2448 Prožít stín Olga Envoy

[ Ezoterika ] 2022-04-21

KION
Účel programů je jednoduchý, s jejich pomocí jste potřebovali rozvinout emoční inteligenci, která je zakotvena v nové rase lidí, ale stále čeká na aktivaci. Masivní aktivace začne brzy. Někdo si již emoční inteligenci aktivoval. Jde o emoční zralost, kdy si člověk uvědomuje svou emoci a důvod, proč vznikla, a může si vybrat, zda ji bude žít nebo ne. Toto je velmi velké téma. Část softwaru byla nahrána do matice 3D prostoru a do určitého bodu fungovala perfektně. Lidé navazovali kontakt na principu dohadování, jen s mírným poškozením. Nápad to byl vynikající, protože tak fungoval konstantní výchozí bod pro vývoj. Vše se odehrávalo podle stejných vzorců a při každé interakci bylo možné vybrat alespoň čtyři možnosti reakce: neutrální, pozitivní, milující, agrese. Z toho se odvíjejí další cesty rozvoje. Počáteční program zahrnoval všechny způsoby, jak reagovat. Pro vytváření karmických vztahů (rozvoj), je účinnější čtvrtá cesta. Z karmické situace a později z kola samsáry vede ale jen jedna cesta - odejít v přijetí všeho, tedy s láskou. Tento způsob reakce je paradoxní, protože jediné, co automaticky funguje, je reakce agrese. Pokud postoupíte hlouběji do porozumění, pak můžete toto slovo rozložit na gressus - Krok, pohyb a předložku. V tomto případě bude toto slovo znamenat krok k něčemu, zvoleným směrem. Agrese se rodí z konfliktu. Konflikt je střet různých energeticko-informačních struktur, které mají různé frekvenční charakteristiky, informační kódy, což v životě znamená rozdíl v zájmech, cílech, hodnotách, ale i názorech a úhlech pohledu.

Konflikt je nejrychlejší způsob, jak vyřešit problém, doprovází jakýkoli vývojový proces, protože dvě energeticko-informační konfigurace nemohou mít zpočátku stejné vlastnosti. V tomto případě je porucha bývalého "receptoru" nevyhnutelná. Je snazší říci, že pokud je výstupek ve tvaru pětky a druhá konfigurace má důlek pouze se třemi prohlubněmi, pak je třeba transformovat dva "extra" výstupky, a to je paradox. Agrese je nezbytným prvkem konfliktu, protože to znamená krok k něčemu nebo setkání.

Interakce ve stavu lhostejnosti nemohou zrodit novou kvalitu, jen v případě, kdy je agrese, je zájem. Agrese je přímá a směřuje přímo k objektu, nepřímá je reakce v podobě akce namířené na někoho (třeba ve formě sarkasmu, výsměchu, pomluvy). Fyzicky i verbálně (křiku, ječení, nadávky).

Provokativní a ochranný. Je to způsob ochrany, kdy objekt pociťuje nepřátelskou náladu, používá "štít" ve formě slov nebo fyzických akcí. Může být použit samotný postoj, který bude demonstrovat agresi. Provokace je verbální vytváření podmínek pro projev agrese. Existuje vnější agrese, namířená směrem ven na někoho. Dochází k autoagresi - když je energie nasměrována dovnitř. Projev tohoto typu agrese: sebeobviňování, stud, hanba, vina, zklamání, hořkost. Jakákoli autoagrese vyvolává rozvoj fyzické nemoci. Nové kvality lze dosáhnout pouze když je učiněna vědomá volba. Pro lidstvo, které nyní prochází lekcemi přijetí (lásky), je důležité učinit vědomý krok k tomuto způsobu reakce. Setrvačností, jak správně podotýkáte, existuje možnost volby pro agresi, zřídka pro neutrální cestu a také zřídka pro pozitivní. Neutrální cesta odezvy a kladná je instalována v základní konfiguraci.

Jak v daném okamžiku dochází k uvědomění, abyste si vybrali cestu reakce, je z kategorie paradoxních řešení. Individuální vědomí lidí ještě není připraveno vnímat programy a jejich automatické působení. Málokdo dospěl k paradigmatu, které vám vysíláme. Pro lidi je snazší odvolávat se na vyšší sféry než převzít odpovědnost. Není snadné rozpoznat své pocity a už vůbec ne říct, co je způsobilo. Snazší je přenést odpovědnost na někoho jiného, posoudit jeho jednání a použít svůj filtr. Každý má možnost upřímně mluvit o svých myšlenkách a pocitech, ale jen málokdo ji využívá. Díky rozvoji emoční inteligence je možné jít do hloubky pochopení všech procesů interakce mezi programy a je zde šance přejít k přijetí. Máte před sebou spoustu práce, která vám zabrala desítky let a celý život, a stále jste uprostřed. Tento proces jste zahájili. Být k sobě upřímný není snadné. Neočekávejte, že lidé budou ochotni přijmout vaše projevy stínů. Lidé jsou spokojeni pouze s tím, co odpovídá jejich energeticko-informační konfiguraci, zatím nejsou připraveni na interakci s jinými energeticko-informačními strukturami. Vzpomeňte si na větu z filmu "je snadné milovat, když milujete, ale zkuste milovat, když nemilujete". Lidstvo si touto lekcí musí projít a bylo by dobré si pospíšit, protože sami víte, že "čas běží".

Zdroj: https://absolutera.ru/article12893

Zpět