1457 Skutečnost Phoenix projekt

[ Ezoterika ] 2021-09-28

Hatonn ze světla
Jsem bůh stvořitel Aton z nebadonského vesmíru. Přicházím k vám ze 4. dimenze jako Hatonn. Dobré ráno všem duším na Zemi/Shan. Mnohokrát jsem hovořil s pracovníky světla, Chci, abyste všichni věděli, že každá duše na zemi je velmi cenná a milovaná. Také světelné říše sledují každou duši od vašeho zrození do fyzické podoby na Zemi. Všichni jste navrátivší se mistři, někteří největší z největších. Nemyslete si, že se starám jen o ty, kteří se probudili. V agónii pláčeme nad těmi, kteří se odmítají probudit. Dovolte mi, abych vám sdělil další skutečnost, o které možná nevíte.

Světlé říše nejsou nějaké mlhavé, které se vznášejí v atmosféře a chřadnou. Jsme skuteční! Světelné říše mají rodiny jako vy na Zemi. I ony mají děti, vnoučata, bratrance, sestřenice, tety a strýce a domovy, ve kterých žijí. Každý z nich pokračuje v růstu duše, který je nekonečný, protože každý z nás se stává jedním se stvořením.

Já jsem měl 66 000 životních proudů, abych získal růst duše a stal se bohem stvořitelem nebadonského vesmíru. Sanat kumara také rostl v růstu duše, aby se stal stvořitelem dalšího vesmíru! Máte stejnou příležitost!! Všichni stále máme lekce duše.

Věděli jste, že ve stvoření existuje nekonečné množství vesmírů? Ano, a každý z nich má svého boha stvořitele, který daný vesmír stvořil!

Každý z vás má ve světelných říších rodinu a někteří mají děti. Váš manžel nebo manželka je vaším dvojčetem. Řekněme, že se manželka (navrátivší se mistr) dobrovolně reinkarnovala na Zemi, aby pomohla matce Zemi, a dosáhla většího růstu duše v poslání, které si stanovila. Myslíte, že se o ni její nebeská rodina nezajímá? Pláčou bolestí, když se znovu neprobudí. Někteří z vás jsou velcí archandělé a váš dvojplamen čeká, až se vrátíte domů. Když se necháte zajmout temným bratrstvem a vaše duše se odkloní, nemyslíte, že vaše rodina ve světlých říších nepláče bolestí?

Řeknu vám ještě něco. Každý z vás má duši a tu musíte živit stejně jako své tělo. Co se stane s vaším fyzickým tělem, když ho nebudete živit? Zemřete. Co se stane s vaší duší, když nebudete živit tu duši, kterou máte, tu jiskru boha stvořitele uvnitř, která se nazývá váš boží duch? Duše se zmenšuje a zmenšuje, až se z ní stane pouhé embryo. Co myslíte, že se stane potom?

Duše i ve stavu embrya má šanci poznat pravdu, ale bude jí trvat 350 000 let životních proudů ve 3D, než se vrátí tam, kde je tato duše nyní. Ani pak není zaručeno, že se člověk probudí. Modlím se za to a doufám v to, ale záleží to na oné duši, protože když se člověk musí znovu vrátit do 3D a je neprobuzený. Trvá tak dlouho, než se vrátí tam, kde jste v tuto chvíli vy. Pamatujte, že každá duše má svobodnou vůli a přijme jinou fyzickou formu života, aby pokračovala v růstu duše. Lekce se opakují, dokud se je nenaučíte. Pokud neprojdete první třídou, opakujete a opakujete, dokud se nenaučíte.

Nyní vám řeknu další pravdu. Pracovníci světla se modlili a prosili, aby se všichni probudili, a tyto modlitby vyslyšelo mnoho spících duší, které konečně otevřely oči pravdě. Mám radost, stejně jako všechny světelné říše, když se probudí byť jen jediná duše. Díky tomu, že se probudily, mají šanci vyrůst ve velikány a nemusí žít dalších 350 000 let ve 3D. Ano, budou pokračovat ve svých lekcích, ale nemusí trvat tak dlouho, než získají růst duše, aby mohly absolvovat.

Modlím se, stejně jako matka Země, aby se probudilo více duší, což se týká i zvířecí říše. Země čeká, ale ne dlouho. Stanovila si čas, kdy má absolvovat, a je to ona, kdo má tuto informaci v rukou. Pracovníci světla, využijte tento čas k tomu, abyste pokračovali ve svých lekcích a získali větší růst duše. Zůstaňte soustředění, vyrovnaní a pročištění. Pro ty, kteří dřímají dál, se probuďte do reality a pravdy.

