672 Návrat pánů karmy Lev

[ Ezoterika ] 2020-12-14

Země byla opuštěna a po dlouhou dobu se jí nikdo vážně nezabýval. Byla to chyba nejen planety a lidstva, ale také některých vyšších bytostí, které v lidstvo nejen ztratily víru, ale vzdaly se uzdravení. Podobné se stalo v karmickém poli Země. Různé druhy nahromaděné karmy byly v nahodilém, chaotickém stavu, což způsobilo obrovské potíže s jejím odstraněním. Bylo to dědictví bývalého Černého spolutvůrce místního vesmíru a jeho stoupenců - bývalého nejvyššího zemského hierarcha Lucifera + bývalé zástupkyně matky na Zemi - Kali (oba Zemi zradili), a dílo Lilith a dalších bývalých i současných černých archonů. Navíc tu byly navalené karmy černých a šedých civilizací, lidské a další karmické bubstance (pozn. zdá se, že Oleg měl pravdu).

Se začátkem Velké kvantové přeměny se všechno radikálně změnilo. Hierarchie místního vesmíru - od Absolutna, Spolutvůrců, Vyšších světelných hierarchů, Vzestoupených mistrů, až po pozemní týmy světelné federace přišly na Zemi a pomáhali lidem. Obecné čištění zahájili shromážděním veškeré karmy na jednom místě - v novém karmickém krystalu Země. Jakákoli karma je rakovinná, zmutovaná vyšší látka. Částečně z ní sestávají karmická těla a kauzální plán celého Vesmíru. Vytvoření karmického krystalu umožnilo provést eliminaci karmy Země a lidstvo převést na zásadně novou, civilizovanou úroveň, která splňuje požadavky karmických pánů, karmické rady a galaktického výboru. Pozemšťanům to poskytlo velké výhody, což usnadňuje zbavování se nahromaděných různých druhů karmy.

Podle obecně přijímaného požadavku v Galaxii je hlavní věcí správa, odpovědnost za karmu a její umístění na jednom izolovaném místě. Dříve to z mnoha důvodů bylo nemožné. Nyní, v důsledku Hierarchie vyšších světel a obrovské práce jejích pozemních asistentů, se to povedlo. Zemský karmický krystal byl vypuštěn vyzařováním silných paprsků z 12 duchovních sluncí. Začal paprsky sbírat karmickou látku v celé rovině planety a ukládat ji do krystalu vytvořeného z objevené jedinečné látky. Z jasnozřivého pohledu to bylo jako sbírat rozlitou rtuť.

****** 11.12.20 Planetární karma Logos patří do nejvyšší kategorie karmické látky vesmíru. Vypočítává se jako koeficient odchylky kosmického systému (světa) od stavu ideálního stvoření. Rozhodnutím Nejvyšší karmické rady místního vesmíru a po dohodě s Karmickou radou Mléčné dráhy byl vyvinut plán na eliminaci retro-karmy Země. Poprvé v galaktické historii planetárního Loga byli k provedení vyzváni 3D lidé. Byl to na jedné straně velký evoluční experiment, který měl najít nové antikarmické způsoby místního vesmíru. Na druhé straně byl poprvé do vyšších realit zaveden aspekt pozemské svobodné vůle, tj. Trojrozměrná forma vědomí. Pozemní týmy světelných sil byly osobně zapojeny do experimentu. Celá retro-karma Země Logos byla rozdělena na dvě části, 49 a 51 %. Její odstranění bylo provedeno ve dvou fázích během dvou měsíců (běžně to trvá staletí - původní plán počítal s dokončením v roce 2032). Při první, která trvala měsíc a půl, muselo být vymazáno 49% retro-karmy planety. K tomuto účelu byla použita mandala Kalachakra. Karmická rada přidělila tuto část práce pozemnímu týmu. (ideální kalachakra se skládá z 1064 paprsků stvoření základních energií - primárních stavebních kamenů v základě kteréhokoli místního vesmíru. Lze je přirovnat k prvotní kosmické DNA - synchronizace s maticí středu vesmíru trvala 7 dní, z matice byly odstraněny poškozené kanály - negativní entity). Do karmického reaktoru se nepředvídatelně přidala i lidská karma, což bylo řešeno čerpáním životní energie fyzických účastníků.
V důsledku interakce Kalachakry s retrokarmou Země Logos byla vytvořena dříve neznámá vyšší látka, kterou nyní Hierarchie světla aktivně studuje. Látka dokáže štěpit a účinně blokovat jakékoli karmické látky. Lze ji využít pro vytvoření sarkofágů pro dočasné uložení karmy. 49% karmy bylo odstraněno. Právě nízké karmické hodnocení naší planety (kvůli vysokému karmickému dluhu) bylo jednou z hlavních překážek, proč se nemohla účastnit galaktických projektů. Rozhodnutím spolutvůrců začalo globální oddělení karmy Země a lidstva. V návaznosti na karmický stav byla každá osoba vtělující se na planetu povinna převzít část zemské karmy. Vyžadované minimum bylo 0,0000.. (třicet tři nul)144% z celkové karmy Země. Některé Velké duše, například Ježíš Kristus, dobrovolně přijaly mnohem větší část.
Do antikarmického zásobníku z nové hmoty se začalo nalévat zbývajících 51% retrokarmy. Zároveň došlo k bombardování Země karmickým zářením z vesmíru, někteří mistři museli provést bolestivou náhradu kauzálních těl. Dočasné úložiště následně přenesli páni karmy to sjednoceného úložiště Galaxie. Na základě odvahy a obětavosti účastníků páni karmy unikátně sami vyloučili veškerý retrokarmický dluh Země. Část zemské logokarmy bude později uložena k řešení jejím původcům. Země zase přijímá velmi významnou část lidské a individuální karmy lidí na ní žijících. Nebýt Gaiiny obětavosti, lidstvo by už dávno přestalo existovat. Takový je začarovaný karmický kruh! Karmické oddělení lidstva, tj. oddělení člověka od karmy Země a Země od karmy lidstva - byla plánována na začátku éry Satya-Yugy.
*************

