1876 Archanděl Michael: Časové linie se nyní rozcházejí James Mc Connell

[ Ezoterika ] 2022-01-01

Jsem archanděl Michael. Přicházím v této době, abych byl s vámi. Abych s vámi byl stále více a více a více. Já a mnozí další, kteří jsou vašimi průvodci, pracují s vámi, přicházíme do vašeho prostoru stále více a více. Budete si uvědomovat ty z nás, kteří jsou zde, aby vás nadále vedli vpřed. Až dosud mnozí z vás toto vedení měli, ale plně jste mu nevěřili. V nadcházejících časech to však budete pociťovat stále více. Někteří dokonce uvidí důkazy našeho plnějšího spojení s vámi všemi mnoha různými způsoby. Někteří to uvidí, někteří uslyší. Někteří budou cítit. Spojení tu bude bez ohledu na to, jak k vám přijde. Je to v procesu. Je to součást vašeho vzestupu pro ty, kteří jsou nyní v tomto bodě a mají oči, aby viděli, a uši, aby slyšeli. V tuto chvíli se připravujete na to, abyste se plněji přesunuli do nové vyšší dimenze, která se právě teď na této planetě formuje, což vám usnadňuje a umožňuje větší přístup k ní, než jste kdy měli v tomto vývoji jako kolektiv.

Lidstvo přichází na rozcestí. Mnozí se již vydali správnou cestou, která vede k plnému spojení s vaším Vyšším Božským Já, s Kosmickým Zdrojem v každém z vás. Tuto volbu jste již učinili. Pak je tu mnoho těch, kteří jdou rovně, jak vždycky šli, neodbočují ani na jednu stranu, následují to, co si myslí, že je jejich cesta, a nevědomky následují zónu pohodlí, kterou vždy znali. I ti, kteří jdou rovně, v určitém okamžiku opět dojdou na rozcestí, kde budou mít opět možnost volby, zda to budou měsíce, roky nebo životy, záleží na nich a na jejich Vyšším Já. Někteří již odbočili špatně. To jsou ti, kteří budou i nadále ponořeni do temnoty a chtějí a rozhodli se nejít rovně nebo doprava. Budou pokračovat na své cestě, která je zcela odvede pryč z této planety. Rozhodli se nevystoupit, nepostoupit do vyšších vibrací, protože vyšší vibrace nevydrží. Nemohou být v této frekvenci a vyhýbají se jí, čímž se posouvají po špatné cestě. Samozřejmě jen analogie.

Měli byste to ale zvážit, až budete uvažovat o myšlence časových linií. Tyto cesty totiž nyní můžete nahradit jinými časovými liniemi. Časová linie vlevo je ta, které se ti z temnoty snažili držet, aby na ni přivedli co nejvíce lidí, dokonce do té míry, že vyvraždili obrovskou většinu planety, a nadále si v tomto úkolu udržují své duše. To ovšem není dovoleno. Časová linie, která pokračuje rovně je ta, kterou si mnozí v tuto chvíli vybrali, protože to nevědí, ještě spí. Zatím si zvolili pokračovat ve spánku, ale mohou se v určitém okamžiku probudit. V určitém okamžiku se někteří z vás přesunuli a vytvářejí svou vlastní časovou linii, která vede do páté dimenze, jsou tu proto, aby pomáhali těm, kteří pokračují rovně, po časové linii, na které byli.

Přemýšlejte o tom, protože časové linie se nyní začínají stále více rozcházet. Proto si všímáte svých rodin, přátel, těch, kteří se od vás vzdalují, vzdalují se od vašich myšlenek, ideálů, neboť tomu nerozumějí. Chápou jen to, co znají. Nerozumějí tomu, co je možné, tak jako vy. Proto i nadále důvěřujte sami sobě, těm, kteří vás mentorují a vedou. Důvěřujte plánu. Plán se nedá zlomit, nelze ho zastavit. Vše vás vede směrem, který se nadále řídí tímto plánem. Všichni jste tu kvůli velkému poslání. Někteří z vás se již tohoto poslání ujali. Někteří se přesouvají k další části poslání. Všichni jste vedeni k tomu, abyste tuto cestu a časovou osu sledovali správně.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/01/01/archangel-michael-timelines-are-now-diverging/

Zpět