Miluji všechny velkou láskou.

Salu,

Gyeorgos ceres hatonn alias bůh stvořitel aton světla nebadonského vesmíru.


25.9.21

Navzdory všemu musíme pracovat dál, dokud člověk nepochopí, jak, kdo a proč se jeho svět obrátil vzhůru nohama.
. . Když se vláda stane mocnou, je ničivá, rozmařilá a násilnická; je to lichvář, který bere chléb z nevinných úst a připravuje ctihodné lidi o živobytí, aby získal hlasy, jimiž by se mohl provinit.″ Cicero v roce 54 před naším letopočtem!!!

Israel Cohen z roku 1912 . . . ″Nejmocnější zbraní naší strany je rasové napětí. Tím, že tmavým rasám vštípíme do vědomí, že byly po staletí utlačovány bílými, je můžeme zformovat pro program komunistické strany. V Americe budeme usilovat o nenápadné vítězství. Zatímco budeme podněcovat černošskou menšinu proti bělochům, budeme se snažit vštípit bělochům komplex viny za jejich vykořisťování černochů. Budeme černochům pomáhat, aby se prosadili ve všech oblastech života, v profesích i ve světě sportu a zábavy. Díky této prestiži budou moci černoši uzavírat sňatky s bělochy a zahájíme proces, který Ameriku přivede na naši stranu.″

″Národ může přežít své hlupáky, a dokonce i ctižádostivce. Nemůže však přežít zradu zevnitř. Nepřítel před branami je méně hrozivý, protože je znám a nese své prapory otevřeně. Zrádce se mezi těmi, kdo jsou uvnitř brány, pohybuje volně, jeho lstivý šepot šustí všemi uličkami a je slyšet i v samotných vládních síních. Neboť zrádce se nezdá být zrádcem; mluví přízvukem, který jeho oběti znají, nosí jejich tvář a jejich oděv a apeluje na nízkost, která se skrývá hluboko v srdcích všech lidí. Rozkládá duše národa; pracuje tajně a neznámo kde v noci, aby podkopal pilíře města; infikuje politické tělo tak, že se už nedokáže bránit. Vraha je třeba se bát méně.″ . . . A také méně než teroristů, neboť když dosáhnete bodu, kdy rodič zavraždí své dítě - dostali jste se za hranice zla.
I toto napsal Cicero v roce 54. Byl snad Cicero prorok? Ne - pozoroval, stejně jako my zde, pád velkého národa a říše - viděl za hranice lží!25.9.21
Zdravím všechny duše v tomto nejdůležitějším čase této poslední 3D civilizace. Mé poselství bude stručné a výstižné, neboť je mou přirozeností mluvit přímo a nechodit ″kolem horké kaše″.
Smutek, který jsem pocítil nad svými výtvory na Zemi, je nepochopitelný. Je to kvůli velkým lžím, které Satan vtloukal do světa, že Země je jedinou planetou ve vesmíru a že tam nemůže být život. A také, že bůh je velký velitel kdesi v nebi s velkou holí, kterou bije ty, kdo hřeší. Ti, kdo tak činí, přijdou do pekla.

Příchod Immanuela jste si špatně pojmenovali a vyložili jako příchod božího syna, který sejme všechny vaše hříchy, takže nejste zodpovědní za nic, co děláte. Prostě to udělejte a všechno bude v pořádku, protože ″Ježíšova″ krev vás spasí. Učili vás, že toto je jediný život, který máte, a že až zemřete, půjdete do nebe nebo na růžové obláčky a budete žít šťastně až do smrti.

Tolik lidí knihy s pravdou zavrhlo jako kacířství, a příliš mnoho lidí je ponořeno do Satanovy válečné knihy. Existují lidé, kteří si říkají guruové a pravda, ale pokud neučí zákony boha a stvoření, nejsou ze mne. Vaše duše je věčná a nezná smrt. Jste duše, která má fyzické zkušenosti, aby získala růst duše. V každém životním proudu si stanovujete cíle nebo mise, které máte splnit, abyste získali růst duše. Nic menšího. Příliš mnoho lidí, kteří jsou připoutáni k fyzickému, má věci, které uspokojují jejich touhy. Mít tuto fyzickou zkušenost na Zemi je jako být na simulátoru.