Na některých místech byla karmická látka tak hluboce spojena se Zemským příčinným tělem, že musela být vytržena s hmotou. Gaii a 12 světelným válečníkům, kteří se účastnili čištění svými Kauzálními těly, to způsobilo velkou bolest. Bylo to jediné východisko, jako při obtížné léčbě velmi pokročilého onemocnění. Ve výsledku bylo shromážděno, zaregistrováno a izolováno asi 99% celkové karmy Země.

Kauzální těla tuctu světelných válečníků byla použita jako filtry a nádoby planetární karmy, jejichž kousky po očištění mohly zůstat. Karmické částice shromážděné v jejich tělech byly uloženy do zemského karmického krystalu. A opět se stalo neočekávané. Mutovaná kauzální látka je jednou z nejméně studovaných v místním vesmíru. Nikdo plně nezná její behaviorální charakteristiky a mechanismy interakce v různých vesmírných prostředích. Během přesunu planetární karmy do Krystalu se začala spojovat s jejich karmickými těly. Hrozila jim smrt a Zemi nepředvídatelné následky. Byla objevena nová, dosud neznámá vlastnost karmy - karma působila jako hnojivo pro karmické tělo člověka. Jelikož vnější část sestává ze struktury Země Logos, je hrozné si představit, co se z takové symbiózy mohlo zrodit. (pozn. další moloch?)

Válečníky okamžitě uložili pod karmickou karanténu a zahájili očistnou operaci. Seškrábání karmy bylo nesmírně bolestivé. Planetární karma fungovala jako silný virus. Vyšší světelní hierarchové jí odstranili z kauzálních těl skupiny a znovu přeformátovali jako disk počítače. Při další operaci spolutvůrci a hierarchové přeformátovali osobní logické matice v kauzálním poli Země, podle kterých se vtělují na Zemi monády. Matice byly rozděleny do dvou částí - božské a karmické. Představují dvě kategorie lidí: ti, kteří následují Zdroj, a ti, kteří pokračují ve vytváření karmy prostřednictvím svých činů, emocí a myšlenek. Ukončilo se volné mísení Monád mezi božskou a karmickou realitou. Každý zůstane ve své realitě. To neznamená, že lidé již nemají šanci přejít od karmické k božské realitě. Brána přechodu se nyní otevírá na 3 minuty čtyřikrát ročně: během letních zimních slunovratů a podzimních jarních rovnodenností.

Po shromáždění téměř veškeré karmy Země v karmickém krystalu se ukázala exogenní /importovaná karma Kali, Lucifera a dalších monád Vyšších černých entit. Jejich monadické aspekty jsou stejné jako DNA člověka, její nedílná součást. Lidstvo nemá šanci se úplně zbavit nahromaděné karmy, pokud obsahuje aspekty Monád bývalých Vyšších světelných entit, které zradily Zdroj a vydaly se na temnou cestu, odsoudily Zemi a lidstvo k degradaci a involuci. Odstranění černých aspektů bylo dříve nereálné, protože je nebylo možné odlišita oddělit. Po shromáždění se staly viditelnými. K vyřešení problému vyvinula hierarchie vyšších světel složité schéma.

