přímé spojení, přímý kontakt s lóžemi tajných společností, neboť to byli právě Anunaki, kdo je ve středověku založil. Do těchto lóží pouštěli většinou jen lidi z ″Bohem vyvoleného″ zkušebního národa a ty, kteří byli schopni nashromáždit zlato. Stále ho potřebovali na podporu samotného vejce a na odeslání Glorii.


Lidem v lóžích bylo vštěpováno, že jsou vyvolenými z vyvolených pro velké dílo obnovy světa. Ve 20. Století se podle vašeho odhadu Nibiřané ze strany vejce vydali na Antarktidu a zřídili si tam základnu. Lóže a tajné společnosti se rychle rozšířily po celém světě v prostředí, kde se shromažďovali lidé s velkými finančními prostředky. Peníze se staly vstupenkou do jejich světa. Lidem z lóží byl za určitou kvótu zlata nabídnut věčný život v experimentálním vejci. Tito lidé byli snadno zombifikováni. To bylo a je tajemstvím lóží a spolků. Kromě vyvolenosti a moci nad ostatními lidmi a zeměmi sváděla a svádí členy těchto společností tajná politika. Plány nibiruanských mnišek jim byly předány s plným tajemným doprovodem, uznáním jejich vyvolenosti a udělením moci nad světem. Tak vznikly plány na vyzbrojení Německa a jeho konfrontaci se sovětským Ruskem, které se s pomocí Stalina náhle vymanilo z područí anunaků.

Jestliže Lenin byl výhradně zástupcem lóží, Stalin v plánech lóží a jejich pánů nebyl. Hlavní města lóží a spolků založených Anunaky se v té době nacházela především ve Švýcarsku a Spojených státech. Odtud proudily do Německa a částečně do Ruska zbraně. Nibiřané potřebovali válku, ne zničení Ruska během několika dní. Potřebovali generátor energie a lidé z tajných společností potřebovali trhy se zbraněmi, vojenský byznys, stejně jako v dnešní době. Po vyzbrojení Německa a ″vyvolení Hitlera pro velkou misi″ ho společnosti nasměrovaly do války. Navíc jak oni, tak Hitler považovali za vyvolené pouze sebe a kvůli pýše si nepřipouštěli, že je jim vládnuto. Tak začala velká jatka.

Síly koalice světelných civilizací byly přitahovány k Zemi, jak jen to bylo možné. Nebylo však možné zasáhnout přímo, lidské vědomí na to nebylo připraveno, stejně jako stále není. Uvědomili jsme si však, že Nibiřané se toho nebojí. Navázali kontakt s ″vyvolenými″, včetně Hitlera, a otevřeli jim svou základnu v Antarktidě. Tak Společnost Ahnenerbe, plně pod kontrolou Nibiřanů, začala v Antarktidě budovat Nové Švábsko. Nibiřané začali poskytovat technické znalosti přímo nacistům, ale většinu z nich dělali sami, například klonovali vybavení na bojišti a vytvářeli přízračné dvojníky zabitých bojovníků, aby zvýšili sílu armády. Nebyla použita všude, ale tam, kde by si jí v bitvě obyčejní lidé nevšimli. Když jsme si takových zásahů všimli, začali jsme jednat a útočit na nibirianské klonovací lodě s technologií. Někdy jsme také museli použít naši magnetickou technologii na podporu ruských sil, abychom zadrželi nacistické armády. Přesto bylo vítězství dílem vašich obyčejných lidí. S nelidským úsilím zadržovali armády zhmotněných přízraků, což vůbec není reálné. Dokonce i Nibiřané byli ohromeni, ačkoli nemají žádné city. Nibiřané s takovým výsledkem války nepočítali, protože jejich plány počítaly s podřízením světa nacistickému systému, který se velmi podobá systému kontroly na samotné Glorii. Také chtěli vyhladit ″zkažené″ lidi vyvoleného národa Anunaků. Odtud pochází holocaust. ″Zkažení″ byli ti Židé, kteří se nemohli geneticky přizpůsobit experimentální vědě Nibiřanů, tj. Pocházeli z míšení s jinými národy prostřednictvím nežidovské ženy. Podle nibiřských experimentů Anunaků nebyli zkažení pouze ti, jejichž předkové až do sedmého kmene byli všichni Židé. Těch však bylo v Evropě velmi málo. Proto se Nibiřané rozhodli zničit svůj vyvolený národ v Evropě jako závadnou populaci. Tak cynické a vědecky jednoduché.

Vítězství sovětského Ruska zhatilo plány Nibiřanů a ti se pak rozhodli změnit sázku ze zničeného Německa na USA. Kromě toho se tam stěhovali Židé, které potřebovali, a sídlily tam nejsilnější tajné spolky. V roce 1947 tak byla na Zemi vyslána loď Zetů, na kterou dohlíželi Nibiřané, a Američané ji sestřelili. Jednalo se o první setkání amerických zpravodajských služeb s mimozemskou formou života zblízka. Následoval přímý kontakt s americkými službami a začala tajná spolupráce. Poté, co porušili dohodu o přímém kontaktu Nibiřané na Zemi, navázali kontakt s americkými službami také zástupci naší civilizace. Snažili jsme se lidem domluvit, aby nezačínali studenou válku a další války, ale nebyli jsme vyslyšeni. Rozhodli se spolupracovat s Nibiřany, protože ti jim poskytli skutečné znalosti k vytvoření silných zbraní, a my jsme byli proti zbrojení a válkám za účelem ovládnutí světa.

Druhá světová válka byla jen epizodou v naší velké válce s Nibiřany, která stále pokračuje a odráží se na zemi hukotem místních válek a revolucí. Anunaki nadále v zákulisí řídí společnosti světových oligarchů. Nadále vydělávají na válkách a řídí světovou politiku, o níž si myslí, že ji potřebují a kterou Nibiřané potřebují jako zdroj energie, kterou Gloria potřebuje.

Kdyby nás lidé poslouchali a přestali se pyšnit a chovat nacionalisticky, přestali by energicky živit parazitickou civilizaci a připravili by ji o základ existence na tomto světě. Ale bohužel pýcha, kterou v lidech vypěstovaly a vytvořily anunansko-nibiruánské experimenty, působí na tytéž Nibiřany i nadále. Hovoří o tom poslední události lokálních válek, včetně těch na území bývalého sovětského Ruska, a nyní Ukrajina. Ruka loutkáře, jak říkáte, je stejná, páky jsou stejné a tlačítko je stejné - nacionalismus a selektivita.

Přesto byste měli vědět o těch, kteří za vším stojí. Předpokládáme, že když jste se to dozvěděli, budete nám vyčítat, že jen mluvíme a nic neděláme. Vy sami však musíte nejprve překonat ty vlastnosti, pro které na vás Nibiřané a další vaši pozemšťané lpí. Vaše vlády by neměly využívat naší pomoci k vedení stejných válek. Vědomí je v Rusku, USA a dalších zemích stále stejně nízké a agresivní. Pro Nibiru to bude opět fungovat. Proto je prozatím znemožněna jejich úplná kontrola nad celým územím vaší planety a invaze do jiných hvězdných systémů. Až se nám naskytne příležitost otevřeně zasáhnout, využijeme ji, ale zatím není čas. Vy sami nejste připraveni. Jedno můžeme říci: Vítězství teprve přijde a určitě bude pro světlo.″

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2019/04/blog-post_3.html

Zpět