516 Cesta z duality Soleil

[ Ezoterika ] 2020-09-26

Došlo ke kvantovému přechodu, díky novým energiím jsme mohli dostat příležitost znovu se spojit s vyššími aspekty Já, tj. ty aspekty pravého Já, které se dříve nemohly do fyzického těla vtělit.

Všechno je Stvořitel, Bůh, Zdroj všeho, Mocná světelná esence ... a každý z nás je jeho součástí. Z této pozice ztrácí dualita svůj význam, "správné" i "špatné" vidíte současně a stává se nemožné nepřijmout život druhého jako poznávání zkušeností, protože jsme všichni součástí Jednoho. Ego začíná ztrácet smysl a začínáme myslet se Srdcem, tj. bezpodmínečná láska (pozn. tu miliontou prvou buňku své nohy mám ráda méně, než tu padesátou).

Proč je důležité to nyní přijmout? Čas v našem obvyklém chápání je poměrně nevratný proces, tj. linearita vědeckého vysvětlení určuje cestu pohybu z A do B, a žádným jiným způsobem. Ale představte si, že čas je nelineární. Ve smyslu toho, jak ho vnímáme, neexistuje ve Vyšším aspektu Já. Současně existuje mnoho časových linií a množství možností, které vytvářejí realitu v našem obvyklém fyzickém světě, v závislosti na tom, jak si myslíme, působí současně minulost, budoucnost a přítomnost.

Tělo - biologický oblek se samozřejmě stále řídí zákonem smrti a znovuzrození, protože až donedávna nemělo příležitost jednat bez maticového algoritmu ovládaného instinktem sebezáchovy. Schéma smrti bylo zapotřebí kvůli strachu. Například smrt není trest, ale anulování "duševní zátěže života" - zážitku v biologickém obleku. To vše fungovalo až do okamžiku, kdy jste v okamžiku Kvantového přechodu získali přístup k Vyššímu Já ve fyzickém těle. Pokud k setkání došlo, tj. bylo dosaženo vyladění jeho vibrací a restrukturalizaci světelného těla ve fyzické, přestalo existovat oddělení na "já" a "jiní". Vše se stalo součástí jednoho Já. Ano, každý je jedinečný, každý má svou vlastní sadu vibrací energií, ale každý je také v doslovném smyslu slova jeden Duch - pokud Duch nebyl absorbován energiemi nízkých vibrací a byl schopen dosáhnout vibrací na úrovni Vyššího Já. Nejen současná doba závisí na tom, čeho jsme si nyní vědomi a jak se navzájem vztahujeme jako celek. Přítomnost a zároveň celá minulost a budoucnost jsou přezkoumávány najednou. Tato úroveň vědomí byla pro nás nezbytná jako důsledek "zkušenosti našeho života ve fyzickém těle", abychom nyní mohli se svým soucitem a porozuměním chránit svět jako takový láskou k bližnímu.

Kvůli nepřipravenosti lidského vědomí na práci s vesmírem Země spolu s lidmi zahynula mnohokrát. Hierarchie mnohokrát vrátila naši lineární sekvenci v časové smyčce, takže jsme měli šanci dosáhnout tohoto okamžiku Kvantového přechodu, kdy můžeme zachránit sebe i Zemi. Ve vesmíru se hraje spousta "zápletek", každý "okamžik", dokud si to někdo neuvědomí, a změní děj na nejradostnější stav Srdce. Máme nyní příležitost vybudovat svým pozitivním přístupem a myšlením mřížku skutečných událostí v Novém světě.

Všichni jsme jedno a všichni musíme žít a držet pohromadě. Nejde jen o další utrpení kolektivu, ale o možnost stvoření se, protože každý je součástí ...

Zdroj: https://absolutera.ru/article9435-vyhod-iz-dualnosti

Zpět