2679 Odstranění čipů a mechanických implantátů Elena Eleya

[ Ezoterika ] 2022-06-10

Každý Člověk by měl mít především touhu být užitečný nějakému jinému Člověku. Světlo Duše musí zářit uvnitř, vycházet ze základů jeho života, zrození zde, aby se projevilo vně, když člověk chce dát toto Světlo druhému. Měla by být Důvěra a Sebevědomí. Sebevědomí vychází z toho, jak se člověk chová sám k sobě. Pokud si Člověk věří, pokud si Člověk uvědomí, že je Velký Duch, pak bude vždy důvěřovat své vlastní vizi, svému vlastnímu Vědomí, protože ví, že jeho vnitřní Esence mu ukazuje cestu ke všemu, cestu. kam musí jít, kam by měly směřovat jeho myšlenky. Víra v sebe sama zušlechťuje, dává člověku další sílu tvořit a být užitečný pro ostatní lidi. Proto je Důvěra to hlavní, o co byste se měli snažit. Víra v sebe sama je to, o co byste měli usilovat. Bůh je to, co je ve vás.
Víra v sebe sama základní podmínkou, z níž rozšíříte své Vědomí a ponesete Porozumění, Uvědomění, Příkaz svého Srdce, Pomoc všem ostatním.

Po mnoho desetiletí na planetě Zemi prováděly jiné Síly speciálně a ne záměrně, zavádění do lidských těl. Někdy to byly civilizační implantáty jako mechanická zařízení, která se vkládala do lidských těl za účelem čtení informací z člověka. V jemných tělech člověka byl jednosměrný trychtýř, tzn. používali člověka, nešlo o plnohodnotnou výměnu Kosmu a Země. Byla to práce v jednom směru. A tak tyto čipy byly jako upíří implantáty v člověku, kdy se práce ubírala pouze jedním směrem.
Aby se zbavili těchto infiltrací..., některé Mocnosti dokonce zavedly Jedy, kromě mechanických struktur tam byly i tekuté komponenty. Jedy se rozpustily v lidském těle a přinesly změny na jemnohmotných tělech. Jed se šířil a podkopal lidské vědomí, podkopal lidské myšlení, vstoupil do jeho vnitřních orgánů, otrávil buňky na této úrovni, jako by uhasil stav živosti lidské buňky, který mu byl dán z počátku, z Božského stavu. Jed vyhasl, zredukoval životodárný proces, kterým byl naplněn. Člověk, který mohl hodně vytvořit, hodně dát, se prostě uhasil, to je jiný typ vztahu a jiná realizace. Ale když je člověk plný síly zevnitř, když ví, že je Boží Jiskra, že nese tento neocenitelný dar, který může planetě dát Dar lásky, Dar pomoci, Dar prosperity. Pozitivní vlastnosti, které jsou vlastní jeho duchovnímu impulsu, pak člověk dokáže hodně. Zbavte se pochybností a pak začněte pracovat.

ˮOdstranění čipů a mechanických implantátůˮ
Praxe:
Vy, lidé, máte velmi prostorné, velmi silné vědomí. Svým Vědomím můžete odstranit mnoho věcí, pokud se naladíte na ˮmám v úmysluˮ, ˮchciˮ odstranit všechny komponenty, konstrukce z mého těla. Můžete to udělat sami. Nepotřebujete nikoho, aby vám pomáhal. Když děláte tuto praxi, můžete zavolat Archandělský Systém, já osobně jsem zodpovědný za tento směr (myšleno Archanděl Gabriel) a v mé přítomnosti lze tuto práci dělat efektivněji. Stůjte nebo seďte v pohodlné poloze, pokud možno neležte a udělejte záměr.
Např. Já si dnes přeji odstranit všechna mechanická zařízení implantovaná do mého těla, bez ohledu na mé vědomí. Chci odstranit všechny implantáty, které byly vyrobeny bez mé vůle nebo z mé vůle (musíte sami určit, jak jste byli implantováni) a navždy se zbavit těchto mimozemských strojů.