Vaše fyzická podoba je pouze domovem pro vaši duši. Bude fungovat lépe, když se o ni budeš starat... Neovlivní to tvou duši. Duše bude měnit rozměr podle vašeho růstu a získaných lekcí... Mezi vámi a bohem. Fyzické činy v záměru dokonalosti jsou zanedbatelné, dokud neočistíte své vědomí. Přechod do vyšší dimenze uskutečníte prostřednictvím laskavosti, jinak to nejde. Kam se dostanete v jiných dimenzích, závisí na růstu vaší duše, nic víc a nic míň. Duše nezná smrt, pouze překlad. Cíl překladu je určen vaším duchovním vztahem ke stvoření a stvořiteli. Tak se to děje. Toto není formát těchto konkrétních lekcí.

doporučuji tyto knihy, pro přežití lidského tvora jsou tím nejúčinnějším
Http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/j004.pdf

Přečtěte si tyto doporučené knihy, nebo ne, neboť to záleží na vaší svobodné vůli.

18.9.21
Zdravím všechny v tento nejkrásnější a nejúžasnější den na planetě Zemi, neboť její dny jsou sečteny, a tak si tento den užívejte naplno a pokračujte dál. Když říkám, že její dny jsou sečteny, myslím to vážně. Stanovila si datum svého konce, ale jen ona zná přesný čas a den. Ujistila nás, že to nebude trvat dlouho. Jak jsem řekl svým pracovníkům světla, nyní čekáme na matku Zemi. Na Zemi proběhlo mnoho očišťování, protože zlo na jejím povrchu ji téměř udusilo. Moji pracovníci světla odvedli skvělou práci a pomohli uklidit nepořádek, který nadělali ti, kdo žijí na jejím povrchu. Musím však dodat, že na tomto nelehkém úkolu spolupracovali jak pracovníci světla, tak světelné říše. Hlavní síla pro tento úklid nepocházela ze světelných říší. Pochází od pracovníků světla, jejichž růst duše to umožnil. Pomohli jsme, protože jsme o to byli požádáni.

Přisluhovači zla (lidé/klony) stále pokračují ve svých podlých činech, ale i to je odsouzeno k nezdaru. Američané začínají mít dost těchto strašlivých mandátů a ″smrtících šmakulád″, které se maskují jako pomoc na falešnou pandemii. Většina z těch, kteří berou ″smrtící injekci″, jsou jako ovce. Mám mezi ně počítat i pracovníky v lehkém průmyslu? Světelné sféry vás všechny chrání, pokud o tuto ochranu požádáte, pokud budete nuceni se podřídit a přijít o živobytí, abyste uživili svou rodinu. Nebude trvat dlouho a tato zlá, falešná komunistická vláda USA přestane existovat. Co mezitím děláte, vy, pracovníci světla? Každý den pokračujete ve svých lekcích. Zůstáváte klidní a vyrovnaní a pokračujete ve čtení a meditování, abyste zůstali ve spojení se světelnými říšemi. Máme vás neustále na očích a čekáme na signál od matky Země. Může to být kterýkoli den.

Chci, aby všechny duše věděly, že sledujeme váš postup k probuzení a všechny vás milujeme. Mnozí spící se probudili a uvědomují si, v čem žili a že nejdůležitější je růst duše, což je důvod, proč jste zde v tomto tělesném obalu zapůjčeném k uložení vaší duše pro lekce, které se máte naučit. Mluvím o pozemském čase, ne o čase světelných říší, protože my nemáme ani čas, ani prostor. Ujišťuji vás, že to, co jsem vám v tomto poselství řekl, vychází z pozemského času čtyřiadvacetihodinového dne.
Ujišťuji pracovníky světla, že vás pozorně sledujeme a jsme zde, abychom promluvili a uklidnili vaše starosti. Jak jsem se již zmínil, v jednu chvíli jste tam a v další chvíli jste s námi. Proto neseďte y okně a necukejte palci v očekávání svého příchodu domů. Jediné, co vám mohu říci, je, že to bude brzy.
Pokračujte a pamatujte, že nikdy nedostanete víc, než můžete unést.

14.9.21
Musíte zůstat silní a pokračovat ve svých lekcích duše až do samého konce. Stejně jako ve škole jste nyní dospěli k maturitě. Stále však existují ony závěrečné zkoušky, které musíte složit, abyste mohli absolvovat. S lekcemi duše je to zcela stejné. Věděli jste, že když projdete nižšími ročníky, musíte složit závěrečné zkoušky. Člověk se musí pilně učit, aby tyto zkoušky složil. Při studiu na vysoké škole to není jiné, protože zkoušky jsou čím dál tím těžší. Jako postgraduální student by člověk musel složit ústní zkoušku před svými profesory, napsat diplomovou práci a absolvovat závěrečné dlouhé hodiny zkoušek, než byste mohli získat magisterský titul. To je zhruba to, kde se právě nacházíte.

