3766 Odhalující příběh Lev

[ Ezoterika ] 2023-01-19

V návaznosti na předchozí příspěvky a jako reakci na dotazy a komentáře přináším následující krátký, ale moudrý a poučný příběh v první osobě. O tom, jak je listí laskavé, aneb jak se obyčejná jízda tramvají změnila v kouzelné dobrodružství. Jednou jsem se vracel domů z venkovského parku. Byl krásný podzimní den a já jsem při procházce po cestičkách nasbíral velkou náruč jasně červených a žlutých javorových listů na kytici pro svou ženu. Šťastný, že jsem v kontaktu s přírodou, jsem nastoupil do tramvaje. Jako obvykle jsem se energeticky chránil, odpojil se a odstínil od toho, co se děje kolem mě, jako bych sledoval sen. Emocionální atmosféra ve voze byla v kontrastu s mou náladou tíživá až děsivá. Obklopeni sklíčenými tvářemi jako by říkali, jak se může člověk usmívat, jak se může radovat, když na něm visí taková nálož problémů, nezbývá než truchlit nad neúspěchy tohoto bezútěšného života.

Takové myšlenky a emoce vzbuzoval Subtilní parazit, který se živil silou a emocemi lidí jedoucích v tramvaji. Oči všech jeho obětí byly bez života. Mnozí cestující seděli a dívali se do svých chytrých telefonů, čímž zužovali své vědomí a dále pomáhali parazitovi, aby je pohltil. . . Na další zastávce náhle do tramvaje nastoupila dívka. Okamžitě jsem pocítil vlnu, známý pocit, když potkáte někoho, kdo je na stejné vibraci jako vy. Nastoupila a těžká, tísnivá atmosféra začala ustupovat, ale ne na dlouho, znovu obklopila nově příchozí celou svou hmotou. Dívka nepoužila žádnou ochranu a parazit začal postupně odčerpávat její životní sílu. . . Jiskra a živost z jejích očí se vytratily a ona byla vložena do stejného koše. . . Vidím to všechno a uvědomuji si, že sleduji, jak jsou její životní síly okrádány a její emoce radosti ničeny pod tlakem všeobecné tísnivé nálady. No, říkám si, tentokrát ne. Rozhodnutí přišlo spontánně. Vzal jsem polovinu kytice a podal jí ji se slovy: Blahopřeji ti ke krásnému slunečnému podzimnímu dni a touto kyticí se s tebou dělím o svou dobrou náladu! A najednou se jí v očích objevila upřímná radost, radostné štěstí, a i ona vzala své listy a také jich polovinu dala osobě stojící opodál a řekla: Spolu s těmito listy se dělím o svou dobrou náladu. A on také začal předávat část svých listů druhému a ten dalšímu a tak dále. . . Tyto červené a žluté podzimní javorové listy se nyní staly symbolem dobré nálady, radosti a vítězství nad sklíčeností a skrytou zlobou, roztroušenou náhle po celém salonu.

Situace se rychle rozehrála, změnila se v atmosféru radosti, celý tramvajový salon se usmíval, děti pobíhaly kolem, rozdávaly listy tetám a strýcům, zapojovaly se do hry a všichni se najednou cítili tak nějak šťastní. Ale ne, nebyli to všichni. Poblíž, v nesouladu s tím, co se dělo, hlasitě na celou tramvaj, najednou začal pontifikovat asi šedesátiletý muž, který předtím mlčel. Co se děje? Všechno o tom samém, co všichni slyšíme každý den v televizi: život je na hovno, vláda je na hovno, nejsou peníze, teď je zle a bude hůř. . . A říkal to se skleněnýma očima a obličejem jako zombie. Nikdo ho neposlouchal, ale to ho nevyvedlo z míry a byla z něj jasně patrná vlna nenávisti a negativismu, která naplnila celou tramvaj. Podíval jsem se na něj a pochopil, co se stalo. Parazit se vzpamatoval z prvního šoku, přešel do útoku a zcela ovládl toho ubožáka. Nikdy předtím jsem neviděl tak zlovolný pohled a tvář zombie. Muž přede mnou byl oběť, jejíž vědomí predátor zcela ovládl. Tohle všechno jsem řekl dívce, vysvětlil jí jeho chování a ukázal na muže, přičemž jsem si byl tak nějak jistý, že ví nebo tuší, o čem jsem mluvil. Proud slov od muže byl stále zlostnější a sprostější. Jeho oči byly zcela bez výrazu, vytřeštěné. Na důkaz svých slov jsem mu několikrát přejel rukou přímo před očima. Mou ruku neviděl, nijak nereagoval a dál chrlil hnusy. Dívka byla v šoku z toho, co se děje, a z pohledu na zombie, zvlášť když jsem mu podruhé téměř zavřel oči a on měl nulovou reakci. Ale parazit se nikdy nedokázal chopit iniciativy novým způsobem a hltat ostatní. Vystoupil jsem jako obvykle na své zastávce a přemýšlel, jak může být obyčejná jízda tramvají poučná. . .

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/01/19/from-3d-to-4d-and-5d-unhooking-story/

Zpět