Pak si představte Zlatý déšť sprchující tělo od vaší koruny, každou buňku, každou část - Zlatá sprcha
omyje úplně všechno, každou buňku tvého mozku, hlavy, těla, velmi pomalu. A přitom nezapomínejte dýchat, vdechněte Zlatý déšť dovnitř, postupně zářete tímto Zlatým Světlem.
Věnujte zvláštní pozornost všem žlázám, pupku, který je jako trychtýř, váš hlavní kanál, který vás spojil s Matrixem předků. Není nutné se zaměřovat na čakry - pracujeme na fyzickém těle. Pokaždé, když cítíte nějakou blokádu, kde energie neproudí, se zastavte na tomto místě.
Když je to všechno zpracované, sjeďte 15-20 cm pod Zem. Tam stočte Zlatý déšť do koule a s vděčností pošlete tuto kouli Zemi, aby Země energii rozpustila. Země ví, jak všechny tyto energie rozpustit.

Váš záměr, váš mentální záměr a vaše touha a víra, že to dokážete, vám dává obrovské výhody oproti ostatním lidem, kteří nevěří sami v sebe a nevěří ve svou sílu, v sílu zlaté esence.

Šiřte paprsky shora - směrovaná záře, také Zlatá, ale jemnější, jako pavučina. Zlatá pavučina je kolem dokola, roztahuje se různými směry. Jste malý člověk a kolem vás jsou všechna vaše početná těla, kterými všemi směry prochází Zlaté Světlo. Můžete se zmenšit do bodu a kolem vás rozprostřít Zlaté Světlo s impulsy tlukotu vašeho srdce, vytvořit Zlatý proud na mnoho milionů kilometrů, vaším pozemským způsobem, a pak znovu stlačit vše do bodu, a znovu další poselství, pokaždé dál a dál. Zlaté Světlo odstraňuje vše nepotřebné ve vašich jemnohmotných tělech. Pokaždé mějte v hlavě Záměr, že osvobozujete sebe, svá jemnohmotná těla a vše, co pro vás bylo zbytečné, negativní.
Nyní je čas odstranit všechny mechanické struktury, které vám byly implantovány. Musíte na sobě pracovat, touto prací pomáháte odstranit stroje, komponenty, přísavky atd. ve svých tělech.

Vaše vědomí to dokáže! Věřte si!
Pokud byste to nedokázali, nikdy bych vám takovou praxi nedal. Tato praxe vám také pomáhá cítit, že jste velcí duchové a máte krásné Duše, které se pro nás třpytí v četných vzorcích krásy, jevů a vzájemných interakcí. Vy sami svým záměrem odstraníte to, co vám překáží!

Nikomu nevěřte!
Je vhodné, abyste si to vše udělali sami. Když necháte někoho pracovat na odstraňování vašich spojení atd., převádíte svá práva na jinou osobu. Na jemné úrovni připouštíte, že to nemůžete udělat, že jste bezmocní, a to se odráží ve vaší Knize osudů, a když se to odráží na jemné rovině, ponižuje vás to jako Velkého ducha.

Věřte v sebe! Věřte ve svou sílu!
Nikdy nepřevádějte odpovědnost na jiné lidi, nikdy nic nepřevádějte na jiné lidi, protože vy sami můžete vše udělat vlastníma rukama. Když Lidé Země pochopí, že mohou dělat všechno sami, Svět se změní. Ty se změníš a svět bude zářit novými barvami. (pozn. Beru kladivo a jdu studovat příručku jak rozbít atom)