Nikdy jsem neřekl, že je to snadné. Nicméně s hodinami studia by zkoušky mohly být ″hračkou″. Berte každý den s nadhledem, protože to je vše, co máte. Nemáte včerejšek ani zítřek, jen dnešek, takže pokračujte ve čtení a meditaci, abyste tyto závěrečné lekce zvládli. S postupem času budou stále těžší, ale vy to zvládnete! Vězte, že vy, pracovníci světla, jste matce Zemi velmi pomohli s mnoha úklidovými pracemi, ale protože se dostala na konec, kde absolvuje, mohou se objevit další věci, které budete muset udělat, abyste jí pomohli.

My ze světelných říší nemůžeme uklízet za vás, ale můžeme vám pomoci, pokud o to požádáte. Pracovníci světla ani netuší, jakou moc mají, když žijí na Zemi, na to, aby mohli udělat práci. Pracovníci světla, kteří pomáhají matce Zemi, mají mnohem větší sílu pomoci, než můžeme udělat my ve vyšších sférách. (pozn. je snazší se pro odpad sehnout, než ho přemístit telepaticky). Proto spolupracujeme, abychom jí pomohli. Co bylo uděláno a co možná ještě bude muset být v těchto posledních dnech, nevím, protože to záleží na matce Zemi.

V tuto chvíli my ze světelných sfér nevíme o ničem dalším, co by bylo třeba udělat na pomoc, kromě toho, že nesmíte nikdy přestat s modlitbami a prosbami za její uzdravení a udržení její síly. Tím, že to děláte, pomáháte sami sobě v tomto procesu.

Nyní čekáme, až matka Země absolvuje. Naše lodě jsou na správných souřadnicích a čekají na slavný den její promoce a jsou připraveny na okamžik evakuace. Nebuďte slabošští a skleslí, ani nepropadejte depresi, protože čekáte na tento slavný den, kdy se vrátíte domů. Dokončete tyto těžké lekce s důvěrou a stůjte pevně, protože máte veškerou pomoc, kterou vám nebesa dovolí, a nikdy vám není dáno více, než můžete unést.
Jediné, co musíte udělat, je požádat o naši pomoc. My ze světlých říší jsme vám blíž než váš dech.

10.9.21
Prosby a modlitby pracovníků světla pomohly probudit mnoho spících duší. Nacházíme se v půlnoční hodině a zbývá několik minut, než se Země obrátí. Stále ještě existují ti, kteří se odmítají probudit, protože jsou připoutáni k 3D iluzi a zapomněli, kým byli ve světelných říších. Byli tu i někteří oduševnělí, jejichž boží duch se zmenšil na úroveň embrya a téměř neexistoval. Tyto ubohé duše jsme zachránili dříve, než byly zcela nestvořené. Kdyby tyto tělesné obaly ze své svobodné vůle vstoupily do paprsku světla, jejich duše by dosáhly velkého duševního růstu.

Jste duchovní bytostí, která má fyzickou zkušenost, aby duchovně vyrostla ve velkou duši, která bude jedno se stvořením. I když vystoupíte do vyšších sfér (nebe), lekce pokračují dál, ale jsou to radostné lekce, vůbec ne takové, jaké se museli učit duše na husté 3D planetě ovládané satanskou říší. Na Zemi žije asi 6,5 miliardy lidí s 20 % duší. Zbytek jsou klony nebo repliky, které vytvořilo satanské impérium. Rozumíte tomu? Zbývá 1,3 miliardy oduševnělých. Z 1,3 miliardy oduševnělých má Sanandova skupina několik stovek osvícených. Z těchto několika stovek osvícených se většina učí růstu duší. S radostí říkám, že existují někteří, kteří si uvědomili svou boží sílu v sobě, aby požádali světlé říše o pomoc při čištění matky Země. Podle kosmického zákona to nemůžeme udělat za vás! Vy musíte požádat o pomoc, a my můžeme tuto práci udělat společně.

Satan a jeho démoni nebyli stvořeni. Vyřešilo to problém? Ne! Ti satanisté, kteří následovali svého pána, pokračují v jeho plánu na úplné zničení Země, počínaje pádem USA. Nyní máte u moci komunistickou vládu a ta pro vás v USA a dalších zemích stále plánuje strašné časy, dokud neovládne i vaše myšlenky. Většina z nich je klonována. Pokud se nedokážete podřídit jejich pravidlům, zavřou vás do koncentračního tábora nebo rovnou zastřelí. Čeká vás velká bitva o vaši svobodu. Vaše komunistická vláda plánuje násilně zabavit všechny zbraně. Tak vás budou moci zabít a vy se nebudete mít jak bránit. Stalo se to v jiných zemích, kde byly zabity miliony lidí.