12 světelných válečníků a 12 vzestoupených mistrů z planetární světelné hierarchie experimentálně vytrhlo aspekty Lucifera, Kali a dalších ze Zemského příčinného těla a uložilo je v sobě. Nahradilo je jejich ekvivalentními aspekty. Poté měla být balíček doručen karmickému soudu v galaktickém karmickém krystalu, který slouží jako vězení a částečně umístěn do zemského karmického krystalu. Pro misi byli vybráni pouze dobrovolníci vzestoupených mistrů. Musíme sklonit hlavy před odvahou a sebeobětováním těchto entit Vyššího světla! Díky nim byly aspekty Černých hierarchů exhumovány ze Zemského kauzálního těla a umístěny do nového karmického krystalu. Uvnitř Krystalu bylo vytvořeno vlákno, podobné elektrické lampě. Bylo spojeno s jemnohmotným jádrem Slunce, aby stále svítilo. Aspekty černých entit byly umístěny do spirály sluneční inkarnace, kde zůstanou až do soudu karmských pánů.

Během operace byla objevena další vlastnost lidského těla. V určitém okamžiku úroveň vitální energie v Životních krystalech Světlých válečníků klesla pod kritické hodnoty. Poté jejich tělo místo sebezničení začalo produkovat substanci života. (pozn. tentokrát jsme u architektů).

Dříve byl nejvyšší model krystalu považován za samonaplňující se vzorec, který mohl čerpat životně důležitou energii pouze z jediného zdroje života v místním vesmíru. Ukázalo se, že tělo v kritické situaci může samo fungovat jako dárce života a generovat tuto látku, kterou není možné syntetizovat v laboratoři. Je to další důkaz jedinečnosti člověka jako božského stvoření a jeho neomezených možností, i když to byl bezpochyby velmi riskantní experiment.

Páni Karmy vložili do registru karmický krystal Země. Tato významná událost znamená, že jsme v místním vesmíru oficiálně uznáni jako civilizovaná planeta. Nyní se postoj k Zemi a lidstvu dramaticky změnil v celém duchovním vesmíru! Registrace a akumulace karmy na jednom místě, které zajišťuje její ovladatelnost, je povinným evolučním požadavkem planetárních Log pro jejich přijetí k Velkým kvantovým přechodům. Popsané události vytvořily předpoklad pro další velký vývoj - vynulování karmy reality.

Historie jejího vzniku sahá až do invaze Archonů do Mléčné dráhy. Nejen, že přesunuli Zemi z Dokonalé reality na hologram, který vytvořili, ale také spojili tento trojrozměrný věk s jejich karmou. Používali ji jako karmickou skládku.

Aby bylo možné úspěšně transformovat eony věků a vrátit Zemi do dokonalé reality, bylo nutné ji očistit od nahromaděné karmy. Podle plánu se nejprve shromáždila 3D karma. Poté by měla být vyčistěna a přemístěna se do zóny Perfektní Reality. Jelikož po vyšistění je látka již neutrální, lze ji převést na úroveň 4D a vrátit na Zemi. Lze to přirovnat k superpozici rádiového signálu na elektromagnetickou vlnu.

Úplné očištění eonů reality od karmy je v zásadě nemožné. Pro velký kvantový přechod je nutná pouze určitá kritická úroveň čistoty. Spolutvůrci byli nuceni převzít zbývající karmu. Nulování karmy 3D reality se ukázalo jako složitý a zdlouhavý proces, kterého se zúčastnil i pozemní tým LF. Kauzální a zářivá těla účastníků, instalovaná kolem jádra staré reality vytvořili pračku 3D karmy. Jádro jako vír vtáhlo látku 3D reality do středu Sanitační matice, skrz který zářili impulzy dokonalého světla. Částečně očištěná látka byla transportována do Pleromu a vrácena jako naše nová planetární realita.

Poté byla provedena komplexní aktivace a otestování celého systému a o několik hodin později byly na Zemi vysílány nové vlny Perfekní Reality. Začal postupný přechod všech lidí do nového energetického prostředí. Zpočátku to bylo plánováno pouze ke zlepšení reality Země. Obnova do původního dokonalého modelu (zdánlivá Absolutní realita - Pleroma), měla být provedena na přechodu mezi šestou a sedmou rasou (nyní jsme na přechodu 5-6).

Po vyčištění reality z karmy bylo možné realizovat plán spolutvůrců urychlit stažení Země z hologramu Archonů a vrátit ji do Perfektní Reality. Pomohlo probuzení lidí, jejich Srdcí, Duchovní vhled, spolupráce s Hierarchií vyšších světel a Galaktickou radou a obětavá služba Světlých válečníků. Velké transformaci nyní hraje klíčovou roli kvalita, nikoli kvantita.