Život bude ve zlaté záři vašich krásných srdcí. Svět bude zlatý, věříme ve vás. Milujeme tě láskou archandělských sfér. Trochu jiná láska, než ta lidská, prostornější, pronikavější a nese úplně jiné vibrace než láska pozemská. Vám se tato láska může zdát trochu chladná, ale v chladu této lásky je poselství celému lidstvu: ˮOtevřete svá pole a věřte v sebe jako v jedinou lidskou bytost, která přišla sem na tuto Zemi. Pamatujte, že má schopnosti, možnosti, a Lidstvo samo může vytvářet světy, může vytvářet svůj vlastní život a dávat čistou lásku každému člověku na této zemi, čímž přenáší proces lásky, tento stav na jiného člověka. Přijímajíc tuto lásku ji ostatní předávají nesčetnému počtu lidí, jako květinu života, která spolupracuje, dává energii univerzálního porozumění, univerzálního sjednocení v jediném impulsu, aby byl svět čistší, aby byl svět lepší, aby byl svět krásný. Osvoboďte se od dominance toho, čím jsi byl, co jsi držel ve svých tělech, co ti nedovolilo klidně dýchat, co ti nedovolilo být tím, kým jsi - to jsou okovy mnoha lidí, které mohou odstranit, pokud chtějí.

Část II ˮArchanděl Gabriel o odstranění jedů, které naplňují mnoho lidských tělˮ
Každá vaše buňka nese jed - nenaplňuje se vaší energií, ale energií zvenčí. Abyste se zbavili jedů, potřebujete protijed, ve vašem duálním světě má každé mínus své plus. Alchymistická kompozice bude vaším protijedem, který budete užívat 31 dní. 31 dní je pro vás fyzika vašeho těla.

Praxe:
Každý z vás má svou vlastní chemickou laboratoř uvnitř vašeho těla, uvnitř vašeho vědomí. Vstupte pod mým vedením do alchymistické laboratoře vašeho těla. Pro každého bude vypadat jinak. Vytvořte si svou laboratoř. Zastavte se u vchodu a přivoňte, co cítíte, a zapamatujte si tuto vůni. Tato vůně vám vždy pomůže ujistit se, že jste našli svou laboratoř. Každý má při přijímání alchymistické kompozice svou vlastní vůni!

Uprostřed laboratoře stojí nádoba, trochu jako džbán a v ní bublá modrá tekutina. Praskající bubliny dávají tušit, že se tu něco děje. Zde váš protijed, zářící neonově modrým světlem, čistota a jas. Velmi jasné světlo bije do očí, protože takové odstíny na Zemi téměř nejsou. Představte si to svým vědomím. Když obejmete džbán z obou stran, proudí tato tekutina do dlaní. Naplňte celé své tělo. Naplněním těla jste změnili složení, odstranili jed, vypili protijed, který vám pomůže vyčistit buňky. Protijed působí na mnoho věcí ve vašem těle, na těžké kovy, injekce, které jsou pro člověka zbytečné, na všechny léky, které zaplavily vaše tělo a brání vám být čistou, svěží, zářící bytostí. Cítíte-li se dobře, když je vaše tělo zcela naplněno modrou tekutinou, můžete v těžkých případech nabrat tekutinu z nádoby, složením podobnou čemusi mezi plynem a kapalinou a kápnout si trochu na jazyk, rozhodně nevypít celou láhev. Nikdo jiný nemá právo vstupovat do vaší alchymistické laboratoře. Kdykoli ve svém životě onemocníte nebo se vám něco stane, můžete přijít do vaší alchymistické laboratoře, a napít se této tekutiny. Někomu bude stačit jen se dotknout rukama, nasát ji prsty, někdo bude muset spolknout pár kapek. 5 je maximum, nejlépe 1 až 3 kapky. 5 jen ve velmi těžkých případech. Dávkování podle vaší kondice.

Pokud pociťujete nějaký neduh, jak už to u lidského těla bývá, je nejdůležitější nemít strach, být silný, nemít v hlavě/laboratoři žádné špatné myšlenky. To je vaše protilátka v současných podmínkách.
Protijed funguje spíše jako homeopatika, ve velmi malých dávkách. Alchymistický přípravek vám dává kapku po kapce spojení na jemné rovině s tímto produktem uzdravení. Hlavní podmínkou je víra v sebe.
Já, archanděl Gabriel, zde na kanálu, vám přeji vše nejlepší ve vaší snaze porozumět sami sobě a pamatujte si, že ve vás je nyní lidská bytost, schopná tvořit světy, schopná vytvářet četné svátosti, schopná milovat sama sebe, miluj celý svět a buď sama LÁSKA.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13224

Zpět