Neřekl jsem, že mít zbraň je špatné! Řekl jsem, že podle božích zákonů a zákonů stvoření máte bránit svůj život a život své rodiny. Záleží na tom, z jakého důvodu zbraň máte. Pokud má někdo ze satanových přisluhovačů zbraň připravenou vás zabít, máte bohem dané právo bránit svůj život. Pokud se necháte někým přímo zabít, pácháte sebevraždu.(časopis Phoenix č. 27.)

Pracovníci světla hodně pomáhají potlačit tato zamýšlená zvěrstva, protože ti, kdo to plánují, jsou ti s matnou duší, kteří se neprobudili, a klony, které jsou jen ovládanými loutkami. My ze světelných říší neznáme přesný okamžik, kdy se matka Země obrátí, ale jsme připraveni. Vy všichni musíte pokračovat ve svém životě na Zemi, učit se své lekce a posílat lásku a světlo temným, kteří si to stále neuvědomují, dokonce i klonům. Čtěte, meditujte a komunikujte s námi z vyšších sfér, protože my jsme realita a vy jste na holopalubě iluze, kde se učíte růstu duše. Chraňte se tím, že nás požádáte o ochranu, a udělejte něco pro to, abyste zajistili svou vlastní ochranu pomocí zásob vody a jídla.

My z vyšších sfér usilovně spolupracujeme s pracovníky světla, abychom se ujistili, že k této hrozné nadcházející době nedojde a že ti, kdo jsou u moci, budou svrženi. Vaše země má velkou naději. Zůstaňte silní. Nejste sami!

8.9.21
Vaši nepřátelé sedí ve vedení vašich národů a v bankách - ve vesmíru žádní nepřátelé nejsou! To, co vám bude předloženo jako ″důkaz″, je horší lež než všechny, které si dosud vymysleli, a jen poznání pravdy vás může uchránit před tím, abyste se chytili do pasti!

Dovolte mi, abych vám jako lidem se pozemským občanstvím něco řekl. Jste v třídění božího lidu od těch, kteří chtějí následovat říši zla. (pozn. připomíná mi to +4D/-4D). Nyní máme co do činění s božím protivníkem, který je omezen na smrtelnou fyzickou úroveň. Jeho záměrem je ovládnout planetu Zemi / Shan a poté se přesunout ven do vesmíru. Nebude to povoleno a budou masivně usilovat o to, aby se pozemské bytosti staly rukojmími. Je mi líto, pozemšťane, bůh nedělá kompromisy ani nevyjednává. Každý z vás bude stát buď na jedné, nebo na druhé straně a neudělat rozhodnutí znamená, že už jste ho udělali.

Podvodníci chystají všechny možné strašné věci, které na vás spáchají pod rouškou toho, že jde o vesmírné bratry. Pokud však lid USA nenaletí na lež - zvítězíte a svět se obrátí, neboť bůh s vámi bude pracovat, pokud je vaším záměrem pravda a čest - neudělá to za vás. Pokud vaším záměrem zůstane pokračovat v porušování všech zákonů boha a stvoření - jste zodpovědní za to, co na vás přijde, a přijde to na vás tím nejničivějším způsobem, protože my vyvedeme letecky pouze boží lid. Nemáme pravomoc odstranit nikoho, kdo praktikuje zlo, protože ti nejsou ve vyvážených společnostech vesmíru vítáni. Tak se stane.″

Pokud obrátíte vládu USA - vyvolený lid a místo boha - můžete získat zpět svou planetu. Co jiného máte na práci, pokud jde byť jen o desetinu tak podivuhodné výzvy a vzrušení? Jste znuděná a ospalá civilizace - přestaňte sledovat hru na svých předstíraných obrazovkách a zapojte se do hry, drazí přátelé. Bůh poslal nás, abychom s vámi hráli - nemáme v úmyslu s vámi soupeřit, neboť naším nepřítelem je nepřítel boha a my nepotřebujeme ″tříkrálový″ cirkus. Nikoho nebudeme nutit ani přemlouvat - budete si vybírat.

Zdroj: https://hatonnspeaksthetruth.wordpress.com/2021/08/19/

Zpět