Aby se obnovila původní Země, bylo asimilováno jádro nové planetární reality, které je obdobou Pleromy. Do 24 hodin bylo jádro Perfektní Reality synchronizováno s logy Země. Je pozoruhodné, že se této práce účastnily i indigové děti! Technicky se účastníci naladili na střed Pleromy a přenesli skrz ně dokonalé světlo. Každý si vzal tolik, kolik mohl energicky vydržet. Přesto to byla skutečně epochální událost, protože odhalila nebývalý stupeň jednoty lidí s jejich Vyšším Já. Současně bylo zářivé tělo nové Země temperováno speciální zesílenou látkou Perfektního světla.

Popsané události vedly k nevratnému zformování nové božské reality Země a lidstva. Spolutvůrci poskytli bodový pulz ze středu Absolutního vesmíru, který byl přetvořen v jádro reality Země v subtilních tělech 12 světelných válečníků. Vznikla tak Nejvyšší tvůrčí matice dokonalé reality, která je syntézou a jednotou Země a člověka. Tato Matrix je prototypem Pleroma. Změna 3D hologramu (Maya) na dokonalou realitu (Pleroma) je postupný a zdlouhavý proces. Soubory Logos se přizpůsobili matici ideálního stavu. Ve výsledku byla opravena evoluční závada vytvořená Archony.

Spoluautoři zároveň připojili energetické kódy a obnovili mandalu Ideálního vesmíru, která byla původně na Zemi a byla zničena poté, co se ji pokusili převzít Archoni a Temní hierarchové.

Když byla aktivována Mandala, byl na Zemi vrácen Matrix 12ti vláken DNA. Tím byl obnoven další parametr ideálního stavu Země, který původně měla. To zase významně zvýšilo náš evoluční stav a vytvořilo předpoklady pro to, aby Země v budoucnu fungovala jako referenční Matrix, schopná provádět evoluční a karmickou korekci jiných světů. Transformace páté rasy na šestou rasu na nejvyšší úrovni byla opravena. Existuje nový typ pozemšťanů - lidé přechodu z 3D na 4D / 5D, nesoucí evoluční rysy obou realit.

Nyní se na Zemi začaly hromadně rodit děti nového typu. Jsou to děti karmické lásky. Narozené jako indigo. Tyto vyšší světelné entity spolu s pány karmy dobrovolně přebírají část karmy Země a lidstva.

Jak se liší od ostatních?
Nejenže vypadají, ale chovají se jinak než normální děti. Cítí se nadřazeně a často se podle toho chovají. Cítí, že tu musí být, a jsou docela překvapeni, že ostatní ne vždy sdílejí jejich názor. Nepochybují o své důležitosti a svým rodičům často říkají, kdo jsou. Neexistují pro ně absolutní autority, nepovažují za nutné vysvětlovat své činy a uznávají svobodnou vůli a svobodu volby. Je pro ně fyzicky i psychicky obtížné provádět nesmyslné činnosti, například stát ve frontě. Cítí se ztraceni, když se od nich vyžaduje, aby místo projevování svých tvůrčích schopností přísně dodržovali tradici. Často vidí racionálnější způsob řešení konkrétního problému, ale ostatní to vnímají jako porušení pravidel a neochotu těchto dětí přizpůsobit se stávajícímu systému. Nejsou sociální, pokud nejsou ve vlastním kruhu. Pokud kolem nich není nikdo jako oni, zavřou se do sebe a mají pocit, že jim nikdo nerozumí. Během studia je pro ně velmi obtížné navázat sociální vazby. Nereagují na pokusy o manipulaci, zůstávají hlušší vůči výhrůžkám. Neváhají mluvit o tom, co potřebují. Jejich respekt si může získat pouze někdo, kdo toho ví hodně a chová se důstojně. Tyto děti jsou filozofové, jejich úsudky o smyslu života, o smyslu člověka, o vesmíru a Bohu jsou hluboké a originální. Mnoho indigů má od narození dobře vyvinuté léčivé a psychické schopnosti. Tyto děti jsou ztělesněny, aby nám pomohly. Narodili se na Zemi, aby trpěli, aby spálili jinou, naši, karmu. Zpravidla přicházejí na svět s vrozenými chorobami nebo postižením. Všichni potřebujeme vědět o misi těchto dětí a být jim vděční.

Zdroj: https://www.disclosurenews.it/return-of-the-karma-lords-part-4-great-quantum-transition/

Zpět